Choré obličky bolieť nemusia. O to viac by sme sa o ne mali starať

Takmer každý desiaty Slovák má určité štádium chronického ochorenia obličiek. Väčšina však o svojich problémoch ani len netuší. Choré obličky totiž nebolia. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ľudia prichádzajú k lekárovi zvyčajne neskoro. Mnohé ochorenia totiž prebiehajú skryto a jediným spôsobom, ako ich odhaliť, sú vyšetrenia moču a krvi.

11.12.2013 06:00
vyšetrenie, obličky, lekár Foto:
Chronické ochorenie obličiek a zníženie ich funkcie vplýva na celý organizmus a zasahuje aj na pohľad nesúvisiace orgány.
debata

Ročne na zlyhanie obličiek zomrú vo svete takmer tri milióny ľudí a výskyt ochorenia stále rastie. A preto je prevencia nevyhnutná. Len vďaka nej dokážu lekári odhaliť poškodenie obličiek včas a poskytnú pacientovi vhodnú liečbu. „Zhoršovanie obličkových funkcií postupuje pomaly a nebadane,“ hovorí docent Adrián Okša, vedecký sekretár Slovenskej nefrologickej spoločnosti a pracovník Lekárskej fakulty SZU. „Môže však viesť k takému poškodeniu, že obličky prestanú fungovať.“

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Obličky: Sprievodné ochorenia a možné komplikácie.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Funkciou obličiek je v prvom rade očisťovanie krvi od odpadového materiálu. Zdravé obličky prefiltrujú všetku krv v organizme (približne 5 litrov u dospelého jedinca) každých desať minút. Počas filtrácie odstraňujú z krvi splodiny metabolizmu, regulujú množstvo vody a solí v organizme a zúčastňujú sa tak na regulácii krvného tlaku, krvotvorby a acidobázickej rovnováhy. Chronické ochorenie obličiek a zníženie ich funkcie vplýva na celý organizmus a zasahuje aj na pohľad nesúvisiace orgány. Je častou príčinou srdcovo-cievnych chorôb, zvyšuje krvný tlak, spôsobuje anémiu, infekcie, ochorenie kostí, zvyšuje hladinu cholesterolu a spôsobuje aj ďalšie zdravotné problémy. Mnohým úmrtiam na infarkt či mozgovú mŕtvicu by sa podľa odborníkov dalo predísť, keby sa ľudia starali o svoje obličky.

V poslednom období pribúda pacientov s chorými obličkami aj medzi diabetikmi. Asi 30 percent zlyhaní obličiek má na svedomí práve diabetes. „Diabetik má obličky viac namáhané dlhodobo výrazne kolísajúcou hladinou cukru v krvi,“ upozorňuje docent Emil Martinka, predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a primár Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni. „Časom sa táto nerovnováha začne prejavovať nedostatočnou filtráciou a zhoršovaním funkčnosti obličiek.“ Ide o diabetickú nefropatiu, keď obličky nedostatočne filtrujú krv od škodlivých látok a pritom vylučujú do odpadu aj látky, ktoré by v krvi mali zostať, resp. v tele sa štandardne odbúravajú na iných miestach.

Čo robiť, aby obličky vydržali zdravé celý život

  1. prestaňte fajčiť
  2. športujte
  3. udržujte si správnu hmotnosť
  4. jedzte pestrú stravu s dostatkom zeleniny a bez nadbytku živočíšnych tukov a soli
  5. dodržiavajte pitný režim
  6. alkohol pite len v rozumnej miere
  7. neužívajte nadmerne lieky
  8. nepodceňujte infekcie a antibiotiká doberte v plnej dávke
  9. kontrolujte si krvný tlak, cukor, krvné tuky a moč

"Ochorenie spočiatku nebolí, nemá žiadne viditeľné príznaky. Postihuje 15 až 40 percent diabetikov. Prvé štádiá poškodenia sa dajú odhaliť len testovaním. Často ostávajú nediagnostikované, čo prispieva k postupnému zhoršovaniu choroby – až do chronického zlyhania obličiek,“ upozorňuje docent Martinka. „Ochorenia obličiek predstavujú aj významný rizikový faktor pri srdcovo-cievnych ochoreniach a kombinácia oboch rapídne zhoršuje celkovú prognózu pacienta,“ dopĺňa docent Okša.

Ak je však včas diagnostikované, môže byť pod kontrolou. Vyžaduje si správne nastavenie liečby, dodržiavanie diétneho režimu, disciplínu a spoluprácu s lekárom – nefrológom. Žiadna zatiaľ dostupná liečba nedokáže vrátiť obličkám pôvodnú funkčnosť, ale lieky v nich dokážu podporovať produkciu niektorých látok, ktoré sú nevyhnutné na ich správne fungovanie.

Ako vhodná prevencia sa odporúča zdravý životný štýl, zníženie tlaku krvi a menej solenia. „Dôležité je udržiavať krvný tlak pod kontrolou. Z dietetických opatrení je nesmierne dôležité znížiť príjem solí v potravinách, rovnako ako obmedziť príjem bielkovín. Pitný režim by mal smerovať k optimalizácii vylučovania tekutín,“ dodal docent Martinka.

Čo obličky zabezpečujú

Potravou prijíma človek živiny, ktoré slúžia na látkovú premenu, tvorbu svalov, kostí, hormónov a pod. Počas látkovej premeny vznikajú rôzne odpadové produkty, ako napríklad močovina a kreatinín. Tieto, ako aj mnohé iné pre telo nežiaduce látky, sú vylúčené z tela obličkami. Tým, že obličky zbavujú telo nepotrebných produktov, umožňujú telu zachovať si potrebnú biochemickú výkonnosť a stabilitu.

Odstraňovanie odpadových látok
Močovina a kreatinín sú odpadové látky, pochádzajúce z metabolizmu bielkovín. Existujú okrem nich aj mnohé ďalšie, ale tieto dve sa v bežnej lekárskej praxi sledujú najčastejšie. Slúžia na hodnotenie výkonnosti obličiek.

Kontrola celkového množstva tekutín v tele
Zdravé obličky dokážu rozpoznať nadbytok tekutín v tele. Ak napríklad vypijete niekoľko pohárov vody, obličky registrujú, že takéto množstvo tekutín organizmus nepotrebuje a prebytočnú tekutinu odstránia močom. Naopak, ak napríklad v dňoch veľkej horúčavy telo tekutiny nedostáva, obličky vylúčia len malé množstvo moču. Týmto spôsobom zabezpečujú rovnováhu tekutín v tele.

Regulácia krvného tlaku
Na regulácii krvného tlaku sa v spolupráci s inými mechanizmami podieľa aj hormón renín. Jeho tvorba a vylučovanie, a tým aj ovplyvňovanie krvného tlaku, je ďalšou funkciou obličiek. Je preto nutné pravidelne kontrolovať tlak a udržiavať ho na prijateľných hodnotách.

Vytváranie červených krviniek
Obličky produkujú aj hormón erytropoetín, nevyhnutný na tvorbu červených krviniek. Ak obličky nefungujú primerane, tento sa nevylučuje v dostatočnom množstve a vzniká nedostatok červených krviniek – málokrvnosť, ktorá je tiež zodpovedná za vašu únavu.

Metabolizmus kostí
Obličky sú pomerne zložitým spôsobom zodpovedné za zdravé a pevné kosti, pretože sa významnou mierou podieľajú aj na metabolizme vápnika, fosforu a vitamínu D.

Zdroj: dialyza.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #krv #moč #obličky