Ako sa diagnostikuje a lieči osteoporóza

Osteoporóza nemá nijaké špecifické vonkajšie prejavy, podľa ktorých by bolo možné ju odhaliť, preto by mal navštíviť lekára každý, kto má viacero rizikových faktorov ochorenia, najmä ľudia nad 60 rokov. Lekár najprv zhodnotí osobnú i rodinnú anamnézu pacienta a podľa potreby odporučí ďalšie vyšetrenia.

27.01.2014 06:00
osteoporóza, diagnostika, vyšetrenie, kĺb Foto:
Ilustračné foto.
debata

Denzitometrické vyšetrenie – vyšetrenie hustoty kostnej hmoty

Je rozhodujúce pre stanovenie diagnózy osteoporózy. Ide o vyšetrenie kostnej hustoty – BMD (bone mineral denzity). Lekári dokážu vďaka nemu zhodnotiť zdravie kostí a odhaliť problémy skôr, ako sa prejavia. Najčastejšie sa kostná hustota meria na chrbtici a bedrovej kosti. Výsledky sa udávajú v tzv. T-skóre, ktoré je vyjadrením poklesu kostnej hmoty v porovnaní s priemernou kostnou hmotou zdravých 30-ročných jedincov rovnakého pohlavia.

Norma T skóre > –1 SD (SD = standard deviations – štandardná odchýlka oproti referenčnej hodnote)
Osteopénia T skóre –1 až –2,5 SD
Osteoporóza T skóre < –2,5 SD (teda kostná hmota je viac ako 2,5-krát tenšia ako u zdravého mladého človeka)
Manifestná (závažná) osteoporóza T skóre < –2,5 SD + prítomnosť aspoň jednej fraktúry spôsobenej krehkosťou kostí

Laboratórne vyšetrenia – zahŕňajú základné vyšetrenia krvi a moču, ako aj doplňujúce špecifické vyšetrenia

RTG vyšetrenie dokáže odhaliť zlomeniny, napríklad stavcov či iných kostí

Ako sa ochorenie lieči

Na liečbu osteoporózy a prevenciu osteoporotických zlomenín už v súčasnosti existuje množstvo účinných liekov, ktoré lekári predpisujú s ohľadom na individuálne potreby každého pacienta. Súčasťou účinnej liečby by vždy malo byť:

  • Posilňovanie svalstva – aspoň 3– až 4-krát do týždňa, vo všeobecnosti sa dospelým ľuďom odporúča aspoň 30 minút cvičenia každý deň. Pomáha predchádzať strate kostnej hmoty, podporuje novotvorbu kosti a udržiava pacienta aktívneho a pohyblivého. Ideálnym pohybom je (podľa fyzickej kondície konkrétneho pacienta) chôdza, aerobik, džoging, chôdza po schodoch, beh, tenis, tanec, tai či, vodný aerobik či joga.
  • Pobyt na slnku – slnečné žiarenie stimuluje tvorbu vitamínu D v ľudskom organizme. Pre jeho optimálnu tvorbu sa odporúča pobyt na slnku približne 2-krát do týždňa v trvaní 15 – 30 min s odhalenou tvárou, rukami, chrbtom a ramenami. Pobyt na slnku je dôležitý, pretože doplnok vitamínu D vo forme tabliet dokáže pokryť maximálne 20 % potreby.
  • Vhodné stravovanie – dostatočný a pravidelný prísun doplnkov vitamínu D 800 – 1 000 IU – medzinárodných jednotiek denne a vápnika 1 000 – 1 200 mg denne.
  • Skoncovanie s fajčením – keďže cigarety majú dokázateľne nepriaznivý vplyv na kosti
  • Užívanie vhodných liekov proti osteoporóze

Postup a zásady liečby

  • lieky proti osteoporóze môžu lekári predpisovať tým pacientom, ktorí majú denzitometricky potvrdenú osteoporózu, alebo pacientom s dokázanou osteoporotickou zlomeninou. Treba tiež zvážiť osobnú anamnézu pacienta, prínosy i prípadné nežiaduce účinky liečby
  • rovnako ako vývoj osteoporózy aj jej liečba je dlhodobý proces, mala by trvať minimálne 3 roky, špecialisti však obyčajne odporúčajú liečbu po dobu 5 rokov, s prehodnotením rizikového profilu pacienta. Zmiernenie príznakov sa nedá dosiahnuť v priebehu niekoľkých mesiacov, keďže k obnove kostného tkaniva dochádza u pacientov len pomaly. Dlhodobá liečba podporuje ukladanie minerálnych látok do kostí a zaručuje dostatočný prísun látok potrebných pre pružnosť a pevnosť ich štruktúry. Účinnosť liečby je viditeľná a objektívne preukázateľná na základe ročných denzitometrických vyšetrení, podľa ktorých vie lekár kontrolovať postup v liečbe.

Účinnosť liečby

  • cieľom liečby osteoporózy u žien po menopauze je predovšetkým zabrániť vzniku zlomenín, čo priamo súvisí so zachovaním množstva a kvality kostnej hmoty, resp. dosiahnutím jej zlepšenia (tvorby novej a pevnejšej kosti). Farmakologická liečba dokáže znížiť riziko zlomenín stavcov o 30 – 70 %, riziko periférnych zlomenín o 15 – 20 % a o viac ako 40 % znížiť riziko zlomeniny krčka stehnovej kosti. Kľúčovým faktorom účinnosti liečby osteoporózy je však vždy súčasný dostatočný prísun vápnika a vitamínu D a čo je zásadné – dodržiavanie dlhodobej liečby pacientom
  • efektivitu liečby je možné objektívne overiť vyšetrením dynamiky markerov kostného obratu pred liečbou a niekoľko mesiacov po nasadení terapie. Toto hodnotenie je založené na reálnej zmene markerov odbúravania kostnej hmoty a novotvorby kosti
  • spomedzi liečiv, ktoré sú v súčasnosti schválené, dokázateľne (potvrdené štúdiami) znižujú riziko zlomenín stavcov, periférnych zlomenín a zároveň zlomenín krčka stehnovej kosti liečivá stroncium ranelát, bisfosfonáty (alendronát, rizedronát a zoledronát) a denosumab

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #liečba #osteoporóza #diagnostika