Prevencia pred alzheimerom je v správnej životospráve

Zdravou životosprávou je možné predísť aj takým chorobám, akou je napríklad Alzheimerova choroba, a to zhruba v tretine hroziacich prípadov ochorení. Medzi rizikové faktory, ktoré môžu mať vplyv na vznik ochorenia, boli zaradené tie isté neduhy ako pri kardiovaskulárnych chorobách alebo rakovine: nedostatok pohybu, fajčenie a depresie. Vyplýva to z výskumu Cambridgeskej univerzity, o ktorom informovala BBC.

21.07.2014 15:30
debata

Cambridgeská výskumná skupina analyzovala dostupné dáta a vypracovala sedem rizikových faktorov ovplyvňujúcich vznik Alzheimerovej choroby. Na vyvinutie ochorenia má podľa nich vplyv cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita, nedostatočná fyzická aktivita, depresia, fajčenie a aj nízka úroveň vzdelania. Zistili tak, že tretina prípadov ochorení na Alzheimerovu chorobu by mohla mať súvislosť so životným štýlom.

Zo všetkých siedmich rizikových faktorov je v USA, vo Veľkej Británii a zvyšku Európy najčastejšou príčinou vypuknutia Alzheimerovej choroby nedostatočná fyzická aktivita. Zo štúdie tiež vyplýva, že približne tretina dospelej populácie nevyvíja dostatočnú fyzickú činnosť. Tá pritom zvyšuje riziko vzniku aj ďalších ochorení, ako sú kardiovaskulárne choroby alebo rakovina.

Podľa súčasných odhadov by malo na alzheimera do roku 2050 celosvetovo ochorieť vyše 106 miliónov osôb, čo je v porovnaní s rokom 2010 vlastne trojnásobok. Výskumníci pritom odhadli, že ak by sa hodnota každého rizikového faktora znížila o desať percent, bolo by možné do roku 2050 predísť asi deviatich miliónom prípadov ochorení.

„Hoci neexistuje spôsob, ako demenciu liečiť, mali by sme byť schopní redukovať riziká, ktoré vedú k rozvoju demencie v pokročilom veku. Napríklad dostatočný pohyb znižuje stupeň obezity, vysoký tlak aj cukrovku a môže tak niektoré osoby uchrániť od demencie,“ upozornil profesor Carol Brayne z Inštitútu verejného zdravia na univerzite v Cambridgei.

Predchádzajúci výskum z roku 2011 hovoril dokonca o každom druhom prípade ochorenia, ktorému by sa vďaka prevencii dalo zabrániť, ale nová štúdia vychádza z toho, že sa jednotlivé rizikové faktory prekrývajú. Spoločným menovateľom pre všetky riziká je však tradične, ako uvádza britský ústav pre výskum demencie, vysoký vek. S časom sa, aspoň zatiaľ, bojovať nedá.

„Stále úplne nerozumieme mechanizmom v pozadí a tomu, ako jednotlivé faktory prepuknutie Alzheimerovej choroby ovplyvňujú,“ podotkol šéf ústavu Simon Ridley. Vysoký vek je podľa neho to hlavné, aj keď životný štýl a zdravotný stav pravdepodobnosť rozvoja choroby ovplyvňujú. „Keďže stále neexistuje konkrétna cesta, ako predchádzať Alzheimerovej chorobe, musia sa výskumníci aj naďalej usilovať o nájdenie presvedčivých dôkazov o vplyve zdravotných a environmentálnych faktorov (na prepuknutie choroby). Je potrebné investovať do nového výskumu, ktorý by sa zameriaval na liečbu,“ dodal.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cvičenie #pohyb #prevencia #Alzheimerova choroba