Rozdýchavate sa dlhšie, ako je zdravé? Navštívte lekára

Trápi vás chronický kašeľ a tvoria sa vám hlieny? Ste navyše unavení a rýchlo sa zadýchate? Možno vás trápi závažné respiračné ochorenie s krkolomným názvom chronická obštrukčná choroba pľúc, v skratke CHOCHP. Choroba zapríčiňuje vo svete smrť jedného človeka každých 10 sekúnd, postihuje mužov aj ženy, približne 70¤% pacientov však tvoria muži.

14.01.2016 06:00
Pľúca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Medzi hlavné rizikové faktory patrí ovzdušie, prach a emisie. „Naši pacienti si ešte stále plne neuvedomujú hrozbu, ktorá sa ukrýva v zdanlivo nenápadných príznakoch, akými sú napríklad opakujúci sa kašeľ či častá dýchavičnosť. Nevedia, že môže ísť o prvé štádium chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Verejnosť nemá dostatočné informácie o tom, že táto choroba so sebou prináša vážne ohrozenie zdravia a života, ktoré je porovnateľné s onkologickými ochoreniami,“ upozornila docentka Marta Hájková, hlavná odborníčka MZSR pre pneumológiu a ftizeológiu a primárka Kliniky pneumológie a ftizeológie SZÚ.

Mnohí považujú toto ochorenie za chorobu fajčiarov. Táto informácia však nie je úplne pravdivá. CHOCHP ohrozuje širokú populáciu, bez rozdielu pohlavia a veku, postihuje tak fajčiarov, ako aj nefajčiarov a zlou kvalitou ovzdušia riziko jej vzniku narastá. Medzi hlavné faktory vzniku ochorenia patrí vystavenie sa rizikovému prostrediu. „Alarmujúci je fakt, že až 19¤% pacientov nikdy nefajčilo,“ varuje docentka Hájková.

Ochorenie sa diagnostikuje pomocou dychového testu nazývaného spirometria. Je bezbolestný a zaberie iba pár minút, zmeria objem vzduchu, ktorý človek dokáže vydýchnuť, a dĺžku času, ktorú mu to zaberie. Vedci sa zaoberajú aj výskumom ďalších metód na skoršie rozpoznanie choroby.

Skoré štádiá ochorenia však zostávajú často nerozpoznané, čiastočne aj preto, že mnohí ľudia podceňujú symptómy ako dýchavičnosť, chronický kašeľ a vykašliavanie hlienu a považujú ich za prirodzenú súčasť starnutia alebo logický dôsledok fajčenia.

Bez liečby je CHOCHP všeobecne progresívne ochorenie a jeho zhoršovanie spôsobuje, že pacienti sa zadýchavajú počas každodenných aktivít, ako je chodenie po schodoch, vychádzka so psom alebo dokonca ranné umývanie či obliekanie. Liečenie je najefektívnejšie, pokiaľ sa začne v skorom štádiu ochorenia. Vo všetkých štádiách je však dostupná liečba, ktorá dokáže potlačiť symptómy ako dýchavičnosť a umožňuje ľuďom plnohodnotnejšie prežiť deň aj s fyzickými aktivitami, na ktoré boli zvyknutí.

„Pacienti by mali prestať fajčiť a mali by sa snažiť vylúčiť všetky ostatné rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji ochorenia. Základnou farmakologickou liečbou sú inhalačné bronchodilatanciá, ktorých mechanizmus účinku spočíva v udržiavaní priechodnosti dýchacích ciest počas výdychu.

Používaním inhalačných systémov vieme dosiahnuť podstatne vyššiu lokálnu koncentráciu účinnej látky, rýchly nástup účinku a minimalizovanie vedľajších systémových účinkov," hovorí docentka Hájková. "Moderná liečba pozná v indikovaných prípadoch aj duálne kombinácie rôznych molekúl s bronchodilatačným účinkom, respektíve kombináciu s inhalačným kortikoidom, ktorý sa do liečby pridáva pre svoj protizápalový účinok.

Lieky sa pacientovi pridávajú postupne a v závislosti od štádiovosti ochorenia. Liečba, aby bola účinná, musí byť pravidelná, dlhodobá a tzv. personalizovaná, teda ,šitá na mieru konkrétnemu pacientovi‘. Súčasťou komplexnej liečby je aj pravidelná dychová rehabilitácia, každoročné očkovanie protichrípkovou vakcínou, dlhodobá domáca oxygenoterapia. Za kľúčovú úlohu považujeme edukáciu pacientov a aj ich rodinných príslušníkov,“ dodala docentka Hájková.

Čo je CHOCHP?

 • CHOCHP je skratka pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, celoživotné pľúcne ochorenie, ktoré je charakterizované obmedzeným prietokom vzduchu dýchacími cestami na podklade poškodení spôsobených vdychovaním rôznych škodlivín.
 • CHOCHP sa nedá úplne vyliečiť. Včasná diagnostika však pomáha predísť zhoršovaniu zdravotného stavu a liečba smeruje k úľave príznakov a k zlepšeniu kvality života.
 • Hrozba: ide o civilizačné ochorenie, na ktoré zomierajú ročne na celom svete asi 3 milióny ľudí.
 • CHOCHP je štvrtou najčastejšou príčinou smrti spomedzi chorôb v celosvetovom meradle so stúpajúcou tendenciou, WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) predpovedá, že v roku 2020 sa choroba dostane v tomto rebríčku na 3.¤miesto, štúdie ukazujú, že v roku 2020 dosiahne úmrtnosť na CHOCHP 6 mil. ľudí ročne.
 • Podľa WHO na CHOCHP trpí 1¤% populácie, na CHOCHP ochorie 15 až 20¤% fajčiarov. Na Slovensku trpí chorobou približne 8 až 16¤% ľudí vo veku nad 40 rokov.

Najčastejšie príznaky ochorenia:

Kašeľ – obyčajne je prvým príznakom ochorenia. Väčšinou ide o produktívny kašeľ s vykašliavaním hlienov. Spočiatku sa objavuje a potom opäť zmizne, ale ako ochorenie postupuje, kašeľ je čoraz trvalejší. Väčšina pacientov ho spočiatku považuje za bežný „fajčiarsky kašeľ“ a až závažnejšie príznaky ich donútia zvýšiť pozornosť.
Dýchavičnosť a chrapot – je najčastejším dôvodom, prečo ľudia vyhľadajú lekára. Obyčajne má pacient pocit, že nemôže úplne vydýchnuť. Ako dôsledok opakovaného zápalu alebo rozdutia pľúc totiž vzniká zúženie, ktoré sa prejavuje poruchou priechodnosti dýchacích ciest a obmedzením prúdenia vzduchu v dýchacích cestách. Zo začiatku sa problémy s dýchaním objavujú len po námahe, napríklad pri chôdzi do schodov. Postupne sa však zhoršujú.
Hlieny – poškodené dýchacie cesty produkujú omnoho viac hlienov ako zdravé a pri CHOCHP kašeľ obyčajne sprevádza vykašliavanie veľkého množstva hlienov počas dňa.
Infekcie hrudníka – vírusové aj bakteriálne infekcie sú častejšie a majú ťažší priebeh. Problémy s dýchaním a kašeľ sa môžu pri prebiehajúcej infekcii zhoršiť aj množstvo vykašľaných hlienov je vyššie ako obyčajne. Hlieny majú pri infekcii obyčajne žltú alebo zelenú farbu. Najvyššie riziko infekcií hrozí v zimných mesiacoch.
Cyanóza – modrofialové zafarbenie kože a slizníc, ale tiež pier, jazyka, líc či spojoviek. Koža, najmä na končatinách, je teplá.
Mimopľúcne prejavy – poruchy funkcie srdcovocievneho systému, endokrinného systému, svalového a kostrového aparátu. Pri ťažkej forme výrazne trpí výživa a dochádza k veľkému poklesu telesnej hmotnosti, najmä na úkor kostrového svalstva.
Iné prejavy – napríklad únava, opuchy členkov…

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
Inhalátor, Chlap Ilustračné foto.

Astma alebo CHOCHP?

Chronická obštrukčná choroba (CHOCHP) pľúc, ako aj astma sú časté pľúcne ochorenia. Aj keď obe spôsobujú problémy s dýchaním a prejavujú sa kašľom, sú medzi nimi viaceré rozdiely, ktoré ich umožňujú odlíšiť. Diagnostika patrí vždy do rúk lekára, ktorý dokáže pomocou špeciálnych testov zistiť, o aké ochorenie presne ide. Niekedy je totiž ťažké odlíšiť chronickú astmu od CHOCHP a ani bežné lekárske vyšetrenia nestačia na jednoznačnú diagnostiku. Niekedy sa tiež stáva, že sa u jedného pacienta súčasne vyskytuje astma a CHOCHP.

Rozdiely medzi astmou a CHOCHP:

 • pri CHOCHP je poškodenie dýchacích ciest trvalé, zúženie dýchacích ciest, a tým aj príznaky pretrvávajú. Aj možnosti liečby sú preto obmedzené a poškodenie pľúc sa už nedá zvrátiť
 • pri astme je príčinou zápal, ktorý spôsobuje sťahy svalstva dýchacích ciest, čo vyvoláva zúženie dýchacích ciest. Liečba proti zápalu a na uvoľnenie dýchacích ciest obyčajne dobre účinkuje a ochorenie nepostupuje
 • CHOCHP v porovnaní s astmou častejšie vyvoláva pretrvávajúci kašeľ spojený s vykašliavaním hlienov
 • nočné prebúdzanie pre dýchavičnosť alebo iné problémy s dýchaním sú typické pre astmu a len zriedkavo sa objavujú pri CHOCHP
 • u ľudí s astmou sa obyčajne objavujú aj iné imunitné poruchy, ako sú alergie, ekzém či senná nádcha
CHOCHP Priedušková astma
vyšší vek – nástup ochorenia v strednom veku; postihuje najmä ľudí nad 40 rokov nižší vek – nástup ochorenia najčastejšie v detstve; postihuje ľudí v každom veku
fajčiari väčšinou nefajčiari
pozvoľný vznik príznakov ochorenia; príznaky sa zhoršujú náhly vznik príznakov ochorenia; príznaky sú rôzne, ale spravidla sa nezhoršujú
príznaky sú horšie v zime príznaky sú horšie na jar a v lete
poškodenie pľúc je nezvratné poškodenie pľúc je zvratné takmer úplne
nie je spojená s alergiou väčšinou je spojená s alergiou
kašeľ najmä skoro ráno kašeľ v noci, po námahe
typické je progresívne zhoršovanie stavu len zriedka sa progresívne zhoršuje celkový stav
výskyt nezávislý od rodinnej anamnézy takmer vždy sa objavuje u viacerých príbuzných v rodine

test: Ako ste na tom vy?

Nasledujúce otázky vám môžu pomôcť odhaliť podozrenie na CHOCHP:

 • Kašlete niekoľkokrát za deň väčšinu dní v roku?
 • Vykašliavate po väčšinu dní hlieny?
 • Zadýchavate sa častejšie ako vaši rovesníci?
 • Máte viac ako 40 rokov?
 • Ste súčasný alebo bývalý fajčiar?

Ak ste odpovedali áno na tri a viac otázok, konzultujte so svojím lekárom, či môžete trpieť CHOCHP. Skoré odhalenie choroby dáva vyššiu nádej na predchádzanie ďalšiemu poškodeniu pľúc. Dostupná liečba pomáha pacientom v každom štádiu ochorenia cítiť sa lepšie a viesť aktívnejší život.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
Dýchanie, Žena Ilustračné foto.

Ako sa lieči…

 • cieľom je zmierniť príznaky ochorenia, zvýšiť telesnú zdatnosť, zlepšiť celkový zdravotný stav, zabrániť komplikáciám či náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu, obmedziť časté hospitalizácie, invaliditu a úmrtnosť. Na túto chorobu existujú dostupné lieky, ochorenie však nevyliečia a škody, ktoré už v dýchacích cestách vznikli, sa nedajú úplne napraviť. Preto čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie sú prognózy pacienta. Dôležitou súčasťou liečby je aj pľúcna rehabilitácia, pohybové aktivity a zdravá strava

Farmakologická liečba

 • počiatočná liečba trvá jeden až tri mesiace. Následne je možné zhodnotiť, či je účinná. Ak sa pacientovi nepolepší, lekár môže liečbu zmeniť alebo pridať ďalší typ lieku. Pri správnej liečbe by mal pacient pocítiť úľavu od príznakov a mal by sa znížiť aj počet náhlych zhoršení. Inými slovami, mal by sa zmierniť nielen dráždivý kašeľ a dýchavičnosť, ale zlepšenie by malo nastať aj na fyzickej a psychickej úrovni. Pri výbere konkrétneho lieku musí lekár zvážiť aj iné pridružené ochorenia, ktorými pacient trpí. Farmakologická liečba je doživotná a len pri pravidelnom užívaní poskytne pacientovi maximálny prospech
 • okrem farmakologických prípravkov sa v liečbe využíva aj kyslíková liečba a v niektorých prípadoch lekári zvolia aj chirurgický zákrok (odstránenie najviac postihnutých častí pľúc emfyzémom alebo transplantácia pľúc

Oxygenoterapia

 • Dlhodobá. Bolo preukázané, že dlhodobé podávanie kyslíka pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc predlžuje život. V tomto prípade je však pacient napojený na kyslíkový prístroj viac ako 16 hodín denne.
 • Podporná. Podporná oxygenoterapia sa odporúča pacientom počas cvičenia alebo fyzickej záťaže. Vďaka oxygenoterapii sa zlepší prúdenie vzduchu v dýchacích cestách.

Chirurgická liečba

 • objem redukujúca operácia pľúc – je vhodným riešením u pacientov v konečnom štádiu choroby s prevahou emfyzému, ktorí nemôžu podstúpiť transplantáciu pľúc. Spočíva v odstránení časti pľúc, ktorá neplní svoju funkciu, čo môže niekedy zlepšiť príznaky ochorenia.

Transplantácia pľúc

 • zlepšuje kvalitu života a funkciu pľúc u pacientov s veľmi pokročilou formou ochorenia a s hodnotami spirometrie FEV1 menej ako 35%.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #chronická obštrukčná choroba pľúc #pľúca #CHOCHP