Kúpele zlepšujú zdravie a odbúravajú stres. Pozrite si ponuku na leto

Kúpeľná liečba by mala byť súčasťou zdravotníckej starostlivosti a zároveň prevenciou ochorení. V posledných rokoch sa kúpele stali obľúbeným miestom wellness pobytov, ale aj častou dovolenkovou destináciou.

, 18.05.2017 06:00
kúpele, masáž, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Kúpeľná starostlivosť využíva najmodernejšie poznatky vedy a výskumu z oblasti balneológie, fyzikálnej medicíny, zdravej výživy a liečebnej rehabilitácie. „Kúpeľné miesta majú vybudované prostredie s dostatkom zelene, pokojových zón, športovísk, kultúrnych zariadení a majú vysokú kvalitu ovzdušia,“ konštatovala doktorka Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov. Slovenské kúpeľníctvo patrí kvalitou svojich služieb medzi najvyspelejšie „kúpeľnícke“ krajiny v Európe.

Do kúpeľov síce chodia ľudia aj ako samoplatcovia, väčšina však má na ne nárok zo zákona. Základnou podmienkou je to, že o ochorení, pre ktoré chcete absolvovať pobyt, musia byť v zdravotnej dokumentácii záznamy a kúpeľná liečba musí nadväzovať na predchádzajúcu nemocničnú alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Nárok na kúpele je zvyčajne raz do roka na základe odporúčania lekára – špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore. Pri niektorých indikáciách ju poisťovne schvaľujú raz za dva roky. Lekár môže zaradiť pacientov medzi vážnejšie prípady, teda do takzvanej kategórie A, alebo medzi menej závažné, do kategórie B. Návrh na kúpeľnú liečbu potom schvaľujú zdravotné poisťovne spravidla do 30 dní, pokiaľ netreba doložiť ďalšie podklady. Konkrétne procedúry potom predpisuje lekár priamo v kúpeľoch.

Mnoho ľudí si však sťažuje na nedostupnosť kúpeľnej liečby. „Podľa počtu schválených návrhov, ktoré k nám posielajú zdravotné poisťovne v skupine A a B, sa nezdá, že by schvaľovali menej návrhov ako v predchádzajúcich rokoch. Je však pravda, že zdravotná poisťovňa podrobne skúma každý podaný návrh, a preto sa niektorým žiadateľom môže zdať, že liečba je nedostupnejšia. Vychádza to možno aj z mylnej predstavy z minulosti, keď bol pobyt v kúpeľoch považovaný za „dovolenku“,“ konštatovala Andrea Petrušová z Kúpeľov Dudince. „Kúpele sú súčasťou komplexnej liečby, edukácie a rehabilitácie pacientov pri rôznych závažných diagnózach, pooperačných stavoch a pod. a v týchto prípadoch sa, samozrejme, prísnejšie sledujú aj kontraindikácie,“ povedala. „Napríklad pacient je po infarkte srdca, dlhodobý fajčiar a ani po infarkte neprestal fajčiť a chce ísť do kúpeľov. Kontraindikáciou v tejto indikačnej skupine je však fajčenie. Je potom postup zdravotnej poisťovne nesprávny, keď tomuto pacientovi zamietne liečbu plne hradenú zdravotnou poisťovňou? Nie je. Pacient sa musí naučiť aktívne starať o svoje zdravie, dodržiavať odporúčania od lekára a vhodnú životosprávu,“ dodala.

Výšku úhrady poistenca za stravovanie a pobyt upravuje zákon rozdielne pri indikáciách zaradených v skupine A a B. Ak je poistenec zaradený do skupiny A, zdravotná poisťovňa liečbu uhradí v plnom rozsahu. Ak je zaradený do skupiny B, zdravotná starostlivosť bude plne hradená poisťovňou, nie však služby. Klient si zaplatí za ubytovanie a stravu.

Rezort zdravotníctva navrhol úpravu poplatkov. Zvýšiť by sa mala úhrada poistenca za stravovanie a pobyt na lôžku počas liečby pri indikáciách v skupine A a B, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní liekov, dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a pri poskytovaní dopravy za jeden kilometer. Vo vzťahu k zvýšeniu úhrady za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania liečby pri indikáciách v skupine A bude uhrádzať pri 21 dňoch o 0,84 eura viac za pobyt a za stravovanie a pobyt v skupine B bude platiť pri 21 dňoch o 0,42 eura viac za celý pobyt. Zmeny by mali začať platiť od novembra.

KDE SA ČO LIEČI…
Indikácia Liečebné kúpele
I. Onkologické choroby Bardejovské Kúpele, KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Špecializovaný lieč. ústav Marína, (Kováčová), Kúpele Sliač, Slovenské lieč. kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Vyšné Ružbachy, Kúpele Štós, KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Nimnica, Kúpele Lúčky, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka
II. Choroby obehového ústrojenstva Bardejovské Kúpele, KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno, Kúpele Dudince, SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, Kúpele Nimnica, Kúpele Sliač, Kúpele Vyšné Ružbachy, Prírodné jódové kúpele Číž
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva Bardejovské Kúpele, KLÚ MV SR Družba (Bardejovské Kúpele), Kúpele Brusno, Kúpele Kováčová, Kúpele Nimnica, Slovenské lieč. kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Vyšné Ružbachy
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny Bardejovské Kúpele, a. s., KLÚ MV SR Družba (Bard. Kúpele), Kúpele Brusno, Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Kováčová (len AKS), Kúpele Nimnica, Kúpele Vyšné Ružbachy, KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, Kúpele Nový Smokovec, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest Bardejovské Kúpele, KLÚ MV SR Družba (Bard. Kúpele), Kúpele Nimnica, KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, Kúpele Nový Smokovec, Kúpele Horný Smokovec, Kúpele Lučivná, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka
VI. Nervové choroby Kúpele Bojnice, Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Dudince, SLOVTHERMAE Kúpele Diamant Dudince, Kúpele Kováčová, Špecializovaný lieč. ústav Marína, (Kováčová), Slovenské lieč. kúpele Piešťany, Slovenské lieč. kúpele Rajecké Teplice, Liečebné term. kúpele Sklené Teplice, Kúpele Trenč. Teplice, KLÚ MV SR ARCO (Trenč. Teplice), Slovenské lieč. kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Nimnica
VII. Choroby pohybového ústrojenstva Kúpele Bojnice, Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Dudince, SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, Kúpele Kováčová, Špecializovaný lieč. ústav Marína, (Kováčová), Kúpele Lúčky, Slovenské lieč. kúpele Piešťany, Slovenské lieč. kúpele Rajecké Teplice, Liečebné term. kúpele Sklené Teplice, Slovenské lieč. kúpele Piešťany – Smrdáky, Kúpele Trenčianske Teplice, KLÚ MV SR ARCO (Trenč. Teplice), Slovenské lieč. kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Nimnica
VIII. Choroby obličiek a močových ciest Bardejovské Kúpele, Kúpele Bojnice, KLÚ MV SR Družba (Bard. Kúpele), Kúpele Kováčová (len AKS), Slovenské lieč. kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Vyšné Ružbachy
IX. Duševné choroby Kúpele Vyšné Ružbachy, Kúpele Štós, Kúpele Nový Smokovec, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka
X. Kožné choroby Slovenské lieč. kúpele Piešťany – Smrdáky, Kúpele Trenčianske Teplice, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka
XI. Ženské choroby Kúpele Bojnice, Kúpele Kováčová (len AKS), Kúpele Lúčky, Kúpele Nimnica, Kúpele Sliač, Slovenské lieč. kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Vyšné Ružbachy, KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós
XII. Choroby z povolania Bardejovské Kúpele, KLÚ MV SR Družba (Bard. Kúpele), Kúpele Bojnice, Kúpele Brusno, Kúpele Dudince, SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, Slovenské lieč. kúpele Piešťany, Slovenské lieč. kúpele Rajecké Teplice, Liečebné term. kúpele Sklené Teplice, Slovenské lieč. kúpele Piešťany – Smrdáky, Kúpele Trenč. Teplice, Slovenské lieč. kúpele Turčianske Teplice, Kúpele Vyšné Ružbachy, KRÚ MV SR Bystrá (Liptovský Ján), Kúpele Štós, Kúpele Nový Smokovec, Kúpele Nimnica, Kúpele Lúčky, Prírodné jódové kúpele Číž, Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

Ponuka slovenských kúpeľov: Letná dovolenka zameraná na zdravie

1. Ministerstvo zdravotníctva robí kozmetické úpravy poplatkov za kúpeľnú liečbu. Sú tieto zmeny dostatočné? V čom by podľa vás malo zmeniť legislatívu, pokiaľ ide o kúpeľnú liečbu?
2. Mnohí pacienti sa sťažujú, že je pre nich kúpeľná liečba čoraz nedostupnejšia, zdravotné poisťovne ju často odmietajú uhrádzať. Aké máte skúsenosti?
3. Aké novinky pripravujete pre pacientov na leto?
4. Chystáte aj nejaké akciové pobyty pre penzistov? Ak áno, aké a za akú cenu?

Kúpele Trenčianske Teplice

 1. Nemáme zatiaľ oficiálne informácie o úprave poplatkov. Ak by malo ísť o ich znižovanie, tak to veľmi nevítame, ak opačne, tak, samozrejme, budeme súhlasiť. Za dôležitejší však považujeme fakt, aby nedochádzalo k žiadnym negatívnym úpravám indikačného zoznamu, výsledkom ktorých by malo byť vypúšťanie diagnóz, ktoré môžu výrazne zasiahnuť do dostupnosti kúpeľnej starostlivosti pre občanov.
 2. Snažíme sa maximálne vychádzať klientom v ústrety a v prípade, ak im nie je kúpeľná liečba schválená, vieme im ponúknuť adekvátny produkt za zvýhodnených podmienok tak, aby o svoj pobyt v kúpeľoch neprišli. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár urobiť len s príslušným odôvodnením.
 3. Leto je u nás veľmi bohaté na kultúrne podujatia, preto máme pripravené letné pobyty so zaujímavými kultúrnymi zážitkami. V rámci našich festivalov je to napríklad Medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice alebo stredoeurópsky festival komornej hudby.
 4. Aj tento rok pokračujeme v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku a organizujeme pre ňu rekondično-liečebné pobyty za veľmi výhodných podmienok.
Odpovedala: Radka Hledíková Poncová

Kúpele Dudince

 1. Nevidíme dôvod na zmenu legislatívy, my s poisťovňami fungujeme na voľnej tvorbe cien. Zmena legislatívy by sa nás dotkla napríklad v tom prípade, že by sa zmenili indikačné zoznamy, teda ak sa budú redukovať tieto zoznamy alebo ak sa upravia nejaké kategórie, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Bola by to negatívna zmena nielen pre kúpele, ale aj pre samotných žiadateľov o kúpeľnú liečbu. Ak by sme v niečom prijali zmeny, tak by bolo možno dobré upraviť legislatívu ohľadom rekondičných pobytov, prípadne zapracovať nejaké daňové výhody pre samoplatcov, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu.
 2. Podľa našich skúseností problémy pri schvaľovaní liečby majú klienti napríklad v tom prípade, že sa u nich vyskytne kontraindikácia. Vtedy žiadajú našu vedúcu lekárku o udelenie výnimky, ktorú vo väčšine prípadov udelí a následne po doplnení tohto vyjadrenia im poisťovňa liečbu schváli. Podľa počtu schválených návrhov, ktoré k nám posielajú zdravotné poisťovne v skupine A a B, sa nezdá, že by schvaľovali menej návrhov ako v predchádzajúcich rokoch. Je však pravda, že zdravotná poisťovňa veľmi podrobne skúma každý podaný návrh a preto sa niektorým žiadateľom môže zdať, že je liečba nedostupnejšia. Vychádza to možno aj z mylnej predstavy z minulosti, keď bol pobyt v kúpeľoch považovaný za „dovolenku“.
 3. V areáli kúpeľného parku chceme zriadiť letnú čitáreň, kde by sme eventuálne vedeli zabezpečiť aj autorské čítania rôznych spisovateľov. Tiež spustíme nanovo zrekonštruovanú spoločenskú sálu, kde sa pekne prepojí prevádzka kaviarne s možnosťou vyjsť na terasu, ktorá je v areáli kúpeľného parku plného zelene. Tento park nielen poskytuje tieň, no nachádza sa v ňom aj „chodník zdravia“, ktorý môžu naši kúpeľní hostia využívať. Samozrejmosťou sú hudobné večery, posedenie pri „Kolibe“ so živou hudbou, ako aj návšteva kúpaliska Dudinka.

V rámci leta môžu naši klienti využiť pobytový balíček s názvom Leto s Dudinkou, kde okrem ubytovania, polpenzie a iných výhod môžu využívať aj celodenný vstup do areálu kúpaliska. Tento pobyt ponúkame od 1. 6. do 31. 8. 2017 a stojí 47 eur os./noc, plus daň z ubytovania. 4. Pobyty pre penzistov s výhodnejšou cenou máme na začiatku a na konci roka (január-február, november-december). Tento pobyt zahŕňa polpenziu, každý deň jednu procedúru, vstup do vnútorného relaxačného bazéna, ale aj cvičenie na stacionárnom bicykli a zapožičanie palíc na nordic walking. Tento pobyt stojí 39 eur os./noc a je možné bývať vo všetkých zariadeniach, ktoré prevádzkujeme, teda v liečebných domoch Rubín a Smaragd, ako aj v kúpeľnom hoteli Minerál.

Odpovedala: Andrea Petrušová, manažérka PR a reklamy
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kúpele, masáž, dôchodkyňa Ilustračné foto.

Kúpele Nimnica

 1. Kúpele by očakávali úpravu indikačného zoznamu, ktorá by podporila pri niektorých indikáciách preventívnu zdravotnú starostlivosť spojenú s edukáciou, čo by v strednodobom horizonte viedlo k šetreniu finančných zdrojov v zdravotníctve. Tiež nebolo zatiaľ dofinancované zo strany zdravotných poisťovní povinné zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov dané legislatívou.
 2. Vo viacerých prípadoch sa stalo, že klienti podali návrh na zdravotnú poisťovňu a vrátil sa im so zamietavým stanoviskom. Dôvody môžu byť rôzne, predovšetkým kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe. Vyskytujú sa aj prípady, keď pacient trpí ochorením vhodným na absolvovanie kúpeľnej liečby, ale na konkrétne ochorenie sa pravidelne nelieči, teda nenavštevuje odbornú ambulanciu. Prípadne je to z nedostatku informovanosti klienta zo strany zdravotnej poisťovne – pri inkontinencii – jednej z kontraindikácií ku kúpeľnej liečbe – sa často stáva, že nie je schválený návrh na liečbu, ale existuje možnosť, keď hlavný lekár kúpeľov posúdi, či takýto klient môže absolvovať kúpele, a vtedy podáva stanovisko (vo väčšine prípadov ide o ľahké stavy), ktoré je súhlasné.
 3. Pokračujeme v spolupráci s TV LUX – špecifické pobyty zamerané na telesný, ale aj duchovný relax. V ponuke nebudú chýbať last minute ponuky, takže odporúčame klientom sledovať našu webstránku www.kupelenimnica.sk.
 4. Pre seniorov ponúkame zvýhodnené 6-dňové pobyty – relaxačné s 8 procedúrami, ubytovaním a celodennou stravou od 171 eur/pobyt a liečebné s 15 procedúrami, ubytovaním a celodennou stravou od 191 eur/pobyt.
Odpovedala: Katarína Jamborová, obchodná námestníčka kúpeľov

Bardejovské Kúpele

3. Tohtoročná letná sezóna sa bude niesť v duchu 20. výročia založenia spoločnosti, pripravujeme kultúrne podujatia pre pacientov aj verejnosť. V júli to budú Bardejovské kúpeľné dni, v auguste Alžbetínsky deň a v septembri Pivný festival a Hornošarišský vínny festival. Samozrejmosťou sú tiež tradičné kolonádne koncerty. Počas leta pripravujeme zaujímavý pobyt LETO pre klientov hotela Alexander. 4. Počas celého roka máme v ponuke cenovo výhodný liečebný pobyt Senior špeciál pre klientov nad 60 rokov a držiteľov preukazu ŤZP. Cena pobytu v letných mesiacoch je už od 39 eur/noc.

Odpovedala: Mirka Balonová

Kúpele Lúčky

 1. Zatiaľ neregistrujeme žiadne úpravy, čo sa týka kúpeľnej liečby. Naše kúpele stále postupujú podľa platnej legislatívy. Ministerstvo zdravotníctva by malo zabezpečiť, aby kúpeľná liečba bola pre klientov ľahšie dosiahnuteľná a aby bola braná ako prevencia chorôb, nie ako následná liečba, ktorá je nepomerne drahšia.
 2. Zdravotné poisťovne schvaľujú kúpeľné návrhy podľa platného indikačného zoznamu. Je pravda, že momentálne viacej prihliadajú na obsah kúpeľných návrhov a stáva sa častejšie, že klienti musia návrhy dopĺňať a niekedy ich aj zamietnu. Klientom odporúčame, aby viacej dôrazu kládli na prevenciu chorôb. Ponúkame im možnosť objednať si pobyt aj ako samoplatca, bez uhrádzania služieb zdravotnými poisťovňami. Mnohí tiež využívajú možnosť absolvovať kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B, kde im zdravotná poisťovňa uhradí lekársku starostlivosť a liečebné procedúry a oni si hradia ubytovanie a stravovanie.
 3. Toto leto chystáme množstvo zaujímavých akcií. Do konca júna môžu klienti využiť veľmi obľúbený akciový pobyt Jarný relax za 199 eur na 5 nocí a osobu. Už 9. júna budeme otvárať Letnú kúpeľnú sezónu na Liptove. Zabávať nás budú Pavol Hammel a  Kandráčovci. Zaujímavou akciou bude aj Poľovnícky deň 18. júna, ktorý organizuje Slovenský poľovnícky zväz. Nebude chýbať slávnostný sprievod s omšou, kultúrny program, ukážky vábenia zveri, ukážky sokoliarstva, ukážka trofejí, prehliadky poľovných psov a iné.
 4. Pre seniorov pravidelne chystáme akciové pobyty. Momentálne je dostupný celoročný pobyt pre seniorov za výhodnú cenu 44 eur na osobu a noc, zahŕňajúci plnú penziu formou bufetových stolov, liečebné procedúry a vstupy do bazénov. V jesennom období budeme pre veľký úspech znova zaraďovať aj akciový seniorský pobyt pre ľudí nad 55 rokov, na ktorého príprave v súčasnosti pracujeme.
Odpovedal: Peter Mičko, marketingový manažér

Kúpele Sliač

 1. Zjednodušiť administratívny systém schvaľovania návrhov na kúpeľnú liečbu.
 2. Stále častejšie sa vyskytujú prípady zamietnutia kúpeľnej liečby, resp. proces schvaľovania sa predlžuje v dôsledku neúplného kúpeľného návrhu s chýbajúcimi prílohami vo forme povinných vyšetrení, ktoré musí pacient zdravotnej poisťovne absolvovať a doložiť. Lekár, ktorý návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje, je nedostatočne informovaný a pacient tak musí chýbajúce vyšetrenia absolvovať a doložiť dodatočne.
 3. Pre pacientov zdravotných poisťovní bude najväčším lákadlom neobmedzený vstup od pondelka do piatka na letné termálne kúpalisko, ktoré sa nachádza priamo v areáli. Navyše pre partnerov, blízkych alebo známych, ktorí budú chcieť prísť s pacientmi zdravotných poisťovní, bude platiť rovnaký bonus v podobe voľného vstupu na letné termálne kúpalisko v rámci pobytu Kúpele a spoločná liečba.
 4. Pre seniorov chystáme tradičný letný pobyt Kúpele a letný oddych, v rámci ktorého budú mať klienti možnosť ochutnať výbornú kuchyňu, tradičné liečebné procedúry a užiť si letnú pohodu na letnom termálnom kúpalisku. To všetko za ceny už od 129 eur/os./pobyt.
Odpovedal: Matej Nedorolík, vedúci obchodného úseku

Kúpele Kováčová

 1. Zmeny sú nedostatočné a už niekoľko rokov ignorujú legislatívne nároky na zvýšené mzdové náklady. Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2017 prináša ešte masívnejšie zvýšenie ceny práce (riadime sa Zákonníkom práce č.311/2001 Z.z. v znení zákona č. 14/2015 Z.z., § 120 o minimálnom mzdovom nároku na jednotlivých pracovných pozíciách). Minimálna mzda za posledných 10 rokov vzrástla takmer o 62 %, ceny za ošetrovací deň v skupine B pre rok 2017 sú oproti roku 2007 dokonca nižšie o 40 centov. Pre skupinu A za posledných 10 rokov vzrástli ceny o necelých 20 %.
 2. Áno, je to pravda, klienti sa sťažujú na množstvo neschválených liečebných pobytov a hlavne z nedostatku komunikácie poisťovne s nimi a pre neochotu poradiť, pomôcť čo najjednoduchšie (napr. na zmenu druhu kúpeľnej starostlivosti z ambulantnej na ústavnú je vyslovene potrebné poslať písomnú žiadosť, nestačí telefonát alebo návšteva pobočky, chyby lekárov v návrhoch sú pri neschválení a vrátení návrhu len všeobecne pomenované, niektoré chyby lekárov by stačilo len máličko prepísať – napr. Dg, ak je z textu jasné, o akú Dg ide a lekár sa len pomýlil… alebo problém inkontinencie, kde poisťovňa návrh vráti klientovi a on osobne musí žiadať kúpele o súhlas s jeho KS aj s inkontinenciou a hoci výnimku u nás napr. 99 % dostane, vybavovanie a starosti s tým ostávajú na klientovi, hoci poisťovni by stačilo tak málo – osloviť nás mailom…)
 3. Pravidelné posedenia 3-krát týždenne pri hudbe.
 4. Pobyty pre seniorov vo zvýhodnených cenách robíme už druhý rok. Máme uzatvorenú štvorročnú zmluvu s Jednotou dôchodcov Slovenska.
Odpovedal: Miloš Pittner

Kúpele Vyšné Ružbachy

 1. Podľa našich informácií ministerstvo pristúpilo len k zaokrúhleniu jednotlivých poplatkov, čo má minimálny vplyv na cenu kúpeľnej liečby. Podľa nášho názoru by sa legislatívne malo zabezpečiť, aby kúpeľná liečba ako preventívna a následná zdravotná starostlivosť bola pre poistencov povinná z dôvodu udržania zdravotného stavu a zabezpečenia doliečenia pacienta, čím by sa znížili náklady na celkovú zdravotnú starostlivosť a predišlo by sa mnohým chronickým ochoreniam.
 2. Ak pacient spĺňa všetky zákonné kritériá, zdravotné poisťovne sú povinné schváliť kúpeľný návrh. Naša spoločnosť neeviduje žiadne negatívne ohlasy, respektíve nemáme informácie, že by kúpeľná liečba nebola zdravotnou poisťovňou po splnení všetkých kritérií schválená.
 3. Naše kúpele sa nachádzajú v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem Belianskych Tatier, v severovýchodnej časti  Spiša,  na južnom úpätí Spišskej Magury 32 km od Popradu a 13 km od okresného mesta Stará Ľubovňa. Sú situované pod výbežkami ihličnatého lesa, obklopené Tatran­ským národným parkom a Pieninským národným parkom. Známe sú chráneným prírodným výtvorom – travertínovým jazierkom Kráter so stálym prítokom (7,5 l za sekundu) hydrouhličitej vody s teplotou 23 °C, termálnym kúpaliskom s viac ako storočnými smrekmi uprostred a Medzinárodným sochárskym sympóziom travertínových sôch v prírode, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou.

Aktuálne máme predpredaj liečebných pobytov, ktoré môžu klienti počas leta absolvovať v našich kúpeľoch. Pobyt a cena sú prispôsobené tak, že si klient môže dopriať počas svojho pobytu v kúpeľoch kvalitu, oddych, pokoj a relax.  Sú to novinky: Medical pobyt a Exkluzívny pobyt Leto 2017. Pobyty tvorí liečebná starostlivosť  a správny individuálny liečebno-rehabilitačný program, ktorý napomôže zlepšenie zdravotného stavu. Základom liečby je prírodná liečivá  voda, ktorá spolu s ostatnými vhodnými liečebnými procedúrami zmierňuje ťažkosti nielen u ľudí s pohybovými a so srdcovo-cievnymi ochoreniami, ale aj s tráviacimi, metabolickými, ženskými, onkologickými, duševnými ochoreniami, chorobami z povolania…

Kúpele Vyšné Ružbachy sú vyhľadávaným miestom pre všetkých, kde sa zdravie nielen opäť získava, ale sa preventívnou medicínskou liečbou aj upevňuje. Klienti si môžu vybrať napr. aj Seniorsky pobyt vo veľmi zaujímavej cene od 37 eur/noc, v ponuke je tiež relaxačný pobyt pre osoby mladšie ako 60 rokov a z komplexných pobytov je to Komplexný liečebný pobyt a Liečebný špeciál, kde klient získa okrem plnej penzie a procedúr aj voľné vstupy do Vitálneho sveta a voľné vstupy do krytého bazéna Izabela. Počas leta budú doplatky v skupine B 16,50 eura/deň. Ako bonus ponúkame zvýhodnené vstupy na Termálne kúpalisko Izabela s prírodnou liečivou vodou. 4. Seniorským návštevníkom ponúkame mimoriadne čisté ovzdušie kúpeľov v prostredí horskej prírody Belianskych Tatier, severného Spiša a Pienin, nevšedné prostredie kúpeľných parkov a bazénov s jedinečným prírodným travertínovým jazierkom Kráter. Pobyty sa zameriavajú na zlepšenie zdravotného stavu hostí. Zahŕňajú komplexnú liečebnú starostlivosť, profesionálny lekársky a zdravotnícky tím a správnu indikáciu ochorenia s individuálnym liečebno-rehabilitačným programom. Seniorov oslovuje cena balíčka pri výbere a k tomu denne vstupy do Vitálneho sveta v Balneoterapii. Máme v ponuke zaujímavé pobyty pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska, ale aj pre nečlenov balíček Seniorský liečebný pobyt, ktorý sa zameriava na zlepšenie celkového zdravotného stavu. Za doplatok môžu seniori využiť novinky – kurz jazdy na koni, masáž tváre, čokoládovú alebo medovú masáž a ďalšie procedúry. Jednou z najzaujímavejších liečebných procedúr je hipoterapia – liečebné jazdenie na koni. Ide o špeciálnu pohybovú terapiu, kde kôň slúži ako živý cvičebný nástroj. Je určená pre ochorenia a poškodenia oporného a pohybového aparátu, nervového systému, kde sa jazdením na koni pod kontrolou hipológa uplatňuje relaxačný efekt, úprava rôznych blokád chrbtice. V tomto smere sa predpokladá aj určitý efekt bioenergetický, ktorý vychádza z koňa. Táto mimoriadna liečba je súčasťou aj špeciálnych relaxačných programov, ktoré sú určené pre skupiny ľudí s náročným psychickým zaťažením.

Odpovedala: Martina Konrádyová, director sales & marketing
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kúpele, dôchodcovia, bazén, lopta Ilustračné foto.

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

 1. Naše kúpele patria medzi tie, kde 90 % ubytovaných hostí tvoria práve poistenci zdravotných poisťovní. Percento našich hostí potvrdzuje, že legislatíva, čo sa týka kúpeľnej liečby, je nastavená správne.
 2. Nestretávame sa často s prípadmi, keď poisťovňa odmietne hradiť kúpeľnú liečbu. Podľa našich informácií vznikajú prevažne situácie, keď poistenec nesplní poisťovňou stanovené postupy a z daného dôvodu poisťovňa kúpeľný návrh neschváli. Akonáhle poisťovňa schváli kúpeľný návrh pacientovi, ďalší postup už prebieha hladko. Samotný výber termínu si komunikuje kúpeľné zariadenie priamo s pacientom alebo so zákonným zástupcom, ak ide o liečbu detí.
 3. Letné obdobie patrí k hlavnej sezóne, keď máme pre našich hostí pripravené Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny so sprievodným programom. Na toto obdobie pripravujeme množstvo voľnočasových aktivít, ktoré majú pacientom spríjemniť ich liečbu, ako sú rôzne gastroakcie, premietanie filmov, prezentácie kníh známymi spisovateľmi, tanečné večery a mnoho ďalšieho.
 4. Momentálne pripravujeme akciový pobyt pre aktívnych seniorov, ktorý bude obsahovať ubytovanie v izbách vyššej kategórie s polpenziou a 10 procedúrami za pobyt. Cena za pobyt sa odvíja od viacerých požiadaviek hosťa (počet prenocovaní, termín pobytu, výber ubytovacieho zaradenia).
Odpovedala: Jana Bosá, marketingová referentka

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

 1. Kúpele by boli schopné poskytnúť starostlivosť pre viacerých pacientov, napr. pri včasnej rehabilitácii po operáciách pohybového aparátu. Táto liečba je však spojená aj s vyššími nákladmi, napr. na lieky v pooperačnom období a intenzívnejšiu ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť. Ak by bolo možné pokryť tieto náklady nad rámec štandardnej kúpeľnej liečby, pacienti by dostali lepšiu liečbu v podobe logicky nadväzujúcej nemocničnej a kúpeľnej rehabilitácie.
 2. Do kúpeľov prichádzajú pacienti, ktorým bola kúpeľná liečba schválená, nemáme skúsenosti, resp. nekontaktujú nás tí pacienti, ktorým bola zamietnutá. Na túto otázku teda nevieme odpovedať.
Odpovedal: lekársky riaditeľ kúpeľov MUDr. Rastislav Gašpar

3. V lete pripravujeme rozšírený kultúrny program v podobe promenádnych koncertov, tematických večerov, grilovačiek. Hostia majú možnosť ísť sa okúpať na kúpalisko Eva. 4. Počas leta chystáme pre seniorov zľavený pobyt Aktívny týždeň Senior, kde ceny za pobyt s polpenziou a 12 procedúrami podľa návrhu lekára v dvojhviezdičkovom hoteli Pro Patria sa začínajú od 40 eur za osobu a noc.

Odpovedala: Michaela Kobzová, director of sales & marketing

Kúpele Brusno

2. Ambulantná liečba ako prvá v poradí môže zabezpečiť uspokojivý efekt určitej časti pacientov rozdielne podľa druhu ochorenia. Asi 50 až 60 percentám pacientov s pohybovým ocho­rením postačuje opakovaná ambulantná liečba, svoj význam má aj v predoperačnom období – napr. pred plánovanou náhradou zhybu a pod. Kúpeľná liečba dokáže pôsobiť na organizmus na rozdiel od ambulantnej komplexnejšie – teda nielen na jedno konkrétne ochorenie, napríklad chrbticu, ale aj na kardiovaskulárny aparát, látkovú výmenu, na dysbalanciu autonómneho nervového systému, psychickú sféru, fyzickú kondíciu. 3. Doplatok v skupine B na letné mesiace v Liečebnom dome Poľana je 24 eur. Pre tých, čo navštevujú naše kúpele pravidelne, ponúkame zľavu na každý deň kúpeľnej liečby vo výške 7 eur. Druhá vernostná zľava je 50 percent z príplatku za jednolôžkovú izbu. Kúpeľný poplatok je 1 euro. Počas letnej sezóny sme pre našich klientov pripravili lákavé balíčky liečebných, relaxačných a seniorských pobytov s výhodnou 15-percentnou zľavou za skorú rezerváciu do konca mája 2017. Taktiež pripravujeme bohatý kultúrny a animačný program počas letných mesiacov na terase Kúpeľného domu Poľana. Letnú sezónu začíname 1. júla – otvorením kúpeľnej letnej sezóny, pokračujeme folklórnym víkendom, divadelným víkendom a už tradične 10. ročníkom prehliadky muzikálovej, divadelnej a filmovej tvorby – Muzikálovým festivalom.

Odpovedala: Lenka Sokolová, marketingovo-obchodný manager
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kúpele, bazén, dôchodcovia, cvičenie Ilustračné foto.

Aký je postup pri žiadosti o kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

 • mal by obsahovať odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu
 • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby
 • pri pacientoch nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie
 • pri pooperačných, poúrazových stavoch, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie
 • poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt, pre prípad potreby dožiadania informácií
 • takto vyplnený Návrh spolu s priloženými lekárskymi správami treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu zdravotnej poisťovne

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „A“

 • zdravotná poisťovňa hradí procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby)
 • poistenec hradí 1,66 eura za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie
 • zdravotná poisťovňa zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii
 • poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) poisťovňa zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohoduje poistenec priamo s kúpeľným zariadením

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „B“

 • zdravotná starostlivosť je plne hradená, ale služby nie. To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania
 • zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú liečbu

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu

 • ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu. Doplnenie údajov je potrebné doručiť čo najskôr, pretože samotný Návrh bude zdravotná poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii

Ambulantná kúpeľná liečba

 • pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú liečbu. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

 • poistenec so zdravotným postihnutím vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu uhrádza zdravotná poisťovňa sumu 4,98 eura na deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady

 • v prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie k liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

 • ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže do kúpeľov nastúpiť, vráti zdravotnej poisťovni Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie
Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Za akých podmienok vám poisťovňa liečbu schváli?

Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí trpiaci na:
onkologické ochorenia do 24 mesiacov od skončenia komplexnej liečby, stavy po operáciách obehového ústrojenstva, stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva, stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva, bronchiálnu astmu, stavy po operáciách dolných ciest dýchacích, niektoré nervové ochorenia (ochrnutie), stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva, stavy po operáciách obličiek, stavy po gynekologických operáciách, kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách), nervovosvalové degeneratívne ochorenia.

V kategórii B sú menej vážne diagnózy:
stavy po operáciách srdcových chýb, chronické ochorenia obehového systému, niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva, chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest, chronické nervové choroby, chronické ochorenia pohybového ústrojenstva, chronické choroby obličiek a močových ciest, niektoré chronické kožné choroby (ekzémy), chronické ženské choroby, choroby z povolania, choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom, cukrovka

Od 1. decembra 2011
sa do kategórie B presunuli aj ochorenia súvisiace s vysokým krvným tlakom tretieho stupňa, cukrovkou s komplikáciami a cukrovkou do 6 mesiacov po jej zistení. Pacienti s týmito chorobami si teda od decembra platia už aj za ubytovanie a stravu, zdravotná poisťovňa naďalej hradí zdravotnú starostlivosť.
Zároveň sa nervovosvalové degeneratívne choroby hradia od 1. decembra 2011 v kategórii A (teda poisťovňa hradí stravu, ubytovanie aj liečbu.
Deti do 18 rokov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest – do kúpeľov môžu nastúpiť od dosiahnutia troch rokov.

Pobyt v kúpeľoch trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

V akom prípade sa do kúpeľov nedostanete?

Ak máte infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,

 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Otázky a odpovede: Ako do kúpeľov?

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou. Pacient preto musí spĺňať základnú podmienku: Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. To platí v prípade indikácií typu „A“ (v celom rozsahu hradená z verejného zdravotného poistenia) aj „B“ (čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia hradením zdravotnej starostlivosti). Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia, ako prvú zdravotnú starostlivosť.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Podľa platnej právnej úpravy tlačivo na kúpeľnú starostlivosť môže vypísať už aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast, na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. Rozširuje to možnosti pre vypisovanie návrhov na kúpeľnú liečbu. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh na liečbu aj bez spoluúčasti všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Sú potrebné nejaké vyšetrenia?

Veľmi dôležitou podmienkou pre schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne, plynúcou zo zákona č. 577/2004 Z. z. je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať navyše v návrhu na kúpeľnú liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Aká je ďalšia cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh pacient doručí (poštou, alebo osobne) do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Ako postupovať po schválení návrhu na zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient liečbu absolvovať (v zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením). Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť do kúpeľov pred uplynutím tohto termínu.

Koľko sa platí?

Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť. Pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname platí pacient 4,98 eur za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 eura v II. a III. štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky. Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A platí pacient poplatok 1,66 eura denne (prvý a posledný deň KL sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Janského plakety, oslobodené sú deti do 3 rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu). Uvedené oslobodenia od úhrady poplatku neplatia pre indikácie v skupine B.

Za čo sa ešte platí v kúpeľoch?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. (o miestnych poplatkoch) kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecne záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška približne 1 euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je sa vopred informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

Ako často je možné absolvovať kúpeľnú liečbu?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať ju iba raz. V indikačnom zozname je pri niektorých diagnózach, v poznámke uvedené, ako často je možné pri príslušnom ochorení absolvovať kúpeľnú liečbu. Pri stavoch po úrazoch, operáciách, onkologickej liečbe je možná len jedenkrát pre konkrétny stav. Všetky zákonom stanovené podmienky pre kúpeľnú liečbu sa nachádzajú v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý ako Príloha č. 6 je súčasťou zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Zdroj: MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele