Komunikácia pacient - lekár má zásadný vplyv na liečbu

Medzi pacientom a lekárom je intímny, krehký vzťah, ktorý ovplyvňuje celú liečbu. Samotné vedomie poskytnutej pomoci prináša pacientovi ozdravné účinky.

12.06.2017 14:00
lekár Foto:
Ilustračné foto.
debata

"Nevyhnutným predpokladom vzťahu medzi pacientom a lekárom je dôvera, vzájomná úcta a rešpekt. Partnerstvo medzi pacientom a lekárom je možné dosiahnuť len obojstrannou spoluprácou.

Stres z návštevy lekára negatívne ovplyvňuje pamäť, a to aj vtedy, keď nejde o nič vážne. Priemerne inteligentný pacient si pri odchode od priemerne komunikačne zdatného lekára nezapamätá až tretinu podstatných informácií," upozorňuje psychologička Pavla Nôtová.

„Pre pacientov je najväčšou prekážkou spokojnosti s lekárom, keď nemá dostatok času na komunikáciu. Vzťah medzi lekárom a pacientom založený na vzájomnej dôvere je zvlášť dôležitý pri liečbe chronických ochorení, akým je napríklad hypertenzia,“ konštatovala.

Každý človek, ktorého niečo trápi, bolí alebo je chorý, bojuje s návalom rôznych emócií – od popierania a zľahčovania svojho stavu, cez hnev až po smútok a beznádej. Podľa psychologičky, keď pacient vyhľadá lekára, je obyčajne frustrovaný, cíti sa zle, je neistý, bojí sa, a to ovplyvňuje aj jeho postoj a vzťah k lekárovi.

Očakávania vo vzťahu pacient – lekár sú podstatne vyššie, ako v iných profesiách. Pacient prichádza s dôverou a očakáva, že lekár je ten, ktorý „vie“ a ktorý mu pomôže. Lekár, naopak, ochorenie neprežíva, nie je zaťažený bolesťou a emóciami, no napriek tomu by mal vedieť dať pacientovi pocítiť, že sa vie vžiť do jeho pocitov a trápení, vie si predstaviť, čo prežíva a že ho berie vážne, je preňho dôležitý a urobí všetko, aby mu pomohol.

"Lekár môže byť špičkový špecialista, no ak pacient necíti, že má oňho osobný záujem, nikdy neuverí, že svoje znalosti využije naplno v jeho prospech.

Je nevyhnutné, aby pacient lekára vnímal ako odbornú autoritu, no rovnako dôležité pre úspešnosť liečby je, keď cíti okrem profesionality aj ľudský záujem a podporu, súcit, vie, že mu lekár poskytne dostatok času na komunikáciu a nebude jeho ťažkosti bagatelizovať," dopĺňa docentka Eva Goncalvesová, primárka oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, NÚSCH Bratislava.

„Ani pre lekára však nie je vždy jednoduché dosiahnuť od pacienta partnerský prístup. Jeho predpokladom je totiž zodpovednosť pacienta voči vlastnému zdraviu, snaha pochopiť podstatu ochorenia a liečby, jej dodržiavanie – pravidelné a správne užívanie liekov a úprava životosprávy, ako aj otvorená a pravdivá komunikácia s lekárom,“ dodala.

Samozrejme, pacient a lekár nie sú celkom rovnocenní, pretože lekár nie je znevýhodnený chorobou, neprežíva bolesť a emócie strachu a racionálne v skutočnosti vie o chorobe často viac ako samotný pacient, pozná jej priebeh, prognózu či účinky liečby.

Pacient by však napriek tomu nemal byť pasívny, nemal by sa bez presvedčenia podriadiť lekárovi a pasívne prijímať predpísaný spôsob liečby. V tom prípade je totiž viac ako pravdepodobné, že liečbu nebude dodržiavať, a tá teda ani nebude účinná, čo pacienta len znovu utvrdí v nedôvere a strachu.

„Pacient má od lekára očakávania, že mu prinavráti zdravie, zlepší kvalitu života alebo život predĺži, navyše často chce cítiť zmenu priam ihneď. To je samozrejme nereálne. No práve od dôvery voči lekárovi potom závisí, ako sa pacient zachová – či ju bude trpezlivo a dôsledne dodržiavať aj napriek tomu, že neuvidí „zázrak na počkanie“, no bude naďalej veriť, že liečba má zmysel, je správna a pri jej dodržaní prinesie výsledky alebo, naopak, ak má pacient o lekárovi a jeho postupoch pochybnosti, každý neúspech či „príliš pomalé“ zlepšovanie ho ešte viac nahlodá a pravdepodobne sa utvrdí v presvedčení, že mu liečba nepomáha a prestane ju dodržiavať,“ dodala doktorka Nôtová.

Najčastejšie ťažkosti v komunikácii lekára s pacientom o jeho liečbe:

  • Nepresné, zahmlené informácie o zdravotných ťažkostiach
  • Nedodržiavanie pokynov lekára, nedodržiavanie liečby a odporúčaní lekára
  • Pasívny postoj pacienta k liečbe
  • Nepreberanie zodpovednosti pacienta za svoje zdravie

Čo môže urobiť pacient, aby bola jeho komunikácia s lekárom efektívnejšia

  • Zavolať so sebou k lekárovi blízkeho človeka – poskytne oporu, pomôže zapamätať si informácie a spätne ich dokáže sprostredkovať
  • Zapísať si na papier informácie, ktoré chce povedať lekárovi (napr. o zmenách zdravotného stavu, problémoch s liečbou, nežiaducimi účinkami liekov a podobne)
  • Napísať si otázky, ktoré chce, aby zodpovedal lekár
  • Pýtať sa, keď nerozumie
  • Dovoliť lekárovi, aby kládol doplňujúce otázky a úprimne na ne odpovedať
  • Urobiť na záver krátky súhrn informácií, aby si overil, či lekárovi porozumel

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Pacient #lekári #komunikácia