Pacient musí ochorenie svojej pečene spracovať v hlave. Potom je úspešná liečba zaručená

Už Ján Jesenius tvrdil, že pečeň je najväčší a najvznešenejší orgán v bruchu. Napriek tomu sa, podľa odborníkov, pečeni a ochoreniam s ňou spojeným ani dnes nevenuje dostatočná pozornosť.

08.08.2017 14:00
MUDr. Jozef Holoman, hepatológ Foto: ,
Profesor Jozef Holomáň, čestný prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti.
debata

Do úzadia ju vytláčajú najmä choroby srdca či rakovina. „Pritom ide nezriedka o dlhodobý dôsledok ochorenia pečene,“ zdôrazňuje profesor Jozef Holomáň, čestný prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Zničenú pečeň si veľa ľudí spája s alkoholizmom. Čo všetko ju v súčasnosti poškodzuje?

Alkohol stále patrí medzi najzávažnejšie a najčastejšie príčiny poškodenia pečene. Po rokoch neprimeraného pitia nastupuje zápal pečene a jej tvrdnutie, teda cirhóza. V posledných desaťročiach sa ukazuje, že alkoholu úspešne konkuruje nealkoholová tuková choroba pečene. Výskumy i klinická prax potvrdili, že významne ovplyvňuje procesy, ktoré trvalo poškodzujú pečeň. To znamená, že spôsobuje zápal, tvrdnutie pečene a cirhózu. Obávaným dôsledkom môže byť vznik rakoviny pečene. Tá už teraz patrí k najčastejšiemu typu rakoviny a ukazuje sa, že v priebehu dvoch desaťročí sa v štatistike môže vyšplhať na prvú priečku.

Stukovatením pečene trpí každý štvrtý človek, hovoríme teda o civilizačnom ochorení. V čom spočíva jej závažnosť?

Zákerné na chorobe je to, že nebolí. Bolí len v prípade, že sa orgán rozšíri a začne tlačiť na puzdro, obal pečene. Jediný signál, ktorý môže pacient od pečene dostať, je tupý nebolestivý tlak pod pravým rebrovým oblúkom. Ten sa môže objaviť po jedle alebo po fyzickej námahe. Pacient obyčajne netuší, že sa s jeho pečeňou niečo deje. K lekárovi sa nezriedka dostane až v štádiu fibrózy, čiže zjazvenia, následnej cirhózy alebo s rakovinou pečene. Potom zistíme, že pacient mal v chorobopise dlhoročne zaznamenávané zvýšené hepatálne testy. Preto máme zadefinované určité rizikové skupiny pacientov, kde by sa mala povinne robiť prevencia. Už dlhodobo presadzujeme, aby pečeňové testy, ktoré stoja pár centov, boli povinné. Ich význam a sledovanie majú nespochybniteľný klinický i ekonomický prínos.

Čo sa pri stukovatení pečene vlastne deje?

Ide o veľmi zložitý metabolický proces, ktorý je výsledkom niekoľko desiatok rokov pretrvávajúceho správania a životného štýlu. Organizmus musíme pri nej, takpovediac, prestaviť na inú výhybku. Až potom môže pacient predísť rozvoju ďalších chorôb, akými sú cukrovka alebo infarkt. Pri tomto procese spolupracujem s diabetológmi, obezitológmi i gastroentero­lógmi. Táto epidémia storočia vyspelej civilizácie je nielen veľkou medicínskou, ale i celospoločenskou výzvou, ktorá by mala vyústiť do tvorby a prijatia národného programu prevencie chorôb pečene.

Čo všetko sa pod vznik ochorenia podpisuje?

Stukovatenie pečene je spôsobené najmä prejedaním sa, nezdravými potravinami a zlým životným štýlom s nedostatkom pohybu. Zdravá pečeň funguje ako filter, všetko, čo skonzumujeme, prejde cez ňu. Ak však prijímame viac kalórií, ako je potrebné, začne tieto látky kumulovať a ukladať ako tuk. Ak je v pečeni viac ako päť až desať percent tuku, začína jej to škodiť. Podráždi sa a postupne sa poškodzuje tkanivo. Na pečeni sa začnú vytvárať jazvy, nastupuje fibróza a tá potom podnieti vznik cirhózy. Pečeň stvrdne, je hrboľatá a začína zlyhávať. Závažný je tiež fakt, že to nie je len o stukovatenej pečeni. Tento proces je bázou, od ktorej sa odvíjajú ďalšie civilizačné choroby, ako napríklad cukrovka, vysoký tlak či artérioskleróza.

Kardiovaskulárne ochorenia či infarkt sa teda odvíjajú práve od pečene?

Áno, mnohé z nich tam práve štartujú. Nazýva sa to metabolický syndróm. Pacient príde, že má problémy so srdcom. Zistí sa zúženie koronárnych ciev. Keď si vezmem jeho zdravotné záznamy, zistím, že má stukovatenú a zapálenú pečeň, vysoký cholesterol či ľahkú cukrovku. Toto všetko je dokázateľné v záznamoch, len sa tomu nevenovala náležitá pozornosť, neurobili sa dodatočné vyšetrenia, respektíve pacient nebol dostatočne informovaný. Nedávno prišla do hepatologickej ambulancie pacientka v štádiu cirhózy a bola prekvapená, aký má nález. Nakoniec sa ukázalo, že mala dlhodobo zvýšené pečeňové testy a jediné, čo sa dovtedy dozvedela, bola informácia, aby prestala piť. Ide o celospoločenský problém. Pri jeho predchádzaní však nie je dôležitá len pozornosť lekára. Sám pacient by mal o nej vedieť. S tým nám musia pomôcť médiá, pacientske spolky či výchova k zdravotnej starostlivosti.

Jednou z príčin stukovatenia pečene môže byť nadmerné užívanie liekov. Ako to funguje?

Lieky sú nezriedkavá príčina. Každý liek má nejaký nežiaduci účinok, keďže pre telo ide o cudzorodú látku. Sú lieky, ktoré majú priamy hepatotoxický účinok, napríklad onkologiká alebo antibiotiká. Ak sú nesprávne indikované alebo sú užívané dlhodobo a vo veľkých dávkach, môžu vyvolať zápal. Keď je pečeň zdravá, veľa toho vydrží, ale keď nie je všetko v poriadku, liek má väčšiu možnosť poškodiť ju, keďže jej obranyschopnosť je nižšia. V poslednom čase si všímam trendy, ktoré smerujú k zneužitiu pacienta, najmä falošná či zavádzajúca reklama na rôzne lieky, výživové doplnky či alternatívne liečebné metódy. Pacient by si mal dávať veľký pozor, aký liek si kúpi. Dnes je mnoho reklám na rôzne prípravky a ľudia v núdzi, najmä tí starší, za to dajú aj posledný groš. Ponúkajú sa rôzne vitamíny či výživové doplnky na pečeň. Je dôležité, aby si človek kúpu dobre zvážil, poradil sa s lekárom a uprednostnil lieky, ktoré prešli klinickými skúšaniami.

Kto patrí do rizikovej skupiny a mal by žiadať o pečeňové testy?

Nedávno sme robili štúdiu v stovke odborných ambulancií a ukázalo sa, že 40 percent pacientov tvoria ľudia trpiaci nealkoholovou tukovou chorobou pečene. To je vlastne každý tretí pacient. Svetové prieskumy potvrdzujú, že chorobu má 30 až 40 percent zdravej populácie. Napríklad u obéznych pacientov sa vyskytuje až v 80 percentách, čo je veľmi závažné. Je viacero rizikových skupín, ale predovšetkým by sa mala prevencia sústrediť na včasný záchyt – a to už od detského a včasného dospelého veku, predovšetkým u mládeže, ktorá má nadváhu. Potom u tých, ktorí majú zvýšený cholesterol a sklon k cukrovke. Práve oni by mali mať dôkladne vyšetrenú pečeň. Môže totiž ísť už o dôsledky ochorenia pečene.

Čo okrem hepatálnych testov odporúčate?

Ďalšou dostupnou metódou, ako odhaliť ochorenie, je aj ultrazvukové vyšetrenie. To môže zachytiť prítomnosť stukovatenia pečene s pomerne dobrou istotou a potom nasleduje celý diagnostický proces. Treba pripomenúť, že hepatológia sa etablovala na Slovensku – ako v jednej z mála krajín vo svete – ako samostatná odborná špecializácia. Máme vybudovanú sieť hepatologických ambulancií s presne definovanými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi a fungujúcim transplantačným programom. Je však potrebné dodať, že už nie je pre súčasné potreby pacientov dostatočná, preto hepatológovia nemajú šancu zachytiť všetkých. Dôležité je preto o ochorení hovoriť nielen medzi odborníkmi, ale aj v laickej verejnosti.

Môže mať stukovatenú pečeň aj navonok štíhly človek?

Väčšinou je choroba viazaná na obéznych ľudí, ale neobchádza ani tých, ktorí nadváhu nemajú. Tam už vystupujú do popredia vážnejšie diagnostické procesy, a najmä genetická predispozícia. Čísla však ukázali, že genetika sa podpisuje pod ochorenie len v 20 percentách. V 80 percentách prípadov môže za chorobu náš životný štýl. Najčastejšia chyba či výhovorka, s ktorou sa u svojich dospelých pacientov stretávam, je tvrdenie, že nemôžu schudnúť. Celý deň nič nejedia a večer sa prejedajú. To je podobné, ako keď kŕmna hus v noci kumuluje tuky. Druhá vec je zdravý pohyb. Cvičenie vo fitnescentre či doma na trenažéri nenahradí pohyb v prírode, na vzduchu, rýchlu chôdzu alebo bicykel. Denne by mal človek stráviť aspoň polhodinu rýchlou chôdzou. Organizmus to potrebuje, lebo ide o komplexný a zdraviu prospešný pohyb.

Lekár z testov zistí zvýšené pečeňové hodnoty. Ako má pacient ďalej postupovať?

Zvýšené hodnoty pečeňových testov, transamináz, indikujú, že pacient má zapálenú pečeň. Zápal môže byť vyvolaný rôznymi príčinami. Každý zvýšený pečeňový test by mal byť diferencovaný, mala by sa teda poznať odpoveď na otázku, prečo je to tak. Ak to nevie, alebo nemôže zistiť všeobecný lekár, jeho povinnosťou je poslať pacienta k špecialistovi.

Aké sú najčastejšie príčiny zápalu?

Alkohol a stukovatenie pečene. Potom sú to vírusové hepatitídy, C a B, ktoré spôsobujú chronický zápal. V súčasnosti už hepatitídu C dokážeme vyliečiť. Hepatitídu B zatiaľ celkom nevieme vyliečiť, ale vieme ju účinne liečiť. Ak sa tieto príčiny vylúčia, špecialista hľadá niekoľko desiatok raritných iných chorôb, ktoré môžu zápal pečene spôsobiť. Rozhodne však platí, že ak pacient zistí, že má zvýšené pečeňové testy, treba sa dožadovať odpovede prečo. Najskôr predsa musí byť stanovená diagnóza a až potom môžeme uvažovať o tom, čo a ako liečiť.

Dá sa včasnou zmenou životného štýlu, zdravším stravovaním či zvýšením fyzickej aktivity z choroby vyliečiť?

Áno, to je tá dobrá správa. Tento proces je návratný. Je teda možné úplne sa vyliečiť. Pečeň má schopnosť preinštalovať sa. Dokonca začiatky fibrózy, teda zjazvenia, sa môžu upraviť. Pečeň má obrovskú rezervu, stukovatenie, ľahký zápal či ľahká fibróza ustúpia a pečeň sa vráti do pôvodného zdravotného stavu. Niekedy naozaj stačí si o probléme seriózne pohovoriť, schudnúť, viac sa hýbať. Ak toto nepomôže, potom je na mieste indikovanie a užívanie liekov. Úpravou jestvujúceho poškodenia pečene môžeme predísť vzniku a rozvoju civilizačných chorôb, ako sú napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka a podobne.

Akú šancu na vyliečenie majú pacienti, ktorí už majú vážnejšie poškodenie orgánu?

Nádej majú veľkú, väčšine z nich vieme pomôcť. Treba však povedať, že 50 až 60 percent úspechu liečby je v rukách pacientov. Preto vždy hovoríme, že my lekári nezvíťazíme, pokiaľ to vy pacienti nespracujete v hlave. Človek musí pochopiť, v čom je problém. Preto si v ambulancii na pohovor s pacientmi vyčleňujem dostatok času, aby som im mohol všetko vysvetliť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pečeň #hepatitída #poškodenie pečene