Aby srdce nebolo tučné

Cholesterol je tuková látka, ktorá sa nachádza v našej krvi. Nachádza sa v bunkách a krvi každého cicavca. Rastlinám táto látka chýba. Je dokázané, že vysoká hladina cholesterolu v krvi je hlavným rizikovým faktorom pre vznik a rozvoj aterosklerózy.

23.09.2017 16:16
srdce, hranolky, hranolčeky Foto:
Keďže cholesterol je tuk, podobne ako ďalšie mastné látky nie je rozpustný v krvi
debata

V organizme sa nachádza približne 140 gramov cholesterolu, pričom vyše 90 % je prítomných v bunkových membránach. Za vznik aterosklerózy zodpovedá len cca 5 % cholesterolu, ktorý cirkuluje v krvnej plazme (jedna zo zložiek krvi). Dlhodobo zvýšená hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Cholesterol sa usádza na stenách tepien a znižuje ich priechodnosť. Vysoká hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie ako srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek či poruchy erekcie u mužov.

Keďže cholesterol je tuk, podobne ako ďalšie mastné látky nie je rozpustný v krvi, medzi bunkami ho prenášajú špeciálne bielkovinové nosiče nazývané lipoproteíny. Hlavné dva druhy lipoproteínov sú HDL (dobrý) a LDL (zlý). V skutočnosti je teda cholesterol len jeden, len v krvi cirkuluje vo väzbe na rôzne bielkoviny. Celkový cholesterol je súčet všetkých druhov cholesterolu.

Hladina cholesterolu sa meria v milimoloch na liter (mmol/l), čo je jednotka slúžiaca na meranie koncentrácie látok obsiahnutých v krvi, napr. cholesterolu alebo cukru. Zdravá hladina celkového cholesterolu zodpovedá podľa najnovších poznatkov celkovému cholesterolu nižšiemu ako 5,0 mmol/l. Sú ľudia, ktorí dostali vysoký cholesterol do vienka v podobe dedičnej diagnózy. Nazýva sa familiárna hypercholeste­rolémia (FH). Ide o vrodenú metabolickú poruchu vychytávania LDL cholesterolu z krvi v pečeni. Pri FH je táto funkcia znížená a pečeň nedokáže zachytávať a metabolizovať zlý cholesterol. Pacienti majú zvýšenú hladinu cholesterolu od narodenia, často však o tom vôbec nevedia. S týmto ochorením na Slovensku žije 15– až 20-tisíc postihnutých. Pozmenený gén v DNA pri tejto chorobe spôsobuje hromadenie "zlého cholesterolu“ a upchávanie ciev. Neliečeným pacientom hrozí asi 20-násobne vyššie riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení ako ostatným.

K zníženiu hladiny „zlého cholesterolu“ vo všeobecnosti vedú dva kroky: zmena životného štýlu (diétne opatrenia, pohyb, nefajčenie) a užívanie liekov. Rozhodnutie o potrebe liečby vysokého cholesterolu nezávisí len od výšky cholesterolu, ale najmä od celkového kardiovaskulárneho rizika. Údaje hovoria o tom, že genetika sa na vysokej hladine cholesterolu podieľa v približne 60 % a vonkajšie faktory tvoria asi 40 %.

Cieľové hladiny cholesterolu (v mmol/l)
Celkový cholesterol < 5,0 mmol/l
LDL cholesterol < 2,5
HDL cholesterol – muži > 1,4
HDL cholesterol – ženy > 1,6

Kód zdravého života

Jedno z piatich čísel kódu zdravého života (0–30–5–120–80) zdôrazňuje normálnu hladinu celkového cholesterolu v krvi (5 mmol/l). Prvé hovorí o nefajčení, druhé v sebe skrýva polhodinu pohybu denne a posledné dvojčíslo je optimálny tlak krvi. Zaujímajte sa o to, aký máte cholesterol, môže vám to zachrániť život.

3 otázky a odpovede

pre MUDr. Ľubomíru Fábryovú, PhD., z Metabol KLINIK, s.r.o.

Ako má bežný človek zistiť hladinu svojho cholesterolu?

Cholesterol, podobne ako vysoká hladina cukru v krvi či tlak, je veľmi zákerný. A to v tom, že nebolí a v mladšom veku sa jeho zvýšená hladina ani nijako výrazne neprejavuje. Dá sa zistiť v rámci preventívnych prehliadok. Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov jedenkrát za dva roky alebo jedenkrát ročne, ak je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív.

Najznámejšie lieky na znižovanie hladiny cholesterolu sú statíny. Majú sa však statíny stať „aspirínom“ 21. storočia?

Statíny boli objavené v 70. rokoch minulého storočia a zaujali dôležité postavenie v prevencii a liečbe srdcovo-cievnych ochorení. V súčasnosti sú najčastejšie používanými, vysoko účinnými liekmi na zníženie cholesterolu a podľa slov celosvetovo uznávaných lekárov sú naozaj „aspirínom“ 21. storočia. Sú liekmi prvej voľby pri znižovaní celkového a LDL-cholesterolu prostredníctvom blokovania tvorby cholesterolu v pečeni. Liečba statínmi je väčšinou celoživotná. Touto liečbou nám nejde iba o štatistiky, cieľom je znížiť výskyt srdcovo-cievnych ochorení a úmrtí na tieto ochorenia.

Aktuálne je k dispozícii nová, „inteligentná“ liečba cholesterolu. Na akom princípe funguje?

Od roku 2016 máme pre našich pacientov k dispozícii prelomovú liečbu na zníženie cholesterolu. Mechanizmus účinku týchto liekov je veľmi zložitý. Ide o protilátky, ktoré sú namierené proti dôležitému enzýmu ovplyvňujúcemu hladinu cholesterolu. Je to prvý liek, ktorý si pacient podáva sám injekčne do podkožia špeciálnym perom. Väčšinou sa pridáva do kombinácie k ostatným liekom ovplyvňujúcim tuky v krvi. Je určený pre pacientov s veľmi vysokými hodnotami cholesterolu – s familiárnou hypercholeste­rolémiou, pre pacientov, ktorí neznášajú v súčasnosti používané lieky, a pre pacientov, ktorí už prekonali alebo sú ohrození vysokým rizikom srdcového infarktu či cievnej mozgovej príhody.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #srdce #cholesterol #ateroskleróza #srdcovo-cievne ochorenia