Deti by vôbec nemuseli mať zubné kazy

Už starí Babylončania sa pred tritisíc päťsto rokmi dôkladne starali o svoje zuby. Na čistenie ústnej dutiny používali špeciálne upravené drievka. Bolesťami zubov totiž ľudstvo trpí už odpradávna a ich liečba prešla dlhým vývojom. A aj keď starostlivosť o chrup je známa odnepamäti, my sa o svoje zuby, ale aj o zuby našich detí staráme pramálo.

16.11.2017 06:00
dieťa, zuby, hygiena Foto:
Zubný kaz je celosvetový zdravotný problém.
debata (1)

Zubný kaz je celosvetový zdravotný problém, spôsobujúci zdravotné, sociálne a ekonomické následky pre jednotlivca a krajiny. Hlavným a jednoznačným problémom je zvýšená konzumácia cukrov v spojení s nedostatočnou ústnou hygienou. „Slovenská republika sa ako člen Aliancie za budúcnosť bez zubného kazu (Aliance for Cavity Free Future – ACFF) prihlásila k jej hlavným cieľom, ktorými je dosiahnuť, aby každé dieťa narodené v roku 2026 a neskôr bolo bez zubného kazu po celý život,“ vraví profesorka Neda Markovská, hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre zubné lekárstvo. Ako dodala, jedným z významných prostriedkov je vzdelávanie populácie a aplikácia primárne preventívnych programov na individuálne orientovaných princípoch podľa stavu ústneho zdravia jedinca od jedného roku veku až po dospelosť.

„Ďalším nástrojom je dodržiavanie jednotných medicínskych postupov založených na vedeckých princípoch a overených niekoľkoročnou klinickou praxou. Overené vedecké poznatky s pozitívnymi výsledkami nás oprávnene vedú k záveru o potrebe prijať aj u nás jednotné opatrenia, keďže v praxi sa neraz stretávame s rozdielnymi odporúčaniami pre pacientov zo strany zdravotníkov, pričom mnohé sú už súčasnými vedeckými výsledkami považované za zastarané,“ konštatovala profesorka Markovská.

V snahe zjednotiť edukačné postupy bol vypracovaný materiál „Zastavme zubný kaz teraz – Pre budúcnosť bez zubného kazu“. Ten má povahu národných odporúčaní, ktoré predstavujú nástroj, ktorý má pomôcť zlepšiť úroveň primárnej prevencie ústneho zdravia na Slovensku. Princípom prevencie zubného kazu je správna výživa, ústna hygiena, cielená individuálna remineralizácia a fluoridácia skloviny zuba a preventívne vyšetrenia. „Snahou zdravotníckych pracovníkov v zubnom lekárstve je edukácia našej populácie, opakovane od narodenia podľa jednotlivých vekových období po celý život – vzdelávanie s cieľom naučiť pacientov základy správnej životosprávy a spôsoby, ako predchádzať ochoreniam, čiže dosiahnutie vyššej zdravotnej gramotnosti. Aktuálnosť tejto témy vychádza nielen z nedostatočného stavu ústneho zdravia u nás, ale aj z vysokého percenta detí a dospelých, ktorí pravidelne nenavštevujú zubného lekára,“ dodala profesorka Neda Markovská.

Dieťa, ktoré pravidelne navštevuje zubnú... Foto: SHUTTERSTOCK
zubár, dieťa, zuby Dieťa, ktoré pravidelne navštevuje zubnú ambulanciu, bez problémov dokáže zubný lekár vyšetriť.

Náplň preventívnej prehliadky u detí v jednotlivých obdobiach života

1-ročné dieťa = prvá preventívna prehliadka

 • Vyšetreniu musí predchádzať podrobná anamnéza doplnená o výživové návyky, o nápojoch, o čistení zubov, s následným poučením rodiča a záznamom v kartotečnej dokumentácii dieťaťa. Záznam ako informovaný súhlas podpíše rodič, resp. zákonný zástupca.
 • Zubný lekár vykoná vizuálnu kontrolu labiálnych plôch rezákov, pri ktorej zaznamenáva nánosy plaku. Dieťa nemusí sedieť v zubnom kresle. Vo väčšine prípadov u ročného dieťaťa zubný kaz ešte nevzniká.
 • Ročné dieťa má prerezané všetky rezáky a na čistenie sa odporúča detská zubná kefka podľa veku dieťaťa. Čistenie vykonávajú rodičia ráno a večer. V zdravotnom zázname zubný lekár zapíše túto informáciu. Rodič je informovaný, že po 12. mesiaci sa začínajú prerezávať mliečne prvé stoličky a o spôsobe ich čistenia.
 • Informácia o potrave pre batoľatá so zdôraznením, že rovnako ako hygiena ovplyvňuje riziko vzniku zubného kazu. Riziko potravy bohatej na cukry predstavuje podávanie sladeného a ochuteného mlieka, ovocných štiav alebo iných sladených nápojov v dojčenskej fľaši. Tieto nápoje by azda samy osebe neboli závažným problémom. Ich škodlivosť však výrazne stúpa, ak má dieťa fľašu s nápojom stále pri sebe (v kočiariku alebo v postieľke) a počas dňa z nej opakovane popíja. Zvlášť nebezpečné je, ak sa sladené nápoje alebo príkrmy podávajú večer pred spaním alebo dieťa s fľašou aj zaspáva. To isté platí aj o prikrmovaní niekoľkokrát v priebehu noci. Počas spánku totiž klesá množstvo slín, ktoré nemôžu prirodzene, tak ako cez deň omývať povrch zubov. Rodičom detí, ktoré už sedia bez pomoci, sa odporúča, aby pili nápoje z hrnčeka. Treba naučiť dieťa od útleho detstva od smädu piť čistú vodu.
 • Vysvetliť rodičom škodlivosť namáčania cumľov do medu, cukru a sirupov.
 • V prípade celkovej liečby dieťaťa antibiotikami je potrebné rodiča informovať, že kazivosť mliečnych zubov v negatívnom zmysle ovplyvňuje aj opakované podávanie antibiotík, vo forme sirupov, sirupov proti kašľu, bolesti a nachladnutiu. Tieto lieky pre deti do dvoch rokov obsahujú veľké množstvo cukru ako chuťový korigens. Ak dieťa opakovane užíva dlhší čas tieto lieky, ústna hygiena by mala byť zvlášť starostlivá – po užití lieku počas dňa očistiť ústa, rodič dokonale očistí zuby ráno a večer.

Preventívna prehliadka 18– a 24-mesačného dieťaťa

 • Kontrola stavu prerezaných zubov, ústnej hygieny a inštruktáž o čistení zubov, kontrola výživových návykov, záznam zmeny celkového zdravotného stavu a prípadná liečba.
 • Ak dieťa nenavštívilo zubného lekára vo veku 12 mesiacov, tak do odporúčaní treba zahrnúť aj poučenie.

Preventívna prehliadka 30– a 36-mesačného dieťa

K obsahu vyššie uvedenému je potrebné dodať:

 • Zubný lekár zistí, či si dieťa už vie vypláchnuť ústa a vypľúvať obsah z ústnej dutiny; ak áno, odporúča rodičovi čistiť dieťaťu zuby zubnou pastou s obsahom fluoridov pre príslušný vek dieťaťa. Je potrebné upozorniť na aplikovanie minimálneho množstva zubnej pasty (1 mm tenká vrstva rozotretá po ploche zubnej kefky).
 • V tomto období sú prerezané všetky mliečne zuby, je potrebná opakovaná inštruktáž o čistení chrupu s dôrazom na čistenie okluzálnych plôch molárov. V prípadoch stesnaných mliečnych molárov odporúča použitie zubnej nite v plastových držadlách na čistenie bočných plôch pre prevenciu aproximálneho zubného kazu.
 • Informácia rodičovi o význame mliečneho chrupu: dôležitosť pri odhrýzaní a rozdrobovaní potravy, pre polohu trvalých zubov, pre podporu správneho rastu čeľuste a sánky. Má dôležitú úlohu pre správnu výslovnosť, ale aj pre výzor dieťaťa. Zdravé mliečne zuby sú vizitkou toho, ako sa rodičia starajú o hygienu ústnej dutiny svojich detí. Iba zdravý mliečny zub splní svoje poslanie, vypadne a uvoľní miesto pre trvalý zub v správnom čase a v správnom slede.

Preventívna prehliadka 3– až 5-ročné dieťa

 • Dieťa, ktoré pravidelne navštevuje zubnú ambulanciu, bez problémov dokáže zubný lekár vyšetriť.
 • V tomto období sa rozširuje sortiment prijímanej potravy; je potrebné opakovane upozorňovať na cukry obsiahnuté v potrave. Rovnako neprijateľné ako cukrom sladené nápoje sú džúsy a ovocné šťavy. Džúsy so 100¤% podielom ovocnej zložky obsahujú okrem prirodzene sa vyskytujúcich ovocných cukrov aj pridané potravinárske kyseliny. Kyslosť džúsov a ovocných štiav je natoľko vysoká, že zubná sklovina sa pri kontakte s nimi začína rozpúšťať.
 • Po dovŕšení 5. roku veku dieťaťa upozorní lekár rodiča na erupciu prvej trvalej stoličky, informuje o nevyhnutnosti jej čistenia ešte pred zaradením do oklúzie. Odporúča čistiť okluzálnu plochu jednozväzkovou zubnou kefkou.

Preventívna prehliadka 6– až 15-ročné dieťa

 • Preventívna prehliadka zahŕňa diagnostiku a terapiu zubného kazu eruptovaných trvalých zubov v 6-mesačných intervaloch.
 • V období od 9. roku veku sledovať postavenie zubov a vzťah čeľuste a sánky a v prípade čeľusto-ortopedických anomálií odoslať dieťa k čeľustnému ortopédovi.
 • Pri prerezaných všetkých trvalých molároch (okrem tretích molárov) pri PP indikuje zubný lekár diagnostiku zubného kazu pomocou bite-wing intraorálnej rtg. techniky jedenkrát za 12 mesiacov a u detí s vysokým rizikom zubného kazu v polročnom intervale.
 • Pre ústnu hygienu odporúča zubnú pastu s obsahom fluoridov pre túto vekovú skupinu.
 • V období výmeny chrupu, ako aj v súvislosti s nástupom puberty dochádza k vzniku rizika chronického zápalu parodontu, na čo zubný lekár rodičov upozorní.

Zdroj: Zastavme zubný kaz teraz pre budúcnosť bez zubného kazu, Národné odporúčania pre jednotné vzdelávanie našich pacientov.

Ako by mala vyzerať prevencia

 1. S hygienou chrupu začať hneď po prerezaní prvého mliečneho zuba.
 2. Po prerezaní mliečnych zubov je potrebné začať používať detskú zubnú kefku.
 3. Jedným z najúčinnejších spôsobov prevencie vzniku zubného kazu je čistenie zubov zubnou kefkou a fluoridovanou zubnou pastou.
 4. Čistiť zuby dvakrát denne, ráno a večer. Večerné čistenie je poslednou vecou pred spaním. Čistenie dvakrát denne ponúka zvýšenú ochranu, večerné čistenie je obzvlášť efektívne vzhľadom na retenciu fluoridov v ústnej dutine počas noci.
 5. Všeobecne sa odporúča doba čistenia zubov minimálne 2 minúty, pričom hlavným cieľom je dôkladné odstránenie zubného plaku.
 6. Používať správne množstvo zubnej pasty s obsahom fluoridov zodpovedajúcim ve­ku.
 7. Dieťa má po čistení zubnú pastu vypľuť a nevyplachovať (platí pre deti v školskom veku, deti v predškolskom veku by mali po čistení vyplachovať).
 8. Deťom dočisťovať zuby minimálne do 7 rokov, najlepšie do 9 rokov. Deti dosahujú dostatočnú manuálnu zručnosť pri čistení zubov najskôr od 7. roku veku, preto dovtedy musí prevziať zodpovednosť rodič.
 9. Pokračovať v dohľade pri čistení zubov aj u detí starších ako 7 rokov, až dovtedy, kým získajú správne návyky.

Odporúčania pre zubné kefky:

 • veľkosť zubnej kefky voliť podľa veku dieťaťa
 • zubné kefky meniť každé 3 mesiace alebo podľa potreby pri opotrebovaní a ohnutí vlákien, alebo po infekčnej chorobe
 • každý člen domácnosti má mať vlastnú zubnú kefku
 • deti si môžu čistiť zuby tak manuálnou, ako aj elektrickou zubnou kefkou za predpokladu dodržania správnej techniky používania (rozdiely v efektivite neboli dostatočne vedecky podporené)

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zuby #zubár #zubný kaz #preventívna prehliadka