Barila: Čím skôr začneme liečiť, tým lepšie sú vyhliadky pacienta

, 18.04.2018 06:00
MUDr. Radovan Barila, PhD.
Onkológ MUDr. Radovan Barila, PhD., z Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach.

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka vo svete. Na Slovensku je zhubný nádor kolorekta druhým najčastejším zhubným nádorom - vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie. Počet novozistených prípadov stále stúpa a odhad pre rok 2018 je 5 004 nových prípadov. O prevencii, ale najmä liečbe rakoviny hrubého čreva a konečníka hovorí onkológ MUDr. Radovan Barila, PhD., z Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach.

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka, viac chorých je na juhu krajiny. Prečo je to tak?

Jasnú odpoveď, prečo je na juhu krajiny viac chorých na kolorektálny karcinóm, nepoznáme. Môže to súvisieť s obľubou bývalej rakúsko-uhorskej kuchyne, viac červeného mäsa, údenín, biely chlieb, celkovo stravovacie návyky, čo sa môže do zvýšeného výskytu spolu s prítomnosťou iných civilizačných faktorov takto prejaviť. Okrem toho asi 20 percent pacientov má genetickú, respektíve familiárnu záťaž. Ak sa toto ochorenie vyskytlo u jedného z rodičov, u potomkov je riziko približne dva- až trikrát vyššie. Jestvujú však rodiny s významnou genetickou záťažou, aj prítomnosť iných nádorov v rodine, nádory vaječníkov, prsníka a podobne predstavujú rizikovú situáciu. V takých prípadoch sú pacienti odosielaní na genetické vyšetrenie.

Pokiaľ ide o výskyt v Európe, najmenej chorých je v Bosne a Hercegovine, Grécku a Albánsku. Čím to je? Stravou alebo nedostatočnou štatistikou?

Pokiaľ ide o južanské krajiny, nie je tam toľko civilizačných faktorov. Obyvatelia týchto krajín si stres neveľmi pripúšťajú, žijú zdravšie, jedia ryby, viac ovocia a zeleniny, celkovo vedú zdravší životný štýl.

Aká je prevencia?

Správna životospráva, teda celozrnné pečivo, viac ovocia, zeleniny, vlákniny, ktorá zvyšuje objem stolíc a skracuje kontakt možných karcinogénov s črevom, viac pohybovej aktivity, cvičenie. Pacienti z takzvaných rizikových skupín potrebujú väčšiu obozretnosť, častejšie návštevy svojho lekára, test na okultné krvácanie, resp. kolonoskopiu už od 40. roku.

Donedávna bolo Česko prvé vo výskyte rakoviny hrubého čreva na svete, už to tak vďaka skríningu nie je. Zaostáva u nás prevencia?

Prevencia zaostáva v takom zmysle, že stále málo ľudí absolvuje preventívne prehliadky a spomínaný test na okultné krvácanie u praktického lekára napriek tomu, že je hradený z verejného poistenia. Práve aktivity združenia Europacolon v tomto ohľade sú v získavaní povedomia o ochorení u ľudí veľmi nápomocné.

Nadváha a obezita v detstve vraj zvyšujú riziko ochorenia na rakovinu hrubého čreva v dospelosti. Je nadváha v detskom veku skutočne takým rizikom?

Obezita, v detstve zvlášť, je rizikovým faktorom pri viacerých chorobách, nevynímajúc kolorektálny karcinóm. Jestvuje súvislosť aj medzi cukrovkou a vznikom tohto nádoru, spojitosť je preukázaná.

Aké sú možnosti liečby tohto onkologického ochorenia?

Základom liečby vo včasnom štádiu je chirurgické odstránenie nádoru a priľahlých lymfatických uzlín a následná tzv. zaisťovacia chemoterapia u vybraných pacientov. V prípade nádoru konečníka aj predoperačná rádioterapia.

Kedy je pre pacienta vhodná rádioterapia, chemoterapia alebo tzv. cielená liečba?

Chemoterapia a cielená liečba sa používajú v metastatickom štádiu choroby a indikujú sa na základe istých špecifických molekulárne-biologických vlastností nádoru, ktoré sa u každého pacienta analyzujú. Potom sa najoptimálnejšia liečba „ušije pacientovi na mieru“. Dnes máme možnosť viacerých línií chemoterapie a typov cielenej liečby.

Je dôležité pre úspech liečby, v ktorom štádiu sa ochorenie zistí?

Čím skôr sa lekárom podarí zistiť diagnózu, tým väčšia je šanca na úspešnú liečbu. Kolorektálny karcinóm má štyri štádiá. Ak si predstavíte hrubé črevo ako trubicu, ktorá sa skladá z niekoľkých vrstiev, štádium ochorenia sa určuje podľa toho, do ktorej vrstvy čreva nádorové bunky prenikli. Najťažšia a najrizikovejšia forma ochorenia je štádium T4, keď nádor prerastá všetkými vrstvami steny hrubého čreva. Dôležité je aj to, či sa ochorenie šíri do okolitých lymfatických uzlín, alebo nie, čo sa zisťuje pri operácii. Už aj šírenie do jednej lymfatickej uzliny znamená vyššie štádium ochorenia. Čím viac uzlín je zasiahnutých, tým je väčšie riziko, že bude recidivovať alebo sa objavia metastázy vo vzdialených orgánoch. Výskumy však ukazujú, že ochorenie v štádiu T4, ktoré sa šíri cez všetky steny hrubého čreva, ale nezasahuje žiadnu z uzlín, je rizikovejšie ako to, ktoré sa síce nerozšírilo cez všetky vrstvy, ale je už napadnutá niektorá lymfatická uzlina.

Prečo kolorektálny karcinóm napriek liečbe metastázuje?

Ťažiskovou liečbou každého nádoru hrubého čreva a konečníka je operácia – chirurgické odstránenie nádoru a priľahlej časti čreva. Liečba, ktorá sa dáva po operácii, sa volá zaisťovacia liečba. Jej cieľom je zničiť mikrometastázy – nádorové bunky v krvi a v lymfe. Kolorektálny karcinóm však nie je citlivý na zaisťovaciu chemoterapiu natoľko, aby sa podarilo zabezpečiť, že nádorová choroba zmizne z tela navždy. Ani úspešná operácia a absolvovanie zaisťovacej liečby teda s istotou nezabránia návratu choroby alebo jej rozvoju. Zaisťovacia liečba slúži na to, aby sa toto riziko znížilo, prípadne, aby sa oddialil čas, keď dôjde k návratu ochorenia.

Aké sú možnosti liečby pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva?

Vo štvrtom štádiu je ochorenie nevyliečiteľné, stále je však liečiteľné. Väčšinou tiež dokážeme významne predĺžiť celkové prežívanie. Čo to pre pacienta znamená? Ak je metastáza iba jedna, v pľúcach či v pečeni, dá sa operačne odstrániť. Ložisko umiestnené napríklad v kosti sa dá ožiariť. Ak je však metastáz viacero, sú nevhodné umiestené alebo sa nachádzajú vo väčšom počte vo viacerých orgánoch, vtedy je už potrebná doživotná liečba chemoterapiou alebo biologickou liečbou. Ochorenie sa stáva chronickým a pacienti sú odkázaní na liečbu. Podobne je to napríklad u pacientov, ktorí si pichajú inzulín alebo musia podstupovať dialýzu a táto liečba je pre nich nevyhnutná a celoživotná.

Pri metastatickom kolorektálnom karcinóme sa hovorí o štyroch štádiách ochorenia a o štyroch líniách liečby. Aký je medzi nimi rozdiel?

Štádiá ochorenia a línie liečby nemajú nič spoločné. Línie liečby sú dané výskumom liečby tisícok pacientov a určujú sa podľa toho, aký liečebný postup sa v klinických štúdiách ukázal ako najvhodnejší. Liečba sa tiež prispôsobuje veku aj iným ochoreniam. Ukazuje sa, že nádory, ktoré sú umiestnené v ľavej časti hrubého čreva, majú priaznivejšiu prognózu ako nádory umiestnené na pravej strane čreva. Nádorové bunky karcinómov na pravej strane čreva majú totiž zvyčajne zmutované dôležité špecifické gény, čo sa vyšetruje špeciálnym vyšetrením. Nádory na ľavej strane čreva tieto gény častejšie nemajú mutované, preto pre ne existuje viacero liečebných možností už od začiatku liečby. Tí pacienti, ktorú majú nádor s mutáciou génov, prichádzajú o jeden z možných typov biologickej liečby, ktorá by im nepomohla. Pacienti bez týchto génových mutácií majú teda možnosť liečenia jedným typom biologickej liečby navyše.

Prečo pacienti potrebujú tretiu či štvrtú líniu liečby?

Do tretej či štvrtej línie sa dostávajú pacienti, u ktorých boli vyčerpané možnosti liečby v prvej a druhej línii a ochorenie sa stalo na tieto liečebné preparáty rezistentné, teda viac neúčinkujú. Čím je ochorenie menej agresívne, tým dlhšie trvá, kým táto rezistencia vznikne. Počas posledných 15 rokov sa postupne zlepšovalo celkové prežívanie pacientov v prvej a druhej línii liečby metastatického karcinómu. Do tretej alebo štvrtej línie liečby sa však dostáva asi jedna tretina všetkých pacientov. Mnohí sú vhodnými kandidátmi na ďalšiu liečbu, sú v dobrom zdravotnom a výkonnostnom stave, majú pre liečbu dostatočné obličkové a pečeňové funkcie a je zrejmé, že takáto liečba by pre nich bola prínosná.

Aký prínos môže mať pre nich liečba v tretej a štvrtej línii?

Ak sú pacienti v dobrom celkovom stave a dokážu zvládnuť liečbu, prinesie im predĺženie prežívania bez ďalšieho postupu ochorenia i predĺženie celkového prežívania. Liečba dokáže tiež zlepšiť symptómy ochorenia a celkový stav organizmu. Podľa klinických štúdií táto terapia u veľkej časti pacientov dokáže predĺžiť celkové prežívanie až o 32 percent, predĺžiť prežívanie bez progresie ochorenia o 52 percent, znížiť riziko úmrtia a zlepšiť celkový stav. Prínosný je aj spôsob podávania liečiv v tretej línii, ktorý je pre pacienta šetrný. V prvej a druhej línii sa liečba zvyčajne skladá z dvoch chemoterapeutických liekov – cytostatík a jedného preparátu biologickej – cielenej liečby. Výnimkou sú len pacienti nad 70 rokov, ktorí majú často zhoršený stav srdca a závažné pridružené ochorenia. Liečba pokročilého ochorenia v tretej a štvrtej línii pozostáva z monoterapie – teda z liečby jedným liekom v tabletkovej forme. Vedľajšie účinky preto nie sú natoľko agresívne, liečba je šetrnejšia.

Čo môžu pacienti urobiť pre kvalitu svojho života a dlhšie prežívanie?

Pacient môže prispieť svojou životosprávou, úpravou stravy, primeranou výživou. Je vhodné upozorniť svojho lekára na prípadné vedľajšie účinky liečby, ako sú neprimerané hnačky, infekcia či horúčka. Dôležité je dodržiavať rady lekára a všímať si reakciu svojho tela na liečbu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zdravie a prevencia #rakovina hrubého čreva #rakovina
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk