Vysoký tlak je nebezpečný: Zabíja pomaly

Každý dospelý človek by si mal pravidelne merať krvný tlak. Mať vysoký krvný tlak je totiž veľmi nebezpečné. Pretože neliečený vysoký krvný tlak zabíja. Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie. Ľudia s hypertenziou majú 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

18.05.2018 06:00
ovocie a zelenina, merač tlaku, krvný tlak, meter Foto:
Neliečená alebo zle liečená hypertenzia spôsobuje mnohé komplikácie, ktoré môžu skončiť smrťou.
debata

Hypertenzia patrí medzi novodobú epidémiu, je označovaná ako tiché ochorenie bez príznakov a postihuje viac ako 40 % dospelých vo veku už od 25 rokov. Artériová hypertenzia sa týka ľudí vo všetkých vekových skupinách – vysokým krvným tlakom trpia dokonca aj deti. Štúdie robené u detí v školskom veku dokazujú, že až jedno z ôsmich má krvný tlak, ktorý sa považuje za príliš vysoký a nezdravý. Výskyt vysokého tlaku s vekom stúpa. Je bežným ochorením a dokonca až polovica pacientov môže byť nediagnostikovaná.

„Hypertenziu definujeme ako zvýšený krvný tlak a vyskytuje sa vtedy, keď sú cievy trvalo pod zvýšeným tlakom. O vysokom krvnom tlaku hovoríme už pri hodnotách od 140 mmHg. Čím je tlak krvi vyšší, tým závažnejšie riziká hrozia. Každý vzostup krvného tlaku o 20/10 mmHg zvyšuje riziko kardiovaskulárnej mortality dvojnásobne,“ konštatovala kardiologička docentka Slavomíra Filipová. Celkovo postihuje 2 z 5 mužov alebo žien, pritom muži môžu mať mierne zvýšené riziko vzniku. Patrí medzi najdôležitejšiu príčinu vzniku kardiovaskulárnych ochorení a výskytu mŕtvice na celom svete. „Dôvodom môže byť rodinná predispozícia, ale aj zlý životný štýl. Stáva sa už problémom aj pre mladších ľudí. Mladí ľudia zároveň príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, pripisujú ich stresu a iným diagnózam. Podceňujú aj kontrolu svojho krvného tlaku – ak si ho aj zmerajú a zistia vysokú hodnotu, považujú ju za náhodu, nie za ochorenie. Medzi najčastejšie rizikové faktory hypertenzie zaraďujeme vek, pohlavie, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočnú fyzickú aktivitu, nadváhu a obezitu, vysoký príjem soli a stres,“ hovorí docentka Slavomíra Filipová. Ako dodala, rizikové faktory sú zodpovedné za 88 % ochorení a úmrtí na srdcovocievne ochorenia. „Neliečená alebo zle liečená hypertenzia spôsobuje mnohé komplikácie, ktoré môžu skončiť smrťou. Medzi najzávažnejšie patria krvácanie do mozgu alebo ischemická cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, ischemická choroba srdca, poškodenie zraku, ale aj poruchy pamäti či zlyhávanie obličiek,“ priblížila docentka Filipová.

Artériovou hypertenziou trpí na Slovensku až 35 % dospelých medzi 25. až 64. rokom. Medzi nami teda žije približne milión ľudí s hypertenziou. Podľa výsledkov prieskumov v minulých rokoch kontrola artériovej hypertenzie je stále nedostatočná. Hoci sa toto ochorenie ľahko diagnostikuje, často nie je odhalené ani správne liečené. Až 71 % hypertonikov v I. štádiu choroby a 47 % v II. štádiu sa vôbec nelieči. „V úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, ktoré sú priamou komplikáciou hypertenzie, je Slovensko v prvej tretine krajín Európy. Štúdie zamerané na hodnotenie stavu liečby vysokého tlaku vo svete i v Európe stále ukazujú, že zostáva hlavnou príčinou úmrtí na srdcovocievne choroby,“ upozornila kardiologička docentka Eva Gonçalvesová. „Vysoký tlak sa nededí, objavuje sa však v určitých rodinách. Po rodičoch sa dedí náchylnosť na jeho zvyšovanie, no ovplyvňuje ho aj spôsob života a stravovanie sa v rodine. Nevhodná strava a zaužívaný zlý životný štýl má na vysoký tlak zvyčajne vyšší vplyv než genetická dispozícia,“ dodala.

Prevencia

 • Merajte si denne krvný tlak – selfmonitoring krvného tlaku vám pomôže poznať svoje hodnoty tlaku krvi aj situácie, v ktorých sa zvyšuje, a lepšie spolupracovať s lekárom pri liečbe.
 • Nefajčite! Fajčenie cigariet zvyšuje krvný tlak, okrem toho poškodzuje stenu ciev a urýchľuje aterosklerózu. Fajčiar cigariet má dvakrát až trikrát vyššie riziko, že dostane srdcový infarkt, ako nefajčiar. Pokiaľ sú súčasne prítomné oba ďalšie hlavné rizikové faktory- zvýšený tlak a zvýšený cholesterol, potom sa šanca dostať srdcový infarkt môže zvýšiť osemkrát. Predpokladá sa, že najmenej 80 % všetkých srdcových infarktov u mužov mladších ako 45 rokov je spôsobených fajčením. V tomto veku sa u ťažkých fajčiarov smrteľný srdcový infarkt vyskytuje 10– až 15-krát častejšie než u nefajčiarov.
 • Obmedzte alkohol a nadmerné pitie kávy! Striedma konzumácia alkoholu (menej ako 30 g denne) neovplyvňuje krvný tlak, vyšší pravidelný príjem alkoholu môže tlak krvi zvyšovať. Kofeín v primeranom množstve (1 až 2 kávy denne) nemá nepriaznivý vplyv na krvný tlak, vo väčšom množstve môže zvyšovať stres a zhoršiť kvalitu spánku.
 • Dodržiavajte diétu – tuky s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín podporujú rozvoj aterosklerózy a zvyšujú riziko trombózy ciev. Preto sa radí dávať v strave prednosť tukom s prevažujúcim obsahom nenasýtených mastných kyselín (rastlinné oleje a tuky), ktoré pôsobia v rozumných množstvách priaznivo. Diéta s obmedzeným prísunom tuku, obsahujúcim nižší podiel nasýtených mastných kyselín, dokáže u chorých s vysokým tlakom spomaliť rozvoj aterosklerózy srdcových ciev a znížiť celkovú úmrtnosť. Diétne opatrenia zahŕňajú aj obmedzenie solenia (do 5 až 6 g denne, vôbec nepridávať soľ do jedla), zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny. Nie je tiež vhodné užívať väčšie množstvo liekov proti bolesti či používať hormonálnu antikoncepciu.
 • Udržiavajte si zdravú hmotnosť – zistilo sa, že medzi faktory, ktoré spôsobujú nárast krvného tlaku, patrí obezita. Ľudia s nadváhou potrebujú viac obiehajúcej krvi na zásobovanie orgánov. Tukové tkanivo samo „vyrába“ látky, ktoré zvyšujú krvný tlak, tuk poškodzuje cievy – zvyšuje sa ich odpor.
 • Snažte sa dostatočne spať – nedostatok spánku alebo jeho znížená kvalita tiež ovplyvňuje výšku krvného tlaku. Pri analýzach vzťahu medzi spánkovými návykmi a krvným tlakom sa ukázalo, že kratší spánok bol významným predpovedným faktorom výskytu hypertenzie o päť rokov neskôr.
 • Obmedzte nadmerný stres – na základe rôznych štúdií sa zistil vzťah medzi reakciou na stres a rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Dlhodobé pôsobenie stresu teda namáha cievy a môže spôsobiť poruchu mechanizmov udržiavajúcich rovnováhu krvného tlaku. Nie je vždy možné vyhnúť sa stresu na pracovisku či v rodinnom živote. Vo voľnom čase sa však treba venovať pohybovým či iným aktivitám, ktoré účinok stresu na organizmus znižujú.
 • Aktívne sa hýbte aspoň 150 minút týždenne – k znižovaniu nadváhy a odbúravaniu stresu patrí telesná aktivita, najmä rytmický pohyb. Za primeranú fyzickú aktivitu sa považuje taká, ktorú chorý znáša bez zadýchavania sa a po ktorej je príjemne unavený. Všeobecne sa odporúča aeróbna aktivita so zapojením viacerých svalových skupín (rýchla chôdza, indiánska chôdza, mierny beh, jazda na bicykli, plávanie, beh na lyžiach, trenažéry). Odporúča sa cvičiť 3– až 4-krát týždenne aspoň 30 až 45 minút.

Ako sa krvný tlak správne meria?

Každý dospelý človek by si mal minimálne raz do roka pri akejkoľvek návšteve lekára dať zmerať krvný tlak. Nezáleží na tom, s akými ťažkosťami príde, všade by mu ho mali premerať. Samozrejme, čím častejšie, tým lepšie. Meranie krvného tlaku sa má robiť v ordinácii v sede po 10 minútovom upokojení sa, s rukou položenou na podložku v úrovni srdca. Správne by sa mal merať trikrát a ak je pri prvom meraní zistený zvýšený tlak, mal by sa zmerať na oboch pažiach. Najpresnejším tonometrom je ortuťový tonometer so správne širokou manžetou (12 cm alebo 15 cm pri obvode paže 33 až 41 cm a 18 cm pri väčšom obvode). Ostatné tonometre by mali byť pravidelne kalibrované. Najmenej presné sú bežné digitálne tonometre s manžetami na prst alebo zápästie.

Keď sa srdce zmrští a vypudí zo seba krv, vytvorí pulzovú vlnu. Tlak na vrchole pulzovej vlny je tzv. horný tlak – systolický tlak a tlak na jej spodnej časti je spodný tlak – diastolický tlak. Zvýšené môžu byť obidve hodnoty alebo len jedna z nich. Dôležitejšia je hodnota horného tlaku, starší ľudia ho často majú izolovane zvýšený. Klinickými štúdiami sa zistilo, že liečba vysokého horného tlaku u starších ľudí prispieva k predĺženiu ich života a k nižšiemu výskytu srdcovocievnych príhod.

Kontrola a liečba hypertenzie sú dôležité. Nechajte si odmerať krvný tlak

Kontrola krvného tlaku je jednoduchá, rýchla a bezbolestná. Zdravotnícky pracovník na meranie použije tlakomer, ktorý je pomocou pásu pripevnený k hornej časti paže. Manžeta alebo pás stlačí ruku na niekoľko sekúnd a potom ju uvoľní. Je však potrebné dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel pri kontrole krvného tlaku, ako napríklad sedenie v pokojnej polohe, položenie nôh na zemi a zákaz jedenia hodinu pred meraním. Včasné odhalenie hypertenzie pomáha minimalizovať riziko srdcového záchvatu, zlyhania srdca, mozgovej príhody a zlyhania obličiek.

Výsledkom merania krvného tlaku sú dva číselné údaje: systolický tlak (ktorý meria výšku tlaku, keď srdce bije, vypúšťa krv do celého tela) a diastolický tlak (ktorý meria krvný tlak medzi údermi srdca).

Včasné odhalenie hypertenzie pomáha minimalizovať riziko srdcového záchvatu, zlyhania srdca, mozgovej príhody a zlyhania obličiek. Preto by si všetci dospelí ľudia mali kontrolovať krvný tlak a poznať hodnotu svojho krvného tlaku.

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce sa preto tento rok zapojilo do celosvetového pilotného projektu s názvom #pretozetitoho­vorim, #becauseIsayso zameraného na prevenciu a kontrolu vysokého krvného tlaku. Celosvetovo je máj mesiacom povedomia o hypertenzii a počas celého mesiaca sa budú dať na vybraných miestach po celom svete realizovať bezplatné merania krvného tlaku. Dôležitým prvkom v tejto kampani je, že iniciatíva starostlivosti sa otočí. Deti vyzvú svojich rodičov na prevenciu a kontrolu vysokého krvného tlaku. Odporučia svojim rodičom správnu a včasnú starostlivosť o svoje zdravie a vyzdvihnú dôležitosť prevencie. Nestačí však rodičom povedať, „choď si skontrolovať krvný tlak, pretože ti to hovorím“, treba im aj trpezlivo vysvetľovať dôvody, pre ktoré sú prevencia a liečba vysokého krvného tlaku nutné. Naším jednoznačným spoločným cieľom je, aby sme tu boli spolu čo najdlhšie.

Ako sa stravovať

 • Jedzte viac ovocia a zeleniny – odporúča sa 4 až 5 porcií denne. Dve porcie môžete nahradiť 100 % ovocným alebo zeleninovým džúsom.
 • Jedzte viac celozrnných výrobkov – obsahujú málo nasýtených tukov a cholesterolu a, naopak, majú veľa vlákniny. Patrí medzi ne celozrnný chlieb, ražný chlieb, naturálna ryža či celozrnné cereálie.
 • Aspoň 4× týždenne si doprajte porciu orieškov alebo semiačok.
 • Pri varení používajte tekuté rastlinné oleje – napríklad olivový, kukuričný, olej zo semien kanoly (odroda repky olejnej), naopak, vyhýbajte sa stuženým tukom.
 • Uprednostňujte hydinu (bez kože) a ryby pred inými druhmi mäsa – sú hodnotným zdrojom bielkovín a zároveň obsahujú menej nasýtených tukov a cholesterolu, ako iné mäso (hovädzie, bravčové či jahňacie).
 • Nasýtené tuky by mali tvoriť menej ako 7 % celkového príjmu energie.
 • Čítajte etikety na potravinách – obsahujú dôležité informácie, vďaka ktorým sa budete vedieť ľahšie rozhodnúť, ktoré potraviny sú pre vás vhodné. Všímajte si napríklad obsah tukov, ale tiež solí. Spočiatku sa možno nebudete vedieť na štítkoch zorientovať, no rýchlo sa naučíte, ako nájsť žiadané informácie rýchlo a jednoducho.

Ako zdravo variť

Uchovávajte v zelenine výživné látky a farbu – varte ich rýchlo a len tak dlho, ako je nevyhnutné, najlepšie v pare alebo počas rýchleho miešania na ohni.

Na dochutenie jedál používajte čo najmenej soli, uprednostnite bylinky, koreniny, ocot, citrónovú šťavu, chilli, paradajky, cibuľu, cesnak či nízkotučné omáčky, a to najmä ak máte vysoký krvný tlak alebo cholesterol.

Využite mrazničku ako pomocníka pri zdravom stravovaní. Navarte si niekoľko porcií jedla naraz a tie, ktoré nezjete, zmrazte. Vďaka tomu budete mať pripravené zdravé jedlo aj na situácie, keď ste jednoducho príliš unavený na varenie a neskĺznete ku konzumácii nezdravých pochutín.

Urobte si domáci „smoothie“. Je to hustý nápoj z ovocia, ktorý vám dodá dostatok vitamínov a živín. Do elektrického mixéra vložte banán, drobné mrazené ovocie, kivi alebo akékoľvek iné ovocie, ktoré máte doma, pridajte pomarančový alebo iný 100 % ovocný džús a trochu nízkotučného jogurtu. Pohár tohto lahodného nápoja vám môže nahradiť niekoľko denných porcií ovocia. Je to jednoduché, chutné, osviežujúce a zároveň zdravé.

Konzervovaná či sterilizovaná zelenina často obsahuje veľa sodíka. Uprednostnite mrazenú zeleninu alebo aspoň sledujte obsah sodíka vo výrobkoch, ktoré nakupujete. Často mávajú rôzne značky rovnakého produktu rôzne obsahy solí, tukov či cukrov. Ak sa sterilizovanej zelenine v kuchyni neviete vyhnúť, umyte ju pred varením studenou vodou, aby ste prebytočné soli „opláchli“.

Koláče či pekárske výrobky pečte s čo najmenším množstvom tuku a kalórií. Namiesto pol šálky masla či iného tuku môžete použiť 3 banány, ktoré poriadne roztlačíte a vymiešate na hladkú hmotu. Rovnako dobre poslúži aj jablkové pyré – jeden hrnček pyré nahradí hrnček spomínaných tukov.

Ak potrebujete mlieko, šľahačku, smotanu či jogurt, siahnite po nízkotučných výrobkoch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoký krvný tlak #hypertenzia #tlak krvi