Otázky a odpovede: O vysokom krvnom tlaku

Prečo si treba kontrolovať krvný tlak a prečo musíme vysoký krvný tlak liečiť?

20.05.2018 08:00
srdce, krvný tlak, tlakomer, meranie tlaku Foto:
Krvný tlak v priebehu dňa prirodzene kolíše úplne zdravým ľuďom, rovnako ako aj osobám s hypertenziou.
debata (3)

? Prečo si treba kontrolovať krvný tlak?

Ženy nad 65 rokov a muži už nad 55 rokov patria do rizikových skupín, ktoré vysoký krvný tlak ohrozuje viac než mladších ľudí, hypertenzia častejšie postihuje mužov. Riziko srdcovocievnych chorôb stúpa už od hodnoty 110/75 torrov. Už hodnota, ktorá sa označuje za hornú hranicu „normálneho“ tlaku 140/92 torrov, je teda riziková. Aj keď človek trpí vysokým tlakom dlhé roky, má zmysel začať sa liečiť. Samozrejme, škody napáchané vysokým tlakom medzičasom na organizme už nezmiznú, ale ďalším sa dá zabrániť. Liečba však musí byť už celoživotná. To, že sa krvný tlak zníži, znamená, že je správna. Veľmi zlé je nepravidelné užívanie liekov, pretože vtedy krvný tlak kolíše, môže sa vymknúť spod kontroly a záchvatovo sa zvýšiť – aj s rizikom cievnej príhody.

? Prečo sa s vekom riziko hypertenzie zvyšuje?

Pretože aj kardiovaskulárny systém starne a jeho funkcie sa zhoršujú. Starší ľudia potrebujú vyšší prietok krvi na zásobovanie orgánov. Cievy staršieho človeka sú tiež menej pružné, ich odpor je väčší. Podľa najnovších výsledkov Framinghamskej štúdie sa hypertenzia rozvinie takmer u všetkých ľudí, ktorí žijú dostatočne dlho. Zároveň však v primitívnych kultúrach tlak vekom nestúpa, čo potvrdzuje významný vplyv moderného životného štýlu.

? Prečo je dôležité ísť k lekárovi, keď si nameriate vysoký tlak?

Pretože začať sa liečiť aj po rokoch strávených s vysokým krvným tlakom má význam! Lekár zhodnotí mieru celkového kardiovaskulárneho rizika a zistí stupeň hypertenzie i jej trvanie. Podľa výsledkov diagnostiky rozhodne, či je vhodné ihneď začať s liečbou, alebo stačí upraviť životný štýl.

? Prečo treba poznať svoje denné hodnoty krvného tlaku a merať si ho pravidelne?

Krvný tlak v priebehu dňa prirodzene kolíše úplne zdravým ľuďom, rovnako ako aj osobám s hypertenziou. Kolísanie krvného tlaku súvisí s fyzickou aktivitou, odpočinkom, so spánkom, s psychickým rozpoložením, príjmom potravy a nápojov, užívaním liekov, hormonálnym cyklom, kvalitou tlakomera, výška krvného tlaku sa mení s každým úderom srdca. Preto je dobré merať krvný tlak v rovnakom čase a v pokoji. Krvný tlak by sa mal merať trikrát a ak je pri prvom meraní zistený zvýšený tlak, mal by sa zmerať na oboch pažiach. Najpresnejším tonometrom je ortuťový tonometer so správne širokou manžetou (12 cm alebo 15 cm pri obvode paže 33 až 41 cm a 18 cm pri väčšom obvode.) Ostatné tonometre by mali byť pravidelne kalibrované. Najmenej presné sú bežné digitálne tonometre s manžetami na prst alebo zápästie. Ak človeku opakovane v pokoji namerané hodnoty krvného tlaku sú vyššie ako 140/90, považujeme ho za hypertonika. Keď sa srdce zmrští a vypudí zo seba krv, vytvorí pulzovú vlnu. Tlak na vrchole pulzovej vlny je tzv. horný tlak – systolický tlak a tlak na jej spodnej časti je spodný tlak – diastolický tlak. Zvýšené môžu byť obidve hodnoty alebo len jedna z nich. Dôležitejšia je hodnota horného tlaku, starší ľudia ho často majú izolovane zvýšený. Klinickými štúdiami sa zistilo, že liečba vysokého horného tlaku u starších ľudí prispieva k predĺženiu ich života a k nižšiemu výskytu srdcovocievnych príhod.

? Prečo treba vysoký tlak liečiť?

Pretože neliečený vysoký krvný tlak zabíja! Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie. Ľudia s hypertenziou majú 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky. Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mmHg a diastolického o 5 mmHg znižuje riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38 %, úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10 %. To sú hlavné dôvody, pre ktoré by si mal každý dospelý človek kontrolovať tlak.

? Treba zmeniť aj životný štýl?

Pretože na zníženie tlaku krvi musia okrem liečby liekmi upraviť aj svoju životosprávu. Je potrebné, aby ľudia s hypertenziou alebo jej začínajúcimi štádiami robili všetko preto, aby sa ochorenie ďalej nerozvíjalo. Pravidelné športovanie ako beh, cyklistika alebo plávanie majú pozitívny prínos pre pacientov nielen znížením telesnej hmotnosti, ale aj spomalením srdcovej frekvencie. Stres spôsobuje zrýchlenie tepu a zúženie ciev, čo zvyšuje tlak, a preto sa mu treba vyhýbať. Úprava stravy je taktiež veľmi dôležitým faktorom nefarmakologickej liečby hypertenzie.

? Prečo je potrebné liečiť aj pridružené ochorenia?

Pretože vysoký cholesterol, diabetes mellitus, obezita a mnohé iné ochorenia patria k rizikovým faktorom vzniku hypertenzie. Každé z týchto ochorení je problémom samo osebe, no ich kombinácia s vysokým krvným tlakom je ešte závažnejšia. Mnohé štúdie ukazujú nepriaznivý vplyv a potrebu liečby pridružených ochorení u hypertonikov. Ľudia s hypertenziou majú 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky. Ovplyvnenie viacerých rizikových faktorov liečbou významné znižuje kardiovaskulárne riziko.

? Prečo by mladí ľudia mali tiež dbať o svoje normálne hladiny krvného tlaku?

Vysoký krvný tlak rozhodne nie je len problémom starších ľudí, postihuje už aj ľudí okolo dvadsiatky a odhaduje sa, že vysoké hodnoty krvného tlaku má až jedna tretina štyridsiatnikov. Až jedna štvrtina úmrtí ľudí po štyridsiatke je priamym dôsledkom neliečeného vysokého tlaku. Mladí ľudia však príznaky vysokého tlaku nepoznajú, pripisujú ich stresu a iným diagnózam. Podceňujú aj kontrolu svojho krvného tlaku – ak si ho aj zmerajú a zistia vysokú hodnotu, považujú ju za náhodu, nie za ochorenie. Podceňovanie farmakologickej liečby nie je u mladých ľudí náhodné, majú pocit, že vysoký tlak zvládnu aj bez liečby. Ak sa aj začnú liečiť, keď sa im zdravotný stav zlepší, liečbu často predčasne ukončia, čo môže mať tragické následky v podobe infarktu či cievnej mozgovej príhody.

Výskyt hypertenzie v kategórii mladých ľudí od 18 do 24 rokov výrazne narastá s vekom a hodnotou BMI – dôležitú úlohu teda zohráva obezita súvisiaca s nesprávnou výživou a nedostatkom pohybu. Definícia hypertenzie pre túto vekovú skupinu je rovnaká ako pre celú dospelú populáciu, teda hodnoty tlaku krvi opakovane 140/90 mmHg. Najčastejšia u mladých dospelých býva primárna hypertenzia, častá je však aj sekundárna(prejav iných ochorení). Základom liečby hypertenzie u mladých dospelých sú nefarmakologické opatrenie, s farmakologickou liečbou sa začína iba v nevyhnutných prípadoch, ak sú pridružené iné ochorenia či poškodenia orgánov. Hodnoty tlaku krvi v pásme hypertenzie, namerané v ambulancii by mali byť overené 24-hodinovým monitoringom. U štyridsiatnikov je hypertenzia oveľa častejšia, odhaduje sa, že vysokým tlakom trpí až do 40 % populácie v tomto veku, väčšina štyridsiatnikov si však krvný tlak meria zriedka alebo vôbec nie.

? Čo urobiť, ak si opakovane nameriate krvný tlak nad 140/90 mmHg?

Navštívte lekára. Pri trvalo zvýšenom tlaku nad 140/90 mmHg vám aj napriek tomu, že urobíte základné opatrenia zmenou životosprávy, lekár zrejme predpíše lieky. V liečbe je dôležitá disciplína, lieky treba užívať nepretržite a neprestať ani vtedy, ak sa tlak upraví. Ak to samovoľne urobíte, nielenže začne opäť stúpať krvný tlak, ale môže dochádzať aj k závažným zdravotným komplikáciám. Ak sú hodnoty tlaku v norme, znamená to iba to, že liečba funguje. Liečba liekmi je efektívna, ale, ako odborníci zdôrazňujú – doživotná. Cieľom liečby vysokého tlaku krvi je najmä zníženie kardiovaskulárneho rizika. Ak bude vaša hypertenzia správne liečená a budete dosahovať dobré cieľové hodnoty tlaku, môžete žiť bez komplikácií. Vysoký tlak krvi bez liečby však dramaticky zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody, infarktu a poškodenia obličiek. Vaše kardiovaskulárne riziko sa zvyšuje, ak ste obézni, fajčíte alebo máte iné pridružené ochorenie.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #krvný tlak #otázky a odpovede #vysoký krvný tlak #hypertenzia #tlak krvi