Zubný kaz má negatívny vplyv na infekcie srdca či obličiek

, 12.09.2018 11:39
zubárka, ambulancia, plomba
Preventívnu prehliadku u zubára absolvovalo minulý rok len 53 % ľudí. Autor:

Zubný kaz a ochorenie parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické infekčné ochorenia, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie a spôsobujú ochorenia iných orgánov ľudského tela, napr. infekcie srdca, obličiek, ale sú aj príčinou rizikovej gravidity spojenej s predčasným pôrodom a nízkou hmotnosťou novorodenca.

Európska rada zubných lekárov 12. september vyhlásila za Deň ústneho zdravia na počesť narodenia (1854) zakladateľa Svetovej federácie zubných lekárov profesora Edouarda Charlesa Godona. Cieľom je upriamiť pozornosť na prevenciu a problematiku najčastejších ochorení nielen ústnej dutiny, ale aj na ochranu celkového zdravia človeka.

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) upozorňuje, že kvalita zdravia človeka nie je len v rukách lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale na jej tvorbe sa musí podieľať každý sám. Predpokladom zdravých zubov je aj včasná a pravidelná prevencia. „Žiaľ, nepotešili nás štatistické údaje za rok 2017 o výkonoch zubného lekárstva spracované Národným centrom zdravotníckych informácií, a to hlavne v oblasti preventívnych prehliadok, počte návštev u zubných lekárov, či orálnom zdraví detí,“ povedala Lujza Hanová, z komory zubných lekárov. V roku 2017 zaznamenali ambulancie zubnolekárskej starostlivosti 6 374-tisíc návštev a v evidencii mali 4 934 556 paci­entov. Jeden evidovaný navštívil ambulanciu priemerne 1,29-krát za rok.

Zo všetkých evidovaných pacientov absolvovalo preventívnu prehliadku 53 %, so zreteľom na vek však bolo najviac preventívnych prehliadok vykonaných u detí a s vyšším vekom sa ich počet znižuje.

Komora zubných lekárov svojimi aktivitami pre občanov pozitívne pôsobí na zvýšenie uvedomenia si nevyhnutnosti pravidelnej starostlivosti o ústnu dutinu a apeluje najmä na rodičov, aby venovali maximálnu pozornosť čisteniu zúbkov u svojich detí už od jedného roka. „ Sme si vedomí, že práve vzdelávanie o ústnom zdraví je slabým miestom v uvedomení si jeho významu, preto SKZL v priebehu roka organizuje podujatia zamerané na edukáciu detí materských a základných škôl o význame ústnej hygieny s praktickým nácvikom čistenia zubov a o správnej výžive“, uviedla predsedníčka Výboru SKZL pre prevenciu a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo profesorka Neda Markovská.

Naši pacienti si podľa nej musia uvedomiť, že prevencia je omnoho lacnejšia ako liečba ochorení ústnej dutiny, a preto nemôžeme podceňovať jej význam. „Dokonale vykonávanou ústnou hygienou, správnou výživou a pravidelnými prehliadkami u zubného lekára dokážeme redukovať baktérie prítomné v ústnej dutine,“ podotýka odborníčka. Rozhodne by tak nevznikli zápalové komplikácie neliečeného zubného kazu spojené s hnisaním a opuchmi alebo hnisavá parodontitída, kde je antibiotikum indikované.

Komora preto nabáda, aby sme sa všetci zamysleli nad svojím ústnym zdravím a dali si reálne ciele, čo pre seba a najmä svoje deti môžeme urobiť čo najskôr. „Oplatí sa to pre zdravý úsmev, zdravé telo a ušetrené financie,“ dodala.

#prevencia #zubný kaz #parodontitída #Slovenská komora zubných lekárov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku