Odhaľte fibriláciu predsiení včas!

Mozgový infarkt, resp. mŕtvica, je druhá najčastejšia príčina úmrtia Slovákov. Postihuje až 20-tisíc ľudí ročne a razí si cestu k čoraz mladším ročníkom. Počet mozgových príhod dvojnásobne presahuje počet srdcových infarktov. Ich najčastejším spúšťačom je porucha srdcového rytmu – atriálna fibrilácia, chvenie predsiení srdca.

15.09.2018 06:00
srdce, tlak, fibrilácia, výživa, zelenina,... Foto:
Včasné zaznamenanie skrytej predsieňovej arytmie dokáže znížiť riziko mozgovej príhody až o 68 %.
debata

Podľa kardiológov je atriálna – predsieňová fibrilácia najfrekventova­nejšou poruchou srdcového rytmu pozorovanou v klinickej praxi. Považujú ju za kardiovaskulárnu epidémiu 21. storočia. Postihuje ľudí každého veku, najviac však osoby staršie ako 55 rokov, pričom s pribúdajúcim vekom výskyt narastá. Na Slovensku ňou trpí až 150-tisíc ľudí a u mnohých ďalších je v tzv. skrytom štádiu. Prebieha tichou formou zákerne, bez príznakov a až päťnásobne zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody.

Približne tretina mozgových porážok sa končí úmrtím, druhá tretina mozgových príhod znamená trvalú invalidizáciu a zostávajúca tretina vedie k nutnosti doživotnej liečby.

Predsiene bijú chaoticky

„Pri fibrilácii predsiení srdce doslova nevie, čo so sebou,“ vysvetľuje prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., predseda Slovenskej asociácie srdcových arytmií. Za normálnych okolností sa srdce sťahuje a uvoľňuje v pravidelnom rytme. Určité bunky v ňom produkujú elektrické signály, ktoré spôsobujú, že pravidelne pumpuje krv. Fibrilácia srdca vzniká, keď sa v dvoch horných srdcových predsieňach vyskytujú nepravidelné elektrické signály. Tieto predsiene sa nazývajú atria, preto sa jej hovorí aj atriálna fibrilácia. Pri chvení predsiení teda elektrické impulzy srdca celkom strácajú svoj pravidelný rytmus. Srdcové predsiene bijú chaoticky, nepravidelne a rýchlo (vyše 300 úderov za minútu).

Srdce, ktoré sa chveje

Atriálna (predsieňová) fibrilácia je najrozšírenejší typ srdcovej arytmie, pri ktorej sa v srdcovej predsieni tvoria krvné zrazeniny, ktoré následne putujú krvným obehom do mozgu. Po uviaznutí v niektorej z mozgových tepien zrazenina cievu zablokuje, spôsobí prerušenie prietoku krvi a dochádza k tzv. mozgovej príhode – mozgovej porážke. V dôsledku toho v priebehu niekoľkých minút nastáva odumieranie tkanív s okamžitou dramatickou dohrou.

„Mozgové bunky centrálneho nervového systému sú veľmi citlivé na nedostatok kyslíka. Od okamihu, ako dôjde k uzavretiu cievy zásobujúcej určitú oblasť mozgu, ide o obrovský boj s časom, pretože každá sekunda znamená odumieranie ďalších a ďalších buniek s devastujúcimi následkami na mentálne či pohybové funkcie organizmu,” upozorňuje prednosta Kardiologickej kliniky Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., a dodáva: „Jednoduchšou cestou, ako predísť týmto ťažkostiam, je včasná diagnostika fibrilácie predsiení, okamžitý začiatok liečby a odhalenie rizík jej vzniku. Včasné zaznamenanie skrytej predsieňovej arytmie dokáže znížiť riziko mozgovej príhody až o 68 %.”

Zvýšené riziko porážky môžu odhaliť aj v lekárni

Od roku 2017 je možné zistiť prítomnosť predsieňovej fibrilácie aj v niektorej z 208 slovenských lekární. Meranie sa uskutočňuje súbežne s meraním krvného tlaku, trvá asi 5 minút a je bezbolestné. V rámci projektu Od srdca k srdcu sú uvedené merania dostupné všetkým návštevníkom lekární. Doteraz využilo možnosť detekcie predsieňovej fibrilácie viac ako 3-tisíc ľudí. Vďaka špeciálnemu meraniu (Afib), ktoré dokáže monitorovať dva rizikové faktory mozgovej mŕtvice – vysoký krvný tlak a atriálnu fibriláciu – bolo za posledný rok v slovenských lekárňach zachytených minimálne 87 osôb s vyšším rizikom cievnej mozgovej príhody. Odhaduje sa, že s atriálnou fibriláciu sa stretne až 3,8 % ľudí na Slovensku.

Ako uvádza koordinátor projektu Od srdca k srdcu, PharmDr. Peter Stanko, cieľom jednotlivých meraní uskutočňovaných v rámci projektu nie je stanoviť diagnózu, ale včas zachytiť pacienta so zvýšeným rizikom a odoslať ho na konzultáciu k lekárovi a tiež odporučiť domáce meranie tlaku a atriálnej fibrilácie. Projekt Od srdca k srdcu pokračuje aj v roku 2018. Vybrané lekárne dokážu súbežne zmerať hladinu cholesterolu v krvi a vypočítať, aké je riziko srdcovocievnej príhody danej osoby v najbližšom čase.

Predsieňovú arytmiu možno odhaliť aj doma

Korektné výsledky, neovplyvnené zbytočným stresom, možno získať aj doma, v pokoji, pravidelným meraním tlaku napríklad s tlakomerom microlife BP A150 Afib s certifikovanou funkciou detekcie atriálnej fibrilácie Afib, patentovanou funkciou MAM (3-násobné meranie), M-L univerzálnou manžetou na rameno, indikáciou výšky tlaku na farebnej stupnici, so záznamom dátumu a času a pamäťou tridsiatich nameraných hodnôt. Vzhľadom na to, že atriálna fibrilácia postihuje najmä ľudí nad 55 rokov, Európska kardiologická spoločnosť odporúča digitálny tlakomer so zabudovanou funkciou Afib práve tejto vekovej skupine.

Príznaky predsieňovej fibrilácie (môžu však chýbať):

 • búšenie srdca
 • nepravidelný a rýchly tep
 • krátky dych a zhoršenie dýchania najmä pri námahe
 • bolesti na hrudníku
 • zvýšená únava a slabosť
 • závraty

Hlavné príčiny vzniku predsieňovej fibrilácie

 • vysoký krvný tlak
 • ischemická choroba srdca
 • vrodené chyby srdca
 • vrodené alebo získané postihnutie srdcových chlopní, najčastejšie mitrálnej (dvojcípej) chlopne
 • ochorenia pľúc (karcinóm, zápal pľúc, pľúcna embólia)
 • zvýšená činnosť štítnej žľazy
 • nadmerné, nárazové pitie alkoholu
 • diabetes
 • obezita

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mozog #srdcovo-cievne ochorenia #atriálna fibrilácia #mozgová mŕtvica #fibrilácia predsieni