Osteoporóza: Keď mizne kostná hmota

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je osteoporóza metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok množstva kostnej hmoty s následným zvýšením rizika zlomenín. Predpokladá sa, že do roku 2050 celosvetovo vzrastie výskyt osteoporotických zlomenín o 310 % u mužov a o 240 % u žien v porovnaní s rokom 1990.

11.11.2018 06:00
osteoporóza, bolesť chrbta, chrbát, muž Foto:
Osteoporóza, ľudovo tiež známa ako rednutie kostí, je často mylne považovaná za akýsi „prirodzený“ a nevyhnutný sprievodný jav starnutia.
debata

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce osteoporotické zlomeniny na svete patrí zlomenina stavca, zápästia a krčka stehennej kosti. Ich výskyt s vekom rastie. Najviac devastujúcou pre zdravie a kvalitu života pacienta je zlomenina krčka stehennej kosti. Viac ako 50 % hospitalizácií pacientov s osteoporotickou zlomeninou je v dôsledku zlomeniny bedra. Až 20 % pacientov s týmto typom zlomeniny do roka od úrazu zomiera. Štyria z piatich pacientov sa po zlomenine krčka stehennej kosti ani po roku od úrazu nedokážu o seba úplne samostatne postarať a potrebujú pomoc ošetrovateľa aspoň na jednu aktivitu bežného života. Riziko úmrtia po zlomenine krčka stehennej kosti je dvojnásobné ešte desať rokov po vzniku zlomeniny.

Osteoporóza, ľudovo tiež známa ako rednutie kostí, je často mylne považovaná za akýsi „prirodzený“ a nevyhnutný sprievodný jav starnutia. Nie je to však tak. Výskyt osteoporózy síce rastie s pribúdajúcim vekom, no vďaka prevencii, skorému zachyteniu rizikových pacientov a správnej liečbe je možné efektívne znížiť riziko osteoporotickej zlomeniny, prípadne zabrániť ďalšej. „Antiporotická liečba znižuje riziko výskytu osteporotickej fraktúry u pacienta o 40 až 60 percent. Je však veľmi dôležité liečbu pravidelne a dlhodobo užívať a neprerušovať ju.

Napriek tomu aj u nás viac ako 60 percent z tých, ktorým je liečba odporúčaná, ju svojvoľne ukončí do roka od jej začatia,“ vysvetľuje profesor Juraj Payer, prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB a prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí.

Riziko osteoporotickej zlomeniny zvyšuje aj diabetes. „Diabetom vyvolaná osteoporóza výrazne zvyšuje u pacientov s cukrovkou obidvoch typov riziko osteoporotickej zlomeniny. Medzi rizikové faktory jej vzniku u pacientov s diabetom patrí zlá glykemická kompenzácia pri oboch typoch cukrovky či diabetická nefropatia, ako aj ďalšie diabetické komplikácie – neuropatia a diabetické hnačky,“ vymenováva docent Peter Jackuliak, diabetológ z V. internej kliniky LFUK a UNB.

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne... Foto: SHUTTERSTOCK
kosť, osteoporóza, rednutie kostí V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kosti.

Zároveň sú pacienti s diabetom pre svoju diagnózu náchylnejší na pády. Epizódy hypoglykémie, noktúria, zhoršené videnie pri diabetickej retinopatii alebo katarakte, prípadne poruchy rovnováhy zvyšujú riziko pádu. „Pacienti si musia uvedomiť aj to, že liečba cukrovky, kvôli negatívnemu efektu niektorých antidiabetík na kostný metabolizmus, spôsobuje zníženú obnovu kosti a jej štruktúr. Tieto dva faktory výrazne zvyšujú riziko, že pacient s diabetom utrpí pád, ktorého výsledkom bude osteoporotická zlomenina,“ dodáva docent Peter Jackuliak.

Kvôli týmto rizikám by u pacientov s diabetom, najmä 1. typu, mala byť v rámci prevencie monitorovaná kostná hustota. Toto vyšetrenie by mohlo pomôcť včas zachytiť zhoršujúcu sa hustotu kosti. Vyšetrenie však nepomôže odhaliť osteoporózu u pacientov s cukrovkou druhého typu. „Diabetici 2. typu majú vo veľkej miere normálnu denzitu, a teda veľká časť rizikových pacientov nemusí byť zachytená,“ upozorňuje docent Peter Jackuliak. Ako dodal, pre správny manažment pacienta sú základom dodržiavanie nastavenej liečby, úprava životného štýlu a vhodné je tiež dopĺňanie vitamínu D a vápnika podľa odporúčaní lekára.

Závažné, ale podceňované ochorenie

  • je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti.
  • slovo osteoporóza sa často laikmi zamieňa za osteomaláciu a osteoartrózu. Osteomalácia (mäkké) je dnes už veľmi zriedkavé ochorenie podobné osteoporóze, kde sa na základe nedostatku vitamínu D znižuje obsah vápnika v kostnom tkanive. Kosti sa nelámu, ale deformujú.
  • osteoartróza je zase degeneratívne ochorenie kĺbov, najčastejšie bedrových (koxartróza), kolenných (gonartróza) a chrbtice (spondylartróza), ktoré sa prejavuje poškodením kĺbnych chrupaviek.
  • od konca minulého storočia sa problém osteoporózy dostal do povedomia nielen zdravotníckej, ale aj širokej laickej verejnosti. Stal sa z nej obrovský zdravotnícky a sociálno-ekonomický problém. Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy, vrátane liečby zlomenín a ich dôsledkov dosahujú obrovské sumy.
  • postihuje v populácii najmä starších ľudí a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. To predstavuje asi 6 až 8 % populácie. Osteoporóze sa nevenuje pozornosť pre ňu samotnú, ale pre jej komplikácie – zlomeniny, ktoré spôsobuje. Medzi najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce a horný koniec ramennej a stehennej kosti.
  • ochorenie má závažné následky – úmrtie a dramaticky zhoršenú kvalitu života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zvyšok sa vyhojí úplne a je schopný sebaopatery. Táto zlomenina je na siedmom mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov na Slovensku. Riziko úmrtia po zlomenine stehennej kosti u 50-ročnej ženy je rovnaké ako úmrtie na rakovinu prsníka a 4-krát väčšie ako na rakovinu maternice. Zlomeniny stavcov tiež trvale znižujú kvalitu života svojou nástojčivou bolestivosťou a obmedzovaním hybnosti chrbtice.
Zdroj: Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, o. z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

Príčiny rednutia kostí

Kosť nie je tvrdá, neživá hmota, ale živé tkanivo. Počas života sa kostná hmota stále obmieňa. Neprestajne v nej priebehajú dva úzko späté procesy – odbúravanie a novotvorba. Vo fáze rastu a dospievania prevažuje novotvorba kostí. Po 35. roku života nastáva prevaha odbúravania kostí na úkor novotvorby a kostná hmota v tele človeka postupne ubúda. Keď sa jej množstvo zníži pod normálnu hranicu, nazývame tento stav osteoporóza, čiže rednutie kostí. Je to vlastne výsledok nerovnováhy medzi tvorbou a odbúravaním kostí.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kostí. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú vitalitu a ich aktivita je znížená. Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj osteoblastov (ale v menšej miere), čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kosti. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov.

K ubúdaniu kostnej hmoty a k narušeniu... Foto: SHUTTERSTOCK
kostra, osteoporóza, fyzioterapeut, kosti K ubúdaniu kostnej hmoty a k narušeniu štruktúry kostí dochádza v priebehu starnutia u každého človeka.

V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kosti. V určitom stupni sa potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného úrazového deja. Presná príčina osteoporózy nie je úplne známa. K ubúdaniu kostnej hmoty a k narušeniu štruktúry kostí dochádza v priebehu starnutia u každého človeka, čo je príčinou tzv. senilnej osteoporózy. U žien sa však pridružuje ešte další faktor – menopauza. Asi u tretiny žien sa potom vyvinie tzv. postmenopauzálna osteoporóza.

Popri týchto dvoch hlavných rizikových faktoroch (vek a menopauza) bolo doteraz zistených niekoľko dalších, nemenej dôležitých:

  • Genetické faktory – množstvo kostnej hmoty je asi na 60 % dané geneticky, preto významným rizikových faktorom je prítomnosť osteopotických zlomenín u matiek, čo má za následok vysoké riziko osteoporózy u dcér. Geneticky podmienené sú aj mnohé vývojové poruchy spojené s osteoporózou, napr. osteogenesis imperfecta, Marfanov syndróm a pod.
  • Faktory vzrastu – nepriamo súvisia s genetickými. Zvlášť rizikový typ je nízka, chudá, štíhla blondína. Naopak, obezita je z tohto pohľadu ochranný faktor! Obézne ženy zriedka trpia na osteoporózu.
  • Faktory životného štýlu, ktoré sa týkajú jednak výživy, návykových činností a mobility. Z výživových faktorov sú to hlavne: nedostatočný prívod vápnika, horčíka, vitamínu D a stopových prvkov, nadmerný prívod fosforu, sodíka a živočíšnych bielkovín, nadmerná konzumácia alkoholu a kofeínu a fajčenie. Významným faktorom životného štýlu je nedostatok pohybu a nadmerné pohodlie vo vzťahu k fyzickej aktivite, ktoré obrazne povedané nenúti kosti, aby boli dostatočne pevné. Dalšou skupinou ohrozených sú osoby so zníženou pohyblivosťou a najmä pripútané na lôžko ako dlhodobo chorí či po mozgových príhodách.
  • U žien sú hlavnými rizikových faktormi predčasný prechod (hlavne pred 45. rokom), neskorý začiatok menštruácie v detstve, dlhšie trvajúce vynechanie menštruácie, viacnásobné a dlhšie trvajúce kojenie, ale ohrozené sú aj ženy, ktorá nerodili.

Osteoporóza býva aj dôsledkom iných ochorení, a to hlavne endokrinologických (poruchy prištítnych teliesok, štítnej žľazy, nadobličiek, pohlavných žliaz, cukrovka I. typu), nefrologické (porucha funkcie obličiek), gastroenterologické (ochorenia žalúdka, čriev, pečene a žlčníka), chronické zápalové choroby (reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, chronická obštrukčná pľúcna choroba), stav po transplantáciách. Podporovať ju môžu aj niektoré lieky, napríklad hormóny nadobličiek a štítnej žľazy, lieky na úpravu krvnej zrážanlivosti, chemoterapia pri onkologických ochoreniach, lieky proti kŕčom a pod.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #WHO #osteoporóza #zlomeniny