Znižovanie úmrtnosti vďaka moderným liekom

V rokoch 2014 až 2018 bola na Slovensku realizovaná štúdia NEFRITI, ktorej súčasť tvorili údaje pacientov s ochorením diabetes mellitus 2. typu na začiatku a po štyroch rokoch. To okrem základných informácií a metabolickej kompenzácii pacientov a výskyte komplikácií diabetu umožnilo vyhodnotiť aj také parametre ako úmrtnosť, príčina úmrtí, výskyt kardiovaskulárnych príhod či onkologických ochorení a porovnať s údajmi zo zahraničnej literatúry.

02.12.2018 06:00
liek, vedec, vzorce, chémia Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Počas sledovaného obdobia zomrelo 79 spomedzi 1 301 sledovaných pacientov, čo predstavovalo 15,2 zomretého na tisíc pacientov za rok. Tento údaj je v súlade s nedávno publikovanou štúdiou v Nemecku. Najčastejšou príčinou (viac ako polovica) boli srdcovo-cievne príčiny úmrtia, ako je srdcové zlyhanie, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, arytmie. Na druhom mieste (každé ôsme úmrtie) sa ako príčiny úmrtia uvádzali onkologické ochorenia. U štvrtiny pacientov príčina úmrtia nebola uvedená, obvykle sa však pod touto zložkou skrýva zlyhanie srdca z rôznych príčin.

U pacientov sa počas obdobia štyroch rokov takmer zdvojnásobil výskyt infarktu myokardu na 8,14 % spomedzi všetkých sledovaných, o polovicu stúpol výskyt mozgovej porážky na 8,8 % a viac ako dvojnásobne sa zvýšil údaj o prítomnom zlyhávaní srdca na 8,7 %. Na dvojnásobok (6 %) stúpol tiež podiel pacientov, ktorí sa podrobili koronárnej revaskularizácii. V porovnaní s literárnymi údajmi zo zahraničia, zatiaľ čo výskyt infarktu a mozgovej porážky boli porovnateľné s údajmi v literatúre, údaj o výskyte zlyhávania srdca bol výrazne nižší, čo poukazuje, že na Slovensku je tento chorobný stav značne poddiagnostikovaný.

Je teda možné predpokladať, že pacientov so srdcovým zlyhávaním je medzi diabetikmi na Slovensku až dvakrát viac ako tých, ktorí sú reálne registrovaní. Z uvedeného tiež vyplýva, že títo pacienti zrejme nedostávajú ani liečbu, aká by bola pre nich najvhodnejšia. Pacienti, ktorí trpia diabetom aj srdcovým zlyhávaním, majú pritom veľmi zlú prognózu, keď priemerné prežívanie je štyri roky a niektoré bežné, resp. staršie postupy v liečbe diabetu môžu riziko srdcového zlyhávania a úmrtia dokonca zvyšovať.

Pokiaľ ide o liečbu diabetu, došlo v poslednom roku pod vplyvom prelomových štúdií s liekmi na liečbu diabetu k zásadnému celosvetovému prepracovaniu terapeutických odporúčaní, najmä pre pacientov s prekonanými kardiovaskulárnymi príhodami a prítomnými ochoreniami na podklade aterosklerózy. Pomocou moderných antidiabetík, ktoré sú k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia úspešne upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie.

Lekári by teda dokázali zabrániť jednému z troch úmrtí týchto pacientov. Napriek tomu liečbu, ktorá by mohla ovplyvniť prognózu diabetikov so srdcovým zlyhávaním, užíva iba 12,5 % a, naopak, stále veľký podiel užíva lieky, ktoré môžu mať negatívny efekt. Dôvodov tohto stavu je zrejme viacero. Jedným z nich je aj dostupnosť liekov. Druhou príčinou je doplatok pacienta. V prevahe ide o pacientov v dôchodkovom veku, ktorí si nemôžu dovoliť vyššie doplatky za tieto lieky.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #cukrovka #diabetes mellitus #NEFRITI
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy