Pankreatické ostrovčeky skvalitnia cukrovkárom život

Výskumný tím pod vedením riaditeľa Ústavu polymérov SAV Igora Lacíka vyvíja nový spôsob kontroly hladiny cukru v tele diabetických pacientov. Ide o transplantáciu pankreatických ostrovčekov, ktoré sú chránené pred imunitným systémom obalením (enkapsuláciou) v polymérnych mikrokapsulách a ktoré tak môžu dlhodobo kontrolovať fyziologickú hladinu cukru bez použitia škodlivých imunosupresív.

, 05.12.2018 14:00
diabetes, Foto:
Cukrovka postihuje asi desať percent svetovej populácie.

Skupina slovenských vedcov spolu so zahraničnými partnermi plánujú v blízkom čase predklinické experimenty – mikrokapsuly budú testovať v organizmoch primátov. Do tela makakov budú implantovať mikroenkapsulované ostrovčeky obalené polopriepustnou polymérnou membránou vyvinutou v Ústave polymérov SAV.

„Náš systematický prístup testovania desiatok variantov tzv. multikomponentných mikrokapsúl je možné pokladať za unikátny oproti prístupu ostatných tímov vo svete, pretože poskytuje možnosť optimalizácie mikrokapsúl na základe transplantačných výsledkov. Nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší ukazujú na to, že naša stratégia k nájdeniu vhodných biokompatibilných mikrokapsúl je veľmi nádejná,“ povedal Igor Lacík.

Vyvíjané mikrokapsuly musia byť predovšetkým biokompatibilné, a teda ich telo musí prijať, akoby boli jeho prirodzenou súčasťou. Nemali by ovplyvňovať imunitný systém, enkapsulované ostrovčeky by mali byť životaschopné s dlhodobou funkčnosťou. Okrem Ústavu polymérov sú do projektu zapojení CellTrans, Inc., Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., v Prahe.

O výskume na tému vývoja polymérnych mikrokapsúl písal nedávno aj prestížny vedecký časopis Nature Biomedical Engineering. „Mikrosféry na báze enkapsulačného materiálu prezentovaného v tomto článku a spôsobu transplantácie môžu predstavovať klinické riešenie pre diabetických pacientov hlavne s nekontrolovaným výskytom hypoglykémie,“ povedal Igor Lacík.

Diabetes nepatrí medzi „vyberavé“ ochorenia.... Foto: SHUTTERSTOCK
lekár, cukrovka, diabetes, glukomer, inzulín Diabetes nepatrí medzi „vyberavé“ ochorenia. Postihuje bez rozdielov deti, dospelých aj seniorov, mužov aj ženy.

Cukrovka postihuje asi desať percent svetovej populácie. Znižuje kvalitu a dĺžku života a tieto negatívne účinky by mohla výrazne eliminovať transplantácia funkčných pankreatických ostrovčekov chránených pred imunitným systémom polopriepustnou membránou. Ústav polymérov SAV získal pre tento výskum uplynulý rok prestížny 2-ročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation). Ide o vedúcu globálnu organizáciu, ktorá podporuje výskum cukrovky typu I.

Ako neprísť o zrak

Diabetes nepatrí medzi „vyberavé“ ochorenia. Postihuje deti, dospelých aj seniorov, mužov aj ženy. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií ide o metabolické ochorenie, pri ktorom sa v tele neprodukuje potrebné množstvo inzulínu, prípadne sa netvorí vôbec, alebo inzulín neplní svoju funkciu v jednotlivých tkanivách. Tak nedochádza k premene cukrov, ale narušené je aj spracovanie bielkovín, tukov, minerálnych látok a podobne. Cukor negatívne vplýva na naše cievy, s čím je spojený aj rad ďalších závažných pridružených ochorení. Poškodený môže byť kardiovaskulárny systém, tráviaca sústava, vylučovacia sústava, ale tiež náš zrak.

Podľa údajov z Ročného výkazu o činnosti diabetologických ambulancií počet ľudí s cukrovkou prudko stúpa. Na ilustráciu, v roku 2000 sme u nás evidovali 256 138 pacientov. V roku 2014 ich už bolo 339 419. Na nelichotivé údaje a možnosti prevencie i liečby má poukázať Svetový deň diabetu, ktorý si pripomíname 14. novembra.

Cukry sú pre náš organizmus dôležité. No iba v tom prípade, ak ich vie správne spracovať a premeniť ich na potrebnú energiu. V opačnom prípade výrazne ohrozujú fungovanie našich ciev. Aj tých, ktoré sa nachádzajú v orgánoch zraku. Málokto vie, že cukrovka, konkrétne diabetická retinopatia, patrí medzi päť najčastejších príčin slepoty vo svete. Zákerná je v tom, že si jej prvotné príznaky spočiatku vôbec nemusíme všimnúť. Nebolí a nie vždy zhoršuje videnie. Preto by mali diabetickí pacienti pravidelne navštevovať očného lekára, a to aspoň raz ročne.

„Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza až v pokročilejších štádiách ochorenia,“ prezradil primár očnej kliniky NeoVízia Radovan Piovarči.

S liečbou je potrebné začať hneď pri zistení prvotných zmien, teda ešte predtým, ako sa videnie zhorší. V prvotnom štádiu sa pristupuje k laserovému ošetreniu sietnice, a to na základe výsledkov OCT (optická koherenčná tomografia) a FAG (kontrastné vyšetrenie sietnice). Laser sa používa opakovane až do stabilizácie ochorenia. Pozitívne výsledky sú často evidované už počas prvej fázy liečby, pričom nedochádza k ďalšiemu zhoršovaniu videnia. V opačnom prípade je potrebný invazívnejší prístup. Aplikácia liečiva injekčne priamo do oka. V prípade rozvinutých komplikácií s novotvorbou ciev a krvácaním do sklovca sa pacient nevyhne operačnému zákroku, ktorý s nazýva vitrektomia.

Možnosti liečby pokročilých diabetických zmien v oku sú obmedzené, a preto odborníci odporúčajú nezabúdať na prevenciu, ktorou možno riziko progresie tohto ochorenia do určitej miery zmierniť. Ohrození sú pacienti s kardiovasku­lárnymi problémami, fajčiari a jedinci so zlou životosprávou. Preventívne očné prehliadky majú svoj preukázateľný význam. Nepodceňujme ich, veď zrak je naším najdôležitejším zmyslom.

Slovenská diabetologická asociácia

V súvislosti s podporou diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia ako občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetom mellitus využívajúce odbornosť lekárov a organizovanosť pacientov v prospech lepších výsledkov a lepšieho postavenia pacientov.

Slovenská diabetologická asociácia združuje... Foto: SHUTTERSTOCK
diabetes, cukrovka Slovenská diabetologická asociácia združuje lekárov a pacientov s diabetom mellitus.

Potreba združenia vyplynula najmä z dôvodu opakovaného vzniku spoločensko-odborných situácií, ktoré zhoršovali pozície a postavenie diabetológie ako odboru, ktoré ohrozovali spôsob poskytovania starostlivosti a dostupnosti modernej liečby pacientov s diabetom mellitus, ktoré znevýhodňovali postavenie a možnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore diabetológia a celého množstva ďalších nedostatkov, ktoré už nebolo možné riešiť len prostredníctvom právomocí odbornej spoločnosti. Druhým dôvodom bola potreba zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi pacientom a lekárom.

Zakladajúcimi členmi SDiA sú zástupcovia Zväzu diabetikov Slovenska (ZDS) a lekárskej obce, v rámci ktorej vystupujú najmä akademické osobnosti z oblasti diabetológie, zástupcovia katedier pre ďalšie vzdelávanie lekárov, zástupcovia významných diabetologických pracovísk, ambulantní lekári, ale aj mladí začínajúci diabetológovia.

Jednou z kľúčových foriem činnosti SDiA je poskytovanie vzdelávania, edukácie a tvorba vzdelávacích projektov pre pacientov aj lekárov. Pacienti s novodiagnos­tikovaným diabetom či rodičia dieťaťa s týmto ochorením často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií či možnostiach modernej liečby.

Pre pacientov bola preto vytvorená komplexná edukačná stránka, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok týkajúcu sa základných vedomostí, ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby napr. diabetickej nohy, poradňa, odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva či športu.

Pre lekárov bol vytvorený vzdelávací portál, ktorým chce SDiA prispievať k prinášaniu najnovších poznatkov medzi lekárov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #diabetes #Ústav polymérov #Slovenská diabetologická spoločnosť #pankreatické ostrovčeky