Neliečený vysoký tlak nebolí. Môže však zabiť

Mať krvný tlak pod kontrolou je dôležité. Neliečený totiž môže mať za následok vážne zdravotné problémy. Hypertenzia je zodpovedná za 54 % prípadov mozgovej príhody a 47 % infarktov. Napriek všetkým informáciám si ľudia stále myslia, že vysoký tlak sa týka starších ľudí. Pritom ním trpí až 35 % Slovákov medzi 25. až 64. rokom.

23.05.2019 06:00
ruka, tlakomer, tlak, krvný tlak Foto:
Najznámejšie a najčastejšie rizikové faktory pre vznik vysokého tlaku sú vek, mužské pohlavie, fajčenie, vysoký príjem soli v strave, nadmerné požívanie alkoholu, nedostatok pohybu, najmä v spojení s nadváhou až obezitou, a negatívne vnímaný chronický stres.
debata (1)

Vysoký tlak postihuje na celom svete 40 až 50 % dospelých vo veku nad 18 rokov. Napriek tomu približne polovica ľudí netuší, že má vysoký tlak, pretože v začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne ťažkosti.

Hypertenzia celkovo postihuje 2 až 3 z 5 mužov alebo žien, pričom mužov postihuje o niečo častejšie. Dôvody jej vzniku sú vo väčšine prípadov neznáme, ale základom je porucha centrálneho regulovania krvného tlaku a starnutie cievnej steny. K urýchleniu a podporeniu vzniku ochorenia môže prispieť vrodená predispozícia, ale aj zlý životný štýl.

Najznámejšie a najčastejšie rizikové faktory pre vznik vysokého tlaku sú vek, mužské pohlavie, fajčenie, vysoký príjem soli v strave, nadmerné požívanie alkoholu, nedostatok pohybu, najmä v spojení s nadváhou až obezitou, a negatívne vnímaný chronický stres.

„Pacient nemusí mať spočiatku žiadne príznaky, ktoré by upozornili na to, že niečo nie je v poriadku. Dokonca aj človek s vyššími hodnotami krvného tlaku sa môže cítiť dobre, pretože kým sú ešte cievy pružné, komplikácie sa neobjavia. Je preto dôležité, aby ľudia vedeli, že hypertenzia tu je a je veľmi častá. Každý dospelý človek by mal poznať svoje hodnoty krvného tlaku," upozorňuje hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo doktorka Jana Bendová.

Vysoký tlak sa bežne nezníži sám od seba. Bez správnej životosprávy a liečby hodnoty krvného tlaku väčšinou postupne stúpajú. Nerozpoznaná, neliečená alebo nesprávne liečená hypertenzia ohrozuje chorého vznikom mnohých závažných komplikácií, ktorým sa dá predísť účinnou liečbou. V samotnej liečbe je veľmi dôležitý osobný prístup chorého k ochoreniu. Hypertonik by sa mal „spriateliť“ so svojou chorobou. Ak pacient berie hypertenziu na ľahkú váhu a nedodržiava lekárom odporúčanú liečbu, vystavuje sa komplikáciám a riziku vzniku ďalších pridružených ochorení. Lieky, ktoré pacient neužíva alebo zabudne užiť, nemôžu účinkovať. Dôslednou liečbou na tzv. bezpečné hodnoty je možné znížiť riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, srdcového zlyhania o 38 %, úmrtnosť na srdcovocievne príčiny o 16 % či celkovú úmrtnosť o 10 %.

Viac ako 75 % pacientov však potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku viac ako jeden liek, teda kombinovanú liečbu. „Ak pacienti potrebujú viacero liekov, predstavuje to pre nich problém. Zvyčajne liečbu nedodržiavajú správne, upravujú si dávkovanie, zabúdajú užiť lieky alebo niektorý z liekov prestanú brať úplne. Prerušenie liečby je nebezpečné a v niektorých prípadoch môže ohroziť ich život. Niekedy už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením môžu byť takzvané fixné kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liečiv v jedinej tablete,“ vysvetľuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti docentka Slavomíra Filipová.

„Takto uspôsobené lieky majú viacero výhod – znižuje sa počet denne užívaných tabliet a zvyšuje sa ochota pacientov liečiť sa. Život s hypertenziou je pre pacienta menej zaťažujúci a komfortnejší. Zlepšuje sa zároveň kontrola tlaku krvi, čím stúpa efektivita liečby. Lekárovi tak ušetrí častejšie kontroly a úpravy liečby,“ dodala docentka Filipová.

kampaň #pretozetitohovorim

Na nutnosť prevencie vysokého krvného tlaku u dospelých prostredníctvom malých detí vyzýva OZ Únia pre zdravšie srdce. Deti hovoria vždy pravdu. Je čas ich počúvať. Všetky deti rastú so spomienkou na detstvo, počas ktorého ich rodičia vychovávali a učili, ako sa slušne správať. Deti často kládli otázku: „Ale prečo?“ Odpoveď od rodičov znela: „Pretože ti to hovorím.“ Teraz je rad na deťoch a najmladších generáciách, ktoré túto zaužívanú frázu môžu povedať svojim rodičom či starým rodičom. Môže ich to povzbudiť, aby si svoj tlak dali skutočne skontrolovať a postarali sa o to, aby tu so svojimi najbližšími ostali čo najdlhšie. Túto možnosť môcť využiť aj počas Svetového dňa hypertenzie, 17. mája, keď budú bezplatne zabezpečené merania krvného tlaku pre širokú verejnosť vo vybraných lekárňach na celom Slovensku.

Únia pre zdravšie srdce chce verejnosť upozorniť na to, že je dôležité sledovať nielen zdravotný stav svojich rodičov a blízkych, ale nezabúdať ani na seba.

O presných miestach bezplatného merania krvného tlaku, o kampani, ako aj o ochorení hypertenzie sa dozviete viac na www.pretozetitohovorim.sk alebo www.presrdce.eu.

Poznáte syndróm bieleho plášťa?

Syndróm bieleho plášťa nastáva vtedy, keď prekročíte dvere ambulancie. Z človeka, ktorý je inak v poriadku, sa u lekára stáva niekto, komu sa potia ruky, trasie hlas, búši mu srdce a najmä má mimoriadne zvýšený krvný tlak. Pri meraní tlaku v ambulancii má hodnoty na maxime. Výsledok? Zo zdravého človeka je razom pacient, ktorý potrebuje liečbu vysokého krvného tlaku.

Tento istý človek pri pravidelnom domácom meraní krvného tlaku nemusí mať žiadne problémy. Prečo je to tak? Ide o prirodzenú psychickú reakciu človeka na stres. A tou návšteva lekára a ambulancie naozaj pre mnohých môže byť.

Existuje však aj opačný problém, a tým je maskovaná hypertenzia alebo obrátený syndróm bieleho plášťa, o ktorom veľa ľudí nevie. „Pacient s tzv. maskovanou hypertenziou má pri domácom meraní bežne vyššie hodnoty krvného tlaku, ale v ambulancii lekára má väčšinou normálne hodnoty,“ hovorí kardiológ docent Gabriel Kamenský. „Posledné výskumy ukazujú, že výskyt maskovanej hypertenzie u dospelých je okolo 10 %, rovnako ako výskyt syndrómu bieleho plášťa. Znamená to, že približne 10 % pacientov môže byť liečených zbytočne a, naopak, 10 % pacientov nemusí dostať adekvátnu liečbu, pretože ich problém nie je diagnostikovaný. Preto je nielen pre pacientov, ale aj pre lekárov dôležité pravidelné domáce meranie krvného tlaku certifikovaným tlakomerom,“ dodal.

K nefarmakologickej liečbe vysokého krvného... Foto: SHUTTERSTOCK
ovocie a zelenina, merač tlaku, krvný tlak, meter K nefarmakologickej liečbe vysokého krvného tlaku patrí aj zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, zníženie príjmu tukov.

Liečba vysokého tlaku? Zvyčajne celoživotná

Primárna hypertenzia, ktorá nie je dôsledkom iného ochorenia, je obyčajne celoživotné ochorenie, a preto si vyžaduje aj celoživotnú liečbu.

Cieľom liečby je: dosiahnuť hodnoty krvného tlaku do 140/90, maximálne znížiť celkové dlhodobé riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti, redukcia všetkých odstrániteľných rizikových faktorov – fajčenie, cholesterol, hodnoty cukru, liečba pridružených ochorení

Ako sa lieči?

U väčšiny pacientov treba na kontrolu hypertenzie začať medikamentóznu liečbu. Čoraz viac sa uplatňuje kombinácia liekov z rôznych liekových skupín. Niekedy sa dá využiť kombinácia viacerých účinných látok v jednej tablete, čo pacientom zjednodušuje liečbu. Také zjednodušenie liečebného režimu potom prispieva k dosiahnutiu cieľových hodnôt.

Nefarmakologická liečba

Všetkým pacientom s vysokým krvným tlakom je odporúčaných niekoľko režimových opatrení:

  • pravidelné meranie krvného tlaku a spolupráca s lekárom;
  • zanechanie fajčenia – je hlavným rizikovým faktorom vzniku srdcovo-cievnych ochorení, zvyšuje riziko náhlej smrti, postihnutia tepien, poškodzuje cievne steny. Po zanechaní fajčenia sa riziko ochorení srdca a ciev rýchlo znižuje;
  • zníženie telesnej hmotnosti u ľudí s nadváhou alebo obezitou;
  • zníženie konzumácie alkoholu;
  • viac pohybu – aspoň 30 až 45 minút 3– až 4-krát do týždňa znižuje krvný tlak, ako aj srdcovú frekvenciu, spotrebu kyslíka pre srdce, záťaž pre srdce i hmotnosť, ktorá je tiež rizikovým faktorom vysokého tlaku;
  • zníženie príjmu soli;
  • zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, zníženie príjmu tukov;
  • obmedzenie užívania liekov, ktoré môžu zvýšiť zadržiavanie vody a sodíka v organizme

Farmakologická liečba

Lieky proti vysokému krvnému tlaku sa rozdeľujú do niekoľkých skupín podľa svojho mechanizmu účinku. Typy liečby sa ďalej líšia podľa toho, či pacient užíva jeden liek, alebo viacero súčasne.

  • Monoterapia: užívanie jedného lieku – umožňuje dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku len pri obmedzenom počte pacientov – je úspešná asi u 20 až 40 % z nich. Preto sa užívanie jedného lieku odporúča len pri počiatočnej liečbe u pacientov s hypertenziou 1. stupňa a nízkym kardiovaskulárnym rizikom alebo u veľmi starých, alebo u krehkých pacientov.
  • Kombinovaná liečba: lieky proti hypertenzii sa často kombinujú, aby sa posilnil ich účinok a znížil sa výskyt nežiaducich účinkov. Ideálne je, ak sa lieky vyberú pacientovi „na mieru“ – podľa výskytu ďalších ochorení a iných faktorov. Bohužiaľ, ak pacienti potrebujú viacero liekov, zvyčajne ich neužívajú správne. Stáva sa, že niektoré prestanú brať, zmenia si dávkovanie alebo úplne prestanú brať lieky aj počas niekoľkých dní či týždňov. Riešením by mohli byť takzvané fixné kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liekov do jednej tablety. Majú niekoľko výhod: znižuje sa tým počet tabliet, ktoré musí pacient denne užiť, zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi – stúpa efektivita liečby. Zároveň klesá počet nežiaducich vedľajších účinkov, pretože obsiahnuté lieky vo vhodnej fixnej kombinácii navzájom priaznivo ovplyvňujú svoje vedľajšie efekty.

Ako zlepšiť spoluprácu pacienta?

Zistilo sa, že až 70 % pacientov s hypertenziou v Európe nedosahuje napriek liečbe cieľové hodnoty tlaku krvi. Viac ako 75 % pacientov potrebuje na dosiahnutie týchto hodnôt kombinovanú liečbu. Liečba kombináciou liekov zabezpečí rýchlejšiu kontrolu krvného tlaku (o 18,5 %) a významné zníženie rizika infarktu a cievnej mozgovej príhody (o 34 %). Zo všetkých pacientov s artériovou hypertenziou celosvetovo užíva jeden liek 30 %, dva lieky 40 % a tri alebo viac liekov 30 % hypertonikov. Žiaľ, ak pacienti potrebujú viacero liekov, zvyčajne ich neužívajú správne. Stáva sa, že niektoré prestanú brať, zmenia si dávkovanie alebo úplne prestanú brať lieky aj počas niekoľkých dní či týždňov. Liečba artériovej hypertenzie musí byť dlhodobá, väčšinou je celoživotná.

Aj preto sa mnohí pacienti neoprávnene obávajú, že pravidelné užívanie viacerých liekov im môže poškodiť pečeň či obličky a prerušením užívania si chcú tieto orgány „vyčistiť.“ Prerušenie liečby pri hypertenzii je však nebezpečné a môže ohroziť ich život. Už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi a byť „poslednou kvapkou“, po ktorej nasleduje infarkt či mozgová cievna príhoda. Je dokázané, že až tretina pacientov s predpísanými viacerými antihypertenzívami lieky neužíva a takmer polovica užíva len jeden z predpísaných liekov na zníženie krvného tlaku. Riziko prerušenia liečby u tých pacientov, ktorí sú liečení tromi tabletami denne, je 2,5-krát vyššie ako u tých, ktorí sú liečení jednou tabletou. Riziko sa zvyšuje s počtom liekov i so zvyšujúcou sa dennou frekvenciou užívania.

Riešením by mohli byť takzvané fixné kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liekov do jednej tablety. Majú niekoľko výhod: znižuje sa tým počet tabliet, ktoré musí pacient denne užiť, zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi – stúpa efektivita liečby. Zároveň klesá počet nežiaducich vedľajších účinkov, pretože obsiahnuté lieky vo vhodnej fixnej kombinácii navzájom priaznivo ovplyvňujú svoje vedľajšie efekty. Nezávislá analýza v západoeurópskych krajinách (v Taliansku, Nemecku, vo Francúzsku, v Španielsku a vo Veľkej Británii) v časovom horizonte 10 rokov dokázala, že zvýšenie adherencie – ochoty pacientov liečiť sa – na 70 percent by viedlo k úspore 327 miliónov eur a k zníženiu počtu kardiovaskulárnych príhod.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #krvný tlak #hypertenzia #srdcovo-cievne ochorenia