Pri oslabenej imunite ide o čas

Priemerne až dvanásť rokov trvá diagnostika primárnych imunodeficiencií, ktoré tvoria 10 až 15 percent všetkých imunitných ochorení. Keďže príznaky sa podobajú mnohým bežným ochoreniam, je pomerne náročné ich diagnostikovať, ale čas, počas ktorého sa ochorenie odborne nelieči, zhoršuje zdravotný stav pacienta a zvyšuje riziko nezvratných zmien.

02.06.2019 06:00
imunita, človek Foto:
Na Slovensku sú momentálne tri centrá, v ktorých sa starajú o pacientov s vrodenými poruchami imunity, a to v Martine, Bratislave a Košiciach.
debata

Primárne imunodeficiencie sú vrodené choroby imunitného systému. „Na rozdiel od častejších druhotných príčin ide o zriedkavé, geneticky podmienené poruchy, ktoré predstavujú fascinujúcu oblasť modernej medicíny a klinickej imunológie, pretože skúmaním týchto porúch sa významne posunuli naše vedomosti o zložitých mechanizmoch imunity. Ukázalo sa, že funkčná imunita nie je len ochrana pred infekciami, ale aj pred zhubnými chorobami, chronickými infekciami a autoimunitou,“ hovorí pediater, klinický imunológ a alergológ profesor Miloš Jeseňák.

„Z hľadiska nárastu počtu nových ochorení ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúcu časť imunológie, pričom za nárastom počtu nových ochorení a syndrómov sú predovšetkým moderné metódy molekulovej biológie a genetiky. Do dnešného dňa bolo opísaných približne 400 rôznych vrodených porúch imunity. Z hľadiska výskytu týchto ochorení patrí väčšina do skupiny zriedkavých chorôb, čiže sa vyskytuje u menej ako 1 osoby z 50 000 jedincov,“ konštatoval profesor Jeseňák.

Podľa profesora Jeseňáka sú všeobecne oveľa známejšie sekundárne poruchy imunity, ktoré tvoria približne 85 až 90 % všetkých porúch imunity. „Získané poruchy obvykle vznikajú ako následok infekcií, porúch výživy, alkoholizmu, niektorých liečebných postupov alebo sú dôsledkom iných chronických ochorení. Získané poruchy imunity sú obvykle miernejšie ako vrodené a nezriedka sa im dá predchádzať,“ do­dal.

Vrodené poruchy imunity sa prejavujú širokým spektrom príznakov a komplikácií, a to tak infekčných, ako aj neinfekčných. V prípade infekcií sú to najmä opakované, komplikované zápaly horných aj dolných dýchacích ciest, ale aj infekcie tráviaceho traktu či kože a slizníc. Infekcie sú často vyvolané netypickými mikroorganizmami a na ich zvládnutie je potrebné podať antibiotiká vnútrožilovo. U mnohých pacientov možno pozorovať napr. ťažké formy imunitne podmienenej málokrvnosti, nízke počty krvných doštičiek, ale aj imunitné ochorenia tráviaceho traktu pripomínajúce celiakiu či ulceróznu kolitídu.

VIDEO: "Nedbáme na prírodu a tak si ničíme vlastné zdravie,” povedala pre TV Pravda imulologička Klára Kossárová. V súčasnej Európe máme podľa nej 30 až 40 percent alergikov, pričom v roku 2025 by sa toto číslo malo zvýšiť až na 50 percent. Najčastejšie budú ľudia trpieť na problémy v dýchacom systéme.

Na Slovensku sú momentálne tri centrá, v ktorých sa starajú o pacientov s vrodenými poruchami imunity, a to v Martine, Bratislave a Košiciach. Keďže väčšina vrodených porúch imunity je spojená s poruchu tvorby protilátok, základným kameňom liečby väčšiny porúch je pravidelné dopĺňanie protilátok vnútrožilovo alebo podkožne. Ide o prípravky vyrábané z plazmy zdravých darcov krvi, pričom liečbu je potrebné začať čo najskôr, podávať ju v dostatočnej dávke a dlhodobo, nezriedka celoživotne. Pre týchto pacientov ide o život zachraňujúcu liečbu. Ďalšou liečebnou možnosťou je preventívne podávanie antibiotík a očkovanie proti vybraným infekčným chorobám. Najzávažnejšie vrodené poruchy imunity sa liečia transplantáciou kostnej drene. V súčasnosti sa však liečebné možnosti rozširujú o nové inovatívne postupy – biologickú či génovú liečbu či transplantáciu týmusu – detskej žľazy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #imunita #imunitný systém #oslabená imunita