Máte trojku z cholesterolu? To nie je dobrá známka

Vysoký tlak krvi, fajčenie tabaku a vysoká hladina cholesterolu. To sú prvé tri miesta v hitparáde tzv. globálnej mortality. Ľudovo povedané, sú to tri najčastejšie dôvody úmrtí ľudí vo svete. Čo z toho vieme pozitívne ovplyvniť? Všetko.

19.10.2019 06:00
srdce, ovocie, zelenina, zdravie Foto:
Hypertenzia zabíja pomaly, potichu, často bez nejakých vonkajších fyzických prejavov.
debata

Hypertenzia, vysoká hladina tukov v krvi, životný štýl, ktorého súčasťou je fajčenie, stres, alkohol a fyzická inaktivita, to všetko sú ovplyvniteľné kardiovaskulárne rizikové faktory. Podľa MUDr. Ivany Šoóšovej z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave trpí na Slovensku hypertenziou až 30 % dospelých. Ak si ich „rozmeníme“ na mužov a ženy, zo všetkých mužov je hypertonikov cca 34 % a žien 23 %. Znamená to, že majú krvný tlak vyšší ako 140/90 mmHg.

„Cievy si predstavme ako vodovodné potrubie. Ak je v ňom tlak prinízky, voda sa nedostáva tam, kam potrebujeme. Ak je privysoký a potrubie je nepružné a ešte nebodaj s usadeninami, v kritických miestach sa môže roztrhnúť,“ vysvetľuje všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Jana Bendová. Ochorenia ako napríklad vysoký krvný tlak postihujú ľudí všetkých vekových kategórií, ale najviac ľudí nad 50 rokov. Je to často následok neriešeného problému – nadváhy, obezity, zvýšeného cholesterolu, nesprávnej životosprávy. Pritom už pokles hmotnosti o 5 kg môže priniesť preukázateľné zníženie krvného tlaku.

„Vysoký krvný tlak negatívne ovplyvňuje celý organizmus. Nie je to len o tom, že raz to niekde vybuchne. Hypertenzia zabíja pomaly, potichu, často bez nejakých vonkajších fyzických prejavov. Ľudia si hypertenziu spájajú s infarktom a porážkou, ale vysoký krvný tlak poškodzuje mnohé orgány a vedie ku tzv. orgánovým komplikáciám. Postupne vedie napríklad ku zlyhaniu obličiek, k ischémii (nedokrveniu) dolných končatín a podobne. Keď si na echu pozriete srdce hypertonika, vidíte evidentné zhrubnutie stien ľavej komory.“

Srdcovo-cievne rizikové faktory

 • Ovplyvniteľné

  hypertenzia, dislipidémia (vysoká hladina tukov v krvi), obezita, cukrovka, životný štýl (fajčenie, stres, strava, fyzická aktivita)

 • Neovplyvniteľné

  rodinný výskyt (dedičnosť), pohlavie, vek (muž starší ako 45 rokov, žena staršia ako 55 rokov), ženy po menopauze, etnický pôvod, typ osobnosti

Hodnoty cholesterolu (mmol/l)

 • celkový cholesterol

  menej ako 5

 • HDL „dobrý“ cholesterol

  muži viac ako 1, ženy viac ako 1,2

 • LDL „zlý cholesterol“

  menej ako 3

Mnohí nevedia, že klinickým prejavom aterosklerózy môže byť aj problém so stoporením penisu. Vieme, že ateroskleróza, ľudovo povedané, kôrnatenie ciev, je vlastne tvorba aterosklerotických plátov vo vnútri ciev. Je to ako keď sa zanáša potrubie. V tomto prípade však nejde len o tukové nánosy.

"Aterosklerózu spôsobuje vlastne dysfunkcia endotelu, výstelky ciev. Endotel je vrstva buniek, ktorá zvnútra vystieľa cievy, je hladký a u 70 kg vážiaceho človeka by pokryl plochu 6 tenisových ihrísk. Endotel je aktívny, spolupôsobí s imunitným systémom, vylučuje rôzne substancie. Jeho funkciu zhoršuje vysoký krvný cukor, vysoká hladina homocysteínu, cholesterolu, fajčenie. Ak sa táto výstelka poškodí, dochádza nielen k zmršťovaniu cievy, ale v tomto mieste sa hromadia aj krvné doštičky zodpovedné za zrážanie krvi, mikrokalcifikáty a v cievnej usadenine vzniká zápal! Ateroskleróza teda nie je len o tom, že priesvit cievy zúži nejaký tukový plát. Následkom zápalu tam vzniká krvná zrazenina, a to v konečnom dôsledku cievu upchá, resp. cieva praskne.

Už dávno sa vie, že významným rizikovým faktorom aterosklerózy je LDL-cholesterol (ľudovo povedané „zlý“). Vedieť svoju hladinu celkového cholesterolu je naozaj len orientačné (malo by to byť menej ako 5 mmol/), čo je však skutočne dôležité, je mať LDL-cholesterol nižší ako 3 mmol/l. „Nedávno bol v Paríži európsky kardiologický kongres,“ hovorí MUDr. Šoóšová. „Na ňom odznelo, že diabetici a hypertonici by mali mať LDL-cholesterol dokonca nižší ako 2,6 mmol/l. Pacienti vo veľmi vysokom riziku s dokumentovaným kardiovaskulárnym ochorením a diabetom, ktorý už dokázateľne poškodil orgány, dokonca menej ako 1,8 mmol/l. Zníženie hladiny LDL-cholesterolu dokázateľne znižuje úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia,“ dodáva odborníčka.

Klasifikácia hypertenzie (v mmHg)
Krvný tlak Systolický (horný) Diastolický (dolný)
optimálny menej ako 120 a menej ako 80
normálny 120–129 a/alebo 80–84
vysoký normálny 130–139 a/alebo 85–89
hypertenzia 1. štádia 140–159 a/alebo 90–99
hypertenzia 2. štádia 160–179 a/alebo 100–109
hypertenzia 3. štádia viac alebo rovná sa 180 a/alebo viac alebo rovná sa 110
izolovaná systolická hypertenzia viac alebo rovná sa 140 a menej ako 90
(Poznámka: Sú ľudia, ktorí netolerujú „normálny“ tlak, je pre nich prinízky – napr. starší ľudia by mali závraty, nedokrvenie mozgu, takým sa toleruje „vysoký normálny tlak“, ako je uvedené v tabuľke.)
debata chyba
Viac na túto tému: #fajčenie #stres #cholesterol #ateroskleróza #vysoký krvný tlak