Onkodermatologička Borecká: Na melanóm nikto nemusí zomrieť

O tom, že na melanóm nikto nemusí zomrieť, sa zhovárame s MUDr. Desanou Boreckou, onkodermatologičkou z Národného onkologického ústavu v Bratislave.

06.08.2020 06:00
slnko, opaľovanie Foto:
Melanóm sa môže objaviť aj na takých častiach tela, ktoré nebývajú priamo vystavené slnku, napríklad pod nohavičkami.
debata

Z čoho máte ako odborníčka najväčšie obavy pri diagnóze malígny melanóm? Laik si možno povie – maličký zhubný uzlíček na koži, vyreže sa a je pokoj.

Malígny melanóm je veľmi zákerný kožný nádor pre svoju schopnosť rýchlej tvorby metastáz, ktoré sa môžu objaviť dokonca aj viac ako desať rokov po jeho chirurgickom odstránení. Výskyt melanómu narastá viac ako výskyt akéhokoľvek iného zhubného ochorenia. Objavuje sa u stále mladších ľudí a hoci v súčasnosti zaznamenávame zvýšený záchyt melanómov vo včasných štádiách, úmrtnosť na toto ochorenie sa stále výraznejšie nemení. Hoci sa melanóm vo väčšine prípadov vyskytuje na miestach, kde je ho možné včas odhaliť, na prvé vyšetrenie k špecialistovi prichádza až jedna štvrtina pacientov s prognosticky vážnymi typmi zbytočne dlho rastúceho zhubného ochorenia.

Sú aj dobré správy ohľadom tohto zákerného onkologického ochorenia kože?

Melanóm je plne vyliečiteľný v počiatočných fázach nádorového rastu. Aj preto je základnou podmienkou úspešnej liečby rozpoznať ho čím skôr a hneď ho správne chirurgicky riešiť. Začínajúci melanóm, tzv. melanóm in situ, tvorí v súčasnosti asi 25 % zo všetkých novodiagnosti­kovaných melanómov. V súčasnosti má záchyt melanómov in situ ročný nárast 9,5 %, zatiaľ kým počet ostatných, menej priaznivých typov melanómu sa zvyšuje len o 2,5 %. Tento priaznivý trend súvisí so zlepšením skríningu aj so zlepšením diagnostiky melanómu.

Čítala som, že pre melanóm sú charakteristické dva extrémy – úplne vyliečiteľní pacienti verzus pacienti s metastázami a veľmi krátkym prežívaním.

To je pravda. Na jednej strane spektra sú pacienti s malými, histologicky tenkými melanómami, ktorých sa podarí úplne vyliečiť rozšírenou chirurgickou excíziou (vyrezaním aj s časťou okolitej zdravej kože). Na druhej strane spektra sú pacienti s metastázami, u ktorých boli ešte donedávna veľmi obmedzené liečebné možnosti a ich prežívanie po objavení sa metastáz bolo veľmi krátke. Dobrou správou, na aké ste sa pýtali, je aj to, že sme vstúpili do "zlatej éry“ v možnostiach liečby metastázujúceho melanómu. U pôvodne takmer neliečiteľného ochorenia došlo vďaka objaveniu tzv. cielenej liečby a imunoterapie k výraznému zlepšeniu prognózy. V súčasnosti sa stále uskutočňujú klinické štúdie s novými liekmi a ich kombináciami. Očakávame od nich ešte lepšie možnosti liečby v prípade tohto typu agresívneho nádoru s veľmi svojským biologickým správaním.

Stále platí, že vznik melanómu je spájaný predovšetkým s UV-žiarením?

Vystavenie ľudí ultrafialovému žiareniu je známy rizikový faktor pri rozvoji väčšiny melanómov. Ultrafialové lúče UVA a UVB sú potenciálne karcinogénne a môžu spustiť tvorbu melanómu cez mnohé mechanizmy vrátane potlačenia imunitného systému kože. Pri vzniku melanómu je zaujímavé, že často nemá priamy vzťah s množstvom slnečnej expozície, pretože je viac postihnutých pacientov pracujúcich v administratívnych prevádzkach ako tých, ktorí pracujú v exteriéroch, čiže vonku. Melanóm sa dokonca objavuje častejšie u ľudí, ktorí žijú v mestách. Aj migrácia ľudí môže ovplyvniť zvýšené riziko objavenia sa melanómu. Ľudia so svetlou kožou, ktorí sa presťahovali do miest s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, napríklad do Ázie či Austrálie, majú vyššie riziko tohto onkoochorenia. Reakcia ľudskej kože na slnečné žiarenie nie je rovnaká. Opakované spálenie citlivej kože zvyšuje riziko melanómu, nebezpečné je spálenie predovšetkým v detskom veku a spálenie do pľuzgierov. Preto je potrebné najmä detskú kožu adekvátne chrániť tak, aby nedošlo ani len k výraznejšiemu začervenaniu (čo je už vlastne spálenie).

Melanóm pritom vôbec nemusí vzniknúť v mieste spálenia, však?

Môže sa objaviť aj na takých častiach tela, ktoré nebývajú priamo vystavené slnku, napríklad pod nohavičkami. Treba zdôrazniť aj to, že len jedna tretina melanómov vzniká z rôznych pigmentových névov. Dve tretiny vznikajú "de novo“, čiže na zdravej koži! Melanóm sa objaví ako drobné hnedé, čierne, zriedkavejšie aj ružové ložisko a postupne sa vyvíja. Môže rásť do plochy alebo aj do výšky. Prítomnosť uzlíka na pôvodne plochom ložisku je nutné považovať za znak pokročilého nádoru.

Prispievajú ku nárastu počtu melanómov aj dovolenky trávené v exotike?

Určite áno, najmä počas našej zimy. Veľkú časť roka trávime v uzatvorených priestoroch a následne sa chceme v krátkom čase opáliť. Svoju úlohu zohrali aj soláriá, o ktorých sa už dnes vie, že sú nebezpečné a svoj podiel viny má aj stenčovanie ozónovej vrstvy. Ako som povedala, nebezpečné je práve nárazové opaľovanie.

V súčasnosti je stále modernejšie tetovanie. Aký je vzťah tetovania a melanómu?

Zatiaľ nie je dokázané, že by tetovanie a farby, ktoré sa pri tetovaní používajú, viedli k rozvoju melanómu. Ľudia, ktorí však majú potetované rozsiahle úseky tela, sa vystavujú riziku, že prípadný melanóm na koži nebude odhalený, pretože vytetované obrazce môžu prekrývať potenciálne zhubný proces. Tetováž sa v nijakom prípade neodporúča robiť v oblasti kože s materskými znamienkami, neodporúča sa ľuďom s množstvom materských znamienok a s tzv. syndrómom dysplastických né­vov.

Odborníci upozorňujú, že melanóm nemusí byť len hnedý alebo čierny, môžu sa v ňom vyskytovať aj červená, biela či modrá. A takisto môžu byť melanómy bez pigmentu, ktoré vyzerajú ako ružový uzlík či dlho sa nehojaca vyrážka?

Typický melanóm je ťažké charakterizovať pre jeho mimoriadnu morfologickú mnohotvárnosť. Napríklad tzv. nodulárny, vyvýšený melanóm, čo je jeden z klinických typov tohto nádoru, býva v piatich percentách bez pigmentu. Hovoríme im amelanotické melanómy. Patria medzi veľmi agresívne typy melanómov so schopnosťou tvorby vzdialených metastáz. Platí aj to, že ak sa podozrivé materské znamienko začína odfarbovať, mali by sme spozornieť. Takéto zmeny sa totiž môžu diať v tzv. regredujúcom, ustupujúcom melanóme a nemusia byť vôbec priaznivým znamením. Melanómy teda môžu nielen tmavnúť, ale môžu aj strácať farbu.

Video
MUDr. Borecká vysvetľuje, ako rozpoznať agresívny melanóm bez hnedého sfarbenia od bežnej ranky na koži?

Aký je postup, ak má človek podozrivé materské znamienko, resp. útvar na koži?

V prvom rade ho treba ukázať kožnému lekárovi. Melanóm vie diagnostikovať iba dermatológ. Na podozrivý útvar sa pozrie špeciálnou optikou, tzv. dermatoskopom, kde ho vidí v 20-násobnom zväčšení. Ak sa mu znamienko zdá byť podozrivé, odporučí ho chirurgicky odstrániť a definitívny verdikt povie až histológia (čiže kontrola vyrezaného tkaniva v laboratóriu pod mikroskopom). Onkodermatológovia neradi vidia, ak sa nejednoznačne pôsobiace útvary odstraňujú leptaním, mrazením dusíkom, odparením laserom či elektrickou ihlou, pretože vtedy neostane nijaký materiál na histologické vyšetrenie, ktoré potvrdí, alebo vylúči ich zhubnosť.

A čo ak je už pri prvotnom vyšetrení zjavné, že ide o melanóm?

Vtedy je pacienta potrebné odoslať rovno na onkochirurgické oddelenie, kde mu útvar v narkóze odstránia aj s dostatočne širokým lemom kože. Ak sa melanóm vyrezal len ako "bežné, resp. podozrivé znamienko“ pri miestnom umŕtvení a až neskôr sa histologicky potvrdí, že ide o závažný druh rakoviny kože, je potrebná "reoperácia“, pretože sa musí urobiť väčší rez. Počas nej sa vyreže aj dostatočný „bezpečnostný lem“ zdravej kože v okolí pôvodného miesta melanómu. Šírka tohto lemu závisí od štádia melanómu. Je to tak preto, že nádorové bunky sa nemusia nachádzať len v klinicky viditeľnom nádore, ale aj v jeho tesnom okolí. Aj preto po odstránení melanómu vznikajú pomerne veľké jazvy.

Prečo je pacientom niekedy spoločne s melanómom alebo pri opakovanej operácii potrebné vybrať aj lymfatickú uzlinu, resp. viacero uzlín?

Pretože do lymfatických uzlín v podpaží alebo v slabinách melanóm často metastázuje. To, či sú v týchto uzlinách metastázy, je dôležitým prognostickým faktorom pre pacienta do budúcnosti. Ak sa v nich nenájdu nádorové bunky, má pacient dobrú perspektívu vyliečenia. Prognóza závisí aj od toho, či bude pozitívna len jedna uzlina alebo viacero. Alebo od toho, či ide o mikrometastázy, ktoré dokáže potvrdiť jedine imunohistochemické vyšetrenie v laboratóriu, alebo sú uzliny pacienta už "hmatné“, čo znamená makrometastázy. Keď určujeme štádium melanómu, hodnotíme nielen vlastnosti samotného nádoru, ale aj postihnutie uzlín a vzdialené metastázy.

Kam melanóm najčastejšie metastázuje?

Môže metastázovať prakticky do všetkých orgánov a tkanív. Najčastejšie však metastázuje do kože, podkožia a najbližších – regionálnych lymfatických uzlín. Na koži často pozorujeme predovšetkým „satelitné“ metastázy v okolí jazvy po vybratí pôvodného melanómu. Najčastejším orgánovým postihnutím krvnou cestou sú metastázy do pečene, pľúc, mozgu, kostí, prípadne do vzdialenejších lymfatických uzlín.

Už 17 rokov po sebe sa každý rok v máji koná Európsky deň melanómu, ktorého cieľom je osveta. Tento rok mnohé preventívne akcie narušili opatrenia proti koronavírusu. Čo môžeme pre seba urobiť?

Minulý rok bolo v rámci Európskeho dňa melanómu v rámci skríningu vyšetrených 1 061 pacientov a našlo sa osem histologicky potvrdených melanómov. Potvrdených bolo tiež 31 bazaliómov a 3 spinaliómy, čo sú iné druhy rakoviny kože. A to hovorím iba čísla z tejto každoročnej osvetovej preventívnej akcie. 23-ročnej pacientke boli napríklad súbežne odhalené malígny melanóm a spinalióm. V tomto roku sa takýto nárazový skríning vzhľadom na opatrenia v súvislosti s COVID-19 neuskutoční. Vyšetrenia kože sa však vykonávajú priebežne počas celého roka v každej kožnej ambulancii. Ak teda ľudia spozorujú na koži podozrivý útvar, mali by ihneď navštíviť dermatológa bez ohľadu na to, či ide o obdobie pred letnými dovolenkami, po nich, alebo o zimné mesiace. Raz mesačne si treba dôkladne prezrieť celé telo pred zrkadlom. Výhodou nádorov na koži je fakt, že na rozdiel od mnohých iných nádorov ich vidíme. A včasné odstránenie znamená u tenkých melanómov prakticky úplné vyliečenie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rakovina kože #rakovina #nádor #melanóm #malígny melanóm