Ženy strašia tri písmená: HPV

HPV znamená "human papiloma virus". Niektoré vírusy z tejto skupiny predstavujú vysoké riziko vzniku rakoviny na častiach tela, kde sa nachádza určitý druh buniek. Patria sem najmä sliznice na pohlavných orgánoch. Počas svojho života sa nakazí viac ako 80 % žien. Prečo niektoré dostanú rakovinu a iné nie?

20.10.2020 06:00
HPV Foto:
Testovanie na prítomnosť vírusu HPV nie je automatickou súčasťou preventívneho gynekologického vyšetrenia. Tam sa hľadajú predrakovinové zmeny.
debata (1)

Jestvuje veľa druhov onkologických ochorení a niektoré sú typické iba pre ženy. Len máloktoré z nich je však možné odhaliť ešte v štádiu, keď sa na rakovinu „nestihlo zvrhnúť“. Je ním rakovina krčka maternice. Takéto preventívne vyšetrenie nebolí, je dostupné a napriek tomu na toto ochorenie ročne v SR ochorie 600 žien a dvesto ich na túto diagnózu zomiera.

„Najväčší výskyt je vo veku 40 až 55 rokov, hoci už od 25 rokov výskyt nie je raritný. Pri dobrej prevencii by to však malo byť zriedkavé ochorenie,“ hovorí doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prezident Gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Ak zoberieme do úvahy incidenciu, čo znamená počet prípadov na 100-tisíc obyvateľov, na Slovensku je to číslo 19. Pred nami s horšími číslami sú len krajiny ako Vietnam, Thajsko a podobne.

Rizikové faktory HPV infekcie

  • nedostatočnosť imunitného systému (celkovej i lokálnej imunity), príp. imunosupresív­na liečba
  • fajčenie, toxikománia
  • rizikové sexuálne správanie (striedanie sexuálnych partnerov, ide o sexuálne prenosnú infekciu, aj keď žena ju môže dostať od jediného partnera!)
  • sexuálne správanie partnera ženy
  • mužskí partneri bez obriezky, príp. s nedostatočnou hygienou (s veľkým množstvom smegmy pod predkožkou, zistilo sa, že Židovky menej často trpia karcinómom krčka maternice, lebo ich partneri sú obrezaní)
  • nízky vek začiatku pohlavného života
  • hormonálna antikoncepcia (samotné užívanie antikoncepcie nemá nijaký priamy vplyv na infekciu HPV, s užívaním HAK sa však predpokladá vyššia sexuálna aktivita ženy a vyššia pravdepodobnosť striedania partnerov, keďže opadá strach z nežiaduceho otehotnenia)
  • nižší socio-ekonomický status
  • iné sexuálne prenosné ochorenia

Najrozšírenejšie sexuálne prenosné ochorenie

Rakovinu krčka maternice spôsobuje vírus. Prítomnosť ľudského papilomavírusu (HPV) sa dokázala vo vyše 99 percentách prípadov rakoviny krčka maternice. Poznáme niekoľko desiatok typov HPV, ktoré sa môžu preniesť na človeka v oblasti pohlavných orgánov. Majú čísla a dnes sa delia do troch skupín: s nízkym, so stredným a s vysokým rizikom.

Nízkorizikové papilomavírusy spôsobujú nepríjemné bradavice v mieste infekcie, čiže na krčku maternice, v pošve, na malých i veľkých pyskoch pohlavných orgánov, na konečníku a v jeho okolí, ale aj v hrdle. Hovorí sa im kondylómy a trpia nimi aj muži. Rizikové a vysokorizikové typy vírusov spôsobujú najskôr predrakovinový stav (prekanceróza) a neskôr rakovinu v tých istých miestach ako predchádzajúca skupina. Z nich čísla 16 a 18 spôsobujú viac ako 70 percent karcinómov krčka maternice.

Typy HPV

Vysokorizikové onkogénne typy: 16 a 18 (sú spoločne zodpovedné za vyše 70 % karcinómov!)

Rizikové onkogénne typy HPV: 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, 66

Nízkorizikové typy: napr. 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53 spôsobujú kondylómy, genitálne bradavice

Infekcia HPV nie je choroba a nemusí viesť k rakovine

Od chvíle, kým HPV vírus infikuje telo ženy, po stav, keď sa vyvinie rakovina krčka maternice, prejde niekoľko rokov, hovorí sa o desiatich až dvanástich. To je dostatočný čas na to, aby sa s pomocou cytológie, steru zo sliznice krčka maternice odhalili prípadné predrakovinové zme­ny.

Na preventívnu gynekologickú prehliadku má nárok žena od 18. roku života. Každá žena vo veku od 23 rokov by však mala raz ročne dva roky po sebe absolvovať cytologické vyšetrenie. Ak je cytológia v poriadku, nasledujúce cytologické vyšetrenia stačí robiť v trojročných intervaloch.

Vo veku 64 rokov sa tento skríning ukončí v prípade, že posledné tri cytologické vyšetrenia boli negatívne (to znamená, že sa nič podozrivé nenašlo). Samozrejme, aj cytologické vyšetrenie môže byť „falošne pozitívne“ alebo „falošne negatívne“. Každé laboratórium má isté percento chybovosti. Ak však žena chodí na prevencie pravidelne, zvyšuje svoju šancu, že prípadnú rakovinu jej odhalia včas. Pomýliť sa totiž viackrát za sebou je štatisticky nepravdepodobné.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
HPV, vírus Ilustračné foto.

Hovorí sa, že v medicíne neplatí jeden a jeden rovná sa dva. Problém je, samozrejme, komplikovanejší. Infekcia vírusom HPV ani zďaleka nevedie vždy k rakovine. Prakticky každá žena ju počas života prekoná a ani o tom nevie. Podľa oficiálnych štúdií má HPV zhruba 30 až 35 % žien vo veku okolo 25 rokov, čiže na vrchole svojho aktívneho sexuálneho života.

„To však neznamená, že tie ženy dostanú karcinóm krčka, alebo naň nebodaj zomrú,“ ubezpečuje doc. Redecha. „Imunitný systém infekciu rozpozná a obyčajne ju do roka zlikviduje.“ Preto ak aj žene náhodne s pomocou špeciálneho testu zistia prítomnosť HPV vírusu, netreba robiť paniku, iba podporiť obranyschopnosť organizmu. Až v 80 % prípadov si s ňou telo poradí samo! Smutná správa je len to, že prekonaná infekcia nezanecháva imunitu. HPV sa žena môže nakaziť opakovane.

„Nebezpečná je však pretrvávajúca infekcia,“ dodáva známy gynekológ. Buď si s ňou telo nevie poradiť, alebo je príliš masívna.

Prevencia rakoviny krčka maternice

Primárna: odbúravanie rizikových faktorov, očkovanie (v 13. roku života úplne alebo čiastočne hradené poisťovňou)

Sekundárna: skríning (vyhľadávanie) predrakovinových stavov, včasné odhalenie ochorenia

Testovať na HPV?

Testovanie na prítomnosť vírusu HPV nie je automatickou súčasťou preventívneho gynekologického vyšetrenia. Tam sa hľadajú predrakovinové zmeny. Koho však testovať na prítomnosť HPV? Momentálne sa odporúča robiť testovanie na prítomnosť HPV len ženám, ktoré majú nejasný cytologický nález (tzv. ASCUS). Vieme, že cytologické vyšetrenie je hodnotenie buniek zotretých kefkou z povrchu a kanála krčka maternice ako súčasť preventívneho vyšetrenia u ženského lekára.

Niekedy sa stane, že tieto bunky vykazujú jemné zmeny a nedajú sa už hodnotiť ako normálne bunky, ale zároveň ešte ani nejde o predrakovinový stav. Najčastejšie ide o následok nejakého zápalu. Vtedy sa dá testovaním na prítomnosť HPV určiť, či tieto ženy treba vo zvýšenej miere sledovať, prípadne odoslať na vyššie pracovisko.

Vyššie pracovisko znamená odborníka, ktorý má dostatočnú prax a skúsenosti s optickým zväčšovacím zariadením kolposkopom. Z podozrivého miesta vyštipne malý kúsok tkaniva a vzorku pošle patológovi (tu už ide o histologické vyšetrenie). Ten určí, o aký stupeň predrakovinového stavu ide (CIN I, II, III, karcinóm in situ).

Až polovica žien s takouto nejasnou cytológiou je HPV negatívna, to znamená, že ich hneď možno vyradiť z ďalšieho sledovania a ušetria si zbytočné stresy. Na vznik rakoviny krčka maternice je totiž nevyhnutná prítomnosť papilomavírusu. Občas totiž môže byť na krčku aj ranka, ktorá nesúvisí s rakovinou, ale so zápalmi, výtokmi, stavom po pôrode a podobne. V gynekológii sú presné indikácie, kedy ženy odporúčajú na testovanie HPV.

HPV testy sú finančne náročnejšie, ale sú... Foto: SHUTTERSTOCK
HPV, vyšetrenie, test HPV testy sú finančne náročnejšie, ale sú istotou na dlhší čas.

Samozrejme, testy HPV si ženy môžu aj zaplatiť. HPV testov je však veľmi veľa a je dobré poradiť sa so svojím lekárom o tom, ktorý je kvalitný. Sú testy, ktoré len zodpovedia otázku, či je žena na HPV pozitívna, alebo negatívna. Iné testy urobia aj genotypizáciu, čiže určia presne číslo vírusu.

„Stále viac krajín prechádza na vyhľadávanie HPV v rámci primárneho skríningu,“ hovorí však gynekologička MUDr. Sylvia Redechová. „HPV skríning je síce finančne náročnejší, ale umožňuje predĺžiť intervaly vyšetrení ženám, ktoré sú HPV negatívne. Tie nemusia chodiť na kontroly tak často. HPV pozitivita nám však poukáže na ženu s rizikom, hoci nie na prítomnosť rakovinového ochorenia. Na takúto pacientku sa potom možno zamerať a častejšie ju kontrolovať.“

Aj cytológia má totiž svoje „ale“. Cytologické vyšetrenie je subjektívne a dosť záleží na hodnotení konkrétneho cytopatológa a laboratória, v ktorom sa kontroluje ster z krčka. Okrem toho má toto vyšetrenie nižšiu citlivosť, resp. záchyt rakovín, ktoré vznikajú hlbšie v kanáli krčka maternice (je tam iný typ buniek ako na povrchu krčka). „HPV testy sú finančne náročnejšie, ale sú istotou na dlhší čas. Zmena fungujúceho systému však nie je jednoduchá,“ dodáva MUDr. Redechová.

Výsledky z cytológie (tzv. Bethesda klasifikácia)

ASCUS – ide o jemné zmeny buniek, ktoré cytologický laborant nemôže hodnotiť ako normálne bunky, ale nemajú ani charakter predrakovinového stavu. Najčastejšie ide o zápalové zmeny na bunkách. Cytologické vyšetrenie sa má u ženy zopakovať najskôr o 4 až 6 mesiacov alebo vykonať test na prítomnosť HPV. Ak sa u ženy prítomnosť HPV nezistí (čo je takmer polovica vyšetrovaných s takouto cytológiou), je jasné, že tieto ženy nemôžu mať predrakovinový stav.
Ak má žena opakovaný výsledok cytológie ASCUS a dokázanú infekciu HPV, mala by byť odoslaná na kolposkopické vyšetrenie.

ASC-H – ide o nález zmien na bunkách, ktoré ešte nespĺňajú kritériá na stanovenie predrakovinového stavu, ale zmeny sú závažnejšie ako pri náleze ASCUS. Žena s takýmto nálezom by mala byť odoslaná na kolposkopické vyšetrenie.

LSIL – ľahký stupeň predrakovinového stavu. Ženy s takýmto nálezom by mali byť odoslané na kolposkopické vyšetrenie a odborné onkogynekologické pracovisko.

HSIL – stredne ťažký až ťažký predrakovinový stav. Žena s takýmto nálezom by mala byť odoslaná na kolposkopické vyšetrenie a odborné onkogynekologické pracovisko.

Karcinóm – cytológ vidí rakovinové bunky.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rakovina krčka maternice #Dobré zdravie