Kto môže dať vyšetriť hladinu vitamínu D?

Nerobí sa skríning pre celú populáciu. S lekárskym odôvodnením ale môžu hladinu vitamínu D z krvi u svojich pacientov dať vyšetriť mnohí lekári v špecializovaných ambulanciách.

25.10.2020 06:00
doktor, pacient, ambulancia, lieky, rozhovor,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Odpovedajú:

Matej Štepianský zo zdravotnej poisťovne Dôvera:
Zisťovanie hladiny vitamínu D je hradené pre špecializované ambulancie a pre všeobecného lekára pre deti a dorast. Všeobecnému lekárovi pre dospelých sa nehradí. Vyšetrenie a sledovanie hladín vitamínu D nie je indikované ako skríningový test pre širokú populáciu, ale ako diagnostický test pri špecifických diagnózach, ktorých manažment je v kompetencii príslušných špecialistov.

Matej Neumann zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne:
Vyšetrenie vitamínu D môže indikovať široká škála lekárskych odborností. Konkrétne lekári v odboroch: všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, infektológia, pediatria, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, geriatria, ortopédia, hematológia a tranfúziológia, klinická imunológia, detská klinická imunológia a alergológia, reumatológia, gastroenterológia, kardiológia, diabetológia, nefrológia, endokrinológia, pediatrická ortopédia, pediatrická reumatológia, pediatrická endokrinológia, pediatrická nefrológia, pediatrická infektológia a pediatrická hematológia a onkológia. Manažment pacienta je na ošetrujúcom lekárovi, teda všeobecnom lekárovi alebo špecialistovi, ktorý vyšetrenie indikuje, ak zváži, že si to klinický stav pacienta, prípadne jeho ochorenie a liečba vyžaduje. V prípade priamej úhrady je lekár povinný pacienta vždy informovať vopred a vystaviť mu doklad o zaplatení.

Beáta Dupaľová Ksenzsighová zo zdravotnej poisťovne Union:
Laboratórne vyšetrenie hladiny vitamínu D z krvi môže indikovať všeobecný lekár pre dospelých v rámci diferenciálnej diagnostiky ochorení podľa zdravotného stavu pacienta. Okrem všeobecného lekára pre dospelých môžu uvedené vyšetrenie indikovať v rámci diferenciálnej diagnostiky aj všeobecný lekár pre deti a dorast a odborní lekári – napr. internista, infektológ, gynekológ, ortopéd, reumatológ, hematológ, alergológ, endokrinológ, diabetológ, nefrológ a pediatrické špecializácie uvedených odborností. Pri indikovaní laboratórneho vyšetrenia hladiny vitamínu D v krvi lekármi s vyššie uvedenými odbornosťami je vyšetrenie hradené zo zdrojov verejného zdravotníctva.

Funkcie a účinky vitamínu D v organizme

  • regulácia hladiny vápnika v krvi
  • regulácia mnohých funkcií imunitného systému (protizápalový, protivírusový, imunomodulačný účinok)
  • regulácia funkcií kardiovaskulárneho systému
  • podpora hormonálnych funkcií (nedostatok rovná sa zvýšené riziko cukrovky aj zápalu štítnej žľazy)
  • regulácia mnohých procesov nervového systému (nedostatok znamená zvýšené riziko depresií, rýchlejší úbytok mentálnych schopností, zvýšená náchylnosť na degeneratívne ochorenia mozgu)
  • regulácia prirodzeného procesu delenia a odumierania buniek (urýchľuje hojenie slizníc a rán, dostatočná hladina je prevenciou vzniku mnohých nádorových ochorení vrátane kožnej rakoviny melanómu)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vitamín D #lekárske vyšetrenie