Skleróza multiplex: Ochorenie s nenápadným začiatkom

Predstava nehybného, relatívne mladého človeka na vozíku, odkázaného na pomoc druhých. To je jeden z pretrvávajúcich mýtov o ochorení, centrálneho nervového systému, ktoré ako prvý v roku 1868 popísal francúzsky neurológ Jean-Martin Charcot. Opísal ho ako ochorenie prejavujúce sa poruchou koordinácie, prerušovanej reči a kmitajúcimi očnými pohybmi. O príčinách, ale aj možných spôsoboch liečby hovorí doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., neurologička z Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach.

23.01.2021 06:00
Jarmila Szilasiová Foto:
Neurologička Jarmila Szilasiová.
debata (1)

Čo je príčinou vzniku ochorenia?

Presná príčina ochorenia nie je stále známa, ide o súhrn viacerých faktorov – genetických, vírusových, vplyvu vonkajšieho prostredia, stravy, obezity, fajčenia, ktoré vedú k nabudeniu patologických procesov v imunitnom systéme a k zápalu v nervovom systéme.

Prečo postihuje viac ženy ako mužov?

Ženy sú postihnuté viac u takmer všetkých imunitou podmienených zápalových ochorení zrejme preto, že imunita je prepojená s hormonálnym systémom jedinca.

Aké sú najčastejšie prejavy roztrúsenej sklerózy?

Prejavy ochorenia sú veľmi rozmanité a kombinované, u každého chorého môžu byť iné, čo do spektra aj intenzity. Najčastejšie sú to kombinácie viacerých symptómov, poruchy citlivosti, tŕpnutie niektorej časti tela alebo tváre, pocit nešikovnosti, či neobratnosti ruky alebo nohy, alebo celej polovice tela, zahmlené videnie jedným okom, poruchy rovnováhy pri postoji a chôdzi a abnormálna chronická únava, neprimeraná danej fyzickej námahe, poruchy ovládania močenia.

Môže byť teda únava prvým prejavom ochorenia?

Abnormálna a chronická únava, neprimeraná k fyzickej námahe, je veľmi častým prejavom roztrúsenej sklerózy, trpí ňou viac ako 50 percent chorých niekedy v priebehu choroby, a môže byť (ojedinele) aj prvým prejavom choroby.

Pohyb redukuje únavu a depresiu. Kým v minulosti sa pacientom fyzická aktivita neodporúčala, dnes je považovaná za súčasť liečby. Aký je vhodný?

Mnohými klinickými štúdiami bolo dokázané, a je to overené aj v praxi, že cvičenie a pohyb naozaj pomáhajú v liečbe roztrúsenej sklerózy, zmierňujú mnoho príznakov ochorenia, vrátane únavy a depresie. Pacient by mal denne aspoň 30 minút cvičiť so zameraním na správne dýchanie, svalovú silu a kondíciu, ako aj rovnováhu. Mal by si osvojiť správne cvičenie po inštruktáži skúseného fyzioterapeuta, ktorý vie vypracovať vhodnú zostavu cvikov s prihliadnutím na stupeň postihnutia a jednotlivé symptómy.

Ako sa diagnostikuje toto ochorenie? Chodia pacienti v ranom štádiu choroby?

Ochorenie vieme v súčasnosti diagnostikovať pomerne rýchlo, približne do 7 až 14 dní, najmä v prípadoch klinicky jasných, ak ochorenie začína „typickými príznakmi“, laboratórne podporených nálezmi v magnetickej rezonancii a v likvorovej tekutine. Postupujeme podľa platných medzinárodných diagnostických kritérií. V niektorých nejasných prípadoch je potrebné vylúčenie iných ochorení, ktoré môžu mať podobné symptómy, napríklad postihnutie miechy a očného nervu zápalom, avšak ide o iné ochorenie, ktoré si vyžaduje úplne iný typ liečby ako roztrúsená skleróza. V tých prípadoch môžu doplňujúce vyšetrenia trvať o niekoľko dní dlhšie. V posledných rokoch pozorujeme výrazné zlepšenie v časovom hľadisku diagnostiky, pacienti sú k nám odosielaní svojimi neurológmi alebo inými špecialistami už v období prvých príznakov ochorenia, čo umožňuje včasnú liečbu s lepšou prognózou pre pacienta.

Aké sú najmodernejšie metódy liečby?

Liečba ochorenia je farmakologická – injekčná, infúzna alebo tabletková a predstavuje niekoľko typov liekov s rozdielnym mechanizmom účinku. Liečba zasahuje rozličné procesy v imunitnom systéme. Vo všeobecnosti je liečba roztrúsenej sklerózy zameraná na potlačenie zápalu na úrovni buniek a molekúl imunitného systému.

Je demencia typická pre toto ochorenie?

Nie, nie je. Pacienti s roztrúsenou sklerózou trpia síce určitou poruchou kognitívnych funkcií, kam patrí aj pamäť, ale bývajú zväčša mierneho charakteru, ako porucha sústredenia, rýchlosti myslenia alebo abstraktného myslenia. Ťažká demencia ich nepostihuje, ak netrpia vo vyššom veku napríklad súčasne aj Alzheimerovou alebo inou demenciou.

Existujú potraviny, ktoré by mali pacienti viac zaraďovať do svojho jedálneho lístka a, naopak, také, ktorým by sa mali vyhnúť?

Mali by sa vyhýbať potravinám, ktoré môžu obsahovať vysoké množstvo stabilizátorov, farbív, príliš veľa soli a látok, ktoré zaťažujú črevný imunitný systém. Strava by mala byť racionálna, vyvážená, pestrá, a bohatá na esenciálne oleje a vitamíny, predovšetkým vitamíny D a C.

V minulosti sa so sklerózou spájali rôzne mýty. Stretávate sa s nimi aj v súčasnosti?

V súčasnosti majú pacienti možnosť dostať sa k pravdivým medicínskym informáciám o roztrúsenej skleróze. Mýty o chorobe kolovali v spoločnosti najmä v minulosti, dnes už sa s týmto fenoménom stretávame zriedkavo. Boli to predovšetkým mýty o tom, že ochorenie vedie k rýchlej smrti a medicína je voči skleróze multiplex bezmocná, respektíve že choroba je taká rýchla, že každý pacient je pripútaný na invalidný vozík, že ochorenie vedie k ťažkej poruche pamäti, že ženy nemôžu mať deti pri tomto ochorení, alebo že sa ochorenie dedí na potomkov pacienta.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #skleróza multiplex #roztrúsená skleróza #nervová sústava