Prečo sa kardiológovia zaujímajú o mŕtvicu, obličky, oči a cholesterol?

Asi každý ôsmy človek na svete má zvýšený krvný tlak. S týmto problémom treba chodiť k doktorovi. Ale prečo sa ten pýta na cholesterol a oči? Ako súvisia s tlakom?

19.01.2021 06:00
kardiológia, doktorka, pacient, vyšetrenie Foto:
Riziko komplikácií je v podstate priamo úmerné krvnému tlaku: čím je vyšší, tým väčšie je aj riziko.
debata

Pre mnohých ľudí slovo hypertenzia naznačuje nadmerné napätie, nervozitu alebo stres. Z lekárskeho hľadiska znamená vysoký tlak trvalé zvýšenie krvného tlaku bez ohľadu na príčinu. Vysoký tlak dostal meno tichý zabijak, pretože zvyčajne nespôsobuje príznaky po mnoho rokov, kým sa nepoškodí životne dôležitý orgán. Ak sa vysoký tlak nekontroluje, zvyšuje sa vaše riziko problémov, ako sú mŕtvica, cievna aneuryzma, srdcové zlyhanie, srdcový infarkt a chronické ochorenie obličiek.

Celosvetovo sa odhaduje, že asi miliarda ľudí má vysoký krvný tlak. Hypertenzia je častejšia u starších ľudí a postihuje asi dve tretiny ľudí nad 65 rokov, v porovnaní s približne tretinovou prevalenciou celkovo v dospelej populácii. Ľudia s normálnym krvným tlakom vo veku 55 rokov majú 90 % pravdepodobnosť vzniku vysokého tlaku v ďalšom období svojho života. Vysoký tlak je u obéznych ľudí dvakrát častejší ako u tých, ktorí majú normálnu hmotnosť.

Vo väčšine prípadov nespôsobuje žiadne príznaky alebo len veľmi nešpecifické: bolesti hlavy, krvácanie z nosa, závraty, sčervenanie tváre a únava.

Veľmi vysoké hodnoty krvného tlaku alebo dlhotrvajúca neliečená hypertenzia môžu poškodiť životne dôležité orgány – mozog, oči, srdce, obličky a tepny celého tela. Napríklad hypertenzná encefalopatia je stav, keď náhle zvýšenie krvného tlaku spôsobí poškodenie mozgu, ktoré ak sa bezprostredne nelieči, môže spôsobiť opuch mozgu s veľmi vážnymi následkami. Príznaky sú silná bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, závraty, kŕče, zmätenosť, ospalosť až kóma.

Vysoký tlak zvyšuje pracovné zaťaženie srdca a môže spôsobiť bolesť na hrudníku alebo dýchavičnosť. Niektoré príznaky, ako je bolesť hlavy, krvácanie z nosa, začervenanie tváre a únava, sa bežne pripisujú vysokému tlaku, ale sú rovnako zreteľné aj u ľudí, ktorí ním netrpia. Dlhodobo vysoký tlak môže poškodiť srdce a cievy a zvýšiť riziko vzniku: infarktu myokardu, zástavy srdca, zlyhania srdca, cievnej mozgovej príhody, demencie, zlyhania obličiek, poškodenia zraku, ruptúry aorty.

Riziká hypertenzie

Obezita, sedavý spôsob života, stres, fajčenie a konzumácia nadmerného množstva alkoholu alebo sodíka (soli) v strave môžu prispieť k vzniku vysokého tlaku u ľudí. Obzvlášť u tých, ktorí majú dedičné predpoklady.

Vysoký tlak je zradný najmä v tom, že ak pretrváva dlhodobo, predstavuje hlavný rizikový faktor pre vznik infarktu myokardu, cievnych mozgových príhod, ruptúry aorty a ďalších vážnych chronických ochorení (demencia, poruchy zraku, srdcové zlyhávanie, dysfunkcia obličiek).

Dá sa povedať, že hypertenzia sa príliš často diagnostikuje až počas komplikácií zdravotného stavu. Odborníci ju považujú za hlavnú príčinu úmrtí na kardiovaskulárne choroby a druhú hlavnú príčinu predčasných úmrtí (po fajčení) v západných krajinách. Hrá úlohu najmenej v polovici všetkých prípadov kardiovaskulárnych chorôb.

Riziko komplikácií je v podstate priamo úmerné krvnému tlaku: čím je vyšší, tým väčšie je aj riziko. Hrozba, že sa zdravotný stav človeku zhorší, sa zdvojnásobuje pri každom náraste o 20/10 mmHg nad 115/75 mmHg. Nebezpečenstvo kardiovaskulárnych ochorení nezávisí iba od samotného krvného tlaku, ale aj od jeho interakcií s ďalšími rizikovými faktormi, ako sú cukrovka, fajčenie, obezita či vysoký cholesterol.

Liečba hypertenzie znižuje riziko úmrtia na kardiovaskulárne komplikácie asi o 25 %, riziko výskytu infarktu asi o 10 %, zlyhávania srdca asi o 25 % a mozgovej príhody asi o 30 %.

Ako spolu súvisia vysoká hladina cholesterolu v krvi a hypertenzia?

Lekári zistili, že keď na ľudí vplýva viac ako jeden rizikový faktor, napríklad vysoký cholesterol v krvi a vysoký tlak súčasne, tento stav prirodzene zvyšuje riziko srdcovo-cievnych chorôb.

Aj keď sú hladiny cholesterolu a krvného tlaku len mierne zvýšené, môžu na seba navzájom pôsobiť. Inak povedané, ak nebudú pod kontrolou, pripravia pôdu pre srdcový infarkt, mozgovú príhodu a ďalšie zhoršenie zdravotného stavu v podobách zhoršenej funkcie obličiek, straty zraku a celkovej aterosklerózy.

Keď sa už potvrdí vysoká hladina cholesterolu v krvi, pacienti by mali podrobne sledovať svoje hodnoty krvného tlaku. Tieto dva rizikové faktory sa často spolu stretávajú. Dôvodom na obavy je skutočnosť, že ak sú hodnoty cholesterolu vysoké, znamená to, že prebytočný tuk sa bude držať na stenách tepien. Tento prebytok môže časom vytvoriť mastné nánosy a tuková látka poškodí pružnosť tepien. Slovom stuhnú, zúžia sa a krv nimi už nepretečie tak ľahko ako kedysi. Podstatné nebezpečenstvo je v tom, že sa tepny zúžia natoľko, že krvná zrazenina zablokuje prietok krvi a spôsobí závažné kardiovaskulárne príhody.

Strava, hmotnosť a fyzická aktivita môžu mať tiež vplyv na hladinu cholesterolu, ale vo veľkej miere ju ovplyvňujú aj gény, vek a pohlavie. Dobrou správou je, že obidva rizikové faktory sú v súčasnosti veľmi dobre zvládnuteľné. K dispozícii sú lieky, ktoré účinne udržiavajú vysoký cholesterol i vysoký krvný tlak pod kontrolou. Dôležité je, aby človek ostal v komunikácii so svojím lekárom, riadil sa jeho odporúčaniami a starostlivo sledoval svoje hodnoty. Veľkou pomocou, ktorá je v rukách samotných pacientov, je zmena životného štýlu, pričom práve ona sa najviac podieľa na celkovom zdraví.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cholesterol #vysoký tlak #vysoký krvný tlak #hypertenzia