Ktorá forma degenerácie makuly je horšia? Suchá či vlhká?

Vekom podmienená degenerácia makuly, čiže žltej škvrny v oku zodpovednej za jasné, ostré videnie, sa v posledných desaťročiach stáva doslova celosvetovou pandémiou. Toto ochorenie patrí vo vyspelých krajinách k najčastejším príčinám straty zraku.

12.02.2021 06:00
makula, oči, zrak, vyšetrenie, očný lekár Foto:
Vlhkú formu ochorenia musí rozhodne riešiť tzv. retinálny špecialista v špecializovanom centre, akých je na Slovensku sedemnásť.
debata

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je závažné, chronické a degeneratívne ochorenie, ktoré patrí medzi najčastejšie očné choroby moderného sveta.

VPDM je vo vyspelých krajinách hlavnou príčinou straty zraku v populácii staršej ako päťdesiat rokov, ale aj napriek tomu je verejnosti málo známa. Nedostatok povedomia spôsobuje, že ľudia nepoznajú príznaky ochorenia, nedokážu rozpoznať jeho rané štádiá a z dôvodu neznalosti rizikových faktorov často nedbajú ani na prevenciu tohto ochorenia.

Prvé príznaky degenerácie makuly si človek nemusí všimnúť, ale s postupom ochorenia začínajú postihnutí ľudia pri videní pozorovať tmavé škvrny alebo môžu vidieť rozmazane či skreslene v zmysle pokriveného obrazu. O týchto príznakoch je nevyhnutné čo najskôr informovať očného lekára, aby bolo možné v čo najväčšej miere zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu prejavov ochorenia. Jednoduché samovyšetrenie zraku je možné urobiť pomocou Amslerovej mriežky.

U ľudí trpiacich VPDM dochádza nielen k zhoršeniu ich zrakového vnímania. Štúdie ukazujú, že problémy, ktorým musia postihnutí čeliť pri vykonávaní každodenných činností, značne znižujú kvalitu ich života, sú príčinou pádov, zlomenín aj ťažkých depresií.

Degeneráciu makuly možno diagnostikovať v tzv. suchej alebo vlhkej forme:

  • suchá forma: je častejšia ako vlhká, vyskytuje sa približne u 85 % pacientov s VPDM. Môže byť výsledkom poškodzovania a poruchy vrstiev sietnice vo vyššom veku, zmien pigmentácie sietnice alebo kombináciou oboch procesov. Niektoré bunky sa v sietnici menia, a tým sa obmedzuje schopnosť pacienta rozpoznávať malé detaily. Ochorenie v tomto prípade postupuje pomaly a ku strate videnia dochádza postupne.
  • vlhká forma: predstavuje okolo 15 % prípadov, postupuje rýchlo a často vedie k závažnej strate videnia. V prípade vlhkej formy VPDM rastú v makule nové krvné cievy (neovaskularizácia) a dochádza k úniku krvi a tekutín. Z tohto dôvodu bunky sietnice odumierajú a vznikajú zmeny spôsobujúce stratu centrálneho videnia.

„Pri suchej forme ochorenia stráca makula, žltá škvrna v oku, miesto najostrejšieho videnia, svoju štruktúru a funkciu. Skúsim to zjednodušene vysvetliť: Sietnica, aby dobre fungovala, potrebuje viacero funkčných vrstiev. Ak v nej vznikajú rôzne nežiaduce zmeny, napr. takzvané drúzy (očný lekár vidí na očnom pozadí niečo ako hrudky pozostávajúce z nadbytočného bunkového materiálu), atrofia a iné, odumierajú jednotlivé fotoreceptory a ostáva tam čoraz menej funkčného tkaniva,“ vysvetľuje MUDr. Pavol Kusenda, očný lekár v Univerzitnej nemocnici sv. Michala, ktorý sa špecializuje na ochorenia sietnice a makuly. „Pomaly postupujúca suchá forma sa, bohužiaľ, kedykoľvek môže zmeniť na vlhkú formu, keď v makule vznikajú nové, nekvalitné cievy, ktoré tam nemajú čo hľadať. Tie cievy sú aktívne, makula z nich opúcha, deformujú a deštruujú vrstvy sietnice, môžu krvácať. Ak sa s tým nič nerobí, časom sa menia na nefunkčné tkanivo – jazvu a človek končí s praktickou slepotou. To znamená, že jeho centrálne videnie je menej ako 10 %, čiže nedokáže čítať, písať, nerozpoznáva tváre.“

Zatiaľ čo suchú formu je možné iba sledovať v očnej ambulancii a pacientom sa odporúča užívať doplnky výživy obsahujúce karotenoidy, vitamíny a minerály zodpovedajúce za hustotu pigmentu makuly, zdravo sa stravovať, a najmä nefajčiť, vlhkú formu ochorenia musí rozhodne riešiť tzv. retinálny špecialista v špecializovanom centre, akých je na Slovensku sedemnásť. Existujú injekcie monoklonálnych protilátok, ktoré sa pichajú priamo do oka. „Obsahujú tzv. inhibítor endotelového rastového faktora, ktorým blokujeme rast spomínaných nekvalitných ciev,“ vysvetľuje odborník. Tie majú po liečbe tendenciu sa stiahnuť, opuch v oku ustúpi. „Obyčajne dávame na začiatku liečby tri dávky v mesačných intervaloch, a keď dosiahneme štádium, že sa pacient stabilizuje, hľadáme udržiavací interval. Časom teda liečbu podávame menej často, raz za niekoľko mesiacov. Dôležité je, aby sa pacientovi už nezhoršoval stav, pretože pri progresii ochorenia ho často na pôvodnú úroveň videnia už liečbou dostať nevieme. Bohužiaľ, liečbu už musí mať väčšinou do konca života.“

Na Slovensku je vybudovaná sieť centier, ktoré sa zaoberajú vlhkou formou degenerácie makuly. Ich zoznam možno nájsť na www.mojeoko.sk v časti Zoznam centier.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #oči #zrak #makulárna degenerácia #degenerácia makuly #strata zraku