Lieky: Pozor na interakcie, ale aj ich správnu likvidáciu

Nemusí to byť len pivo so šľahačkou alebo slanina s čokoládou. Niektoré kombinácie liekov môžu mať interakcie, ktoré nemusia byť prospešné a niekedy môžu aj ublížiť. Nielen na možné interakcie liekov, ale aj na fakt, že nespotrebované lieky alebo tie po uplynutí času spotreby treba odovzdať do lekárne, upozorňuje Slovenská lekárnická komora.

11.08.2021 06:00
žena, doktorka, tabletky, lieky Foto:
Množstvo nespotrebovaných liekov na obyvateľa každým rokom narastá, pričom lieky v domácnosti predstavujú potenciálne environmentálne riziká.
debata (3)

Nespotrebované lieky alebo lieky po uplynutí času spotreby je potrebné odovzdať do lekárne. Obaly z nich sa separujú podľa druhu materiálu, teda môžu ísť do zberu papiera, plastov alebo skla. Nie je odpad ako odpad je nová osvetová kampaň Slovenskej lekárnickej komory venovaná správnej likvidácii nespotrebovaných liekov. Jej cieľom je poukázať na riziká nesprávneho zaobchádzania s nespotrebovanými liekmi a ich škodlivý vplyv na životné prostredie.

Množstvo nespotrebovaných liekov na obyvateľa každým rokom narastá, pričom lieky v domácnosti predstavujú potenciálne environmentálne riziká. Nesprávnou likvidáciou prenikajú zložky liekov nielen do povrchových a odpadových vôd. Je dokázané, že zložky nesprávne likvidovaných liekov sa dostávajú až do potravinového reťazca. Napríklad jedna tableta protizápalového lieku môže znečistiť až 500-tisíc litrov vody.

„Hromadenie liekov v domácnostiach má viaceré príčiny. Môže to byť zmena liečby, nedodržiavanie odporúčaní lekárov, uplynutie doby použiteľnosti, užívanie viacerých liekov naraz, nadmerné zásoby, samoliečba, vplyv reklamy, nevhodná veľkosť balení a ďalšie. Z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia predstavujú nespotrebované lieky nebezpečný odpad, ktorý si vyžaduje osobitné nakladanie pri zhromažďovaní a zneškodňovaní, najmä z dôvodu možnej toxicity,“ vysvetľuje viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.

lieky - tableta - choroba Čítajte viac Triedite odpad správne? Kam hádžete prázdne blistre od liekov?

„Pandémia covidu spôsobila, že spotreba niektorých liekov výrazne stúpla. V domácnostiach sa tak nahromadili lieky, ktoré môžu zostať nespotrebované. Apelujeme preto na pacientov, aby pristupovali k likvidácii takýchto liekov obozretne a v prípade nejasností sa poradili v ktorejkoľvek lekárni. Farmaceuti sú odborníci na poskytovanie informácií o liekoch, vrátane ich rizík pre životné prostredie,“ doplnil Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

"Lieky nikdy nevyhadzujeme do odpadkového koša ani ich nikdy nesplachujeme. Môžeme ich odovzdať do ktorejkoľvek lekárne,“ konštatovali lekárnici. Do lekárne je potrebné odovzdať lieky oddelené od vonkajšieho obalu. Tekuté a polotuhé lieky, teda sirupy, kvapky, masti, krémy a podobne môžu ľudia priniesť vo fľaškách alebo tubách. Nespotrebované lieky predstavujú environmentálne riziká a majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Niektorým zvieratám napríklad po otrave odpadovými liekmi chýbajú končatiny alebo menia pohlavie.

Pozor aj na nevhodnú kombináciu

Interakcii liekov sa donedávna nevenovalo veľa pozornosti. Rozvojom poznatkov a častým užívaním kombinácií liekov vzrastá riziko ich vzájomného spolupôsobenia, ktoré môže viesť k vážnym nežiaducim dôsledkom. Nemenej rizikové sú interakcie liekov s niektorými potravinami.

V medicíne založenej na dôkazoch bolo doteraz zdokumentovaných približne 40 000 liekových interakcií. Ďalších, tiež asi 40 000 bolo popísaných v neklinických štúdiách u zvierat. Najčastejšie pozorovanou zmenou je zvýšenie alebo zníženie účinku, pričom zníženie účinku je pre pacienta rizikovejšie, pretože pri ňom hrozí strata účinku liečiva. Môžu sa však objaviť aj iné zmeny, ako napr. renálna, pľúcna, hepatálna či hematologická toxicita.

Predchádzať problémom, často aj závažným, pomáha aplikácia umožňujúca rýchle a zrozumiteľné vyhodnotenie rizika užívanej kombinácie liekov. „Ide o aplikáciu, ktorá pracuje s rozsiahlou databázou liekových interakcií, pravidelne aktualizovanou na základe najnovších vedeckých poznatkov. Zároveň je to jediná aplikácia, poskytujúca pacientovi zrozumiteľné zhodnotenie potenciálnej interakcie s následnou možnosťou dohodnúť si termín konzultácie tejto interakcie s odborníkom – farmaceutom,“ konštatoval prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

vitamíny, zdravá strava, artróza, kĺby Čítajte aj Prečo si dať pozor na predávkovanie vitamínmi?

O spotrebe liekov v skratke

  • Priemerný obyvateľ Slovenska spotrebuje ročne približne 15 balení rôznych liečiv. V roku 2019 pripadalo na jedného obyvateľa približne 0,9 balenia ročne.
  • Najčastejším spôsobom, ako sa dostávajú lieky do životného prostredia, je ich samotné užívanie pacientmi. Približne 30 až 90 % liečiv z bežne užívaných liekov sa z tela vylúči močom alebo stolicou a dostane sa tak do odpadových vôd. Najväčší podiel znečistenia tak pochádza priamo z domácností, ďalej nemocníc a zdravotníckych zariadení.
  • Odhaduje sa, že približne 8 až 10 % účinných alebo iných látok z liekov alebo farmaceutických produktov, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, pochádza z nesprávne zlikvidovaných liekov – spláchnutých do toalety, nalievaných do odtokov alebo inak nevhodne zlikvidovaných v domácom odpade pacientmi.
  • Do kampane je zapojených viac ako 200 lekární z celého Slovenska, ktorých zoznam nájdete na stránke www.slek.sk. V zapojených lekárňach nájdete ekologické tašky s informačnou potlačou o správnej likvidácii nespotrebovaných liekov.

Ako správne likvidovať nespotrebované lieky?

  • Lieky nikdy nevyhadzujeme do odpadkového koša ani ich nikdy nesplachujeme.
  • Nespotrebované lieky môžeme odovzdať do ktorejkoľvek lekárne.
  • Do lekárne odovzdávame lieky oddelené od vonkajšieho obalu (škatuľky).
  • Tekuté a polotuhé lieky (sirupy, kvapky, masti, krémy a pod.) prinesieme vo fľaškách alebo tubách.
  • Obaly separujeme podľa druhu materiálu – papier, plasty, sklo.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #lieky #likvidácia #lieková interakcia