Potrebujú ženy vedieť, či majú v tele HPV vírus? Čo na to gynekologička?

Dnes je Svetový deň onkogynekologických diagnóz. Pri tejto príležitosti sme položili dve otázky MUDr. Stele Muránskej, gynekologičke z Health & Beauty Clinic v Košiciach.

20.09.2021 06:00
prevencia, prehliadka, lekárka, gynekológ Foto:
Pri nejasnom cytologickom náleze alebo pri pozitívnom cytologickom náleze sa odporúča kolposkopia. Kolposkopia je špeciálna vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa mikroskopicky hodnotí krčok maternice.
debata

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE poukazuje na vedecké štúdie, ktoré potvrdzujú, že až 1 z 3 žien s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice mala normálny výsledok bežnej cytológie, tzv. Pap testu. Modernejšou metódou je HPV genotypizačný test, ktorý pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice. Čo si o tom myslíte? Mala by každá žena poznať svoj HPV status?

Na vzniku rakoviny krčka maternice má najvýznamnejšiu úlohu infekcia rizikovými typmi HPV vírusov. Väčšina žien sa počas života infikuje niektorým z HPV vírusov (poznáme ich už viac ako 100, našťastie, vysokorizikové sú iba niektoré). Väčšinou si organizmus s infekciou poradí po krátkom čase sám. V menšej časti prípadov, najmä pri infekciách tzv. vysoko rizikovými HPV vírusmi (typy 16, 18, 31, 45) môže infekcia prejsť až do predrakovinových (tzv. dysplastických) zmien buniek. Áno, HPV detekcia sa u nás nevykonáva ako primárna skríningová metóda, no každá zmena na krčku sa už podrobí vyšetreniu HPV. Vzorka pre HPV DNA test sa získava podobne ako vzorka pre cytologické vyšetrenie. HPV DNA test zisťuje 14 rizikových HPV typov v jednej analýze a osobitne zisťuje tiež výsledky pre HPV 16 a HPV 18, ktoré spôsobujú približne 70 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. Okamžité výsledky slúžia pre ďalší manažment pacientky. Z pohľadu praxe si však myslím, že netreba polarizovať spoločnosť ešte aj v tomto a vytvárať pocit nedôvery. Podstatnejšie je dosiahnuť, aby ženy vôbec prišli na preventívnu gynekologickú prehliadku. Za seba môžem povedať, že v mojej praxi sa stalo len raz, že pacientka s normálnou cytológiou mala diagnostikovanú rakovinu krčka maternice.

Video
Pozrite si, ako vyzerá preventívne gynekologické vyšetrenie.

Momentálne v rámci ponuky zdravotných poisťovní a ich benefitov v zdravotných programoch ponúka jedna poisťovňa cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC bez doplatku 1 x ročne. Je takéto vyšetrenie presnejšie? Vie LBC robiť každý gynekológ, alebo toto vyšetrenie robia iba vybrané ambulancie?

Nevýhodou štandardnej cervikálnej cytológie je výskyt nereprezentatívnych preparátov spôsobených znečistením krvou, zápalovými elementami, hlienom alebo zlou kvalitou preparátov spôsobenou nesprávnym odberom a fixáciou. Naviac s objavom súvislosti medzi vznikom rakoviny krčka maternice a infekciou vysokorizikovými typmi HPV infekcie sa objavila potreba zisťovať okrem prítomnosti dysplastických dlaždicových alebo žľazových buniek aj prítomnosť týchto HPV vírusov. Preto v 90. rokoch minulého storočia vznikla v USA nová diagnostická metóda, ktorá umožnila spojiť a rozšíriť možnosti cytologického vyšetrenia krčka maternice, tzv. liquid-based cytológia (LBC). Je to nová technológia, v rámci ktorej sa odobraté bunky ihneď vytrepú do tekutého fixačného a transportného média v špeciálnej nádobke, tzv. vialke. Tým sa zabezpečí ich fixácia a zabráni sa ich mechanickému poškodeniu. Takýto odber je štandardný, a preto sa dá realizovať v každej gynekologickej ambulancii. Takto uložené bunky možno uchovávať pri izbovej teplote po dobu 5 až 6 týždňov. Je možné z nich pripraviť viacero cytologických preparátov. Prístrojovou technikou sa oddelia bunky od krvi, hlienu, zápalových buniek a iných nežiaducich prímesí, ktoré sťažujú mikroskopické hodnotenie. Bunky sú následne uložené v tenkej vrstve na sklíčko a farbia sa rovnako ako bežný cytologický náter. Výhody LBC oproti štandardnej cytológii sú tie, že 2–4 násobne zvyšujú záchyt predrakovinových lézií, z materiálu tej istej vzorky možno vyšetriť HPV aj sexuálne prenosné ochorenia (STD), významne znižuje počet nečitateľných alebo menej čitateľných sterov a podobne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #HPV #cytológia #LBC #gynekologička #gynekologická ambulancia #HPV vírus