Nechcete brať veľa tabletiek na tlak? Aké je riešenie?

Miera kontroly pacientov s hypertenziou sa za posledné dva roky na Slovensku výrazne zlepšila. Ukazuje to projekt, do ktorého bolo zapojených viac ako sto všeobecných lekárov a vyše štyroch tisíc ich pacientov s liečenou hypertenziou.

09.11.2021 06:00
tlak, hypertenzia, Foto:
Pravidelné meranie tlaku sa netýka iba liečených hypertonikov.
debata (13)

Koordinátorka projektu „Domáce monitorovanie tlaku krvi 2021“ MUDr. Adriana Šimková, PhD., hovorí o nádejných číslach: „V roku 2019 mala viac ako polovica pacientov vyšší krvný tlak, ako sa odporúča. Dnes, po dvoch rokoch, môžeme konštatovať, že až dve tretiny pacientov mali v ambulancii nameraný krvný tlak pod 140/90 mmHg.“ Hodnoty nad 140/90 mmHg opakovane namerané v pokoji znamenajú vysoký krvný tlak.

Za najväčšie problémy pri liečbe artériovej hypertenzie sa považuje na jednej strane nevedomosť pacientov (1 z 2 ľudí s hypertenziou o nej netuší) a na druhej nedostatočná ochota spolupracovať. Odhaduje sa, že na Slovensku máme približne dva milióny hypertonikov. Každý piaty pacient, ktorý v máji 2021 prišiel ku svojmu všeobecnému lekárovi na vyšetrenie a zmerali mu tam tlak krvi, vôbec netušil, že ho má vyšší. Po prepočte na dospelú populáciu sa to môže týkať až pol milióna ľudí na Slovensku. Meranie u všeobecných lekárov sa uskutočnilo počas mája – mesiaca merania tlaku krvi v rámci medzinárodného projektu ISH (International Society fo Hypertension). Ide o celosvetovú kampaň prebiehajúcou pod označením na sociálnych sieťach #becauseIsayso, čo v preklade z angličtiny znamená #pretozetitoho­vorim.

Zásady správneho merania krvného tlaku

 • certifikovaným poloautomatickým tlakomerom (určite nie zápästným)
 • počas 3 dní, najlepšie 6–7 po sebe idúcich dní
 • pred každou návštevou lekára
 • 2 merania ráno (s odstupom pár minút), 2 merania večer
 • v tichom prostredí, po 5 minútach pokoja, s prázdnym močovým mechúrom
 • posediačky, s opretým chrbtom a podopretým ramenom, chodidlá na zemi
 • pred meraním tlaku nefajčiť (a najlepšie je nefajčiť vôbec)
Efektívny liečba zahŕňa jednoduchý a účinný... Foto: SHUTTERSTOCK
DZ, tlakomer, Efektívny liečba zahŕňa jednoduchý a účinný liečebný plán.

Pred šesťdesiatpäťkou maximálne 130/80 mmHg

V súvislosti s adherenciou (ochota pacienta spolupracovať s lekárom) sa najčastejšie hovorí o počte predpísaných tabletiek. „Poslušnosť“, s akou pacienti dodržiavajú rady lekára a dôsledne užívajú liečbu, je podľa prieskumov priamo úmerná ich počtu (čím viac liekov, tým nižšia ochota ich užívať).

Iba pätina pacientov uvádza, že užíva presne toľko liekov, koľko má predpísaných. Naopak, takmer tretina pacientov by mala podľa porovnaní s liekovou databázou užívať viac liekov, ako deklaruje.

Nízka adherencia je pritom hlavnou príčinou nedostatočnej kontroly krvného tlaku a súčasne sa spája s vyšším rizikom kardiovaskulárnych príhod. Riešením je okrem dodržiavania správnej životosprávy aj znižovanie počtu predpísaných tabletiek, ktoré možno docieliť moderným prístupom k farmakologickej liečbe v podobe tzv. fixných kombinácií.

„Keď som ako mladá lekárka začínala na internom oddelení, mávali sme v rámci kliniky prednášky. V tom čase vznikala určitá idea, resp. vtedy to bol skôr sen, aby sme vedeli pacientovi v jednej tabletke poskytnúť čo najviac účinných látok (koncept tzv. polypill). To, čo znelo v minulosti ako sen, sa už stalo skutočnosťou. Pacienti s hypertenziou môžu mať v jednej tablete viac účinných látok – nielen na liečbu krvného tlaku, ale napríklad aj cholesterolu. Vychádzame z praxe – ak majú pacienti k dispozícii jednu tabletku, ktorú stačí užívať raz denne, a majú vďaka nej pokryté viaceré rizikové faktory, tak sa výrazne zvyšuje ich ochota užívať lieky. Vďaka tomu narastá aj efekt liečby,“ hovorí MUDr. Adriana Šimková.

MUDr. Anna Vachulová, PhD., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, dopĺňa: „Na Slovensku máme k dispozícii obrovské množstvo fixných kombinácií, ktoré sa pri liečbe hypertenzie môžu použiť. Aj v porovnaní s mnohými vyspelými štátmi sú u nás veľmi dobré možnosti liečby. Problémom je nedostatočná ochota pacienta užívať lieky.“

Viac pacientov dosiahne cieľové hodnoty tlaku krvi, ak užíva fixné kombinácie liečiv. Znamená to, že liek obsahuje dve alebo aj tri liečivá v jednej tablete. Efektívna liečba zahŕňa jednoduchý a účinný liečebný režim s minimom nežiaducich účinkov, s 24-hodinovou kontrolou tlaku krvi (vrátane rizikových skorých ranných hodín). Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecných lekárov MUDr. Adriana Šimková upozorňuje, že v rámci diagnostiky vysokého tlaku sa treba zamerať najmä na ľudí v produktívnom veku. 61 % hypertonikov tvorí veková skupina 35 až 64 rokov. „Rozhodne by sme sa nemali uspokojiť s tlakom nižším ako 140/80 mmHg u všetkých. Pacienti mladší ako 65 rokov by mali byť na seba prísnejší a ich cieľový tlak by mal byť nižší ako 130/80 mmHg.“

vyšetrenie, krvný tlak, tlakomer, hypertenzia, srdce Čítajte aj Hypertenzia: Ste v správnych číslach?

Dvakrát meraj… a vyhni sa následkom

Neoddeliteľnou súčasťou liečby hypertenzie je pravidelné sledovanie hodnôt krvného tlaku a srdcovej frekvencie. Pravidelne znamená 2-krát denne (ráno pred užitím lieku a večer), 2-krát po sebe (s dvojminútovým odstupom), v sede a v pokoji, 3 až 7 dní po sebe a pred každou návštevou lekára. Skvelou pomôckou je Záznamník domáceho monitorovania tlaku krvi, ktorého autorkou je MUDr. Adriana Šimková. Záznamník nájdete na www.pretozetitohovorim.sk.

Pravidelné meranie tlaku sa netýka iba liečených hypertonikov alebo starších ľudí. Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú 120/80 mmHg. V prípade, že si pravidelne meriate tlak a výsledky vašich meraní sa pohybujú v rozmedzí 130–140 mmHg, ide o prahové hodnoty, ktoré je potrebné sledovať. Nie je to dôvod na začatie liečby, ale na úpravu životného štýlu a ostražitosť. Ohrození môžu byť aj tridsiatnici a je vhodné, ak si spolu s rodičmi a so starými rodičmi občas odmerajú tlak.

Čísla a fakty na tému hypertenzie

 • Cieľové hodnoty krvného tlaku sú: pod 130/80 mmHg pre vekovú skupinu 18 až 65 rokov; u ľudí starších ako 65 rokov (vrátane pacientov nad 80 rokov) je tolerovateľná hranica menej ako 140/80 mmHg.
 • Srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu sa považuje za nebezpečnú bez ohľadu na vek , ide o rizikový faktor pre všetkých pacientov (nielen s hypertenziou).
 • Každé zníženie systolického tlaku o 10 mmHg významne znižuje riziko hlavných kardiovaskulárnych príhod, ischemickej choroby srdca, infarktu a srdcového zlyhania a vedie až k 13 % poklesu úmrtnosti.
 • Každý 5. pacient, ktorý prišiel k svojmu všeobecnému lekárovi a bol mu zmeraný tlak, nevedel, že ho má vyšší, ako by mal mať . Na Slovensku sa to týka pol milióna dospelej populácie.
 • Asi 1/3 pacientov s hypertenziou má aj zvýšenú srdcovú frekvenciu a zhruba 60 % má aj zvýšenú hladinu cholesterolu. 75 % hypertonikov nedosahuje odporúčanú hmotnosť.
 • 52 % pacientov má krvný tlak podľa odporúčaní. 33 % pacientov s hypertenziou má svoj tlak pod kontrolou (systolický aj diastolický), teda podľa odporúčaní.
 • Do projektu Domáce monitorovanie tlaku krvi 2021 sa zapojilo 112 všeobecných lekárov a 4 018 pacientov s liečenou artériovou hypertenziou. Išlo o pacientov v priemernom veku 59,8 roka, s priemernou dĺžkou liečby 9,3 roka. Vo vzorke mierne prevažovali ženy (51,9 %) nad mužmi (48,1 %).

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #meranie tlaku #vysoký tlak #hypertenzia #srdcovo-cievne ochorenia