Precvičte svoj mozog!

Mozog potrebuje v boji proti predčasnému starnutiu sústavný tréning a neustálu stimuláciu svojich funkcií (pamäti, pozornosti, vnímavosti, myslenia). Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržať v dobrej kondícii.

10.01.2022 06:00
senior, šach Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Vymyslite čo najviac slov, ktoré obsahujú na začiatku, v strede alebo na konci slovo:

HRA .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.........

LET .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­...........

CHOD .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.......

senior, pohyb, cvičenie, zdravý život Čítajte viac Chcete mať sviežu pamäť? Dajte sa na cvičenie

2. Zistite, o aké slovo ide (tréning pozornosti)

Kategória krajiny:
1. KAJSNOPO
2. PNMAAA
3. LOMOKSDVA

Kategória mestá:
1. MVOLECCHAI
2. ZLBUGRAS
3. BIUDRAPEC

Kategória mená:
1. NALEA
2. EBLAZAI
3. JERAND

Kategória zvieratá:
1. AAJCZ
2. EVACRIVE
3. RDPAELO

Kategória povolanie:
1. ATSKIT
2. EJKOPRTTAN
3. LKRIAPAM

Kategória medicínsky odbor:
1. GOREUNLÓ
2. EIARETPD
3. ÉPDROTO

mozog Čítajte viac Mozog je fascinujúci orgán. Ako zariadiť, aby fungoval?

3. Farebné slová

Obrázok zobrazuje slová napísané rôznymi farbami. Je potrebné nahlas vysloviť nie samotné slovo, ale farbu, ktorou je napísané. Keď sa dostanete na koniec textu, zopakujte cvičenie v opačnom poradí.
Slová nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.ruvztv.sk/…%20mozog.pdf

4. Schulteho tabuľka

Veľký simulátor periférneho videnia, pozornosti a rýchlosti čítania. Počas cvičenia by mala byť tabuľka vo vzdialenosti asi 30 až 35 cm od očí, ako pri čítaní knihy. Zamerajte sa na čísla v strede, tak aby ste zrakom pokryli celú tabuľku. Pokúste sa rozhliadnuť okolo stola – bez toho, aby ste pohli pohľadom (využívame len periférne videnie). Nájdite čo najrýchlejšie čísla v poradí od 1 do 25 a snažte sa ich vyslovovať nahlas. Je veľmi dôležité, aby ste neuhli pohľadom zo stredu tabuľky a hľadali čísla iba s periférnym videním. Začiatočníci dokončia úlohu za minútu, ale vaším cieľom je nájsť všetky čísla za 10 sekúnd.

Foto: ÚVZ SR
Alzheimer, hlavolam, Schulteho tabuľka

5. Cvičenie prstami

Urobte prstami pravej ruky znamenie víťazstva V a súčasne ľavou rukou urobte znamenie O. K. Potom rýchlo ruky vymeňte – pravá ruka O. K. a ľavá znamenie V. Vymieňajte znamenia na oboch rukách čo najrýchlejšie – robte to oboma rukami vždy naraz a čo najrýchlejšie. Cvičenie rozvíja pozornosť, schopnosť rýchlo prechádzať z jednej úlohy na druhú a komunikáciu medzi hemisférami.

Foto: ÚVZ SR
Alzheimer, prsty, cvičenie

6. Bimanuálne synchrónne písanie

Na toto cvičenie budete potrebovať dva listy papiera a písacie potreby. Keď je všetko pripravené, začnite v kreslení geometrických tvarov oboma rukami naraz – jednou rukou kreslíte kruh, druhou trojuholník. Môžete tiež písať písmená alebo slová (za predpokladu, že počet znakov je rovnaký pre obe ruky).

Foto: ÚVZ SR
Alzheimer, písanie, obojručný

Synchrónne písanie učí mozog, aby súčasne zvládol viac úloh, čím stimuluje činnosť oboch hemisfér.

Zdroj: úrad verejného zdravotníctva SR

Má niekto vo vašom okolí problém s pamäťou?

Odpovedzte na nasledujúcich 11 otázok a skonzultujte výsledok s príslušným odborníkom. Odpovede neumožňujú stanovenie diagnózy demencie alebo Alzheimerovej choroby. Môžu byť však zamyslením sa nad tým, či zmeny nie sú vážnejšieho charakteru a či nie je potrebné odborné vyšetrenie.

Ktorá odpoveď – áno, nie, neviem – najlepšie vyjadruje problémy s pamäťou u danej osoby?
1. Opakuje si stále niečo alebo pýta sa stále na to isté?
2. Je viac zábudlivý/-á, má problémy s krátkodobou pamäťou?
3. Potrebuje si robiť záznamy na pripomenutie vecí, ako sú domáce práce, nákupy, užívanie liekov?
4. Zabúda na dohovorené stretnutia, rodinné udalosti, sviatky?
5. Vyzerá smutný/-á, skleslo alebo je plačlivý/-á častejšie ako v minulosti?
6. Začal/-a mať problémy s počítaním, používaním peňazí a kontrolou financií?
7. Stratil/-a záujem o svoje obľúbené činnosti ako hobby, čítanie, návštevy kostola alebo iné sociálne aktivity?
8. Začína potrebovať pomoc pri jedení, obliekaní, kúpaní, toalete?
9. Začína byť podráždený/á, nepokojný/á, podozrievavý/á alebo začína vidieť či počuť nereálne veci a veriť im?
10. Existujú obavy ohľadne jeho/jej schopnosti riadiť auto, napr. nebezpečenstvo zablúdenia alebo nebezpečná jazda, alebo prestal/-a riadiť auto? Ak nikdy neriadil/-a auto, odpovedzte „nie“.
11. Má problémy pri vyjadrovaní sa s nájdením vhodných slov, s ukončením vety alebo pomenovaním vecí a ľudí?

Spolu odpovedí „áno“: Viac ako päť odpovedí „áno“ môže znamenať prítomnosť porúch pamäti a je vhodné konzultovať tieto otázky s lekárom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #cvičenie #mozog #tréning mozgu