Výšku krvného tlaku by sme mali sledovať už od štyridsiatky

Podľa kardiológov by sme výšku svojho krvného tlaku mali sledovať už od štyridsiatky, najmä ak pochádzame z rodiny s výskytom hypertenzie alebo trpíme nadváhou, cukrovkou, prípadne iným chronickým ochorením. Takisto mnohí pracujeme pod neustálym stresom. Veková hranica hypertonikov sa totiž posúva čoraz nižšie.

01.02.2022 06:00
Microlife, Sujet, Lifestyle, Weiler, dobré... Foto:
Meranie má byť nielen presné, ale aj jednoduché, aby sa používatelia vyvarovali zbytočných chýb.
debata

Nikomu sa nezdá čudné kupovať moderné prístroje monitorujúce chod našej domácnosti. Kvalitný monitoring však potrebuje aj náš mikrosvet. Nemalo by byť teda ničím výnimočným mať poruke aj kvalitný tlakomer. Podľa Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH) a Európskej kardiologickej spoločnosti (ECS) objektívny obraz o hodnotách tlaku krvi poskytujú jedine pravidelné kontroly krvného tlaku v pokojných domácich podmienkach a následná aktívna spolupráca pacienta s lekárom pri ich vyhodnocovaní.

Práve preto je veľmi dôležité nielen spoľahlivé meranie krvného tlaku, ale predovšetkým jeho pravidelné presné meranie. Z tohto dôvodu si pri kúpe tlakomera všímajme nielen dizajn, ale zaujímajme sa aj o presnosť merania, s ktorou sa krvný tlak zaznamenáva, ako aj o funkcie, ktorými je tlakomer vybavený. Iba tak môžeme svoj krvný tlak kontrolovať objektívne.

Video
Profesor Hatala: Ako pacient zistí, že má dobre kontrolovanú hypertenziu?

Podľa protokolov expertných spoločností

Podľa Mgr. Petra Podstupku, odborníka z oblasti metrológie, je vhodné používať klinicky testované digitálne tlakomery, ktorých presnosť bola overená podľa protokolov medzinárodných expertných spoločností, napríklad: ESH (Európska spoločnosť pre hypertenziu), BHS (Britská spoločnosť pre hypertenziu), GHS (Nemecká spoločnosť pre hypertenziu), AAMI (Americká asociácia pre vývoj lekárskych prístrojov) a sú vybavené minimálne funkciou IHB (Irregular Heartbeat), ktorá počas merania krvného tlaku spoľahlivo odhalí aj srdcovú arytmiu. Navyše je vhodné pri kúpe tlakomera požiadať o krátke zaškolenie, keďže pri meraní tlaku krvi sú dôležité správne nasadenie manžety, pokoj (10 minút pred meraním), vzpriamený sed a podobne.

Zaobchádzať s tlakomerom naučia napríklad aj v lekárňach, ktoré záujemcom o svoje zdravie takisto poskytujú službu merania krvného tlaku. Meranie má byť nielen presné, ale aj jednoduché, aby sa používatelia vyvarovali zbytočných chýb, ktoré môžu vznikať pri obsluhe prístroja.

tlak, krvný tlak, tlakomer, Hartmann Čítajte aj Ako si správne odmerať krvný tlak? Len neurobte nasledujúce chyby!

Presnosť a diagnostika predsieňovej arytmie

Komfortné a veľmi presné merania poskytujú užívateľom digitálne tlakomery vybavené unikátnou švajčiarskou technológiou MAM (Microlife Average Mode – počítačovo „spriemerovaným” meraním). Trojnásobné meranie sa zrealizuje počas troch minút, spracuje ho mikroprocesor a výsledkom sú vypočítané hodnoty tlaku krvi pacienta v stave pokoja – tie sa odčítajú na displeji. Konečnú hodnotu krvného tlaku nameranú MAM technológiou považujú odborníci za objektívne najpresnejšiu. Dokonale zmapovať hodnoty krvného tlaku a zároveň včas diagnostikovať predsieňovú arytmiu – zvlášť nebezpečné chvenie predsiení srdca, tzv. atriálnu fibriláciu, dokáže jedinečná svetová novinka – digitálny tlakomer so zabudovanou funkciou Afib. Atriálna fibrilácia postihuje hlavne ľudí nad 50 rokov, objavuje sa asi u 3 % ľudí v tomto veku a s ďalšími pribúdajúcimi rokmi exponenciálne narastá. Vo veku nad 70 rokov sa vyskytuje už u viac ako 10 % obyvateľov.

Mgr. Peter Podstupka preto odporúča tlakomer s funkciou Afib práve tejto vekovej skupine. Upozorňuje, že kľúčom na odhalenie atriálnej fibrilácie, ktorá je najväčšou hrozbou mozgovej porážky, je čas! Pri atriálnej fibrilácii môže dôjsť k uzatvoreniu mozgovej tepny zrazeninou, ktorá vycestovala krvným prúdom zo srdca a je doslova rozbuškou cievnej mozgovej príhody. Ide o najzávažnejšiu formu mŕtvice s najväčším rozsahom poškodenia mozgu a z toho vyplývajúcej úmrtnosti. Atriálna fibrilácia je zodpovedná za 20 % cievnych mozgových príhod, pričom trom zo štyroch prípadov mozgovej porážky spôsobenej atriálnou fibriláciou možno predísť pri včasnom zachytení problému. A práve tlakomery s funkciou Afib ju dokážu odhaliť v ranom štádiu ochorenia, keď pacient ešte nepociťuje žiadne príznaky. Peter Podstupka vyzdvihuje fakt, že včasné zaznamenanie skrytej predsieňovej arytmie dokáže znížiť riziko mozgovej porážky až o 68 %! Podľa štatistík je totiž práve mozgová porážka prvá najčastejšia príčina invalidity, druhá najčastejšia príčina demencie a tretia najčastejšia príčina smrti.

Dlhodobými výskumami sa zistilo, že znížením systolického (horného) krvného tlaku o 10 mmHg a diastolického (spodného) o 5 mmHg sa znižuje:

  • riziko mozgovej mŕtvice o 36 %
  • riziko srdcového zlyhania o 38 %
  • úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 %
  • riziko celkovej úmrtnosti o 10 %
  • Každý vzostup o 20/10 mmHg zvyšuje riziko úmrtia na srdcovo-cievne ochorenie dvojnásobne!

(Zdroj: prezentácia doc. MUDr. Slavomíry Filipovej, NÚSCH)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #krvný tlak #meranie tlaku #tlakomer #vysoký tlak #hypertenzia #srdcovo-cievne ochorenia