Viete, čo bolo prvým transplantovaným orgánom u človeka? Slovensko oslavuje polstoročnicu tohto zákroku

Pred päťdesiatimi rokmi sa v Bratislave uskutočnila prvá transplantácia obličky. Vo vtedajšej nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera na Kramároch sa k tomuto operačnému a život zachraňujúcemu výkonu podujal transplantačný tím Urologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pod vedením profesora akademika Vladimíra Zvaru. Na vtedajšie pomery išlo skutočne o unikátnu operáciu, ktorá za zapísala do histórie transplantácií na Slovensku, a tiež transplantačného programu v Bratislave. Éra transplantácií obličiek sa v Bratislave a na území Slovenska, ktoré bolo súčasťou Československa, začala písať v júni 1972.

27.06.2022 10:00
Transplantácia / Operácia / Foto:
Na rozvoji transplantačnej medicíny na Slovensku sa významne podieľa Slovenská transplantologická spoločnosť.
debata

Prvým transplantovaným orgánom u človeka sa stala práve oblička. Avšak myšlienka nahradiť poškodený, chorý alebo zničený orgán orgánom zdravým, a tak zachrániť život človeka, nie je nová. „V roku 1902 francúzsky chirurg Alexis Carrell napísal v časopise Lyon Chirurgical „Transplantácie orgánov, ktoré sú dnes chirurgickou kuriozitou, sa jeden deň môžu stať praktickou možnosťou ako náhrada chorých orgánov,“ hovorí prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky s Centrom pre transplantácie obličiek LF UK, SZU a UNB.

Významnú úlohu zohrali urológovia

Urológovia zohrali významnú úlohu v problematike odberov a transplantácií obličiek. Vychádzali pritom zo skúseností s chirurgickou liečbou vrodených aj získaných ochorení obličiek a dolných močových ciest. „V čase, keď transplantácia obličky bola novou a rizikovou metódou liečby chronickej renálnej insuficiencie, bol profesor Vladimír Zvara ochotný a schopný vziať na svoje plecia obrovskú zodpovednosť, tak medicínsku, tak i spoločenskú a začať v Bratislave integrovaný dialyzačno-transplantačný program. Pred 50 rokmi vykonal so svojimi spolupracovníkmi prvú transplantáciu obličky u pacienta, ktorý bol liečený dialýzou,“ dodáva profesor Ján Breza.

Prvým transplantovaným orgánom u človeka sa... Foto: GRAPE
transplantácia, transplantácie, čiara života, ruka Prvým transplantovaným orgánom u človeka sa stala práve oblička. Avšak myšlienka nahradiť poškodený, chorý alebo zničený orgán orgánom zdravým, a tak zachrániť život človeka, nie je nová.

Na rozvoji transplantačnej medicíny na Slovensku sa významne podieľa Slovenská transplantologická spoločnosť. „V posledných rokoch bolo prijatých niekoľko dôležitých opatrení zacielených na ďalší rozvoj transplantačného programu. Spomeniem platbu za výkon „Identifikácia darcu orgánov,“ odborné usmernenie o transplantačných koordinátoroch, štandardný postup pri identifikácii a manažmente živých darcov obličiek, a samozrejme, celoslovenskú kampaň Sedem životov, ktorá pomáha šíriť osvetu o darcovstve a orgánových transplantáciách už siedmy rok,“ približuje situáciu posledných rokov doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre orgánové transplantácie.

Transplantácie zachránili 160 životov

Rok 2020 a 2021 sa niesol v duchu prísnych pandemických obmedzení a sťaženého manažmentu darcov na intenzivistických pracoviskách. Napriek tomu sa v roku 2021 slovenským lekárom podarilo vďaka orgánovej transplantácii zachrániť 160 ľudských životov. V minulom roku teda dostalo novú obličku 115 pacientov, srdce 17 pacientov, pečeň 26 pacientov a pľúca dvaja. Mŕtvych darcov bolo 60 a živých darcov 18.

MUDr. Martin Demeš Čítajte rozhovor Telo s chorými obličkami rýchlo starne

„Jednoznačná výzva, ktorá pred nami stojí dlhodobo, je vzdelávanie v oblasti darcovstva a transplantácií. Odtabuizovať smrť je v našej krajine veľmi dôležité. Je to neľahká téma, avšak významná pre spoločnosť. Stále je na čakacej listine príliš veľa pacientov, ktorí čakajú na životne dôležitý orgán,“ pridáva sa MUDr. Martin Chrastina, PhD., hlavný transplantačný koordinátor. Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už sedem rokov aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov. Pri príležitosti tohtoročného 50. výročia prvej transplantácie obličky odborníci upriamujú pozornosť na transplantácie orgánov od mŕtvych aj živých darcov. Viac informácií na www.sedemzivotov.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #oblička #transplantácia obličky #koordinátor #transplantácie