Účinná stimulácia ovplyvní udržanie moču aj sex. Ako?

Panvové dno je zložitá štruktúra, ktorá pozostáva z kostrových a priečne pruhovaných svalov. Tie zohrávajú dôležitú úlohu v tom, či udržíme moč. Schopnosť zadržať moč na čas, ktorý je potrebný na vyhľadanie toalety, nazývame kontinencia. Byť kontinentný znamená, že plne ovládame náš močový mechúr a močovú rúru. Močová inkontinencia je teda chronický stav spojený s nedobrovoľným únikom moču, píše v odbornom článku MUDr. Lenka Turoňová, PhD.

31.08.2022 06:00
kamala, pr Foto:
Pred niekoľkými rokmi bola vyvinutá nová, neinvazívna technológia, ktorá využíva vysoko intenzívne elektromagnetické pole.
debata

Pre správne udržanie moču potrebujeme silné svaly panvového dna. Práve panvové kostrové svalstvo podporuje močový mechúr, močovú rúru a ostatné panvové orgány, a tým udržiava optimálny uzatvárací tlak močovej trubice a zabraňuje tak mimovoľnému úniku moču.

Asi netreba zdôrazňovať, že príznaky, ktoré sú spojené s močovou inkontinenciou, významne znižujú celkovú kvalitu života. Podľa údajov zverejnených v Global Forum of Incontinence trpí močovou inkontinenciou 4 až 8 percent populácie. Výskyt stúpa logicky s vekom, ale inkontinencia sa môže rozvinúť aj u mladších pacientov, napríklad po niektorých chirurgických zákrokoch, vaginálnom pôrode veľkého dieťaťa a podobne.

Existujú aj nechirurgické metódy, prostredníctvom ktorých možno dostať svoje panvové dno do kondície. Vo všeobecnosti sú známe tzv. Kegelove cviky, používanie rôznych vaginálnych závažíčok, magnetická stimulácia a široké spektrum elektrostimulač­ných metód.

Pred niekoľkými rokmi bola vyvinutá nová, neinvazívna technológia, ktorá využíva vysoko intenzívne elektromagnetické pole. To prechádza cez nervovo-svalové tkanivo a vyvoláva intenzívne sťahy, po ktorých sa výrazne zlepší stav svalov panvového dna.

Podľa výsledkov z odbornej literatúry sa liečba močovej inkontinencie s pomocou tejto stimulácie so skratkou HIFEM ukázala veľmi účinná pri liečbe pacientov s viacerými typmi inkontinencie a jej rôznymi stupňami. Vďaka liečbe problémy s nechceným únikom moču menej zasahovali do každodenného života pacienta, príznaky sa zmiernili alebo vymizli.

odkaz
Kamala , pr, nepouzivat

Na dosiahnutie liečebného cieľa je potrebné urobiť stovky správne vykonaných a cielených kontrakcií. Výhodou technológie HIFEM je mechanizmus rýchlo sa meniaceho elektromagnetického poľa, ktorý vyvolá tisíce sťahov len počas jedinej terapie. To nie je možné dosiahnuť žiadnym bežným cvičením. Ich vysoká intenzita a frekvencia zabezpečuje, že ich pacient vykoná správne a cielene. Pri cvičení Kegelových cvikov človek nemusí byť schopný vykonávať sťahy vždy správne a rovnakým spôsobom. Okrem toho je pravidelné cvičenie časovo omnoho náročnejšie v porovnaní s trojtýždňovým trvaním liečby v elektromagne­tickom kresle HIFEM.

Liečba HIFEM je tiež významne intenzívnejšia ako elektrostimulácia. Celkové zlepšenie po liečbe potvrdzuje vyše 64 percent pacientov, pričom takmer 35 percent sa úplne vylieči! Terapiu vo všeobecnosti pacienti veľmi dobre tolerujú, pretože táto terapia nie je invazívna, nemá nejaké závažné riziká a medzi nezanedbateľné prínosy patrí zlepšenie sexuálnej spokojnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #moč #urológ #inkontinencia moču #urológia #únik moču #stresová inkontinencia