Čo sú generické lieky a prečo by sme im mali dôverovať?

PharmDr. Lukáš Jaroščiak z Lekární Salvator a Synka v Terchovej odpovedá na otázku, čo sú generické a biosimilárne lieky a prečo by im pacient mal dôverovať.

23.02.2023 00:00
Unipharma, pr, nepouzivat
PharmDr. Lukáš Jaroščiak z Lekární Salvator a Synka v Terchovej

Generický liek je liek, ktorý bol uvedený na trh potom, ako pôvodný výrobca originálneho lieku stratil na účinnú látku, ktorú obsahuje patentovú ochranu (spravidla je to 10 rokov). Generické lieky sú účinnou látkou totožné s originálnymi liekmi. Môžu sa mierne líšiť v obsahu a množstve pomocných látok. Tieto lieky sú však omnoho lacnejšie ako originálne, keďže ich výrobca nemusel investovať do ich výskumu a vývoja.

Biosimilárny liek je vlastne „generikum“ k biologickému lieku, avšak liečivo sa môže mierne líšiť od liečiva obsiahnutého v biologickom lieku. Rozdiely medzi biologickými a biosimilárnymi liekmi sú však veľmi malé. Dá sa povedať, že biosimilárny liek funguje prakticky rovnako ako biologický liek.

Generické a biosimilárne lieky sú neoddeliteľnou zložkou farmaceutického trhu s liekmi. Okrem ekonomického prínosu pre zdravotný systém, zabezpečujú širšiu dostupnosť danej účinnej látky na trhu. Takéto lieky sa potom stávajú dostupnejšie pre širšie spektrum pacientov. Samozrejme, môžu zohrávať aj dôležitú úlohu v prípade nedostupnosti, či už originálneho alebo iného generického lieku, keďže trh s daným liečivom je vďaka nim širší.

Generické lieky svojou kvalitou, terapeutickým účinkom, biologickou dostupnosťou a liekovou formou sú rovnako kvalitné ako originálne lieky. Rovnako je to aj v prípade biosimilárnych a biologických liekov.

chyba