Idete na dovolenku? Ktoré očkovania sú povinné?

Pri dobrodružných cestách po celom svete je dôležité nič nepodceniť, tým skôr, ak cestujete individuálne.

30.06.2023 06:00
Mladá rodinka Foto:
Medzi jediné povinné očkovania do zahraničia patrí pri návšteve niektorých krajín vakcinácia proti žltej zimnici a proti meningokokovej meningitíde.
debata

Samotná cestovná kancelária by mala klientov upozorniť na možné riziká v závislosti od destinácie, veku cestovateľa, jeho zdravotného stavu, dostupnosti lekárskej starostlivosti a stupňa rizikového správania.

Následne lekár z očkovacieho centra, niekedy aj všeobecný lekár, zostaví cestovateľovi individuálny očkovací plán.

Medzi „cestovateľské“ odporúčané očkovania patria vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu A a B (béčková hepatitída je od roku 1998 v celoplošnom očkovaní dojčiat), brušnému týfusu, besnote, japonskej encefalitíde, cholere, tetanu a poliomyelitíde (detská obrna).

Detská obrna je síce v povinnom očkovaní a v SR sa, verme že, so zdrojom nákazy nestretneme. V afrických a ázijských krajinách však áno a u ľudí starších ako 30 rokov už môže dôjsť k poklesu hladiny ochranných protilátok.

Takisto netreba zabúdať ani na pravidelné preočkovanie proti tetanu. Medzi jediné povinné očkovania do zahraničia patrí pri návšteve niektorých krajín vakcinácia proti žltej zimnici a proti meningokokovej meningitíde pri cestách do Saudskej Arábie v období hadž.

Cestovateľ by si mal ešte pred návštevou očkovacieho centra skontrolovať, či má platné očkovanie najmä proti tetanu (každých 10–15 rokov) a záškrtu. Túto informáciu má poznačenú v karte všeobecný lekár.

Očkovanie proti žltej zimnici

Žltá zimnica je vírusové ochorenie často so smrteľnými následkami. Prenášajú ju komáre. Očkovanie je povinné pre všetkých ľudí prichádzajúcich z regiónov výskytu žltej zimnice.

Očkuje sa jednou dávkou najmenej 10 dní pred vstupom do endemickej oblasti. Ochrana trvá po celý život, preočkovanie nie je nutné, imunita navodená jednou dávkou je dostatočná po celý život.

Očkovanie sa musí zaznamenať v špeciálnom medzinárodnom očkovacom preukaze.

Očkovanie proti meningokokovej meningitíde

Ide o veľmi závažné ochorenia s rýchlym priebehom a vysokou smrtnosťou. Pôvodca je baktéria, ktorá má rôzne sérotypy. Aplikácia vakcíny obsahujúca štyri sérotypy je povinná pre pútnikov do Mekky.

V súčasnosti používané vakcíny (tzv. konjugované) obsahujú v jednej vakcíne subtypy meningokokov A, C, W 135, Y a v osobitnej vakcíne subtyp B. Na toto nepovinné očkovanie v rámci benefitov môže prispieť aj zdravotná poisťovňa.

Očkovanie proti hepatitíde typu A a B

Základné očkovanie, ktoré by mal mať každý dovolenkár, nielen cestovateľ. Ochorenie spojené so žltým sfarbením kože a očných bielok je spomínané už v starovekom Grécku (žltačka je príznak nie názov ochorenia, ožltnutie nastáva najmä v prípade typu A).

Až v 50. rokoch minulého storočia sa začal rozlišovať rozdiel medzi dvoma základnými typmi hepatitídy (zápal pečene) A a B. Hepatitída A je choroba „špinavých rúk“, hepatitída B sa prenáša krvnou cestou a častejšie vedie do chronického štádia s následnou cirhózou pečene.

žmúrenie, slnko, oči, tieň, žena Čítajte viac Používate v lete ochranu? Mali by ste, inak zvyšujete výskyt tohto nebezpečného ochorenia

Na Slovensku sa proti „béčkovej hepatitíde“ povinne očkujú deti a vybrané profesijné skupiny ľudí. „Béčková hepatitída“ je stonásobne nákazlivejšia ako HIV! Očkovanie proti hepatitíde A pozostáva z dvoch dávok, proti B z troch dávok a kombinovaná vakcína proti A + B z troch dávok.

Na toto nepovinné očkovanie (A a A+B) v rámci benefitov prispievajú aj zdravotné poisťovne. Proti ostatným typom hepatitídy (C, D, E) neexistuje očkovanie.

Očkovanie proti brušnému týfusu

Človek sa nakazí baktériou kontaminovanou vodou alebo potravinami. Brušný týfus spolu s paratýfusom A a B je najmä v oblasti trópov označovaný aj ako črevná horúčka (enteric fever), pretože najväčšie chorobné zmeny aj s možným ohrozením života neliečeného týfusu sú práve na tenkom čreve.

Ochorenie vzniká požitím kontaminovanej vody alebo potravín, ale aj pri kontakte s chorým alebo bacilonosičom. Očkuje sa jednou dávkou vakcíny najmenej 14 dní pred odchodom do rizikovej oblasti. Ochrana trvá tri roky.

Očkovanie proti japonskej encefalitíde

Rezervoárom vírusu, ktorý vyvoláva nákazu, sú ošípané a infekciu prenášajú komáre. Očkovanie sa odporúča len cestovateľom do vidieckych oblastí pri pobyte dlhšom ako jeden mesiac v sezóne prenosu (obdobie dažďov).

Očkovanie sa odporúča pre cestovateľov do uvedených oblastí, hlavne pri dlhodobejšom pobyte aj mimo miest. Očkuje sa dvoma dávkami v mesačnom intervale, imunita pretrváva zhruba tri roky.

Očkovanie proti cholere

Cholera je veľmi závažné hnačkové ochorenie postihujúce výlučne človeka. Je stále častá v chudobných štátoch sveta s nízkym hygienickým štandardom a s nedostatkom pitnej vody.

Ochorenie vyvolané baktériou sa začína väčšinou náhle, so stupňujúcimi sa hnačkami, ktoré vedú k veľkým stratám vody a minerálov.

Cestovateľom do rizikových oblastí sa odporúča perorálna (cez ústa) vakcína, ktorá chráni aj proti ďalšej baktérii často spôsobujúcej hnačky – E-coli. Podávajú sa dve dávky a je nutné preočkovanie po dvoch rokoch.

Očkovanie proti besnote

Najčastejší prenos besnoty na človeka je po uhryznutí psom. U nás sa psy očkujú, ale na dovolenke v exotike táto nákaza stále hrozí – aj od opíc a netopierov.

klobúk, slnečné okuliare, opaľovanie Čítajte viac Viete, že zákerný melanóm má svoju abecedu? Treba ju poznať. F ako "funny" vtipné nie je

Preventívne sa očkuje riziková populácia (veterinárni lekári, chovatelia zvierat, pracovníci vo zvieracích útulkoch, lesní robotníci), ale aj cestovatelia do oblastí s endemickým výskytom besnoty (ak tam idú na viac ako mesiac).

Nezaočkovaný človek, ktorého pohrýzlo neznáme zviera (nemuselo mať príznaky besnoty!) dostane obyčajne päť dávok vakcíny. Rozvinuté ochorenie totiž nie je liečiteľné, je smrteľné.

(V tomto článku spomíname iba cestovateľské vakcíny, ktoré nie sú v povinnom očkovacom kalendári, aj keď niektoré z nich, napr. detskú obrnu či záškrt, je vhodné pri cestovaní do určitých krajín zopakovať, ak uplynulo viac ako 10 rokov od posledného očkovania.

Poradia lekári na poliklinikách pre cudzokrajné choroby. Proti malárii neexistuje očkovanie a proti horúčke denque je nová vakcína predbežne k dispozícii v ČR. Optimálne je chrániť sa pred moskytmi repelentmi, oblečením a proti malárii v malarických oblastiach odporúčanou chemoprofylaxiou – antimalarikami.)

Kde je možné dať sa zaočkovať?

 • oddelenia pre cudzokrajné choroby (zoznam na www.infektologia.sk)
 • praktickí lekári pre deti a dorast
 • praktickí lekári pre dospelých

(Niektoré typy „cestovateľských vakcín“ môžu podať jedine v centrách pre cudzokrajné choroby.)

Základ cestovnej lekárničky (na bežnú dovolenku)

 • lieky proti teplote a bolesti (paracetamol, ibuprofén)
 • pastilky proti bolesti hrdla
 • lieky proti hnačke (preventívne probiotiká)
 • rehydratačné vrecúška, resp. šumivé tablety
 • voľnopredajné 7 tbl. balenie protialergických liekov (v prípade poštípania včelou, akútnej alergie na slnko)
 • dezinfekčný sprej na škrabance a rany, náplasti, obväz
 • kalciová masť (príp. antibiotická masť) na drobné poranenia
 • sprej, masť na slnečné popáleniny
 • repelent, gél po poštípaní hmyzom
 • teplomer, pinzeta, nožnice
 • antiseptické kvapky do očí, príp. kvapky do uší (najmä ak máte malé dieťa), kvapky do nosa
 • pre silných alergikov s možnosťou vzniku anafylaktického šoku balíček prvej pomoci: samovystreľovacie pero Epi-pen (adrenalín v autoinjektore), kortikoid v tabletách, antihistaminikum v tabletách
 • lieky, ktoré užívate pravidelne podľa vlastnej potreby

Na všetkých liekoch pred odchodom skontrolujte exspiráciu – dobu použiteľnosti!

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #leto #dovolenka #cestovanie #zdravie #očkovanie #cestovateľ