Nová sieť záchraniek ohrozí pacientov

Ak by sa návrh premietol do praxe, predstavovalo by to výrazne zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a priame ohrozenie slovenských pacientov, tvrdí Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá žiada stiahnutie návrhu.

09.12.2023 05:00
Záchranka / Sanitka / Dopravná zdravotná služba / Foto:
Zhorší sa dostupnosť záchrannej služby?
debata

Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti okrem iného poukazuje na nerovnomerné rozmiestnenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktoré zásadne znižuje ich dostupnosť v niektorých regiónoch.

„Uvedomujeme si, že sa ide o materiál, ktorý bol vypracovaný v gescii predstaviteľov predchádzajúcej vlády. Rovnako sme si vedomí, že v kontexte samotného procesu tvorby siete za finálne dodanie vstupov pre jej tvorbu je plne zodpovedné Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Aj preto žiadame nové vedenie rezortu zdravotníctva, aby zvážilo všetky fakty a zabránilo potenciálnemu ohrozeniu slovenských pacientov," vyzývajú poskytovatelia prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Tí okrem iného poukazujú na nerovnomerné rozmiestnenie ambulancií ZZS, ktoré podľa nich zásadne znižuje ich dostupnosť v niektorých regiónoch. Na krajskej úrovni je napríklad v Žilinskom kraji o deväť posádok menej oproti súčasnému stavu. V iných regiónoch sú zase stanice alokované mimo okresných miest a teda mimo koncentrácie obyvateľstva. „Niektoré stanice sú umiestnené v koncových obciach, kde končí cestná infraštruktúra, čo sa javí ako vysoko rizikové a zároveň to znižuje ich efektívny rádius zásahu," argumentujú.

Sieť fixných staníc ZZS zase podľa asociácie obmedzuje možnosti optimálneho rozmiestnenie staníc. Pevné stanice totiž zafixujú až tretinu siete. Zároveň nie je zrejmé, na akom základe bola vytvorená pevná sieť 67 bodov. Návrh taktiež podľa poskytovateľov ignoruje alarmujúci nedostatok lekárskeho personálu. Navrhovaná sieť dokonca navyšuje dodatočné lekárske posádky. Trend je pritom stavať systém na kvalitných a vzdelaných záchranároch.

Záchranky treba rozšíriť o nové služby

Návrh taktiež údajne neobsahuje systémové riešenia. „Trend v okolitých krajinách je spájať emergentné a neemergentné zložky v systéme. V návrhu chýba koncepčné riešenie, ktoré by rozšírilo systém ZZS o posádky dopravnej zdravotnej služby, komunitné sestry alebo iné výjazdové tímy, nakoľko Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby čoraz častejšie rieši stavy, ktoré nesúvisia s ohrozením života," uzatvára asociácia.

Proti zmenám v sieti záchrannej zdravotnej služby sa už postavila Asociácia nemocníc Slovenska. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v parlamentnej hodine otázok na členov vlády uviedla, že navrhovaná sieť staníc ZZS sa s vysokou pravdepodobnosťou ešte bude meniť. „Identifikovali sme v analýze viaceré nezrovnalosti, ktoré aktívne riešime," priznala.

debata chyba
Viac na túto tému: #letecká záchranka #záchranka