Čo je to falšovaný liek? Ako sa vyhnúť tomu, že si kúpite takýto liek?

Problematika falšovaných liekov je celosvetový problém. Našťastie, existuje takzvaná smernica FMD, ktorá zabezpečuje a kontroluje originalitu liekov. Ako bežný človek zistí či je jeho liek originálny? Odpovedala Mgr. Terézia Ládiová, odborná zástupkyňa spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

15.12.2023 00:00
Unipharma, pr, nepouzivat
Mgr. Terézia Ládiová, odborná zástupkyňa UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Falšovanie liekov zahŕňa výrobu, distribúciu a predaj nelegálnych farmaceutických produktov, ktoré často obsahujú nesprávne dávkovanie, nečistoty alebo dokonca úplne iné zložky. Pacienti, ktorí užívajú falšované lieky môžu čeliť nečakaným vedľajším účinkom, nedostatočnej účinnosti alebo dokonca fatálnym následkom. Na prvý pohľad môže falzifikát vyzerať na nerozoznanie od originálu.

V reakcii na túto hrozbu farmaceutický priemysel a regulačné orgány zaviedli opatrenia na kontrolu pravosti liekov s cieľom zabezpečiť, že pacienti dostanú kvalitné, bezpečné a účinné lieky. Dňa 9. februára 2019 vstúpilo do platnosti nariadenie FMD (smernica 2011/62/ES), ktoré môžeme nazvať ako kontrola originality liekov. V praxi to znamená, že každý liek má na vonkajšom obale svoj jedinečný kód, ktorý obsahuje informácie o jeho pôvode, dátume výroby a ďalšie dôležité údaje.

Okrem kódu si na vonkajších obaloch lieku môžete všimnúť ďalší ochranný prvok – nástroj proti manipulácii. Pre lepšiu predstavu to môže byť napríklad nálepka, ktorá sa pri prvom otvorení pretrhne. Takto je možné overiť, či do lieku nebolo nejakým spôsobom zasahované.

Veľkodistribútor, ako súčasť liekového reťazca, má povinnosť podieľať sa na predchádzaní vstupu falšovaných liekov na trh. V priebehu príjmu tovaru kontrolujeme ochranné prvky pri všetkých dodávkach liekov. Pri podozrení na falšovaný liek ho bezodkladne presunieme do karantény a kontaktujeme príslušné orgány.

Vďaka týmto opatreniam sa významne znížilo riziko, že by pacienti mohli dostať v lekárni falzifikát lieku. Rovnako aj lekáreň pri výdaji lieku kontroluje ešte raz jeho pravosť. Zvýšená opatrnosť je však potrebná pri nákupe liekov na internete. Aj keď táto možnosť môže byť pohodlná, je nevyhnutné si uvedomiť riziká a zachovať opatrný prístup k tomuto spôsobu nákupu liekov. Predovšetkým by sme mali vyhľadávať iba overené a legitímne online lekárne. Treba mať na pamäti, že aktuálny zákon neumožňuje nákup liekov viazaných na lekársky predpis prostredníctvom internetových stránok. Takéto lieky si však môžete online rezervovať v konkrétnej lekárni.

Dostupnosť liekov v lekárni si ľahko overíte na PLUSeRecept.sk

chyba