To naozaj? Sestry chcú predpisovať lieky a určovať diagnózy

Sestry a pôrodné asistentky žiadajú prehodnotiť svoje kompetencie. Poukazujú na to, že na základe vzdelania by mohli vykonávať viac činností. Zlepšilo by to podľa nich prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti.

15.12.2023 16:00
lieky, injekcia, lekár, pacient, sestra,... Foto:
Zdravotné sestry by mohli robiť oveľa viac, ako len brať krv.
debata (3)

Rozšírené kompetencie by podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek mohli zefektívniť prácu v ambulancii a znížiť čakanie pacienta na vyšetrenie. Komora navrhuje, aby sestry mohli predpisovať špecializovaný zdravotnícky materiál či vybrané lieky u pacientov, ktorí sú stabilizovaní v dlhodobej starostlivosti a potrebujú rutinné kontroly.

„Sestra pri prvom kontakte s pacientom môže odobrať anamnézu, stanoviť pracovnú diagnózu pacienta, indikovať základné laboratórne a röntgenologické vyšetrenia, zhotoviť EKG, zmerať a posúdiť fyziologické funkcie. Takto pripravený pacient so všetkými hotovými vyšetreniami by bol podľa potreby pripravený do starostlivosti lekára," uviedla prezidentka komory Iveta Lazorová.

Komora chce do vyhlášky zapracovať tie činnosti, ktoré sestry robia aj v súčasnosti, no nie sú dostatočne zadefinované. „Sestry a pôrodné asistentky v súčasnosti častokrát vykonávajú činnosti, na ktoré nemajú zákonné oprávnenie, napríklad zavádzajú močové katétre u mužov a detí, podávajú transfúzie krvi, vyberajú stehy z rán, upravujú dávky kontinuálnych liekov, či v ambulanciách predpisujú lieky, vypisujú PN-ky a podobne. Sprehľadnenie kompetencií by pomohlo zlegalizovať súčasný stav," doplnil viceprezident komory Lukáš Kober.

„Zároveň by to bola motivácia pre súčasné sestry ostať v systéme, ale aj motivácia pre potenciálnych nových uchádzačov o štúdium odboru ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia. Samozrejme, že so sprehľadnením a rozšírením odborných činností sestier a pôrodných asistentiek, ako aj ich zodpovednosti, by sme mali pristúpiť k úprave ich miezd," dodala Iveta Lazorová.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotná sestra #zdravotná dokumentácia #ordinácia