Elektronickú PN vystavia pacientom aj špecialisti

Do systému sa od nového roka okrem všeobecných lekárov, gynekológov a lekárov ústavnej zdravotnej starostlivosti zapojili aj ambulantní špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubnú starostlivosť.

01.01.2024 05:00
Lekárka Foto:
ePN predpisujú už aj špecialisti.
debata

ePN je služba Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Sociálnej poisťovne. Nahradila donedávna používané päťdielne papierové tlačivo, ktoré poistenec doručoval zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. Znamená výlučne elektronickú komunikáciu medzi lekárom, NCZI, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom.

Poistencovi v prípade zdravotných problémov postačuje len návšteva lekára a následne sa odchádza liečiť. Všetky údaje a dokumenty si lekár a inštitúcie vymenia elektronicky.

Poistenec má všetky údaje o svojej dočasnej práceneschopnosti prístupné v Elektronickom účte poistenca. Ten majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup buď osobne v pobočke alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Špecialisti združení v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) v polovici decembra uviedli, že novú povinnosť vystavovať ePN od 1. januára budúceho roka odmietajú vykonávať. „Na Slovensku historicky odvždy potvrdenia o pracovnej neschopnosti vystavovali, viedli a ukončovali praktickí lekári, desaťročia v papierovej neskôr, po ročnom prechodnom období, od 1. júna tohto roka v elektronickej podobe," uviedol ZAP. Novela zákona o sociálnom poistení však uložila túto povinnosť i lekárom špecializovanej ambulantnej starostlivosti.

Oprávnení lekári mohli ePN vystaviť od 1. júna 2022 dobrovoľne. Duálne obdobie vystavovania papierových a elektronických potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti sa skončilo 31. mája 2023 a odvtedy oprávnení lekári pacientom vystavujú doklad o práceneschopnosti elektronicky povinne.

debata chyba
Viac na túto tému: #PN #pracovná neschopnosť #ePN