„Petra Vlhová sa k tréningom vráti najskôr na jeseň,“ vraví ortopéd Maroš Varga

Roztrhnuté väzy v kolene, tak znie diagnóza slovenskej šampiónky Petry Vlhovej, ktorá spadla na Svetovom pohári v Jasnej. Operáciu lyžiarka podstúpi vo Švajčiarsku pod vedením uznávaného špecialistu Oliviera Siegrista. „Vo väčšine prípadov ošetrujeme kompletné pretrhnutie predného skríženého väzu jeho náhradou iným tkanivom,“ vysvetľuje Maroš Varga, vedúci lekár a medicínsky riaditeľ Šport-Artro centra nemocnice v Košiciach-Šaci. V rozhovore sa dozviete, ako operácia vyzerá, ako dlho môže v podobných prípadoch trvať rekonvalescencia a čo všetko musí pacient dodržiavať.

31.01.2024 06:00
NKE MUDr. Maros Varga Foto:
Športový lekár Maroš Varga z nemocnice v Košiciach-Šaci pri svojej práci.
debata

Akú úlohu plnia v ľudskom organizme väzy?

Väzy sú štruktúry kĺbov, ktoré spájajú navzájom kĺbové plochy a stabilizujú kĺb, zlepšujú jeho pevnosť.

Aké sú najčastejšie príčiny natiahnutých či dokonca roztrhnutých väzov v kolene?

V kolennom kĺbe máme štyri hlavné väzy, dva postranné väzy a dva skrížené väzy. Najčastejšie postihnutým väzom pri úraze býva vnútorný postranný väz. Druhým najčastejšie poraneným väzom je predný skrížený väz kolena. Poznáme tri stupne poškodenia väzov. Prvý stupeň je natiahnutie väzu, kedy dochádza k drobným trhlinám (mikrotrhlinám) v štruktúre tkaniva. Hojenie tohto stupňa poškodenia je spontánne po určitej dobe pokojového režimu a nezaťažovania.

Druhým stupňom je čiastočné pretrhnutie tkaniva väzu, kedy sú trhliny už viditeľné a liečba je stanovená podľa ich veľkosti. Väčšina týchto typov trhlín sa lieči neoperačne – sadrovou dlahou alebo ortézou, odľahčovaním pomocou bariel, pokojovým režimom trvajúcim väčšinou štyri až šesť týždňov, s následnou rehabilitáciou. Tretí stupeň poškodenia väzu je jeho kompletné pretrhnutie. V prípade postranných väzov kolena je možné očakávať zhojenie aj kompletného pretrhnutia pokojom, odľahčovaním a rehabilitáciou. Závisí to od anatomického miesta, kde došlo k pretrhnutiu. V prípade kompletného pretrhnutia predného skríženého väzu nie je možné očakávať zhojenie bez operácie.

Ako vyzerá operácia?

V súčasnosti poznáme dve techniky ošetrenia kompletného pretrhnutia predného skríženého väzu. Prvou možnosťou je jeho zošitie, ktoré je možné vykonať len veľmi skoro po úraze za podmienky, že nie je poškodený iný väz v kolene. Vo väčšine prípadov však v modernej športovej traumatológii a ortopédii ošetrujeme kompletné pretrhnutie predného skríženého väzu jeho náhradou iným tkanivom, najčastejšie šľachou z takzvaných hamstringov alebo z časti patelárnej šľachy, ide o techniku BTB.

Čo všetko musí pacient robiť a dodržiavať po operácii v rámci rekonvalescencie?

Pooperačná starostlivosť o pacientov po rekonštrukcii skrížených väzov kolena trvá minimálne šesť mesiacov. Dĺžka hojenia nového tkaniva, ktoré nahrádza väz a je vložené do kĺbu, trvá histologicky až jeden rok, čo znamená, že jeho pevnosť rovnajúca sa pevnosti pôvodného väzu sa dosiahne najskôr osem až dvanásť mesiacov od operácie. Po operácii pacient tri až šesť týždňov operovaný kĺb odľahčuje, teda pri chôdzi používa barle, prípadne nosí aj pooperačnú ortézu a v spolupráci s fyziatrom a fyzioterapeutom začína postupne koleno viac a viac zohýbať.

Cieľom rehabilitácie je dosiahnuť v operovanom kolene plný rozsah pohybu do ôsmych týždňov od operácie. Následne sa začína s posilňovaním svalov, ktoré sú oslabené v dôsledku ich nezaťažovania. V štvrtom a piatom mesiaci už pristupujeme k nácviku pohybov, ktoré simulujú pohyb danej športovej aktivity. Medzi štvrtým a ôsmym mesiacom so športovcom pracuje už aj kondičný tréner, ktorého úlohou je vrátiť športovca do pôvodnej športovej aktivity a na rovnakú úroveň zaťažovania ako pred úrazom. Celková rekonvalescencia závisí od hojenia, naberania svalovej hmoty a sily a od druhu a úrovne športovej aktivity, ktorú chce športovec dosiahnuť.

MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA. Foto: nemocnica Agel Košice-Šaca
Maros Varga MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA.

Čo môže po zákroku očakávať Petra Vlhová? Kedy sa vráti opäť k lyžovaniu?

Nedisponujeme informáciami o presnom type poranenia kolena našej lyžiarky, preto sa nemôžeme k tejto otázke detailne vyjadriť. Po náhrade predného skríženého väzu je možné očakávať jej návrat do tréningového procesu približne v septembri – októbri, ak bude operácia vykonaná v blízkej dobe.

Akých športovcov tento problém ohrozuje najviac? Je to doména práve lyžovania?

Predný skrížený väz sa najčastejšie poraní pri rotačných športoch, väčšinou vo vyšších rýchlostiach, napríklad pri futbale, hokeji a lyžovaní. Pri priamočiarych športoch, ako je beh po rovine, turistika a mnoho nekontaktných športov, nedochádza k týmto poraneniam tak často.

Ako sa problémy s väzmi v kolene vôbec diagnostikujú?

Diagnostika týchto poranení sa vykonáva klinickým vyšetrením pacienta a zobrazovacími metodikami, z ktorých má nezastupiteľný význam vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie. Klinické vyšetrenie po akútnom úraze nie je u pacienta možné v dôsledku silných bolestí, preto sa vykonáva až po zmenšení bolestí, avšak magnetická rezonancia sa môže vykonať akútne po úraze. Modernou možnosťou diagnostiky týchto akútnych poranení je aj takzvaná nanoskopia. Nanoskopia je miniinvazívna metóda, pri ktorej sa v lokálnej anestézii zavedie tenká ihla s kamerou do vnútra kĺbu a pomocou vizualizácie všetkých štruktúr v kolene môžeme spresniť diagnózu.

Operácia je niekedy nevyhnutná, hovorí lekár. Foto: Nemocnica Agel Košice-Šaca
NKE MUDr. Maros Varga Operácia je niekedy nevyhnutná, hovorí lekár.

Dá sa tomuto typu zranenia nejakým spôsobom predchádzať?

Existuje množstvo preventívnych programov, ktorých úlohou je znižovať výskyt zranení kolenných väzov, najmä predného skríženého väzu. Jedným z týchto programov je aj program FIFA 11+, ktorého implementácia do klubov viedla k signifikantnému poklesu týchto zranení u futbalistov. Možno podobné programy existujú aj pri iných druhoch športových aktivít.

Čo môže byť dôsledkom roztrhnutia väzov v kolene?

Nie každé kompletné pretrhnutie predného skríženého väzu musí ihneď viesť k operačnému riešeniu. Závisí to od športových aktivít konkrétneho pacienta, športovca. Je však dokázané, že vykonávanie rotačných športových aktivít aj na rekreačnej úrovni s poraneným predným skríženým väzom vedie k poškodeniam ďalších štruktúr kolena ako napríklad meniskov a chrupky. Poškodená chrupka sa nevie sama regenerovať, a ak sa rozsah poškodenia zväčšuje a postihne väčšinu chrupky v kolennom kĺbe, je riešením už len implantácia totálnej náhrady kolenného kĺbu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zranenie #Petra Vlhová #väz