Obličky ohrozuje cukrovka a vysoký tlak

K najrizikovejším faktorom ochorenia obličiek, ktoré ľudské telo zbavujú toxínov a sú rovnako dôležité ako srdce či pľúca, patrí cukrovka a vysoký krvný tlak. Svetový deň obličiek, ktorý si v tomto roku pripomíname 14. marca, preto upriamuje pozornosť na dôležitosť skorej diagnostiky a prevencie.

14.03.2024 10:00
obličky, lekár, urológia, nefrológia, obličkové... Foto:
Obličky sú dôležitým orgánom.
debata

Pri chronickom ochorení obličiek dochádza k ich trvalému poškodeniu. Žiaľ, toto ochorenie býva nezriedka diagnostikované až v pokročilom štádiu, pretože v začiatočných fázach nebolí. Z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pritom vyplýva, že v roku 2022 bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných presne 152 437 pacientov.

Najčastejšie diagnostikovaným ochorením vo vekovej skupine 19– a viacročných je poškodenie obličiek, spôsobené cukrovkou (diabetes mellitus). Konkrétne, glomerulovou chorobou pri diabetes mellitus (diabetickou nefropatiou) trpelo 29 563 pacientov.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú pacienti sledovaní v nefrologických ambulanciách pre hypertenznú a vaskulárnu nefrosklerózu. Za rok 2022 ich bolo s touto diagnózou sledovaných 19 348.

Z dát NCZI ďalej vyplýva, že v roku 2022 vykázalo činnosť 76 dialyzačných stacionárov, ktoré zabezpečovali spolu 994 lôžok pre pacientov vo veku 19 a viac rokov. Podľa územia stacionára ich bolo najviac v Banskobystrickom (12), Košickom (11) a v Nitrianskom kraji (10).

Pravidelnú dialyzačnú liečbu (PDL) v roku 2022 potrebovalo 4300 pacientov. Oproti roku 2021 klesla miera pacientov o 3,4 percenta, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje pokles o 158 osôb. Najväčšiu skupinu dialyzovaných pacientov tvorili tí, ktorým obličky poškodila cukrovka – až 1 463.

žena, cukrovka, diabetes, inzulín Čítajte viac Cukrovka môže fatálne poškodiť srdce aj obličky. Ako sa tomu vyhnete?

Rastie s vekom

Potreba dialyzačnej terapie rastie s vekom pacienta. Najviac liečených dialyzovaných osôb bolo vo veku 70 a viac rokov (1751). Nasledovali pacienti vo veku 60 až 69 rokov (1194), 50 až 59 rokov (637) a 40 až 49 rokov (406).

U pacientov s nezvratným zlyhaním obličiek, ktorí pravidelne podstupujú dialyzačnú liečbu, sa vykonáva transplantácia obličky. Ku koncu roku 2022 bolo na transplantačnej čakacej listine zaradených 355 osôb. V danom roku bola oblička transplantovaná 129 pacientom, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2021 o 24 tran­splantácií vi­ac.

(zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií)

debata chyba
Viac na túto tému: #cukrovka #srdce #krvný tlak #obličky #vysoký krvný tlak #obličkové ochorenie