Tri piliere účinnej liečby sklerózy multiplex

„Máme lieky, pri ktorých sa s účinnosťou pohybujeme niekde na úrovni okolo 30 %, čiže obrazne povedané, z takejto liečby by mohli profitovať traja pacienti z desiatich. Novšie lieky majú účinnosť dvoj- až trojnásobne vyššiu, čiže sa pohybujeme niekde na úrovni 70 až 90 %,“ hovorí predsedníčka sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti Marianna Vitková.

24.03.2024 10:00
doktor, neurológ, neurológia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako sa v posledných rokoch zmenila stratégia liečby?

V minulosti bolo liekov pomerne málo, preto sme liečbu začali najmenej efektívnym liečivom, čakali sme, ako na ňu pacient zareaguje, a až vtedy, keď sme registrovali zlyhanie liečby, prechádzali sme k viac a viac efektívnym liekom. V súčasnosti sa ukazuje, že najoptimálnejšie je obrátenie tejto pyramídy – využiť vysokoefektívne lieky v skorých štádiách choroby, a nie až v čase, keď už má pacient významnejší neurologický deficit.

Aký je cieľ takejto liečby?

Cieľom je znížiť počet akútnych relapsov, keď vznikajú nové príznaky, znížiť počet nových lézií na magnetickej rezonancii, čo monitorujeme počas liečby, oddialiť a spomaliť invalidizáciu pacienta a ak sa dá, tak aj spomaliť predčasné starnutie mozgu.

O koľko rokov vedia nové lieky oddialiť práceneschopnosť v porovnaní liekmi, s ktoré boli k dispozícii v minulosti?

Ukazuje sa, že práve novou liečebnou stratégiou vieme oddialiť štádiá invalidizácie pacienta, keď sa už dostáva do fázy, že stráca zamestnanie a nedokáže zvládať úlohy bežného života. Nevieme to však presne vyčísliť na roky, lebo priebeh je u každého pacienta iný. Našťastie máme čoraz viac pacientov, ktorí dokážu viesť normálny aktívny život až do dôchodkového veku. Máme však aj takých, ktorí začínajú byť výraznejšie invalidizovaní už po 15 či 20 rokoch. Keď to však porovnáme s minulosťou, ukazuje sa, že generácia pacientov, ktorí boli diagnostikovaní po roku 2015, keď sme mali dostupných už viac efektívnych liekov, je na tom z hľadiska prognózy oveľa lepšie.

Kedy a ako by sa mala nasadzovať liečba?

Aby mal pacient z liečby čo najväčší benefit, mali by byť dodržané minimálne tri základné piliere. Prvým je, že liečba by mala byť nasadená čo najskôr, ideálne v čase prvých klinických príznakov. To je stratégia, ktorá by mala pacientovi priniesť najlepšie vyhliadky.

Druhým pilierom je, že liečba by mala byť už v skorých štádiách choroby čo najúčinnejšia, čiže nasadiť vysokoefektívnu liečbu hneď v úvode a vyhnúť sa takzvanej eskalačnej stratégii, pri ktorej ideme od tých najmenej účinných liekov a až po nejakom čase sa dostaneme k tým efektívnejším.

Napokon je veľmi dôležitá spolupráca pacienta, pretože môžeme začať liečiť včas, môžeme použiť najefektívnejšiu liečbu, ale ak pacient nedodržiava terapeutický postup, tak bude z liečby benefitovať obmedzene alebo vôbec.

Zdravie, Pamäť, cvičenie Čítajte viac Tipy na udržiavanie a zlepšovanie pamäti. Kedy vyhľadať pomoc?

Ako by mal lekár nastaviť spoluprácu s pacientom?

Pacientovi treba detailne vysvetliť benefity liečby a prečo musí lieky užívať. Pri SM môže byť zradné to, že po akútnych príznakoch nastáva fáza remisie, keď sa pacient cíti dobre a nemá nové príznaky. Je to rizikové obdobie, keď si môže povedať, že – teraz sa mám fajn, tak načo by som tú liečbu užíval? Pacientovi treba vysvetliť, že po odznení akútnych problémov príde obdobie, keď sa bude cítiť dobre, ale to nie je dôvodom na prerušenie liečby. Naším cieľom je zabezpečiť, aby mal takéto obdobie stabilizácie čo najdlhšie.

Aké podmienky musí pacient splniť, aby sa dostal k vysokoúčinnej liečbe?

Ochorenie modifikujúce lieky predpisujú v centrách alebo ambulanciách na liečbu SM a všetky podliehajú schváleniu poisťovne. Podmienky sa týkajú najmä počtu akútnych relapsov, nálezov na magnetickej rezonancii či stupňa invalidizácie pacienta. Práve pri vysokoefektívnych liekoch sú tieto podmienky pomerne prísne definované, preto ich v úvode choroby dostane len málo pacientov. Situácia sa aj v tejto oblasti zlepšuje, za posledné dva roky boli do praxe uvedené vysokoúčinné liečivá, ktoré vieme používať bez toho, aby pacient splnil prísne kritériá.

SM je celoživotné ochorenie

Chorobu modifikujúca liečba:

  • dlhodobá farmakologická liečba
  • pacient dodržiava liečebný proces a nevysadzuje lieky ani vtedy, keď sa cíti dobre
  • každú zmeny zdravotného stavu musí komunikovať so svojím SM špecialistom

Symptomatická liečba:

  • zmiernenie prejavov príznakov
  • napríklad bolesti, poruchy spánku či svalová stuhnutosť

Podporná terapia:

  • úprava životosprávy – vyhýbanie sa stresu, fajčeniu, alkoholu
  • rehabilitácie a fyzioterapia
  • kúpeľná liečba
  • psychoterapia

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #liečba #skleróza #skleróza multiplex