Zoznam Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)

14.12.2012 14:00
sanitka, záchranka
Záchranná zdravotná služba. Autor:

Pravda vám prináša zoznam Lekárskych služieb prvej pomoci podľa krajov aj s prevádzkovými časmi.

Bratislavský kraj:

LSPP pre deti a dorast, Limbová 1, Bratislava

 • Prevádzkový čas (PČ): po-pia: od 19. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Strečnianska 13, Bratislava

 • PČ: po-pia od 19. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Ružinovská 10, Bratislava

 • PČ: po-pia od 19. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP ambulantná a návštevná pre dospelých, Dukl. hrdinov 34, Malacky

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP ambulantná a návštevná pre deti a dorast , Dukl. hrdinov 34, Malacky

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP ambulantná pre dospelých, Hollého 2, Pezinok

 • PČ: po-pia od 17. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP ambulantná pre deti, Hollého 2, Pezinok

 • PČ: po-pia od 17. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

Návštevná LSPP pre dospelých, Spádové územie LSPP: Bratislava I, II, III, IV, V + okres Senec

 • PČ: po-pia od 18. do 6. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

Stomatologická lekárska služba prvej pomoci, Drieňová 38, Bratislava

 • PČ: po-štv od 18.30 do 7. h, pia od 18.30 do 7 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

Stomatologická lekárska služba prvej pomoci, Kresánkova 20, Bratislava

 • PČ: po-pia od 18. do 23. h, so, ne od 7. do 22. h

Nitriansky kraj

LSPP pre dospelých, Špitálska 6, Nitra

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Špitálska 6 , Nitra

 • PČ: po-pia: od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP stomatologická, Špitálska 6, Nitra

 • PČ: po-pia od 16. do 19. h, so, ne a dni pracovného voľna od 8. do 13. h

LSPP pre dospelých, Nemocničná 1, Šaľa

 • PČ: po-pia: od 16. do 7 h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Nemocničná 1, Šaľa

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre dospelých, Petöfiho 17, Komárno

 • PČ: Po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Petöfiho 17, Komárno

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP stomatologická, Námestie M. R. Štefánika, Komárno

 • PČ: po-pia: od 16. do 18. h, so, ne a dni pracovného voľna od 8. do 16. h

LSPP pre dospelých, Slovenská 1, Nové Zámky

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Slovenská 1, Nové Zámky

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP stomatologická, M. Oláha 3, Nové Zámky

 • PČ: po-pia od 16. do 18. h, so, ne a dni pracovného voľna od 8. do 16. h

LSPP pre dospelých, SNP 2, Šurany

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, SNP 2, Šurany

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP stomatologická, SNP 2, Šurany

 • PČ: po-pia od 16. do 18. h, so, ne a dni pracovného voľna od 8. do 16. h

LSPP pre dospelých, Jesenského 85, Štúrovo

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Jesenského 85, Štúrovo

 • PČ: po-pia od 16 do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre dospelých, SNP 19, Levice

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Nábrežná 3, Levice

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP stomatologická, SNP 19, Levice

 • PČ: po-pia od 16. do 18. h, so, ne a dni pracovného voľna od 8. do 16. h

LSPP pre dospelých, Komenského 36, Želiezovce

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre dospelých, Rákocziho 4, Šahy

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Nábrežná 3, Levice

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre dospelých, Dlhá 19 A, Zlaté Moravce

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Dlhá 15, Zlaté Moravce

 • PČ: od 16. do 22. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP stomatologická, Špitálska 16, Nitra, spádová oblasť Zlaté Moravce

 • PČ: po-pia od 16. do 18. h, so, ne a dni pracovného voľna od 8. do 13. h

LSPP pre dospelých, 17. novembra 1300, Topoľčany

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP pre deti a dorast, 17. novembra 1300, Topoľčany

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného voľna nepretržite

LSPP stomatologická, Stummerova 1464/42, Topoľčany

 • PČ: po-pia od 16. do 18. h, so, ne a dni pracovného voľna od 8. do 13. h

Trnavský kraj

LSPP pred dospelých, Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda

 • PČ: po-pia: od 15.50 do 7.20 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 7.30 do 12.30 h

LSPP pre deti a dorast, Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda

 • PČ: po-pia od 15.50 do 7.20 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých Hlavná 41, Šamorín

 • PČ: po-pia od 15.50 do 7.20 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Hodská 377/38, Galanta

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Hodská 377/38, Galanta

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Podzámska 16, Hlohovec

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast (spádová oblasť Hlohovec), Žarnova 11, Trnava

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, deti a dorast (pre okres Trnava), Žarnova 11, Trnava

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, deti a dorast (pre Trnavu aj Hlohovec), Žarnova 11, Trnava

 • PČ: po, pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Koreszkova 7, Skalica

 • PČ po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Koreszkova 7, Skalica

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 19. h

LSPP pre dospelých , Sotinská 1588, Senica

 • PČ: po-pia od 19. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Sotinská 1588, Senica

 • PČ: po-pia od 16. do 19. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 13. h

LSPP stomatologická, Moravský Sv. Ján 908 71

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, deti a dorast, Winterova 66, Piešťany

 • PČ: po-pia od 16. do 7.30 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

Trenčiansky kraj

LSPP pre deti a dorast, Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou

 • so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 13. h

LSPP pre deti a dorast, Pod hájom 1288/16, Dubnica nad Váhom

 • PČ: po-pia od 15.30 do 22. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 22. h

LSPP pre deti a dorast, Štúrova 3, Ilava

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Štúrova 3, Ilava

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Staromyjavská 59, Myjava

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Staromyjavská 59, Myjava

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Štefánikova 1, Nové Mesto nad Váhom

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Kpt. Nálepku, 2411/25, Nové Mesto nad Váhom

 • PČ: po-pia od 15. do 21. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 21. h

LSPP pre deti a dorast, Nová nemocnica 511, Partizánske

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Hrnčíriková 1445/7, Partizánske

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Nová nemocnica 511, Partizánske

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre deti a dorast, Nemocničná 986, Považská Bystrica

 • PČ: po-pia od 15. do 22. h, so, ne a dni od 8. do 22. h

LSPP pre dospelých, Nemocničná 986, Považská Bystrica

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Chrenovec 4 (pre obce Brusno, Lipník, malá Čausa, Veľká Čausa, Ráztočno)

 • PČ: po-pia od 18.30 do 22. h

LSPP pre deti a dorast, A. Hlinku 61, Nováky

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, A. Hlinku 61, Nováky

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Nábrežná 5, Prievidza

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Nábrežná 5, Prievidza

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Priemyselná 3, Prievidza (pre pracovníkov Hornonitr. baní a pacientov na základe slobodnej voľby lekára)

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Sládkovičova 16, Prievidza

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 7.30 do 12.30 h

LSPP pre deti a dorast, Pod Lachovcom 1727/55, Púchov

 • PČ: po-pia od 15.30 do 22. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 22. h

LSPP pre dospelých, Pod Lachovcom 1727/55, Púchov

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Púchov, stomatológovia vykonávajú vo svojich ambulanciách

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 13. h

LSPP pre deti a dorast, Legionárska 24, Trenčín

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Legionárska 24, Trenčín

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, 0905606552, Trenčín

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 16. h a od 16. do 18. h podľa vyťaženosti lekárov

Žilinský samosprávny kraj

LSPP pre dospelých, S. Sakalovej 161/16, Bytča

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Palárikova 2659, Čadca

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Palárikova 2311, Čadca

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Palárikova 91, Čadca

 • PČ: po-pia od 15.30 do 18.30. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 13. h

LSPP pre dospelých, Nemocničná 1 944, Dolný Kubín

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Nemocničná 1 944, Dolný Kubín

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Belanského 1 346, Kysucké Nové Mesto

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Jánošíkovo nábrežie, Liptovský Mikuláš

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Jánošíkovo nábrežie, Liptovský Mikuláš

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Jánošíkovo nábrežie, Liptovský Mikuláš

 • PČ: po-pia od 15.30 do 19. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, Mudroňova 14, Martin

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Mudroňova 14, Martin

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Mudroňova 14, Martin

 • PČ: po-pia od 16.30 do 19.30 h, so, ne a dni pracovného pokoja od 9. do 12. h

LSPP pre dospelých, Červeného kríža 62/30, Námestovo

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Červeného kríža 62/30, Námestovo

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Červeného kríža 62/30, Námestovo

 • PČ: po-pia neordinujú, so, ne a dni pracovného od 8. do 13. h

LSPP pre dospelých, Považská 12, Ružomberok

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Hurbanova 5, Ružomberok

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, SNP, Ružomberok

 • PČ: po-pia od 15.30 do 19. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, Ulica mieru 438/15, Trstená

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Ulica mieru 438/15, Trstená

 • PČ: po-pia od 16. do 22. h, so, ne a dni od 8. do 20. h

LSPP stomatologická, Ulica mieru 438/15, Trstená

 • PČ: po-pia neordinujú, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, V. Spanyola, 43. Žilina

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, V. Spanyola, 43. Žilina

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, V. Spanyola, 43. Žilina

 • PČ: po-pia od 15.30 do 19. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 14. h

Banskobystrický kraj

LSPP pre dospelých, Horná 60, Banská Bystrica

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Horná 60, Banská Bystrica

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Horná 60, Banská Bystrica

 • PČ: po-pia od 16. do 18. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 13. h

LSPP stomatologická pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, miesto výkonu ambulancia službukonajúce­ho lekára

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, Nám. M. R. Štefánika 11, Brezno

 • PČ: po-pia od 15.30. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Malinovského 2/A, Brezno

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická pre okres Brezno, miesto výkonu ambulancia službukonajúce­ho lekára

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, Osloboditeľov 59/699, Závadka nad Hronom

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Tajovského 5, Detva

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

Detva: SPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Zvolen

 • Stomatologickú LSPP zabezpečuje stomatologická LSPP Zvolen

Krupina: LSPP pre dospelých zabezpečuje od 1. 9. 2012 LSPP pre dospelých Zvolen.
LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Zvolen, stomatologickú LSPP zabezpečuje stomatologická LSPP Zvolen
LSPP pre dospelých, Nám. republiky 15, Lučenec

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Nám. republiky 15, Lučenec

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Nám. republiky 14. Lučenec

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 14. h

LSPP pre dospelých, Biskupická 24, Fiľakovo

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite, v pracovných dňoch je lekárska služba zabezpečená aj v čase od 13. do 15. h. (tel. 047/4381790)

Fiľakovo: LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Lučenec, LSPP stomatologickú starostlivosť zabezpečuje LSPP stomatologická Lučenec

LSPP pre dospelých, Kanadská 267, Poltár

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

**Poltár: LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Lučenec, LSPP stomatologickú zabezpečuje LSPP stomatologická Lučenec

LSPP pre dospelých, Šafárikova ulica 323/2, Revúca

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Litovelská 25, Revúca

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická pre okres Revúca, miesto výkonu ambulancia službukonajúce­ho lekára

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 13. h

LSPP pre dospelých, Sládkovičova 1, Tornaľa

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

Tornaľa: LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Rimavská Sobota

LSPP stomatologická pre okres Tornaľa, miesto výkonu ambulancia službukonajúce­ho lekára

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 10. h

LSPP pre dospelých, Dobšinského 4 380, Rimavská Sobota

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Dobšinského 4 380, Rimavská Sobota

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická pre okres Rimavská Sobota, miesto výkonu ambulancia službukonajúce­ho lekára

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, Francisciho námestie 372, Hnúšťa

 • PČ: po-pia od 16. do 7.30 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická pre územie Hnúšťa, miesto výkonu ambulancia službukonajúce­ho lekára

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 10. h

LSPP pre dospelých, Banícka 33, Veľký Krtíš

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Banícka 33, Veľký Krtíš

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite, v pracovných dňoch je lekárska služba zabezpečená aj v čase od 13. do 15.30 h

LSPP stomatologická, Lieskovská cesta 2298/4, Zvolen

 • PČ: po-pia od 15. do 18. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 13. h

Žarnovica: LSPP pre dospelých zabezpečuje od 1. 11. 2012 LSPP pre dospelých Žiar nad Hronom, LSPP pre deti a dorast zabezpečuje LSPP pre deti a dorast Žiar nad Hronom

LSPP stomatologická pre okresy Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom

 • so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom

 • PČ: po-pia od 15. 30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Sládkovičova 13, Žiar nad Hronom

 • PČ: po-pia od 15. 30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Dolná 49/21, Kremnica

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite, v pracovných dňoch od 15.30 do 7. h je LSPP zabezpečená v Žiari nad Hronom

Košický kraj

LSPP pre dospelých, Nemocničná 33, Gelnica

 • PČ: po-pia od 15. 30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Toryská 1, Košice

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni od 7.30 do 19. a od 19.30 do 7. h

LSPP pre dospelých, Toryská 1, Košice

 • PČ: po-pia od 16 do 7. h, so, ne a dni pracovného od 7.30 do 19. a od 19.30 do 7. h

LSPP stomatologická, Toryská 1, Košice

 • PČ: po-pia od 16. do 23. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 23. h

LSPP stomatologická, Rastislavova 43, Košice

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni nepretržite

LSPP pre dospelých, Lúčna 57, Košice-Šaca

 • PČ: po-pia od 15. do 19. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 19. h

LSPP pre deti a dorast, Červenej armády 35, Moldava nad Bodvou

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Červenej armády 35, Moldava nad Bodvou

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Zoltána Fábryho 20, Veľké Kapušany

 • PČ: po-pia od 16 do 22. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 22. h

LSPP stomatologická, Kostolné námestie 10, Michalovce

 • PČ: po-pia od 16 do 19. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 14. h

LSPP pre deti a dorast, Námestie slobody 2, Michalovce

 • PČ: ordinačné hodiny stránka Košického samosprávneho kraja neuvádza

LSPP pre dospelých, Masarykova 90, Michalovce

 • PČ: po-pia od 16 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Námestie osloboditeľov 35, Michalovce

 • PČ: po-pia od 16 do 20. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 20. h

LSPP pre deti a dorast, Špitálska 1, Rožňava

 • PČ: po-pia od 15.30 do 22. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 22. h

LSPP pre dospelých, Špitálska 1, Rožňava

 • PČ: po-pia od 15.30 do 6.30. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Mieru 112, Sobrance

 • PČ: po-pia od 16. do 7.30. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Banícka štvrť 1, Krompachy

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti a dorast, Banícka štvrť 1, Krompachy

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12.15 h

LSPP pre deti a dorast, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7.h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Šafárikovo námestie 3, Spišská Nová Ves

 • PČ: ordinačné hodinky stránka Košického samosprávneho kraja neuvádza

LSPP pre deti a dorast, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec

 • PČ: po-pia od 16. do 7.30 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec

 • PČ: po-pia od 16. do 7.30 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, SNP 1079/76, Trebišov

 • PČ: po-pia od 16. do 19. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 13. h

LSPP pre deti a dorast, SNP 1079/76, Trebišov

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, SNP 1079/76, Trebišov

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

Prešovský kraj

LSPP pre dospelých, Sv. Jakuba 21, Bardejov

 • PČ: po-pia od 16. do 7.30 h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Sv. Jakuba 21, Bardejov

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Sv. Jakuba, 21, Bardejov

 • PČ: po-pia od 17. do 18.30 h, so, ne a dni od 9. do 12.30

LSPP pre dospelých, 1. mája 21, Humenné

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, 1. mája 21, Humenné

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, 1. mája 21, Humenné

 • PČ: po-pia od 15.30 do 18. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých, Huncovská 42, Kežmarok

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Huncovská 42, Kežmarok

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Probstnerova cesta 2/3082, Levoča

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Probstnerova cesta 2/3082, Levoča

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Komenského 134/ 4, Medzilaborce

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Komenského 134/ 4, Medzilaborce

 • PČ: po-pia od 16. do 22. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 20 h

LSPP pre dospelých, 26, Nový Smokovec

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni od pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Banícka 803/28, Poprad

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni od pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Banícka 803/28, Poprad

 • PČ: po-pia od 15. 30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Banícka 803/28, Poprad

 • PČ: po-pia od 15.30 do 18. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 9. do 12. h

LSPP pre dospelých, SNP 1, Sabinov

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, SNP 1, Sabinov

 • PČ: po-pia od 15. do 19.30. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 9. do 19.30

LSPP pre dospelých, Jurkovičova 19, Prešov

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Jurkovičova 19, Prešov

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Jurkovičova 19, Prešov

 • PČ: po-pia od 15. do 20. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 20. h

LSPP pre dospelých, Sládkovičova 300/3, Snina

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja od 7. do 6. h

LSPP pre deti, Sládkovičova 300/3, Snina

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa

 • PČ: po-pia od 15.30 do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická, Mierová 90, Stará Ľubovňa

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 8. do 12. h

LSPP pre dospelých. MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

 • PČ: po-pia od 15. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP stomatologická pre Svidník, miesto výkonu ambulancia službukonajúce­ho lekára

 • PČ: so, ne a dni pracovného pokoja od 9. do 12. h

LSPP pre dospelých, 1. mája 1226, Vranov nad Topľou

 • PČ: po-pia od 15 30. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre dospelých, Sídlisko II 2495, Vranov nad Topľou

 • PČ: po-pia od 15.30. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite

LSPP pre deti, Rázusova 116, Vranov nad Topľou

 • PČ: po-pia od 16. do 7. h, so, ne a dni pracovného pokoja nepretržite
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku