Akupunktúra, to nie sú len vpichy ihlami

Čo viete o akupunktúre? Pokladáte ju azda za šarlatánsku praktiku, ktorá je doménou liečiteľov? Je to takmer päťtisícročná čínska liečebná metóda, ktorá ovplyvňuje človeka ako celok – nielen jeho chorobu. Lieči sa ňou viac ako tretina ľudstva na celej zemeguli.

31.01.2008 14:13
akupunktúra
debata

Na Slovensku ju môžu legálne vykonávať jedine odborníci s medicínskym vzdelaním a dosiaľ bolo v akupunktúre podľa platných zásad vyškolených do 600 lekárov. Bohužiaľ, liečebný poriadok ju považuje za nadštandard a pacient si ju v plnej výške hradí.

Akupunktúru môžeme charakterizovať ako lekársku disciplínu, ktorú možno uplatniť vo všetkých medicínskych odboroch v rámci prevencie, ale aj diagnostiky a liečby chorôb. Jej podstata spočíva v cielenom ovplyvňovaní organizmu tým, že sa podráždia (vpichom, tlakom, teplom, slabým elektrickým prúdom a pod.)  presne určené miesta na povrchu tela, v koži, podkoží, vo svalstve či na slizniciach. Tieto miesta sa nazývajú aktívne body. Majú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami alebo funkciami organizmu a ich podráždením možno na ne liečebne pôsobiť. Vo väčšine prípadov sa akupunktúra vykonáva ako súčasť komplexnej liečebnej a preventívnej starostlivosti. Pri niektorých bolestivých ochoreniach, alergiách alebo funkčných poruchách môže byť dokonca hlavným a jediným spôsobom terapie.

„Výhoda akupunktúry spočíva v tom, že je to liečba, ktorá pacienta nijako nepoškodzuje, čiže nemá nežiaduce vedľajšie účinky ako mnohé lieky. Často pôsobí priaznivo aj na také ochorenia, pri ktorých súčasná bežná medicína zlyháva a človeka ovplyvňuje ako celok – jednotu tela a duše. Samozrejme, len v prípade, že ju vykonáva kvalifikovaný a skúsený lekár u vyšetreného pacienta,“ zdôrazňuje doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD., z TAO AKU Centra celostnej medicíny, rehabilitácie, akupunktúry a EAV v Bratislave, ktorý má v tomto odbore 45-ročnú prax a vyše sedem rokov bol aj hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre akupunktúru. Na Slovensku sú v odbore akupunktúry najčastejšie vyškolení rehabilitační lekári, neurológovia, ortopédi či odborníci na bolesť (algeziológovia). Akupunktúre sa však môže venovať lekár s akoukoľvek špecializáciou v odbore klinickej medicíny, hoci aj zubár.

Môže akupunktúra uškodiť?
Zle vykonaná akupunktúra môže pacientovi, prirodzene, aj uškodiť. Ak je nejaká medicínska metóda dokázateľne účinná, nemôže byť logicky úplne neškodná. „Nebezpečenstvo v tejto oblasti hrozí najmä v prípade, ak akupunktúru vykonáva nelekár, ktorý nevie vyhodnotiť stav pacienta a prehliadne nejaké závažné ochorenie,“ vysvetľuje doc. Šmirala. „Pacient s bolesťami hlavy môže mať napríklad nádor na mozgu, s pomocou akupunktúry môžu bolesti načas ustúpiť, alebo sa zmierniť, a keď sa opäť objavia, na operáciu je už neskoro. Druhou možnosťou je riziko poranenia vnútorných orgánov, ktoré sa nachádzajú pod tzv. aktívnymi bodmi – najmä ak akupunktúru vykonáva laik. Liečitelia sú navyše často neseriózni a nekriticky prezentujú akupunktúru ako univerzálny všeliek.“ A to už ani nespomínajúc fakt, že nesterilnými ihlami u kadejakých šarlatánov možno preniesť rôzne infekčné ochorenia. Treba zdôrazniť, že akékoľvek laické aktivity v oblasti akupunktúry sú u nás v rozpore s platnými zákonmi.

Bohužiaľ, výkony v oblasti akupunktúry boli zdravotnými poisťovňami hradené len do roku 1997. Podľa novely Liečebného poriadku sa akupunktúra považuje za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a pacient si ju hradí sám podľa cenníka toho-ktorého odborníka. „Cenotvorba by mala vychádzať z kalkulácie času lekára a nákladov potrebných na chod ambulancie,“ podotýka doc. Šmirala. Ceny za jedno akupunktúrne ošetrenie sa pohybujú od 250 Sk vyššie, pričom medzi jednotlivými lekármi môžu byť pomerne veľké rozdiely – niektorí pýtajú 400 -, iní vyše 500 Sk. Slovenskí akupunkturisti už niekoľko rokov bojujú za to, aby poisťovne hradili liečbu akupunktúrou aspoň pri niektorých diagnózach. „V Nemecku napríklad pacientovi s bolesťami krížov poisťovňa uhradí raz do roka 10 akupunktúrnych sedení. Je tam teda obmedzenie, čo sa týka diagnózy aj dĺžky liečby, ale chceli by sme dosiahnuť aspoň to,“ vysvetľuje autor niekoľkých učebníc akupunktúry a akupresúry.

Elektroakupunktúra podľa Volla
Základnou podmienkou na vykonanie akupunktúry je podrobné vyšetrenie pacienta. „Klasická podrobná, cielená anamnéza, čiže rozhovor s pacientom osvetlí mnohé veci,“ vysvetľuje doc. Jozef Šmirala. „Nasleduje celková prehliadka vrátane bežných fyzikálnych vyšetrení ako odmeranie tlaku, poklop, počúvanie, orientačné vyšetrenie chrbtice, ak sa pacient napríklad sťažuje na jej bolesti. Nasleduje samostatná akupunktúrna diagnostika, ktorá môže byť pulzová alebo prístrojová.“

Pulzovú diagnostiku na Slovensku vykonáva z akupunkturistov len málokto, pretože si vyžaduje obrovskú praktickú skúsenosť. Zjednodušene povedané, ide o vyšetrovanie a hodnotenie pulzu na dvanástich bodoch oboch rúk tým, že lekár priloží svoje prsty na tzv. vretenovú tepnu (arteria radialis) na zápästiach a hmatá pulz jednotlivých orgánov, či je výrazný, plný alebo, naopak, slabý až nehmatateľný, prázdny, s nedostatkom tzv. energie čchi.

Doc. Šmirala vykonáva diagnostiku s pomocou tzv. elektroakupunktúry podľa Volla, so skratkou EAV. Ide o akési spojenie akupunktúry, homeopatie i súčasnej modernej medicíny a elektroniky. Vieme, že podstata akupunktúry spočíva v dráždení bodov energeticky spojených s vnútornými orgánmi alebo funkciami ľudského tela. „Tieto body vieme s pomocou špeciálneho prístroja a veľmi slabého elektrického prúdu podráždiť a odmerať odpoveď príslušného orgánu, ktorý je s konkrétnym bodom vnútorne spojený. Zisťujeme jeho zvýšenú alebo zníženú aktivitu a dokážeme tak zistiť poruchu v jej prvopočiatkoch, v odbornom jazyku v tzv. predklinickom štádiu, keď sa navonok ešte nijako neprejavuje a laboratórne či iné prístrojové vyšetrenia neobjavia odchýlku od normy. EAV je teda ideálna preventívna metóda, ktorá nemá nijaké nepriaznivé vedľajšie účinky.“ Pre skeptikov to znie možno neuveriteľne, ale lekári, ktorí sa tejto metóde venujú, tvrdia, že táto presne cielená a dávkovaná biofyzikálna diagnostika spojená s liečbou môže byť v rukách odborníka veľmi účinná.

Tonizačné a sedatívne pôsobenie ihličiek
Podľa spôsobu dráždenia aktívnych bodov poznáme dnes viacero druhov akupunktúry. „Možnosti stimulácie sú rôzne, od vpichu ihly cez tlak, elektrický prúd z elektródy, aplikáciu tepla až po laserový lúč,“ vysvetľuje doc. Šmirala. „Vybrať ten najúčinnejší spôsob podráždenia je niekedy dosť ťažké, hoci ja po štyroch desiatkach rokov praxe považujem za najúčinnejšiu klasickú akupunktúru ihlami. Jestvujú aj rôzne metodiky, pri tonizačnom pôsobení akupunktúry vpich trvá krátko, len 2–3 minúty a s ihlou sa robia rôzne manipulácie, zasúva a povyťahuje, otáčame ňou, alebo prechádzame nechtom po jej vrúbkovaní, čo vyvoláva vlnu podráždení. Najčastejšie je však sedatívne pôsobenie, keď sa do vybraných aktívnych bodov napichajú akupunktúrne ihly a nechajú sa 15–20 minút pôsobiť.“

Pri jednom akupunktúrnom sedení sa obyčajne zavádza 10–12 ihiel – známych aktívnych bodov je zhruba tisíc, ale nie všetky sa používajú rovnako často. Tvrdí sa, že čím lepší odborník, tým menej ihiel potrebuje na ovplyvnenie konkrétnej choroby, resp. orgánu. Podľa doc. Šmiralu však aj starí čínski majstri, ktorých mal možnosť vidieť, zavádzajú do tela pacienta približne takéto množstvo ihiel. Akupunktúru môžu absolvovať aj deti, ale musia už byť väčšie a rozumnejšie, staršie ako tri roky, aby sa im dalo vysvetliť, o čo ide a dokázali pokojne ležať. Príliš drobné a chudé deti majú navyše aj veľmi jemné jednotlivé štruktúry na tele. Ihly do tela doc. Šmirala zavádza v ľahu – aj v rámci prevencie odpadnutia – môžu byť jednorazové, čo vychádza drahšie, alebo ich možno opakovane sterilizovať. Aurikuloterapiu (do ucha) možno vykonať v sede. V konkrétnych prípadoch takisto možno pre jedného pacienta (najmä ak prekonal napríklad žltačku) vyhradiť súpravu ihiel, ktoré odborník v rámci cyklu viacerých sedení používa jedine v jeho prípade. Aj takéto ihly sa, prirodzene, po každej akupunktúre sterilizujú. „Horná veková hranica pre akupunktúru nejestvuje, hoci sa tvrdí, že nad 70 rokov veku je už menej účinná.“

Na bolesti i alergie
Špeciálnu prípravu na akupunktúru pacient nepotrebuje. Po dôkladnej diagnostike a výbere jednotlivých aktívnych bodov mu odborník určené miesta dezinfikuje napusteným tampónom a zavedie jednotlivé ihly. Niekedy stačí ísť do hĺbky pol milimetra, inde aj 7 cm. Závisí od miesta aktívneho bodu  aj korpulentnosti pacienta. Aj preto jestvujú rôzne dĺžky i druhy akupunktúrnych ihiel. Po absolvovaní akupunktúry by pacient asi hodinu nemal vykonávať fyzicky náročnú činnosť.
„Jedine na EAV diagnostiku by pacient mal prísť bez toho, aby užil svoje lieky, kofeín v káve či čaji, alebo alkohol,“ vysvetľuje doc. Šmirala, ktorý má urobené atestácie z vnútorného lekárstva, gastroenterológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie aj z akupunktúry. „Samozrejme, pacientovi nemožno niekoľko dní pred vyšetrením zakázať užívať predpísané medikamenty, ale ak má prísť na diagnostiku ráno, požiadam ho, aby si nedal raňajší štamperlík, kávu, zelený, čierny čaj či liek. Môže tak urobiť hneď po ňom. Aby nedošlo ku skresleniu vyšetrenia.“

Pri akých diagnózach možno dosiahnuť s akupunktúrou najvýraznejšie úspechy? Predovšetkým pri bolestiach každého druhu. Vieme, že bolesť môže byť súčasťou iného ochorenia, ale môže stáť aj samostatne, napríklad pri neuralgii trojklanného nervu či fantómových bolestiach po amputácii končatiny. Dobré skúsenosti s akupunktúrou sú pri migrénach. „Ďalej dokážeme pozitívne ovplyvniť všetky funkčné poruchy a psychosomatické ochorenia. Napríklad je jednoznačne dokázané, že žalúdočné a dvanástnikové vredy súvisia s dlhotrvajúcim stresom. Vďaka akupunktúre sa telo akosi prispôsobí stresovej záťaži a natoľko ju nevníma. V mnohých prípadoch pôsobenie akupunktúry nevieme vysvetliť, len vieme, že funguje. Organizmus je pre nás ešte stále veľká neznáma.“

Akupunktúrnou liečbou sa môže veľmi pekne upraviť zdravotný stav aj alergikom. Najmä ak absolvujú cyklus vpichov pred začiatkom svojej peľovej sezóny, čo vyvolá zvýšenie obranyschopnosti tela, pretože akupunktúra má len z 20 percent okamžitý účinok, ale neskôr majú jednotlivé terapie kumulatívny efekt. Niektorí si môžu znížiť množstvo protialergických liekov, alebo ich neužívajú vôbec.

Podľa doc. Šmiralu je dokonca možné akupunktúrou ovplyvniť aj také civilizačné ochorenie ako vysoká hladina tukov v krvi. „Mám s tým aj vlastné dobré skúsenosti. Dvanásť rokov som pracoval v kúpeľoch a tam sme mali aj takýchto pacientov. Ovplyvnenie tukového metabolizmu nie je častou indikáciou na akupunktúru, ale funguje, hoci pacient nemôže očakávať, že to pôjde bez zmeny v stravovaní.“
A na akého pacienta môže byť  školiteľ v akupunktúre doc. Jozef Šmirala obzvlášť hrdý? „Je to napríklad vlastná manželka. Kedysi dostala zápal mozgových blán, následkom ktorého ohluchla. Primárka ORL-oddelenia v Banskej Bystrici tvrdila, že už nikdy počuť nebude. Denne som chodil za ňou do nemocnice a robil jej akupunktúru. Po dvoch týždňoch pani primárka nechcela veriť audiogramu mojej ženy, myslela, že jej ho omylom vymenili. Dnes nemá nijaké problémy, normálne počuje.“

Čo je a ako účinkuje akupunktúra

 • Každý organizmus má systém tzv. aktívnych bodov, ktoré sú pospájané do dráh na povrchu celého tela a majú aj vnútorné prepojenia medzi sebou a s jednotlivými orgánmi. V tomto systéme bodov a dráh prúdi energia čchi a informácie nevyhnutne dôležité pre organizmus. Akupunktúra je tisícročiami overená prastará čínska liečebná metóda, u nás  odbor medicíny, ktorý tieto systémy a ich funkcie študuje a pozitívne ovplyvňuje v zdraví i v chorobe. Slovo akupunktúra pozostáva z latinských slov acus, čiže ihla a punctio, čiže bodnutie. Nazvať však akupunktúru pichaním do bodov by bolo zjednodušením, pretože v modernej akupunktúre sa už nepoužíva len ihla, ale aj iné spôsoby dráždenia aktívnych bodov, napríklad nahrievaním, tlakom, elektrickým prúdom, laserom a pod.

Môže akupunktúra pomôcť aj vám?

S pomocou akupunktúry možno úspešne liečiť, predchádzať, ale aj diagnostikovať približne 350 rôznych ochorení. Najčastejšie ide o:

 • bolesti každého druhu – hlavy (vrátane migrény), zubov, tváre (neuralgia trojklanného nervu), kĺbov, krížov, chrbtice, brucha (napr. bolestivá menštruácia)
 • funkčné a psychosomatické poruchy – vredová choroba žalúdka a dvanástnika, poruchy hybnosti a funkcie žlčníka a žlčových ciest, čriev, zvýšený krvný tlak v 1. a 2. štádiu, primárna sterilita, ťažkosti v prechode (menopauza), slabosť a malátnosť, poruchy sluchu, čuchu, chuti, niektoré metabolické poruchy…
 • alergické ochorenia – senná nádcha, astma, žihľavka, atopický ekzém
 • cievne ochorenia – poruchy prekrvenia končatín (Raynaudova choroba, ďalej Meniérova choroba)
 • neurologické a reumatické choroby – neurózy, depresie, tiky a kŕčovité sťahy tváre, obrna lícneho nervu, ischias a iné ochorenia chrbtice, artrózy, artritídy (zápaly kĺbov), syndróm karpálneho tunela, tenisový lakeť
 • závislosti – od alkoholu, nikotínu, iných drog
 • iné – nadváha a obezita, vypadávanie vlasov, akné, znecitlivenie pri bolestivých vyšetreniach, zvyšovanie imunity organizmu, zvyšovanie výkonnosti v športovej medicíne, zajakavosť

Kontraindikácie akupunktúry (komu sa neodporúča)

 • tehotným ženám
 • pacientom s hemofíliou a inými poruchami zrážania krvi (najmä klasická akupunktúra vpichmi)
 • dojčatám (tu sa odporúča akupresúra tlakom)
 • pacientom s akútnou psychózou a motorickým nepokojom

Kde nájdete svojho akupunkturistu?
Neúplný zoznam lekárov aktívne vykonávajúcich akupunktúru, ktorý sa nám podarilo získať a doplniť s pomocou internetu, nájdete na www.pravda.sk/akupunktura****. Odborníci s medicínskym vzdelaním, ktorí sa venujú akupunktúre v praxi a v zozname sa nenájdu, nech kontaktujú autorku článku na bstuppacherova@pravda.sk, ich kontaktné údaje doplníme.

Druhy akupunktúry
(podľa spôsobu dráždenia aktívnych bodov)

 1. klasická akupunktúra: vpichom ihly
 2. akupresúra a bodová masáž: tlakom alebo masážnymi úkonmi na jednotlivých bodoch
 3. elektropunktúra: elektrickým prúdom z elektródy
 4. elektroakupunktúra: elektrickým prúdom do akupunktúrnej ihly zavedenej v aktívnom bode
 5. laseropunktúra a fotopunktúra: laserom a svetelným lúčom
 6. moxibuscia (moxovanie): aplikácia tepla
 7. sonopunktúra a ultrasonopunktúra: zvukom a ultrazvukom
 8. magnetopunktúra: elektromagnetickým poľom a podobne

(podľa miesta výberu aktívnych bodov na celom tele alebo v rámci tzv. mikrosystémov)

 1. klasická korporálna akupunktúra: aktívne body na celom povrchu tela
 2. aurikuloterapia: aktívne body na ušnici
 3. cheiropunktúra: aktívne body na dlaniach a rukách
 4. podopunktúra, reflexológia: aktívne body na nohách a chodidlách
 5. kraniopunktúra: aktívne body vo vlasatej časti hlavy
 6. faciopunktúra: aktívne body na tvári a podobne

Prepichovanie uší a piercing
Podľa doc. Šmiralu na túto problematiku nie sú z hľadiska akupunktúry jednotné názory. Piráti nosili náušnice na strane ušnicovej laterality (čiže ak boli praváci, na pravom uchu, ak ľaváci, na ľavom), pretože v strede ušného lalôčika sa nachádza tzv. bod oka. "Jeho dráždenie má vplyv na kvalitu zraku, ale treba si uvedomiť, že iná vec je, ak aktívny bod dráždime terapeuticky a pôsobíme na príslušný orgán liečebne a iná, ak ho dráždime chronicky, dlhodobo, alebo príslušnú štruktúru zničíme. Prepichnutím oslabíme možnosti akupunktúry ušnice (aurikuloterapie) a trvalá stimulácia konkrétneho aktívneho bodu môže pôsobiť negatívne.

debata chyba