Pohyb je pre deti najlepšou doplnkovou výživou

Odborníci sa zhodujú v tom, že pohyb je pre deti najlepšou doplnkovou výživou. Každé dieťa by malo mať denne minimálne 40 minút pohybu alebo každý druhý deň aspoň hodinu až hodinu a pol.

21.03.2011 13:50
beh - dieťa - trávnik - pohyb Foto:
Ideálnym časom pre pohybové aktivity detí sú víkendové dni.
debata

„Mal by to však byť pohyb, ktorý rovnomerne zaťažuje srdce, pľúca a kĺby,“ odporúča primár Kliniky telovýchovného lekárstva z Univerzitnej nemocnice Bratislava Pavel Malovič.

Ideálnym časom pre pohybové aktivity detí sú víkendové dni, podľa odborníka by počas týchto dvoch dní mali aktívnemu pohybu venovať minimálne 5 až 6 hodín. Za najvhodnejšie športy považuje kolektívne hry, ako sú volejbal, futbal, hokej a cyklistika, či vytrvalostné cvičenia ako plávanie, cyklistika a orientačný beh.

Malovič upozorňuje, že rodičia by mali dbať aj na primeranosť športových krúžkov veku a schopnostiam dieťaťa. „Ak dáme dieťa na nejaký športový krúžok, tak by sme sa mali poradiť s lekárom, či už je to detský alebo telovýchovný lekár,“ odporúča. Dôležitý je aj pozitívny rodičovský vzor, rodičia by mali ísť svojim deťom príkladom aktívnym životným štýlom a pohybovým režimom.

Skríningová fáza projektu Go Fit, ktorú na štyroch základných školách realizuje Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých, ukázala, že deti majú slabú fyzickú zdatnosť. Tá podľa Maloviča logicky vyplýva z ich aktuálneho životného štýlu. „Nedostatok pohybových aktivít je často výsledkom nie úplne pozitívneho rodičovského vzoru, v rámci ktorého výrazne absentuje príklad aktívneho pohybového režimu,“ podotkol Malovič.

Naopak, športové krúžky, ktoré deti navštevujú, nezaručujú podľa jeho slov kvalitnú a zdravú fyzickú kondíciu, pokiaľ nie sú šité na mieru veku a schopnostiam dieťaťa. „Ak chceme úspešne predchádzať hrozbe civilizačných ochorení, zvýšenú pozornosť musíme venovať edukácii a prevencii už pri našich najmenších,“ dodal.

debata chyba