Paradox covidu. Kúpeľom by mohol aj pomôcť

Obavy z nákazy novým koronavírusom, výrazné obmedzenie poskytovania kúpeľnej liečby, wellness a súvisiacich služieb cestovného ruchu, meniace sa a nejednoznačné opatrenia či komplikácie pri predpisovaní kúpeľnej liečby u lekárov. To všetko sa podpísalo pod výrazný úbytok pacientov v kúpeľoch v závere uplynulého roka.

21.02.2021 06:00
recepcia, rúška, kúpele Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Riaditeľ Kúpeľov Štós a podpredseda Asociácie slovenských kúpeľov (ASK) Ján Šimko hovorí, že kúpeľom a pacientom by v súčasnej situácii najviac pomohlo okamžité rozšírenie Indikačného zoznamu kúpeľnej starostlivosti o indikáciu postcovidový syndróm.

"Ak by parlament novelu schválil, do kúpeľov by sa mohlo dostať niekoľko tisíc pacientov, ktorým by zdravotné poisťovne uhradili kúpeľnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia v celom rozsahu. Prinieslo by to viacero benefitov. Získal by predovšetkým pacient, ktorému by sa zastabilizoval zdravotný stav, čím by získala samozrejme aj spoločnosť. Kúpeľom by to pomohlo v období koronakrízy stabilizovať svoju ekonomickú situáciu a napokon, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by nemuselo poskytovať toľko finančných prostriedkov zo svojho rozpočtu na podporu zamestnanosti v segmente kúpeľníctva. Parlament by mal novelu schváliť v skrátenom legislativnom konaní,“ zdôrazňuje J. Šimko.

Sme pripravení venovať sa aj dopadom pandémie na psychiku človeka. Poskytujeme kvalitné psychologické služby už aj v on-line priestore.
Silvia Pavlíková, Kúpele Nimnica

"Kúpeľníctvu by pomohlo aj spresnenie vyhlášky hlavného hygienika počas núdzového stavu. Mnoho pacientov, ktorí si pobyt v kúpeľoch platia sami, sa pre obmedzenia nevedia dostať k relevantnému návrhu na kúpeľnú starostlivosť. Riešením by bolo, aby kúpeľní lekári pri vstupnom pohovore vyhodnotili zdravotný stav záujemcu a vystavili fakticky návrh lekára na kúpeľnú starostlivosť. Stanovili by v ňom presne rozsah zdravotnej starostlivosti, procedúry a prípadnú medikamentóznu liečbu. Všetko s dodržaním prísnych hygienických podmienok. Regionálne úrady verejného zdravotníctva by dodržiavanie podmienok mohli kedykoľvek kontrolovať,“ zdôrazňuje J. Šimko.

Menej operácií aj pacientov

Podľa obchodnej manažérky Kúpeľov Nimnica Silvie Pavlíkovej komplikuje situáciu aj fakt, že ubudlo množstvo operácií, po ktorých pacienti potrebujú kúpeľnú liečbu.

"Navyše niektorí z tých, ktorí sa na liečenie chystali, museli ostať v povinnej karanténe pre vlastnú pozitivitu alebo pozitívny výsledok testovania blízkej osoby v jednej domácnosti. V tejto súvislosti je naša práca náročnejšia práve v nevyspytateľnosti a nutnosti flexibilne reagovať. Rýchle legislatívne zmeny, časté zmeny vládnych nariadení a vyhlášok nám robia problémy v plánovaní prevádzky.

Pokiaľ ide o tento rok, niektoré z prírodných liečebných kúpeľov sú pripravené liečiť ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú závažné, dlho pretrvávajúce následky ochorenia. Kúpele Nimnica sa už niekoľko mesiacov dôsledne pripravujú na plnohodnotnú pomoc pacientom s tzv. postcovidovým syndrómom. Sme presvedčení, že naša liečivá minerálna voda so svojimi unikátnymi účinkami má na to všetky predpoklady. V kombinácii s celým liečebným prístupom a prepracovanou psychologickou intervenciou by tu klienti našli možnosť navrátenia zdravia a nových síl,“ dodáva S. Pavlíková.

Zdôrazňuje, že sú pripravení venovať sa aj dopadom pandémie na psychiku človeka. "Poskytujeme kvalitné psychologické služby už aj v on-line priestore. “

Chýbajú informácie

Najväčšie problémy spôsoboval podľa prevádzkovej riaditeľky Kúpeľov Brusno Martiny Guzmickej nedostatok informácií, resp. nejednoznačnosť opatrení.

"Tak, ako sa nádejne začal júl, miernym uvoľnením opatrení a podporou trávenia dovoleniek na Slovensku, tak sa pre nás minulý rok skončil veľmi zle, v dôsledku dopadu druhej vlny pandémie koronavírusu. Odzrkadilo sa to na dramatickom poklese návštevnosti našich kúpeľov, čo smerovalo až k nutnosti dočasného uzavretia zariadenia. Keďže plánované operácie a lekárske zákroky sa odkladajú, môžeme predpokladať, že počas celého roku 2021 bude nižší počet klientov zdravotných poisťovní.

Či sa nám podarí vykryť prepad samoplatcami v tejto chvíli, ešte nedokážeme odhadnúť. Bude to ovplyvňovať dĺžka platnosti opatrení, ale aj ekonomický dopad pandémie na obyvateľov, možnosť cestovania do zahraničia po skončení pandémie a podobne.“ Kúpeľom by, ako dodáva, pomohla efektívnejšia a cielená pomoc zo strany štátu.

Včasná rehabilitácia je základ

Aj v Kúpeľoch Kováčová sa museli vyrovnávať s tým, že ľudia sa báli nastúpiť na kúpeľnú liečbu, s tým, že poisťovne neschvaľovali návrhy na liečbu a s nedostatočnou podporou od štátu. "Museli sme vynaložiť enormné náklady na dezinfekciu a kupovanie antigénových testov, pravidelne sme na svoje náklady testovali pacientov i zamestnancov,“ hovorí Miloš Pittner.

"Zaznamenali sme až 40-percentný prepad tržieb. Je nepochopiteľné, že mzdy rastú, ale ceny za ošetrovací deň sa buď nehýbu, alebo len minimálne. Štát by si mal uvedomiť, že včasná rehabilitácia, čiže hlavne individuálne cvičenie a procedúry na báze liečivej minerálnej vody, v dostatočnom časovom období, sú základom pre to, aby sa človek čo najrýchlejšie zaradil späť do normálneho života,“ prízvukuje M. Pittner.

Pomôže zmena legislatívy

Spolu s ďalšími členmi Asociácie slovenských kúpeľov aktívne pracujeme na programe postcovidového syndrómu pre klientov zdravotných poisťovní. Táto indikácia by pomohla zachrániť kúpeľný cestovný ruch.
Tamara Šatanková, Bardejovské kúpele

S obavami hľadí na vývoj situácie v období pandémie aj Gabriela Klimová z Kúpeľov Nový Smokovec. "Podľa našej prognózy bude tento rok určite horší ako vlaňajší. Už od začiatku roka vidíme, že medzi ľuďmi panuje strach, kúpeľnú liečbu odmietajú, poprípade sa ani nemôžu dostať k svojim lekárom, aby im kúpeľnú liečbu vypísali. Jediné pozitívum vidíme v zmene legislatívy, ktorá by umožnila poskytovať kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou pre pacientov, ktorí prekonali COVID-19 a naďalej trpia problémami so zadýchavaním, úzkosťou, kašľom, únavou, vyčerpaním alebo bolesťami pohybového aparátu. Pomohlo by aj, keby mohli lekári pacientom vypisovať návrhy na kúpeľnú liečbu napríklad elektronicky. Eliminoval by sa tak nápor na ambulancie.“

Pravidelne testujeme

Začiatok vlaňajšieho druhého polroka hodnotí Michal Čavrnoch, obchodný a marketingový manažér Kúpeľov Turčianske Teplice, vďaka uvoľneniu opatrení a celkovému upokojeniu situácie ako pomerne úspešný.

" S nástupom druhej vlny a sprísnenia opatrení však záujem o kúpeľnú liečbu opäť výrazne klesol. Ako prvé kúpele sme pristúpili už od októbra k testovaniu všetkých klientov nastupujúcich na pobyt a pravidelne testujeme aj zamestnancov. Okrem poklesu samoplatcov sme zaznamenali i pokles počtu návrhov na kúpeľnú liečbu súvisiaci s vyťaženosťou nemocníc a odkladaním termínov operácií.

Jedným z najväčších problémov bola nepredvídateľnosť situácie a protipandemických opatrení. Situácia sa menila prakticky z týždňa na týždeň a bolo nutné na ňu po prevádzkovej stránke reagovať veľmi pružne. Prispôsobenie sa opatreniam znamenalo zvýšenie nákladov, ktoré nie je kompenzované štátom ani zdravotnými poisťovňami,“ konštatuje M. Čavrnoch. Kúpele sú vo veľmi ťažkej situácii.

"Napriek tomu, že aj naďalej poskytujeme kúpeľnú zdravotnú starostlivosť a liečebné pobyty, je pokles tržieb mimoriadne výrazný. Začali sme poskytovať aj špeciálne pobyty pre hostí s postcovidovým syndrómom a spoločne s asociáciou kúpeľov pracujeme na zaradení tejto diagnózy do zoznamu indikácií pre kúpeľnú liečbu. Nikto ale netuší, ako sa bude tento rok vyvíjať a momentálne nevieme odhadnúť ani ako bude vyzerať Veľká noc. Najlepšie by, pravdaže, bolo, keby klesla vyťaženosť nemocníc, počet nakazených, začali by sa uvoľňovať opatrenia, sprístupňovať ďalšie služby a postupne by sme sa vrátili k bežnému životu. Dovtedy by určite pomohla adekvátna kompenzácia zo strany štátu a zdravotných poisťovní,“ uzatvára M. Čavrnoch.

Bezpečnosť je prvoradá

Sľubne sa javila situácia v druhej polovici roka 2020 v Bardejov­ských kúpeľoch. "Dosahovali sme výborné výsledky hlavne v treťom kvartáli a zdalo sa, že sa situácia vracia opäť do normálu, až kým neprišli tie povestné svadby a s nimi sa pristúpilo k ešte prísnejším opatreniam,“ vraví Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka.

Najlepšie by bolo, keby klesla vyťaženosť nemocníc, počet nakazených, začali sa uvoľňovať opatrenia a mohli by sme sa vrátiť k bežnému životu.
Michal Čavrnoch, Kúpele Trenčianske Teplice

"Od októbra sme zatvorili wellness a všetky ostatné služby pre verejnosť, stratili sme takmer všetkých samoplatcov a po prvom celoplošnom testovaní postupne odchádzali aj klienti zdravotných poisťovní. Náš región bol zo všetkých kúpeľov zasiahnutý najviac pre obrovský počet nakazených a to klientov odrádzalo najviac pri rozhodovaní sa, či na pobyt vôbec nastúpia. Nepomáhalo ani pravidelné testovanie, dodržiavanie tých najprísnejších pravidiel a epidemických opatrení, strach klientov bol väčší ako ich vôľa pobyt absolvovať liečenie. Prišli sme o dve tretiny klientov.“

T. Šatanková zároveň zdôrazňuje, že sa u nich môžu napriek všetkému cítiť viac ako bezpečne. "Okrem pravidelnej dezinfekcie a dodržiavania pravidla R-O-R, klientov, ktorí sú na troj- a štvortýždňových pobytoch, bezplatne minimálne trikrát testujeme. Aj naše kúpele, spolu s ďalšími členmi ASK, aktívne pracujú na programe postcovidového syndrómu pre klientov zdravotných poisťovní.

V Českej republike takéto návrhy do kúpeľov fungujú už takmer mesiac, verím, že aj u nás to bude rýchly proces. Táto indikácia by pomohla zachrániť kúpeľný cestovný ruch. Samozrejme, najviac by nám pomohlo, ak by sa postupne uvoľnili všetky pravidlá a mohli by sme prijímať klientov, poskytovať všetky hlavné aj doplnkové služby, keby sa otvorili hranice a mohli k nám chodiť aj zahraniční klienti,“ dodáva T. Šatanková.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kríza #kúpele #koronakríza