Liečba pre pacientov, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia COVID-19

Aké formy terapie ponúkajú slovenské kúpele? A čo si musíte zbaliť pred odchodom na kúpeľný pobyt?

14.04.2021 06:00
Sanatórium Dr. Guhra, respiračná fyzioterapia Foto:
Liečba následkov prekonania covidu by mala byť komplexná. Väčšinou totiž pri longcovide ide o kombináciu rôznych ťažkostí, na ktoré pacienti pred ochorením netrpeli.
debata

Kúpele Nimnica

Keďže stále pribúda pacientov s početnými následnými zdravotnými ťažkosťami po prekonaní ochorenia COVID-19 a ambulancie všeobecných i odborných lekárov sú doslova zaplavené takýmito pacientmi, rezort zdravotníctva uznal za nutné bezodkladne túto situáciu riešiť. Na základe rokovaní a dohody so zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union) umožnilo ministerstvo zdravotníctva našim kúpeľom liečiť ťažkosti postcovid.

Kúpele Nimnica teda majú oprávnenie prijímať a rehabilitovať pacientov s dýchacími ťažkosťami v rámci aktuálneho indikačného zoznamu ihneď po vypísaní návrhu lekárom a schválení zdravotnou poisťovňou. Očakávame rozšírenie indikačného zoznamu, ktoré by malo umožniť liečbu nielen dýchacích problémov v rámci postcovidu, ale tiež liečbu ďalších následkov covidu, ako napr. ochorenia pohybového aparátu, nervové choroby a veríme, že aj ďalšie (kardiovaskulárne a duševné problémy).

V rámci momentálne dostupnej liečby postcovidu ide o 21-dňový kúpeľný pobyt na základe zdravotného poukazu typu A. Liečba podľa rozšíreného indikačného zoznamu bude hradená z verejného zdravotného poistenia, no všetky detaily sa dozvieme až z konečnej verzie, ktorú schváli parlament.

Liečba následkov prekonania covidu by mala byť komplexná. Väčšinou totiž pri longcovide ide o kombináciu rôznych ťažkostí, na ktoré pacienti pred ochorením netrpeli. Najčastejšie ide o súbor symptómov ako ťažká únava, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti kĺbov, svalov, hlavy, nervové ochorenia, poruchy spánkového rytmu, pamäti, koncentrácie, depresívne stavy, kolísanie tlaku krvi a iné srdcovo-cievne poruchy. Naše kúpele pristupujú k liečbe pacientov v zmysle celistvosti organizmu. Nesústreďujeme sa len na liečbu konkrétneho zdravotného problému, ale liečime „celého človeka“. Sme presvedčení, že tento prístup je osobitne potrebný i pri liečbe pacientov s postcovidom. Liečba postcovidu zahŕňa výber zo širokého spektra procedúr ako inhalácie minerálnej vody (priestorová, individuálna), dychová gymnastika, uhličitý kúpeľ, masáže a množstvo ďalších.

Odpovedala: PharmDr. Silvia Pavlíková, obchodná manažérka kúpeľov

Zlaté Kúpele Turčianske Teplice

Naši lekári pre klientov po prekonaní ochorenia COVID-19 pripravili špeciálny individuálny liečebný program zameraný na zmiernenie alebo úplné odstránenie týchto ťažkostí. Starostlivosť o zdravie je na prvom mieste. Urýchli návrat do bežného života špeciálnym pobytovým balíčkom, ktorý je schválený vládou a za určitých podmienok môže byť hradený zdravotnou poisťovňou. Liečebný pobyt zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu a konzultáciu s lekárom, ale aj individuálny liečebný program (10 liečebných procedúr na základe odporučenia lekára na rehabilitáciu a celkové posilnenie dýchacieho, kardiovaskulárneho a pohybového aparátu).

Odpovedal: Andrej Petráš, obchodný manažér SLK Turčianske Teplice

ŠLÚ Marína Kováčová

Nová indikácia pre kúpeľnú liečbu postcovidových pacientov spadá pod liečbu v kategórii A. Takýto pobyt by mal byť postavený najmä na individuálnej rehabilitácii v závislosti od zdravotného stavu pacienta a postihnutého orgánu. Samozrejmosťou je respiračná fyzioterapia, ale aj rehabilitácia neurologických komplikácií a následkov dlhodobej imobilizácie, kognitívna rehabilitácia, psychologická podpora, rôzne druhy elektroliečby a vodoliečby a pod.

Odpovedal: MUDr. Vladimír Čavoj, riaditeľ

Kúpele Lúčky

Pacienti, ktorí prekonali COVID-19 využívajú liečbu v skupine A v indikačných podskupinách, V/2 zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba alebo V/8 pľúcne fibrózy, a to na základe návrhu lekára na kúpeľnú liečbu v uvedených indikáciách. Keďže schvaľovací proces liečby postcovidových pacientov cez zdravotné poisťovne nie je dokončený, prírodné liečivé kúpele pripravili pre klientov pobyty na ich liečbu, vzhľadom na nemožnosť ambulantnej liečby v nemocniciach.

V prípade, že zdravotná poisťovňa neschváli pacientom liečbu, pobyt si hradia sami. U nás je to Liečebný pobyt Revital alebo Revital+ ktorý obsahuje 2 alebo 3 liečebné procedúry denne a minerálny liečebný bazén. Liečebné procedúry sú pripravené s dôrazom na liečbu pretrvávajúcich symptómov covid ochorenia. Pre charakter liečebného pobytu je najkratšia možná doba pobytu 6 nocí.

V prípade postcovidových pacientov sú postihnuté najmä pľúca, nervový, pohybový a srdcovo-cievny aparát. Podľa postihnutia by mali kúpele liečiť pacientov s prevažnými príznakmi daného systému. Pacienti s pľúcnym postihnutím majú prevažne bolesti na hrudníku, dusivý kašeľ a trpia dýchavičnosťou už pri minimálnej námahe. Vhodnými procedúrami sú: dýchacia gymnastika, oxygenoterapia, inhalácie, plávanie a pobyt na čerstvom horskom vzduchu.

Pacienti s postihnutím pohybového ústrojenstva trpia najviac bolesťami svalov a kĺbov, slabosťou svalov, poruchou pohyblivosti v kĺboch tela. V týchto prípadoch sú vhodné všetky formy pohybovej liečby ako: hydrokineziote­rapia, termoterapia, balneoterapia, elektroterapia, masáže a tiež oxygenoterapia. Pri postihnutí nervového ústrojenstva sú pacienti postihnutí podobnými stavmi, ako sú mozgové mŕtvice, poškodenia nervov, úporné bolesti hlavy, poruchy čuchu a chuti. Tu sú vhodné všetky procedúry ako v prípadoch pohybového ústrojenstva, s dôrazom na procedúry potláčajúce bolesti, zvyšujúce svalovú silu a posilňujúce stabilitu a mobilitu jedinca.

Odpovedal: PhDr. Peter Mičko, marketingový manažér

Prírodné jódové kúpele Číž

Postcovidová liečba schválená NR SR zatiaľ nie je a očakávame v čo najkratšom čase, že by mala byť schválená. Liečba bude plne hradená zdravotnými poisťovňami. Pacienti môžu ihneď požiadať svojich lekárov o predpísanie kúpeľného návrhu typu A. Kúpele na Slovensku sú pripravené na poskytovanie postcovidových programov. Naše kúpele sa špecializujú na liečbu pohybového ústrojenstva a orgánov s vnútornou sekréciou. Momentálne si pacienti hradia takýto pobyt ako samoplatcovia alebo vedia využiť aj už schválený kúpeľný poukaz na iné pridružené ochorenie, na ktoré majú nárok na riadnu kúpeľnú liečbu.

Odpovedal: Mgr. Michal Fajin, riaditeľ

SLK Rajecké Teplice

Kúpeľná starostlivosť bude trvať 21 dní a bude poskytovaná v kategórii A, ako aj v kategórii B, ale presné podmienky schvaľovania návrhov nám budú známe až po rozšírení indikačného zoznamu. Čo je však avizované o indikáciu postcovidový syndróm by mali byť rozšírené indikačné skupiny V. netuberkulózne choroby dýchacích ciest, VI. nervové choroby a VII. choroby pohybového ústrojenstva. Kúpeľné zariadenia sú ideálnym miestom nielen na doliečovanie konkrétnych príznakov po prekonaní ochorenia COVID-19, ale aj na naštartovanie samouzdravovacích mechanizmov v našom organizme a načerpanie energie.

Práve vzhľadom na skutočnosť, že COVID-19 je multisystémové infekčné ochorenie, ktoré postihuje s rozličnou intenzitou rôzne orgány, manažuje zdravotnú starostlivosť kúpeľný lekár. Liečebné procedúry vyberá na základe dôkladného vyšetrenia, zo širokého spektra terapií so zameraním sa na pretrvávajúce zdravotné problémy. Základom kúpeľnej liečby je respiračná rehabilitácia, inhalácie, oxygenoterpia, reflexná segmentová masáž chrbtice, svetloliečba a vodoliečebné procedúry. Opakovaním takýchto fyzikálnych podnetov dochádza k regenerácii fyzických i psychických funkcií, stimulácii imunitných odpovedí a zvýšeniu celkovej odolnosti organizmu.

Odpovedal: Mgr. Peter Lališ, riaditeľ

Kúpele Trenčianske Teplice

Následná rehabilitačná starostlivosť u pacientov, ktorí COVID-19 prekonali, sa už vo väčšine krajín únie od septembra 2020 štandardne a s dobrými výsledkami vykonáva a tam, kde funguje liečebné kúpeľníctvo, je to štandardná diagnóza pre kúpeľnú starostlivosť, hradená zo systému zdravotného poistenia.

Podľa návrhu, ktorý je momentálne v procese schvaľovania, by malo ísť tak o liečbu v indikačnej skupine A (úhrada všetkých nákladov zdravotnou poisťovňou), ako aj – v prípade menej závažných stavov – o liečbu v indikačnej skupine B (úhrada liečebných nákladov zdravotnou poisťovňou).

Každý klient po nástupe do kúpeľov absolvuje vstupné odborné vyšetrenie kúpeľným lekárom a na základe jeho výsledku je mu následne zostavený individuálny liečebný plán. Jeho súčasťou sú napr. termálny liečebný kúpeľ, liečebná masáž, oxygenoterapia, infrasauna, suchý uhličitý kúpeľ – biovak, rašelina…, a to všetko za priebežného lekárskeho dozoru a konzultácií počas celého pobytu klienta v kúpeľoch.

Odpovedal: Andrej Puček, riaditeľ pre obchod a marketing

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

Možnosti pre postcovidových pacientov sú právnou úpravou zúžené na pacientov, ktorí mali priebeh vyžadujúci hospitalizáciu v nemocnici, teda týka sa to len ťažkých prípadov. Na takúto kúpeľnú liečbu sme pripravení. Týkajú sa nás indikácie VI/15 a VII/12, čo v preklade znamená, že sú to pacienti s neurologickými, neurosvalovými a pohybovými ťažkosťami po prekonaní covidu, sme pripravení aj na pomoc pacientom s dýchacími ťažkosťami.

Návrh na kúpeľnú liečbu je podmienený tým, že pacient je minimálne tri mesiace po prekonaní covidu a do kúpeľov predpisuje kúpeľnú liečbu neurológ, reumatológ, všeobecný lekár, lekár FBRL a ortopéd.

Odpovedala: Martina Čierna
Pohľad na Sanatórium Dr. Guhra v Tatranskej... Foto: Dávid Popovič
Sanatorium Guhr 01 Pohľad na Sanatórium Dr. Guhra v Tatranskej Polianke, v pozadí Vysoké Tatry s Gerlachovským štítom.

Sanatórium Dr. Guhra, n. o., v Tatranskej Polianke

Sanatórium Dr. Guhra n. o. v Tatranskej Polianke ako špecializované pracovisko respiračnej fyzioterapie, jediné svojho druhu na Slovensku, vytvorilo komplexný liečebný post COVID-19 program pre pacientov, ktorí potrebujú následnú zdravotnú starostlivosť. „Sme špecializované zariadenie s viac ako storočnou tradíciou v klimatickej liečbe. Náš jedinečný post covid program pozostáva z overených postupov novej respiračnej fyzioterapie, ktorej sa u nás venujeme intenzívne už dva roky. Obsahuje všetky aspekty potrebnej starostlivosti o pacienta po prekonaní tohto ochorenia, nevynímajúc starostlivosť o psychickú pohodu, poradenstvo v oblasti výživy a vhodnej pohybovej liečby. O postkovidový liečebný program u nás už prejavilo záujem pomerne veľa pacientov, “ uvádza MUDr. Eleonóra Kovalčíková, riaditeľka Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke. Postkovidový program je zostavený v spolupráci s Mgr. Mariánom Jendrichovským, PhD., odborníkom v oblasti respiračnej fyzioterapie na Slovensku a v Čechách, ktorý je lídrom v oblasti vzdelávania v problematike respiračnej fyzioterapie.

Odpovedala: Adriana Saturyová, marketingová manažérka Sanatória Dr. Guhra, n.o.

Kúpele Nový Smokovec

Momentálne je vytvorená dohoda medzi ministerstvom zdravotníctva a všetkými zdravotnými poisťovňami o poskytovaní následnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch, a to pre pacientov s postcovidovým syndrómom, ktorí spĺňajú kritériá pre indikáciu V/2 zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba alebo V/8 Pľúcne fibrózy.

Klientov je možné posielať a rehabilitovať po vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu a následnom schválení zdravotnou poisťovňou. Z toho vyplýva, že poisťovne už svojim pacientom môžu schvaľovať kúpeľnú liečbu a my ako kúpele pacientov odliečime. Postcovidová liečba môže prebiehať formou schválenej kúpeľnej liečby poisťovňou alebo ju môže pacient absolvovať ako samoplatca.

V obidvoch prípadoch sa pri vstupnej lekárskej prehliadke na základe zdravotného stavu pacienta určí skladba podávaných procedúr. Procedúry budú pacientom nastavené naším ošetrujúcim lekárom, ktorý dôkladne zhodnotí ich zdravotný stav pri vstupnej lekárskej prehliadke.

Ide najmä o respiračnú fyzioterapiu, inhalácie, oxygenoterapiu a elektroliečbu. Pri nástupe klienta na pobyt a takisto aj pri jeho výstupnej prehliadke využívame spirometrické vyšetrenie a saturáciu O2, ktorá pomáha ošetrujúcim lekárom pri stanovovaní procedúr, ako aj pri vyhodnotení jeho liečby.

Odpovedala: Gabriela Klimová

Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

Podľa aktuálnych informácií môže byť kúpeľná liečba schválená na základe existujúcich indikácií, a to V/2 – iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba a V/8 – pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené. Keďže v našich prírodných liečebných a klimatických kúpeľoch liečime celú skupinu V. netuberkulózne choroby dýchacích ciest, tak k nám môžu prísť klienti s postcovidovým syndrómom na kúpeľnú liečbu. Vďaka materiálno-technickému zabezpečeniu, tímu odborníkov, výborným klimatickým podmienkam a správne nastavenému systému liečby sme pripravení postarať sa o našich klientov a takpovediac dostať ich po prekonaní ochorenia COVID-19 späť do bežného života.

Pobyt sa začína lekárskou prehliadkou vrátane spirometrie a 6-minútového walking testu. Na konci pobytu sa to potom zopakuje, čo slúži na porovnanie stavu pred a po liečbe, resp. ukazuje výsledok rehabilitácie pre klienta, jeho lekára i pre nás.

Preferujeme osobný prístup, a preto je každému klientovi vypracovaný individuálny liečebný plán obsahujúci procedúry podľa jeho konkrétnych ťažkostí.

Základom liečby postcovidových pacientov je respiračná fyzioterapia zameraná na podporu správneho dýchania pomocou špeciálnych dýchacích cvičení a pomôcok. Súčasťou liečebného pobytu je aj teploliečba, oxygenoterapia, klimatická liečba – Pieniny Vertical Walking či inhalácia liečivej vody, ktorá je vysokoúčinná pri regenerácii pľúcneho tkaniva. Nezabúdame ani na psychické zdravie. Do doplnkových procedúr pri liečbe postcovidového syndrómu sme, okrem iných, zaradili aj psychoterapiu.

Ak bude hradená liečba podľa existujúcich indikácií V/2 a V/8, tak obe patria do skupiny A. Takže kým ministerstvo zdravotníctva pripraví legislatívnu zmenu, ktorá je podľa ostatných informácií v riešení, budú náklady na zdravotnú starostlivosť, ubytovanie aj stravovanie hradené zdravotnou poisťovňou. Je predpoklad, že i keď budú vytvorené nové indikácie (alebo indikačná skupina) súvisiace s COVID-19, budú zaradené do skupiny A.

Odpovedal: Ing. Vladimír Šmída z marketingu kúpeľov

Bardejovské kúpele pomáhajú aj laserovou terapiou

„Situácia je naozaj veľmi zložitá a trvá príliš dlho, preto ako isté "vykúpenie“ z tejto situácie vnímame možnosť v našich kúpeľoch prijímať a liečiť pacientov na post covid syndróm. Títo klienti však musia spĺňať kritériá a spadať do indikačnej skupiny V/2 (zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc) a V/8 (pľúcne fibrózy) a pobyt môžu absolvovať na návrh lekára. Určite to ale vnímame ako pozitívny krok smerom hlavne k týmto klientom a k možnosti liečenia ich ťažkej diagnózy spojenej s prekonaním covidu," približuje liečbu Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov. Liečba spadá pod kategóriu A, teda je kompletne hradená liečba z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Ako uviedla, majú presne vypracovaný covid program, ktorý zahŕňa ubytovanie vo vybranej kategórii, stravovanie formou plnej penzie, vstupná lekárska prehliadka, kde ošetrujúci lekár stanoví liečebný proces a procedúry ako napríklad inhalácie minerálnou vodou, oxygenoterapiu, pitné kúry na kolonáde, respiračnú fyzioterapiu, termoterapiu, vyplachovanie minerálnou vodou z liečebných prameňov, soľnú jaskyňu, biolampu, masáže, vodoliečbu, elektroliečbu a iné.

„Novinkou je MLS laserová terapia, ktorá preukázala pri covide zlepšenie laboratórnych výsledkov a klinického stavu, radikálne skrátenie dĺžky hospitalizácie a predchádzanie trvalým následkom v dôsledku ochorenia COVID–19,“ hovorí o novej terapii Šatanková. „Terapia je indikovaná na liečebnú rehabilitáciu po covidovej infekcii pri bolestiach svalov a svalových spazmoch, podporuje a zvyšuje cirkuláciu krvi a uvoľňuje svaly, pri stuhnutých kĺboch a artritíde, pri zápaloch šliach, pri bolestiach ramien, lakťov, chrbta, kĺbov, osteoartritíde, pri výronoch, hematómoch, ranách, vredoch a podobne,“ dodala Tamara Šatanková.

"Skúsenosti z Massachusettskej nemocnice v USA a ďalších nemocniciach na svete vrátane nemocnice Kolín a oblastnej nemocnice Náchod v ČR, poukázali na účinky MLS laserovej terapie pri covidovej pneumónii – obojstrannom zápale pľúc v akútnom štádiu – ako sú zlepšenie laboratórnych výsledkov a klinického stavu či radikálne skrátenie dĺžky hospitalizácie. Pacienti po MLS laserovej terapii odchádzajú do domácej liečby po 5 až 7 dňoch bez podpory kyslíkom oproti ostatným pacientom, ktorí túto liečbu nepodstúpili a boli hospitalizovaní niekoľko týždňov alebo skončili na umelej pľúcnej ventilácii. Prvé výsledky poukazujú takisto na možné predchádzanie trvalým následkom po preliečenej intersticiálnej pneumónii v dôsledku covidu,“ informovala vrchná sestra Hana Švirková.

Kúpele majú vytvorený aj balíček Post covid pobyt pre pacientov, ktorí toto ochorenie prekonali. Je určený najmä tým klientom, ktorým poisťovňa neodsúhlasí návrh na liečenie tejto diagnózy. „Následne majú možnosť si ju zakúpiť u nás ako samoplatcovia za veľmi výhodných cenových podmienok už od 43 eur/os/noc. Balíček vyzerá takto: cena pobytu obsahuje ubytovanie, plnú penziu (raňajky, obedy a večere formou bufetu, šalátový bufet + nápoj), lekárske vyšetrenie, 12 procedúr/6 nocí,“ priblížila pobyt pre samoplatcov Šatanková.

Kúpele Dudince

Postcovidový syndróm sa nesmie podceňovať, keďže dlhodobo ovplyvňuje zdravotný stav človeka, a pobyt v kúpeľoch môže určite pomôcť. Naše kúpele pripravili program vhodný pre ľudí, ktorí COVID-19 prekonali, a je zameraný nielen na liečbu postcovidového syndrómu, ale je vhodný aj pre tých, ktorí potrebujú reštart. Zatiaľ je takýto pobyt plne hradený klientom. Čakáme ale na rozhodnutie parlamentu, ktorý by mal schváliť kúpeľnú liečbu pre postcovidových pacientov hradenú zdravotnými poisťovňami.

Každé kúpele si obsah pobytu stanovujú podľa svojich kritérií, resp. podľa toho, čo liečia. Naša minerálna voda môže napríklad pomôcť pri týchto symptómoch postcovidového syndrómu: neustála únava a slabosť, vyčerpanie, závraty a poruchy koncentrácie, bolesti svalstva, kĺbov, neurologické ťažkosti (tŕpnutie končatín a pod.) či psychické napätie. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a pripravíme osobitne zostavený program podľa jeho aktuálnych zdravotných ťažkostí.

Odpovedala: Andrea Petrušová – marketingová špecialistka Kúpeľov Dudince

Sanatórium Tatranská Kotlina

„Vláda schválila núdzové vloženie poscovidových pacientov do indikačnej skupiny V.2 a V.8, kým nebude vypracovaný nový indikačný zoznam na kúpeľnú liečbu. Pretože patogenéza chronickej obštrukčnej choroby pľúc a postcovidového pacienta je diametrálne odlišná, bolo by vhodné v budúcnosti pri príprave nového indikačného zoznamu vložiť do IS V.2 dg.J98.8 – ako skupinu A, ktorá by zahŕňala postcovidovú pretrvávajúcu námahovú dýchavicu a postcovidový pretrvávajúci kašeľ,“ hovorí zástupkyňa primára MUDr. Eva Psotiaková.

„Avšak žiada sa poznamenať, že pacient po covidovej pneumónii je vhodnejší na ústavnú nemocničnú než na kúpeľnú liečbu. Prečo? Pretože často užíva ešte pomerne vysoké dávky perorálnych kortikosteroidov a vyžaduje laboratórne kontrolné vyšetrenia, niekedy aj RTG kontrolné vyšetrenie a často poskytovateľ kúpeľnej liečby nemá k dispozícii laboratórium ani RTG. Navyše tieto vyšetrenia zdravotné poisťovne počas kúpeľnej liečby nepreplácajú,“ uviedla.

Pokiaľ ide o závažnosť, každý pacient by mal po prekonaní covidu absolvovať následne ústavnú alebo kúpeľnú liečbu, pretože po tejto infekcii vzniká súbor respiračných, neurologických a metabolických porúch, ktoré nie je možné odstrániť len medikamentóznou liečbou.

„Dôležitá je najmä respiračná rehabilitácia. Ak nepôjde o nemocničný pobyt, kde je možné v rámci každodenných vizít manažovať aj ťažší stav, indikácia na kúpeľnú liečbu predpokladá, že je pacient mobilný a schopný chodiť na procedúry, že jeho RTG nález je už stabilizovaný, nemá v liečbe vysoké dávky kortikosteroidov a jeho parciálny tlak kyslíka v krvi je aspoň 92 až 93 %,“ hovorí doktorka Psotiaková.

V kúpeľoch už majú pripravený systém komplexnej respiračnej rehabilitácie na základe výkonnosti pacienta v 6-minútovom teste chôdzou. „Podľa výkonnosti sú pacienti rozdelení do niekoľkých rehabilitačných skupín s dôrazom na pohybovú liečbu – nordicwalking v okolitej prírode so sprievodom rehabilitačného pracovníka. Každá skupina obsahuje aj individuálnu dychovú rehabilitáciu, ktorá zahŕňa okrem odstránenia funkčných patofyziologických mechanizmov v oblasti dýchacích ciest a vlastného parenchýmu pľúc rehabilitáciu bránice, interkostálneho svalstva, pektorálnych svalov, techniky na podporu expektorácie,“ uviedla.

Okrem toho pacient absolvuje inhalačnú liečbu, pomocnú elektroliečbu, magnetoterapiu, termoterapiu, masážne procedúry alebo vodoliečbu. Pacienti s dobrou pokojovou aj pozáťažovou saturáciou majú pripravené dychové cvičenia v Belianskej jaskyni, ak jej prevádzku dovolí epidemiologická situácia.

Ako rýchlo po liečbe by mal pacient nastúpiť do kúpeľov? „Do nemocnice nenastupuje pacient s ľahkým priebehom infektu bez dýchavice, pretože tento priebeh zvládne doma. Väčšinou je pacient hospitalizovaný pre vývoj covidovej pneumónie a závisí na stave jeho imunitného systému, stave pľúc a dýchacích ciest pred pneumóniou, na komorbiditách, veľkosti infekčnej nálože a čase expozície, ako bude pneumónia prebiehať. Po ľahšom priebehu ochorenia, pokiaľ pacient neužíva vysoké dávky kortikoidov, môže na kúpeľnú liečbu nastúpiť až po dvadsiatom dni od prvej pozitivity antigénového alebo PCR testu, nie skôr. Pacient býva hospitalizovaný približne 8 až 14 dní, takže ešte 1 až 2 týždne je po prepustení doma v karanténe. Optimálne by bolo začať po covidovej pneumónii s respiračnou rehabilitáciou do mesiaca od prepustenia z nemocnice, ale súbor patofyziologických mechanizmov v organizme je možné priaznivo ovplyvniť kúpeľnou liečbou aj po dlhšom odstupe od prekonaného infektu,“ dodala doktorka Eva Psotiaková.

Nezabudnite si zbaliť…

1. preukaz poistenca, občiansky preukaz,

2. oznámenie o schválení kúpeľnej liečby, ktoré ste dostali z poisťovne,

3. predvolanie na liečbu, ktoré vám zaslali z kúpeľov,

4. pri vážnejších zdravotných stavoch – potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára nie staršie ako 14 dní, z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi.

5. zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečenia).

6. počas súčasnej pandémie si pribaľte aj dostatok rúšok a respirátorov FFP2.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpeľný pobyt #Covid-19