V ČR a v Rakúsku pri darovaní plazmy kompenzujú náklady. Čo dostanete u nás?

Na odberných pracoviskách Národnej transfúznej služby SR (NTS) je možné od roku 2022 darovať aj krvnú plazmu (tzv. produktívna plazmaferéza). Krvná plazma tvorí 55 % objemu krvi človeka. Je to číra tekutina, ktorá má nielen žltkastú farbu ako zlato, ale mnohí ju „zlatom v krvi“ aj nazývajú.

25.06.2023 06:00
Krvná plazma Foto:
Viac informácií je možné nájsť na www.mamzlatovkrvi.sk.
debata

Potrebná je v chirurgii, v pohotovostnej medicíne, pri liečení mnohých závažných aj chronických ochorení, vyrábajú sa z nej mnohé lieky.

Pri odbere plazmy preteká krv sterilnou ihlou zo žily darcu do uzatvoreného jednorazového systému hadičiek odberového setu.

V centrifúge sa krv odstredí, a tak sa plazma oddelí od ostatných zložiek krvi. Potom sa tieto krvné zložky vrátia tou istou ihlou naspäť do tela darcu a plazma odteká do odberového vaku.

Počítačom riadený „aferetický prístroj“ odoberá krv a odvádza plazmu veľmi šetrným spôsobom.

Darované množstvo plazmy je 600 ml a jej odber trvá cca 45 minút. Darovanie krvnej plazmy sa počíta ako jeden odber, čiže tak ako pri darovaní celej krvi. Viac informácií je možné nájsť na www.mamzlatovkrvi.sk.

darcovstvo krvi, odber krvi, krv, ruky, srdce, srdiečka, žily Čítajte viac Prečo je dobré darovať krv ešte pred dovolenkou? Môže to skomplikovať tento vírus

Hoci niektorí darcovia plazmy chodia na odbery do susedného Rakúska alebo do Čiech, kde za plazmu dostanú určitú finančnú náhradu nazvanú aj kompenzáciou nákladov (v ČR u Europlasmy 800 Kč, v Hainburgu 35 eur), na Slovensku je darcovstvo krvnej plazmy bezplatné.

Ako uvádza Mgr. Martina Frigová, hovorkyňa Národnej transfúznej služby SR: „Odber krvi a zložiek z krvi možno uskutočniť len bezodplatne. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže za odber krvi a zložiek z krvi priamo ani nepriamo sľúbiť, poskytnúť alebo nechať poskytnúť, a to ani prostredníctvom tretej osoby, žiadnu odmenu, náhradu ani protihodnotu v akejkoľvek forme okrem poskytnutia jednorazového drobného občerstvenia a príspevku na občerstvenie najviac vo výške 75 % stravného poskytovaného podľa osobitného predpisu a preukázaných nákladov na cestovné.“

Pre spresnenie – zložkou z krvi sa rozumie, okrem iného, aj krvná plazma. V zmysle uvedeného paragrafu je aj darovanie krvnej plazmy na Slovensku bezodplatné, tak ako darovanie celej krvi.

Upravuje to paragraf 13 odsek 11 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Ako prebieha darovanie plazmy? Aká vysoká je za to finančná odmena v Čechách?
Video
Vít Samek, hlavný hrdina relácie "Na vlastný otvor", sa tentoraz rozhodol dať si urobiť otvor do žily a darovať krvnú plazmu. Podarilo sa náruživému fajčiarovi Vítovi s chronickým zápalom priedušiek plazmu vôbec darovať?

Mgr. Frigová pokračuje: „Darca krvi a zložiek z krvi má v našich odberných centrách nárok na občerstvenie (bageta, keksík, croisant), zabezpečuje sa pitný režim vo forme pitnej vody, čaju a kávy, dostane stravný lístok, v súčasnosti je to 3,80 eura, a má nárok na uhradenie preukázateľných nákladov na cestovné. Podľa zákonníka práce paragraf 138, odsek 2 má darca krvi a zložiek z krvi nárok na pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, a to na čas cesty na odber a späť a na čas na zotavenie po odbere, ak tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca. Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.“

Otázky a odpovede o krvnej plazme

Koľkokrát ročne možno darovať krvnú plazmu?

Krvnú plazmu možno darovať 17-krát ročne. Odber je teda regulovaný tak, aby nikomu neuškodil. Okrem toho sa darcovi plazmy, podobne ako darcovi krvi či doštičiek podrobne monitoruje zdravotný stav vďaka predodberovým vyšetreniam. Platí to, čo pre darcov krvi – treba mať viac ako 18 rokov, viac ako 50 kg, byť zdravý a mať dobré výsledky krvných testov. Výsledky vyšetrení si navyše možno pozrieť cez aplikáciu NTS SR vo svojom smartfóne. Odber krvnej plazmy (na rozdiel od darovania celej krvi) trvá trochu dlhšie – cca trištvrte hodinu.

Ako sa darovanie plazmy odlišuje od darovania krvi?

Pri odbere krvnej plazmy sa odoberá krv, z ktorej sa oddelí plazma a zvyšná krv sa bez plazmy vracia naspäť do žily. Jednoducho povedané – pri odbere krvnej plazmy sa darcovi odoberá iba krvná plazma, a nie celá krv. Mapu odberných centier Národnej transfúznej služby možno nájsť na www.mamzlatovkrvi.sk. Bezplatné darovanie krvnej plazmy sa taktiež zarátava do celkového počtu odberov, teda aj do oceňovania plaketami.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie krvi #NTS #darovanie krvnej plazmy