Na zmenu zdravotnej poisťovne máte už len niekoľko dní + návod, ako sa prepoistiť

Zmena zdravotnej poisťovne je vaše právo, ktoré môžete, ale nemusíte využiť. Hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová upozorňuje, aby ste k tomuto kroku pristupovali uvážene a rozhodovali sa na základe skutočného prínosu, ktorý by vám zmena zdravotnej poisťovne priniesla. Na druhej strane, ak ste so svojou zdravotnou poisťovňou nespokojní, nie je dôvod prešľapovať na mieste, poobzerajte sa po inej, máte na to ešte takmer tri týždne.

17.09.2023 06:00
poisťovňa, poistenie, manželia, kancelária Foto:
Ilustračné foto.
debata

Možno máte na zmenu skutočne vážne dôvody – potrebujete sa objednať k špecialistovi, ku ktorému sa vám doteraz nedarilo dostať, zdravotná poisťovňa vám zamietla liečbu, drahé lieky či kúpele. Možno meníte zdravotnú poisťovňu podľa toho, s ktorou z nich má váš lekár uzavretú zmluvu, alebo či uhrádza operačný zákrok, ktorý musíte podstúpiť. Ak si chcete byť istí, že vaše očakávania sa prestupom do inej zdravotnej poisťovne splnia, radšej sa o tom vopred uistite a ešte pred podaním prihlášky napíšte alebo zavolajte do zdravotnej poisťovne, či na požadované zákroky, alebo liečbu skutočne budete mať nárok.

Výhoda, ktorú si (ne)môžete uplatniť

A možno dáte skôr na odporúčania známych, ktorí sú so svojou zdravotnou poisťovňou spokojní, alebo vás lákajú benefity, ako sa označujú nadštandardné produkty a služby nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorú určuje zákon, a ktorými sa rozbieha konkurenčný boj o nových poistencov. Často je to najmä finančný príspevok v niekoľkých desiatkach až stovkách eur, ktorý odľahčí napätý rodinný rozpočet, ako napríklad 150 eur na zubára, 50 % na očkovanie či 100 eur na rám okuliarov.

Benefity, ktoré jednotlivé zdravotné poisťovne ponúkajú, sú síce lákavé, ale rozumné je pozerať na ne triezvo a položiť si dve hlavné otázky: Je to benefit, ktorý skutočne využijete vy alebo vaša rodina? A je to benefit, ktorý naozaj aj budete môcť využiť? Pozrite sa teda nielen na to, čo vám zdravotná poisťovňa ponúka, ale aj aké podmienky musíte splniť, aby ste si benefit mohli uplatniť.

„Každá zdravotná poisťovňa si podmienky na poskytnutie konkrétneho benefitu môže určiť sama,“ upozorňuje hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová. Úrad v minulosti riešil viacero podnetov, v ktorých poistenci poukazovali na skutočnosť, že napriek tomu, že splnili všetky zdravotnou poisťovňou stanovené podmienky, ktoré vedeli vlastným konaním zabezpečiť, finančný benefit im nevyplatila. Zdravotné poisťovne totiž často podmieňujú jednotlivé benefity inými požiadavkami, ako je napríklad absolvovanie preventívnych prehliadok, uplatnenie benefitu v stanovenom termíne či správne vykázanie jednotlivých zdravotných výkonov zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

zmenpoistovnu, pr Čítajte viac Prečo by ste si mali poriadne zvážiť zmenu zdravotnej poisťovne?

„Dôkladne sa zoznámte s týmito podmienkami ešte pred podaním prihlášky,“ nabáda hovorkyňa. „Každá poisťovňa ich má zverejnené na svojej oficiálnej internetovej stránke, prípadne vybranú zdravotnú poisťovňu oslovte telefonicky alebo sa zastavte v pobočke.“ Monika Hudecová zdôrazňuje, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odporúča všetkým poistencom komunikovať výlučne so zdravotnou poisťovňou a jej zamestnancami, a nie prostredníctvom iných sprostredkovateľov.

Uvažujete o prepoistení do inej zdravotnej poisťovne?

  1. Overte si, či lekári, ktorých navštevujete, prípadne budete navštevovať, sú zmluvnými lekármi poisťovne, do ktorej chcete vstúpiť.
  2. Dôkladne si preštudujte podmienky uhrádzania benefitov, ktoré má príslušná zdravotná poisťovňa zverejnené na svojej stránke.
  3. Komunikujte o nich výlučne so zdravotnou poisťovňou a jej zamestnancami, a nie prostredníctvom iných sprostredkovateľov

Novinka: overenie totožnosti

Minulý rok zmenilo zdravotnú poisťovňu 180 399 ľudí, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však evidoval množstvo podnetov, ktoré sa týkali možného neoprávneného prepoistenia zo strany poistencov.

„Poistenci vo svojich podaniach uvádzali, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia, že im osoby, ktoré s nimi prihlášku spísali, poskytli zavádzajúce či nepravdivé informácie, prípadne boli informovaní o spísaní ankety o ponúkaných benefitoch či o prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou, nie o podaní prihlášky. Prihlášku podpísali v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov, poskytli svoje osobné údaje, ale namietali, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol sfalšovaný,“ spomína hovorkyňa Monika Hudecová. Úrad vzhľadom na podozrenia z nekalých prepoisťovacích praktík analyzoval dáta za posledných päť rokov a zistil, že v niektorých najchudobnejších obciach na východe Slovenska sa v tomto čase tri- a viackrát prepoistilo takmer 60-tisíc poistencov.

unipharma, pr, nepouzivat Čítajte viac Urobte si online rezerváciu liekov na predpis cez PLUS eRecept

Tohtoročnou novinkou je preto mechanizmus overenia totožnosti, ktorý by mal zabrániť nekalým praktikám pri nábore poistencov. Hlavným cieľom bolo eliminovať možnosť zdravotných poisťovní preberať prihlášky od poistencov na ulici, v nákupných centrách, na stanici alebo na verejných podujatiach. Prihlášku do novej poisťovne tak môžete vyplniť a podpísať osobne v pobočke vybranej poisťovne. Druhou možnosťou je podať si prihlášku cez internet. Poisťovne majú na stránkach zverejnené on-line prihlášky, ktoré vyplníte a zašlete elektronicky. Prihlášku si tiež môžete z internetovej stránky poisťovne vytlačiť, vyplniť a poslať do poisťovne poštou.

Ak prihlášku nepodáte priamo v pobočke zdravotnej poisťovne, ale pošlete ju elektronicky alebo poštou, musíte priložiť fotokópiu občianskeho preukazu, ktorého číslo je uvedené na prihláške, alebo prihláška musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo musí byť podpísaná úradne osvedčeným podpisom.

„V prípade, že si nie ste vedomí, že ste prihlášku podali, pravdepodobne ste boli podvodne alebo neoprávnene prepoistení,“ upozorňuje Monika Hudecová. V takom prípade by ste mali kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej ste boli prepoistení. Až v prípade, že s vybavením svojej žiadosti nebudete spokojní, môžete podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípadne, že sa domnievate, že boli zneužité vaše osobné údaje alebo sfalšovaný podpis, môžete sa obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pripúšťa, že vďaka sprísneniu platnej legislatívy od januára 2023 očakáva menší počet podaní na neoprávnenú zmenu zdravotnej poisťovne. Keďže termín na podanie prihlášok do zdravotnej poisťovne je až do 30. septembra, presné čísla bude vedieť až neskôr.

Mali by ste vedieť…

  • Zdravotná poisťovňa môže prijať len prihlášku, ktorá spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, a podá ju poistenec alebo zákonný zástupca.
  • Na prihláške si skontrolujte svoje osobné údaje, nesprávne vyplnenú prihlášku nemôže akceptovať ani zdravotná poisťovňa, ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
  • Vždy si dobre prečítajte všetky papiere, ktoré vám predložia na podpis.
  • Ak podáte prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, ste povinní do 31. októbra 2023 vziať späť podané prihlášky okrem tej, na ktorej trváte, a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam. Ak tak neurobíte, všetky podané prihlášky budú neplatné.
  • Ak zdravotná poisťovňa vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí.
  • Súčasnej zdravotnej poisťovni nemusíte zmenu ohlásiť ani vrátiť preukaz.
Dovera, zdravotna prehliadka Čítajte viac Na preventívne prehliadky chodí viac ľudí. Dôvod vás prekvapí

Aj po septembri si to môžete rozmyslieť

Ak ste podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, ste oprávnení vziať ju späť aj bez uvedenia dôvodu do 31. októbra 2023. Späťvzatie musí mať však písomnú formu a podáva sa v zdravotnej poisťovni, do ktorej ste prihlášku podali, teda tam, kam ste sa chceli prepoistiť od nasledujúceho kalendárneho roka.

Späťvzatie sa podáva buď osobne, po overení vašej totožnosti alebo totožnosti osoby oprávnenej podať prihlášku za poistenca a údajov uvedených v späťvzatí prihlášky zdravotnou poisťovňou, alebo elektronickými prostriedkami – k späťvzatiu prihlášky musí byť priložená fotokópia vášho občianskeho preukazu, musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo úradne osvedčeným podpisom.

Ak podáte prihlášky z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, ste povinní vziať späť podané prihlášky do 31. októbra okrem prihlášky, na ktorej trváte, a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné poistenie #zmena zdravotnej poisťovne #zdravotné poisťovne