Ako poznáte, že vám zlyháva srdce? Upozorňujú na to aj príznaky, ktorým bežne nevenujeme pozornosť

Srdcové zlyhávanie je najčastejšou diagnózou, s ktorou sa pacienti dostávajú do nemocnice. Neviete presne, čo si pod tým máte predstaviť? Aj veľká časť pacientov sa o tomto zložitom syndróme dozvie prvý raz, až keď sa ich stav natoľko zhorší, že musia ísť do nemocnice.

29.03.2024 11:00
srdce, zlyhanie srdca, srdcový infarkt Foto:
Ilustračné foto.
debata

Srdcové zlyhanie je chronický stav, ku ktorému dochádza, ak srdce nedokáže pumpovať krv tak, ako by malo. To vedie k nedostatočnému prietoku krvi do životne dôležitých orgánov, ako sú obličky, mozog, a na druhej strane dochádza k preťaženiu (nahromadeniu tekutín) v iných častiach ľudského tela, napríklad v pľúcach, pečeni alebo v dolných končatinách.

Srdcové zlyhanie môže mať rôzne príčinu aj prejavy. Vedie k nemu dlhodobý proces, počas ktorého sa srdce postupne vyčerpáva, slabne a nenávratne sa poškodí. Na Slovensku je s touto diagnózou liečených zhruba 100-tisíc pacientov. V priemerne veľkom krajskom meste je každý rok novodiagnosti­kovaných približne 500 pacientov.

Najviac prípadov srdcového zlyhávania sa vyskytuje u mužov vo veku 65 rokov a u žien vo veku 70 rokov.

Zlyhávanie srdca môže byť spôsobené rôznymi ochoreniami alebo stavmi. K príčinám vzniku srdcového zlyhávania patrí najmä ischemická choroba srdca, pri ktorej sa na stenách srdcových tepien vytvárajú tukové usadeniny a obmedzujú prúdenie krvi do srdca. Ale aj poškodenie srdcových chlopní, kardiomyopatia, keď je poškodený srdcový sval, srdcová arytmia, keď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne, či vysoký krvný tlak. Srdcové zlyhávanie má tiež až 31 % pacientov s diabetom.

Spočiatku môžu byť príznaky mierne, zjavné len pri fyzickej aktivite, keď sú zvýšené nároky na prácu srdca. Keď sa začnú zhoršovať, prejavujú sa už aj v pokoji, alebo dokonca môžu ohrozovať život. K najbežnejším príznakom patrí dýchavičnosť, opuchy nôh a únava.

Srdcové zlyhávanie v číslach
Srdcové zlyhávanie sa vyvinie u 1 z 10 Slovákov
50 % pacientov so srdcovým zlyhávaním do 5 rokov zomrie
Ide o najčastejšiu príčinu hospitalizácií
1/3 pacientov zomiera do 1 roku po hospitalizácii

Úmrtnosť pri srdcovom zlyhávaní je 2× vyššia ako pri cievnej mozgovej príhode a 3× vyššia ako pri akútnom infarkte myokardu

Pri diagnóze srdcového zlyhávania by mali pacienti podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti prísť do kardiologickej ambulancie do šiestich týždňov po prepustení z nemocnice, aby sa im upravila liečba.

„Pacienti so srdcovým zlyhávaním sú často veľmi komplexne chorí, ich vyšetrenie trvá dlhšie a musí byť spojené s edukáciou. Kontrola najneskôr do šiestich týždňov a potom prvý polrok ešte niekoľkokrát na úpravu liečby, je mimoriadne dôležitá. Musíme im vysvetliť dávkovanie, liečebný režim a poučiť ich,“ hovorí prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Eva Goncalvesová.

žena, prsník, vyšetrenie Čítajte viac Na Slovensku rastie počet mladých žien s rakovinou prsníka

Ak sa pacienti nedostavia ku kardiológovi včas alebo vôbec, zostávajú bez kontroly, čo je vzhľadom na ich vážnu diagnózu veľké riziko. „Miera prežívania pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním je na Slovensku veľmi nepriaznivá. Približne 50 % z nich zomrie do piatich rokov od určenia diagnózy. Takmer tretina do roka po hospitalizácii,“ uvádza prednostka Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH v Bratislave Eva Goncalvesová, kam napokon vedie vlažný prístup pacientov a nedostupnosť kardiológov.

Podľa dát zdravotnej poisťovne Dôvera do šiestich týždňov od prepustenia z nemocnice (ako odporúča Európska kardiologická spoločnosť) navštívi kardiológa len 36 % , do troch mesiacov 50 % hospitalizovaných pacientov so srdcovým zlyhávaním. Pre porovnanie, po prekonaní akútneho infarktu myokardu do troch mesiacov zaklope na dve kardiológa až 80 % pacientov. Čo je tak trochu paradox vzhľadom na to, že úmrtnosť pri chronickom srdcovom zlyhávaní je 3-krát vyššia ako pri akútnom infarkte myokardu. Prečo je to tak?

Na čas, kedy pacient navštívi kardiologickú ambulanciu, vplýva viacero faktorov. Súvisí to napríklad s vekom pacientov. Kým priemerný vek hospitalizovaného pacienta s infarktom myokardu je 64 rokov, so zlyhávaním srdca je to 72 rokov. Mladší pacienti majú tendenciu, že sa zvládnu o svoje zdravie lepšie starať. Závisí to aj od toho, či pacient navštevoval kardiológa už pred hospitalizáciou – zjednodušene, či už má svojho kardiológa, za ktorým by zašiel, alebo musí vynaložiť ďalšiu námahu, aby si ho našiel, a do tretice aj od dostupnosti lekára špecialistu v regióne.

Aké ochorenia môžu spôsobiť srdcové zlyhávanie?
89% pacientov so srdcovým zlyhávaním má vysoký krvný tlak
34 % pacientov so srdcovým zlyhávaním má ischemickú chorobu srdca
31 % pacientov so srdcovým zlyhávaním má cukrovku
Výnimkou nie je ani to, ak pacient so srdcovým zlyhávaním má všetky tieto diagnózy a ešte aj nejaké navyše.

„Kardiológov v ambulanciách často zamestnávajú pacienti s vysoký tlakom bez závažných komplikácií, ktorí by pokojne mohli byť v starostlivosti všeobecného lekára,“ objasňuje jeden z dôvodov obsadenosti kardiológov analytička zo zdravotnej poisťovne Dôvera Beáta Saal. Ale hoci až štvrtina pacientov, ktorých kardiológovia vyšetria, sú hypertonici bez ďalších komplikácií, nie je to jediný problém.

„Ďalšími dôležitými faktormi sú organizácia chodu ambulancií, ale aj samotná informovanosť a záujem pacienta o liečbu. Kľúčové je, aby pacient so srdcovým zlyhávaním, ktorý je už vo vyššom veku, pochopil podstatu svojho ochorenia a potrebu dodržiavania liečebného režimu,“ uvádza docentka Eva Goncalvesová. A k otázke zlepšenia prístupu k špecializovanej zdravotnej starostlivosti dodáva, že vidí východisko v tom, aby pacient po prepustení z nemocnice prišiel minimálne raz a včasne do ambulancie v zariadení, kde bol hospitalizovaný.

„Na Slovensku majú pacienti so srdcovým zlyhávaním k dispozícii všetky formy inovatívnej liečby, ktoré sú v zahraničí dostupné. Veľmi dôležitá je ale aj vlastná zodpovednosť a prístup – aby liečbu dodržiavali, boli pod dohľadom kardiológa a svojmu stavu zásadne prispôsobili aj životný štýl. To znamená upraviť stravu a dbať o fyzickú aktivitu a každodenný pohyb,“ uzatvára docentka Eva Goncalvesová.

Včasná diagnostika a nasadená správna liečba dokážu často nielen významne znížiť riziko úmrtia a počet hospitalizácií pacientov so srdcovým zlyhávaním, ale aj predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu.

Zdroj: Dôvera

Priemerný vek hospitalizovaného pacienta
Infarkt myokardu 64 rokov
Chronická ischemická chorobou srdca 65,5 roku
Fibrilácia predsiení 68,6 roku
Zlyhávanie srdca 72,2 roku

Zdroj: Dôvera

Najčastejšie príznaky chronického srdcového zlyhávania

Dýchavičnosť alebo slabá výkonnosť sa často pripisujú starobe či nadváhe, pritom môže ísť o zlyhávanie srdca. Dýchavičnosť je spôsobená opuchom pľúc. Najskôr sa prejaví iba pri vyššej fyzickej aktivite, neskôr aj pri menšej námahe, napríklad pri chôdzi. V najťažších prípadoch má pacient problémy s dýchaním aj v ľahu.

Výskyt opuchov závisí od toho, či ide o zlyhávanie ľavej, alebo pravej strany srdca. Pri zlyhaní ľavej strany najprv opuchnú pľúca, čo sa prejaví dýchavičnosťou. Pri zlyhaní pravej strany najskôr opúchajú členky. Dôležité je, že opúchajú obe nohy naraz. Ak sa ochorenie nelieči, opuch postupuje na brucho a pečeň, čo sa môže prejaviť bolesťou. Opuchnúť môžu aj horné končatiny a dokonca aj celé telo. Pocit únavy a vyčerpania je spôsobený nedostatočným prekrvením svalov.

doktor, neurológ, neurológia Čítajte viac Tri piliere účinnej liečby sklerózy multiplex

Kašeľ a sipot vznikajú ako následok opuchu pľúc, keď sa v nich hromadí tekutina. Spočiatku pacient o tekutine nevie, dá sa zachytiť len fonendoskopom, no pri vážnejších stavoch opuch postupuje a bublanie vody počuť aj po priložení ucha. Prítomnosť tekutiny v pľúcach sa prejaví kašľom, neskôr vykašliavaním ružových spenených hlienov.

Náhly prírastok hmotnosti môže byť prejavom zadržiavania vody v tele, čo je jeden z najčastejších príznakov srdcového zlyhávania. Nárast hmotnosti o viac ako 2 kg za dva dni môže spôsobiť výrazné zhoršenie zdravotného stavu. V takom prípade je nutné ihneď kontaktovať lekára.

Zdroj: www.dovera.sk/srdce

Ochorenia, ktoré môžu spôsobiť srdcové zlyhanie

Vysoký krvný tlak spôsobuje, že srdce musí pracovať intenzívnejšie, aby prečerpalo krv. Zvýšené pracovné zaťaženie môže časom znížiť schopnosť srdca uvoľniť sa a naplniť sa krvou.

Ischemická choroba srdca vzniká, keď sú tepny zásobujúce srdce krvou čiastočne alebo úplne uzavreté aterosklerotickými plátmi. V dôsledku toho má časť srdcového svalu znížený prísun kyslíka a srdce nemôže optimálne fungovať. Výsledkom je často trvalé poškodenie srdcového svalu. Ischemická choroba srdca je jednou z najčastejších príčin srdcového zlyhania.

Kardiomyopatia zahŕňa skupinu ochorení, pri ktorých je poškodený srdcový sval. Môže súvisieť s rôznymi príčinami vrátane niektorých infekcií, autoimunitných porúch, genetických mutácií, hromadenia abnormálnych bielkovín v tele atď. Príčina však často nie je známa. Srdcové chyby, ktoré sú nediagnostikované a neliečené.

Diabetes mellitus a súčasne srdcové zlyhávanie má 31 % pacientov. K pacientom s vysokým kardiovaskulárnym rizikom patria tí, ktorí majú diabetes viac ako desať rokov alebo už majú komplikácie diabetu. Cukrovka taktiež znižuje šancu na prežitie do troch rokov od zistenia diagnózy zlyhania srdca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Chronické srdcové zlyhávanie #zlyhanie srdca #srdcové problémy